nl 41546 Zwolle Assiesplein 1 Pakhuis
nl 41556 Zwolle Bloemendalstraat 10 Pand met gepleisterde gevel en rechte lijst
nl 41597 Zwolle Derde Bredehoek 2 Kelderwoninkje in eenvoudige architectuur (maakt deel uit van Thorbeckegracht 77-78a)
nl 528233 Zwolle Heinoseweg bij 11 Boschwijk: Koudebakken
nl 41689 Zwolle Koestraat 35 Eenvoudig pandje met gepleisterde gevel en gewijzigde onderpui
nl 41904 Zwolle Korianderplein 9 Boerderij met dwars voor de stal gebouwd woongedeelte onder rieten wolfsdak
nl 41655 Zwolle Korte Ademhalingssteeg 1 Pand met rechte lijstgevel en jongere onderpui
nl 41656 Zwolle Korte Ademhalingssteeg 2 Pand met gepleisterde rechte lijstgevel
nl 509842 Zwolle Luttekestraat 46 Winkel met bovenwoning in Art Nouveau-stijl
nl 41721 Zwolle Meerminneplein 7 Pand met verminkte en gepleisterde klokgevel bekroond door gebogen fronton met siervaas
nl 41733 Zwolle Melkmarkt 18 Eenvoudig pand met rechte lijstgevel en jongere onderpui
nl 41735 Zwolle Melkmarkt 30 Eenvoudig pand met rechte lijstgevel
nl 41737 Zwolle Melkmarkt 36 Pand met rechte lijstgevel en jongere onderpui
nl 508227 Zwolle Mimosastraat 1 {{sorteer|Ambachtsschool|Voorm. Ambachtsschool}}
nl 509855 Zwolle Molenweg 169 Magazijn in neo-renaissancestijl
nl 41774 Zwolle Pletterstraat 126 Huis met fragmenten van laatgotische gevel
nl 41784 Zwolle Rodetorenplein 14 Pand met rechte lijstgevels, hoekpilasters en middenrisaliet
nl 41819 Zwolle Steenstraat 30 Huis met gepleisterde rechte gevel
nl 41820 Zwolle Steenstraat 32 Huis met gepleisterde rechte gevel
nl 46187 Zwolle Stinspad Terrein met aanleg en overblijfselen van een kasteel
nl 41871 Zwolle Walstraat 34 Pand met brede bakstenen gevel, forse kroonlijst en gewijzigde onderpui
nl 41872 Zwolle Walstraat 40 Pand met bakstenen gevel en rechte kroonlijst en annex eenzelfde gebouw met een verdieping minder
nl 41891 Zwolle Waterstraat Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41873 Zwolle Waterstraat 32 Pand met eenvoudige klokgevel
nl 41876 Zwolle Waterstraat 38 Pand met gepleisterde gevel onder gemeenschappelijk dak met nr. 36
nl 41889 Zwolle {{sorteer|Aan de Stadsmuur 63|bij Aan de Stadsmuur 63}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41537 Zwolle {{sorteer|Aan de Stadsmuur 88 1|Aan de Stadsmuur 88}} {{sorteer|Broerenklooster noordvleugel|Broerenklooster, noordvleugel}}
nl 41544 Zwolle {{sorteer|Aan de Stadsmuur 88 3|Aan de Stadsmuur 88}} Broerenklooster
nl 509858 Zwolle {{sorteer|Binnengasthuisstraat 01|Binnengasthuisstraat 1}} Molenzicht
nl 41567 Zwolle {{sorteer|Binnengasthuisstraat 14|Binnengasthuisstraat 14-53}} Zaaddragershuisjes
nl 41569 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 01|Buitenkant 1}} Pand met gepleisterde gevel en rechte kroonlijst met consoles XIX B
nl 41570 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 02|Buitenkant 2}} Pand met rechte lijstgevel
nl 41577 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 08 2|tussen Buitenkant 8 en 14}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41578 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 08 2|tussen Buitenkant 8 en 14}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41884 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 23 2|bij Buitenkant 23}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41885 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 24 2|bij Buitenkant 24}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41886 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 25 2|bij Buitenkant 25}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41887 Zwolle {{sorteer|Buitenkant 26 2|bij Buitenkant 26}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 41599 Zwolle {{sorteer|Diezerpoortenplas 36|Diezerpoortenplas 36}} Pand met door halfrond fronton gedekte bakstenen trapgevel met sierankers en jongere onderpui
nl 506184 Zwolle {{sorteer|Fabrieksweg 06|bij Fabrieksweg 6}} Hoefslagpaal 46
nl 527193 Zwolle {{sorteer|Heinoseweg 22 7|bij Heinoseweg 22}} Huize Soeslo, tuinmuur (I) met schuurtje
nl 527194 Zwolle {{sorteer|Heinoseweg 22 8|bij Heinoseweg 22}} Huize Soeslo, tuinmuur (II)
nl 41722 Zwolle {{sorteer|Melkmarkt 01|Melkmarkt 1a}} {{sorteer|Harmonie|De Harmonie}}
nl 41729 Zwolle {{sorteer|Melkmarkt 08|Melkmarkt 8}} Pand met bakstenen gevel met rechte kroonlijst waarin zoldervensters en met jonger onderpui
nl 509832 Zwolle {{sorteer|Meppelerstraatweg 01|Meppelerstraatweg 1}} Alg. Begraafplaats Meppelerstraatweg, grafmonument G.H. van Senden
nl 509827 Zwolle {{sorteer|Meppelerstraatweg 19 2|bij Meppelerstraatweg 19}} Marechausseekazerne, smederij
nl 509828 Zwolle {{sorteer|Meppelerstraatweg 19 3|bij Meppelerstraatweg 19}} Marechausseekazerne, koetshuis
nl 41761 Zwolle {{sorteer|Nieuwstraat 04|Nieuwstraat 4}} Pakhuis met klokgevel zonder fronton en annex pandje met lijstgevel
nl 509798 Zwolle {{sorteer|Pelkwijkstraat 01|Ter Pelkwijkstraat 1}} Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancistische en Chaletstijl-elementen
nl 509799 Zwolle {{sorteer|Pelkwijkstraat 03|Ter Pelkwijkstraat 3-5}} Twee woonhuizen in eclectische stijl met neo-renaissancistische en Chaletstijl-elementen
nl 509819 Zwolle {{sorteer|Roijensingel 17 2|Burg. van Roijensingel 17}} Dienstwoning in neo-renaissancestijl
nl 41800 Zwolle {{sorteer|Sassenstraat 31 2|Sassenstraat 31a}} Hof van Ittersum, zaalgebouw
nl 526285 Zwolle {{sorteer|Schellerbergweg 18 2|bij Schellerbergweg 18}} Schellerberg, park
nl 509862 Zwolle {{sorteer|Schellerbergweg 18 4|bij Schellerbergweg 18}} Schellerberg, dierenverblijf
nl 526287 Zwolle {{sorteer|Schellerbergweg 18 4|bij Schellerbergweg 18}} Schellerberg, dierenverblijf
nl 526288 Zwolle {{sorteer|Schellerbergweg 18 5|bij Schellerbergweg 18}} Schellerberg, tuinsieraden
nl 526289 Zwolle {{sorteer|Schellerbergweg 18 6|bij Schellerbergweg 18}} Schellerberg, koetshuis
nl 41669 Zwolle {{sorteer|Smeengekade 07|Harm Smeengekade 7}} Pand met hoge gevel met fronton en gepleisterde bloklijst om voordeur
nl 41816 Zwolle {{sorteer|Steenstraat 01|Steenstraat 1}} Pand met gepleisterde lijstgevel en deur met snijwerk en bovenlicht
nl 41882 Zwolle {{sorteer|Waterstraat 31 2|t.o. Waterstraat 31}} Resten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 509821 Zwolle {{sorteer|Willebrandlaan 62 1|bij Bisschop Willebrandlaan 62}} R-K Kerkhof, toegangshek
nl 509822 Zwolle {{sorteer|Willebrandlaan 62 2|bij Bisschop Willebrandlaan 62}} R-K Kerkhof, baarhuisje