nl 531139 Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 43 Tussenstelling Utrecht: Groepsschuilplaatsen type P
nl 531277 Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 41. Tussenstelling Rijnauwen - Vechten: Tankversperringen en Tankhindernis / (Anti)tankgracht
nl 531280 Utrecht Tussenstelling Rijnauwen - Vechten: Gietstalen koepelkazematten type G
nl 532303 Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 29. Klopvaart en Klopdijk.
nl 532304 Utrecht Klopvaart en Klopdijk: Schutsluis / inundatiesluis / keersluis.
nl 532305 Utrecht Klopvaart en Klopdijk: Inundatiesluis / damsluis met brug.
nl 532332 Utrecht Fort Blauwkapel: Fundament bomvrij (wacht)gebouw D.
nl 532345 Utrecht Fort Blauwkapel: Brug naar het reduit.
nl 532347 Utrecht Bij Fort Blauwkapel: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532348 Utrecht Bij Fort Blauwkapel: Betonnen gevechtsloopgraaf.
nl 532349 Utrecht Bij Fort Blauwkapel: Schut / sluisje.
nl 532398 Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 301. Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Gedekte weg een aardhaalplaats de 'Zilveren Schaats'.
nl 532399 Utrecht Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Schut / sluisje aan de 'Zilveren Schaats'.
nl 532400 Utrecht Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532401 Utrecht Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Sluis / Kering / (Plof) Duiker / brug in de Biltsche Vaart (Biltsche Grift).
nl 532402 Utrecht Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Sluis / Kering / (Plof)Duiker/brug in de Minstroom (Meentstroom).
nl 532403 Utrecht Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Sluis / Kering / (Plof)Duiker/brug in de Kromme Rijn.
nl 532408 Utrecht Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 401. inundatiekanaal Lunetten: Aanleg van een inundatiekanaal.
nl 532410 Utrecht inundatiekanaal Lunetten: Inlaat- en keersluis.
nl 532440 Utrecht Tussen De Gagel en Ruigenhoek:: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532441 Utrecht Tussen De Gagel en Ruigenhoek: Restanten / Reconstructie van loopgraven.
nl 532462 Utrecht (Anti)Tankgracht ten oosten van Werken bij Griftenstein.
nl 450338 Utrecht 1e Achterstraat 1 Pand, bestaande uit twee bouwlagen en een kap evenwijdig aan de straat
nl 450339 Utrecht 1e Achterstraat 2 Pand, bestaande uit twee bouwlagen en een kap evenwijdig aan de straat
nl 450340 Utrecht 1e Achterstraat 3 Pand, bestaande uit twee bouwlagen en een kap evenwijdig aan de straat
nl 532270 Utrecht 1e Polderweg 2 Fort aan de Klop: Fortwachterswoning.
nl 532263 Utrecht 1e Polderweg 4 Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 28 Fort aan de Klop: Fortaanleg met aardwerken en hoofdwal.
nl 532265 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: Houten Artillerieloods D (/a).
nl 532266 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: Houten Opslagloods E.
nl 532267 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: IJzeren loods C (/f).
nl 532268 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: Houten loods F.
nl 532269 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532272 Utrecht 1e Polderweg 4 Fort aan de Klop: Toegangsbrug.
nl 532264 Utrecht 1e Polderweg 6 Fort aan de Klop: Bomvrij wachthuis / Toren.
nl 450318 Utrecht Abraham Dolesteeg 10 Kloosterschuur van de Abraham Doleklooster
nl 450337 Utrecht Abstederdijk 180A Eenlaagse woning onder tentdak
nl 36060 Utrecht Achter Clarenburg 2 Samengesteld, gedeeltelijk onderkelderd, huis
nl 36061 Utrecht Achter Clarenburg 4 Huis Clarenburg/Maria Minor
nl 36062 Utrecht Achter Clarenburg 5 Hoekpand, met verdieping. Kroonlijst en omlopend schilddak
nl 35977 Utrecht Achter de Dom 12 Pand met hardstenen hoge gevel
nl 35978 Utrecht Achter de Dom 16 Pand met gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 35979 Utrecht Achter de Dom 18 Pand met gevel met rechte kroonlijst aansluitend bij voorgaande
nl 35980 Utrecht Achter de Dom 20 Gepleisterd huis met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 35981 Utrecht Achter de Dom 22 Poortje met natuurstenen versieringen in modern gebouw toegepast
nl 35982 Utrecht Achter de Dom 28 Pand met gepleisterde rechte lijstgevel van oudere oorsprong en bogen boven de vensters
nl 35974 Utrecht Achter de Dom 3 Laag huis met rechte lijstgevel
nl 35983 Utrecht Achter de Dom 30 Pand met gepleisterde rechte lijstgevel met schilddak
nl 35975 Utrecht Achter de Dom 5 Pand met rechte lijstgevel met schilddak
nl 35976 Utrecht Achter de Dom 7 Kapittelhuis, Achter de Dom 7
nl 35987 Utrecht Achter Sint Pieter 11 Hoog statig huis met rechte kroonlijst
nl 35988 Utrecht Achter Sint Pieter 13 Hoekhuis voetuisstraat
nl 35995 Utrecht Achter Sint Pieter 140 De Havelozeschool
nl 35996 Utrecht Achter Sint Pieter 160 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 35997 Utrecht Achter Sint Pieter 180 'Het notarishuis'
nl 35989 Utrecht Achter Sint Pieter 19 Pand met lijstgevel
nl 35998 Utrecht Achter Sint Pieter 200 'Provinciaal bestuur'
nl 35990 Utrecht Achter Sint Pieter 21 Pand met gepleisterde gevel met rechte getande kroonlijst
nl 35999 Utrecht Achter Sint Pieter 220 'Klein Paushuize'
nl 35991 Utrecht Achter Sint Pieter 27 Natuurstenen poortje met beeldhouwwerk, oorspronkelijk behorende bij de Haveloozenschool
nl 35992 Utrecht Achter Sint Pieter 4 Claustraal huis van de immuniteit van Sint Pieter
nl 35993 Utrecht Achter Sint Pieter 50 De Krakeling
nl 35985 Utrecht Achter Sint Pieter 7 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst, in flauwe bocht gelegen
nl 35994 Utrecht Achter Sint Pieter 80 Statig huis met lange rechte kroonlijst
nl 35986 Utrecht Achter Sint Pieter 9 Stallen
nl 450556 Utrecht Achterom 2 Eenlaags hoekpand onder mansardekap, op oudere kelder, vrijwoning deel uitmakend van het hofje van de Fundatie Metelerkamp
nl 450356 Utrecht Achterom 4 Eenlaags pand onder mansardekap evenwijdig aan de rooilijn met rechts zijschild
nl 36000 Utrecht Adelaarstraat 30 Rijn en Zon
nl 514427 Utrecht Albert Neuhuysstraat 1 - 23 Woonblok van 42 flatwoningen in Amsterdamse Schoolstijl
nl 532330 Utrecht Bastionweg 2 Fort Blauwkapel: Bomvrij wachthuis A op het reduit.
nl 514215 Utrecht Begijnekade 1 Begijnekade
nl 514216 Utrecht Begijnekade 12 Begijnekade
nl 450400 Utrecht Bemuurde Weerd oz 62-64 Breed pand van een bouwlaag met een schilddak waarvan de nok loodrecht op de straat staat
nl 450363 Utrecht Bemuurde Weerd WZ 6 Huis, bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap met de nok loodrecht op de straat
nl 532326 Utrecht Bij Burgemeester Huydecoperweg en bij Ruigenhoekse Dijk 74 Tussen De Gagel en Ruigenhoek: (Betonblokken van) Tankversperringen.
nl 522611 Utrecht Bij Park Voorn Restanten Voorn
nl 514467 Utrecht Biltsestraatweg 108 Houten woonhuis opgetrokken in chaletstijl rond 1900 gebouwd, gelegen in de verboden kringen van het fort op de biltstraat
nl 532374 Utrecht Biltsestraatweg 160 Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 38. Fort de Bilt Fortaanleg met aardwerken.
nl 532375 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije kazerne B1
nl 532376 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije kazerne B2.
nl 532377 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Dubbele remise C.
nl 532378 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije schuilplaats E.
nl 532379 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije schuilplaats H.
nl 532380 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije schuilplaats F.
nl 532381 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrije schuilplaats G.
nl 532382 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrij verbruiksmagazijn I.
nl 532383 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bomvrij verbruiksmagazijn K.
nl 532384 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Vier V.I.S.-Kazematten.
nl 532385 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Drie groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532386 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Hulpkazerne L.
nl 532387 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Bergloods M.
nl 532388 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Fortwachterswoning.
nl 532389 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Schijvenloods N.
nl 532390 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Karabijnschietbanen (I-III).
nl 532391 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Karabijnschietbanen (IV-VII).
nl 532392 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Mitrailleur- (VIII-X) en Pistoolschietbanen.
nl 532393 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Herdenkingsmonument.
nl 532394 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Inundatieduiker 1.
nl 532395 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Inundatieduiker 2.
nl 532396 Utrecht Biltsestraatweg 160 Fort de Bilt: Inundatieduiker 3.
nl 514468 Utrecht Biltsestraatweg 78 Fort de Bilt, woonhuis
nl 514380 Utrecht Biltstraat 62A Biltstraat 62A-68Bis
nl 356137 Utrecht Binnenstad Stadsbinnengrachten met onder meer de naastgelegen werven, walmuren en werfmuren
nl 450405 Utrecht Blauwe-Vogelweg 23 Boerderij met bakhuis en hooiberg
nl 36289 Utrecht Bogen en vestingwerken plantsoen Lucasbolwerk Lucasbolwerk
nl 47079 Utrecht Boogbrug aan de Drift Stammetsbrug
nl 47080 Utrecht Boogbrug aan de Drift Maarsbergerbrug
nl 36026 Utrecht Boothstraat 10 Pand met gevel met rechte kroonlijst met blokken en getande randen
nl 36027 Utrecht Boothstraat 12 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36019 Utrecht Boothstraat 13 Herenhuis met rechte kroonlijst
nl 36028 Utrecht Boothstraat 14 Pand met lijstgevel
nl 36020 Utrecht Boothstraat 15 Herenhuis met rechte kroonlijst
nl 36029 Utrecht Boothstraat 16-22 Statig huis rechts en links drie ramen breed met rechte kroonlijst
nl 36021 Utrecht Boothstraat 17 Pand met gevel met rechte kroonlijst met metopen versierde centrale deurpartij, einde 18e eeuw
nl 36022 Utrecht Boothstraat 19 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36024 Utrecht Boothstraat 6 Statig huis met rechte kroonlijst hoewel van ouder datum, vooral wat de muur aan de tuinzijde betreft
nl 36025 Utrecht Boothstraat 8 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 46942 Utrecht Breedstraat 10 Pand, onderkelderd, en met verdieping en kapverdieping onder zadeldak
nl 36032 Utrecht Breedstraat 3 Pand met lijstgevel
nl 450407 Utrecht Breedstraat 33 Pand bestaande uit twee bouwlagen met kap loodrecht op de straat
nl 36033 Utrecht Breedstraat 4 Pand met zeer rijk gesneden kroonlijst
nl 450364 Utrecht Breedstraat 5 Eenvoudig huis bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en mansardekap met de nok loodrecht op de straat
nl 36034 Utrecht Breedstraat 58 Huis met de Koppen
nl 36035 Utrecht Breedstraat 60-70 Pand met gepleisterde lijstgevel met rechte kroonlijst welke door gesneden koppen gedragen wordt
nl 36036 Utrecht Breedstraat 72 Pand met gepleisterde lijstgevel met rechte kroonlijst welke door gesneden koppen gedragen wordt
nl 36037 Utrecht Breedstraat 76 'Het huis met het ijzeren hek'
nl 450406 Utrecht Breedstraat 9 Huis, bestaande uit twee bouwlagen met de kap loodrecht op de straat
nl 36042 Utrecht Brigittenstraat 11 Statig huis met rechte kroonlijst en tympanon
nl 36043 Utrecht Brigittenstraat 13 Statig huis met rechte kroonlijst en tympanon
nl 36044 Utrecht Brigittenstraat 15 Gepleisterd herenhuis met stoep
nl 36045 Utrecht Brigittenstraat 16 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 450408 Utrecht Brigittenstraat 17 Pand van middeleeuwse oorsprong met 17e-eeuwse voorgevel, in de 19e eeuw verbouwd tot lijstgevel en gepleisterd
nl 36046 Utrecht Brigittenstraat 18 Pand met 17e-eeuwse lijstgevel
nl 36047 Utrecht Brigittenstraat 20 Pand met gevel met rechte kroonlijst en stoep met eenvoudig 18e-eeuws smeedwerk
nl 36048 Utrecht Brigittenstraat 22 Pand met lijstgevel
nl 36049 Utrecht Brigittenstraat 24 Pand met fraai balcon
nl 36039 Utrecht Brigittenstraat 3 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 36040 Utrecht Brigittenstraat 5 Pand met gepleisterde lijstgevel met getande lijsten
nl 450409 Utrecht Brigittenstraat 6 Huis met oorspronkelijk twee, maar nu drie bouwlagen
nl 36041 Utrecht Brigittenstraat 7 Pand met langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 47081 Utrecht Brug Kromme Nieuwegracht/Drift Jansdambrug
nl 47084 Utrecht Bruggen Kromme Nieuwegracht Bruggen van oudheidkundige waarde over de Kromme Nieuwegracht waaronder de Pietersbrug
nl 36278 Utrecht Bruntensteeg 1, Bruntenhof 5 en hoger Bruntskameren
nl 531095 Utrecht Budapestlaan 17 Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 39. Fort Hoofddijk: Aanleg en aardwerk met hoofdwal
nl 531096 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Bomvrije kazerne A met poterne
nl 531097 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Bomvrije remise / munitiedepot B
nl 531098 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Bomvrije remise C
nl 531099 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Bomvrije remise D
nl 531100 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Schuilplaatsen type 1918/I
nl 531101 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Groepsschuilplaats type P
nl 531102 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Gietstalen koepelkazemat type G
nl 531103 Utrecht Budapestlaan 17 Fort Hoofddijk: Houten fortwachterswoning / voormalige genieloods
nl 36050 Utrecht Buurkerkhof 10 Gebouwtje tegen de buurkerk
nl 36051 Utrecht Buurkerkhof 11 Woning tegen de buurkerk met rechte kroonlijst
nl 450410 Utrecht Buurkerkhof 9 Pand van momenteel drie, oorspronkelijk twee, bouwlagen op een hoge kelder
nl 514411 Utrecht Campusplein 1 Hoofdgebouw Kromhoutkazerne
nl 514412 Utrecht Campusplein 10 Poortgebouw
nl 514416 Utrecht Campusplein 2 Manschapsgebouw
nl 514413 Utrecht Campusplein bij 10 Toegangshek
nl 514257 Utrecht Choorstraat 14 Woonwinkelpand van de Levensverzekering-maatschappij "Utrecht"
nl 36053 Utrecht Choorstraat 16 Pand met lijstgevel
nl 36054 Utrecht Choorstraat 18 Pand met gevel met rechte kroonlijst vooral achtergevel aan de oudegracht/vismarkt voor bescherming in aanmerking komend
nl 36055 Utrecht Choorstraat 20 Gepleisterde lijstgevel
nl 36056 Utrecht Choorstraat 22 Hoekpand Hanengeschrei met lijstgevel
nl 450411 Utrecht Choorstraat 24 Onderdeel van een complex van drie panden
nl 36057 Utrecht Choorstraat 28 Pand met aan de zoutmarkt belangrijke achtergevel
nl 36058 Utrecht Choorstraat 30 Pand met aan de zoutmarkt belangrijke achtergevel
nl 36059 Utrecht Choorstraat 36 Pand met aan de zoutmarkt belangrijke achtergevel
nl 356287 Utrecht divers Werfmuren en balies aan de Oudegracht, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht en Lichtegaard
nl 36068 Utrecht Doelenstraat 12 Armenhuis, voorheen tuchthuis/Sint-Nicolaasklooster
nl 450412 Utrecht Domplein 10 Zeer ondiep huis van twee bouwlagen
nl 450413 Utrecht Domplein 11 Huis bestaande uit twee bouwlagen
nl 450414 Utrecht Domplein 12 Huis bestaande uit twee bouwlagen
nl 36070 Utrecht Domplein 13 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 36071 Utrecht Domplein 14 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 36072 Utrecht Domplein 15 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 36073 Utrecht Domplein 16 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 36074 Utrecht Domplein 17 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 36075 Utrecht Domplein 21 Domtoren
nl 36076 Utrecht Domplein 29 Kapittelhuis met groot auditorium der rijksuniversiteit
nl 514264 Utrecht Domplein 29 Academiegebouw
nl 36077 Utrecht Domplein 30 Domkerk
nl 36069 Utrecht Domplein 4 Piscina met wandschildering
nl 514255 Utrecht Domstraat 5 Winkel- en woonhuisblok
nl 470311 Utrecht Donkerstraat 25 Pand van twee bouwlagen met kap met voor en achterschild
nl 527006 Utrecht Draaiweg 44 Orgel van de Sint-Josephkerk
nl 36092 Utrecht Drift 11 Pand met gevel met rechte kroonlijst en gesmeed eenvoudig hek
nl 36093 Utrecht Drift 13 Pand met gevel met rechte kroonlijst en schilddak
nl 36094 Utrecht Drift 15 Pand, statige lijstgevel met natuurstenen blokken aan weerszijden en muurankers
nl 36095 Utrecht Drift 17 Huis Leedenberch
nl 36096 Utrecht Drift 19 Statig herenhuis
nl 36097 Utrecht Drift 21 Statig herenhuis
nl 36098 Utrecht Drift 23 Statig herenhuis
nl 36099 Utrecht Drift 25 Statig herenhuis
nl 36100 Utrecht Drift 29 Hoog herenhuis
nl 36091 Utrecht Drift 3 Pand met gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 36101 Utrecht Drift 31 Herenhuis met lijstgevel
nl 36103 Utrecht Drift 6 Statig herenhuis
nl 36104 Utrecht Drift 8 Pand met lijstgevel
nl 514247 Utrecht Drift 9 Kantoor van de Levensverzekeringsmaatschappij Piëtas
nl 514424 Utrecht Emmalaan 1-19 Rij van tien geschakelde woonhuizen
nl 514428 Utrecht Emmalaan 21-27 Woonblok van vier geschakelde herenhuizen
nl 514429 Utrecht Emmalaan 29-33 Reeks van drie geschakelde herenhuizen
nl 514430 Utrecht Emmalaan 35-41 Reeks van 4 woonhuizen met voortuinen met ijzeren hek tussen gemetselde pijlers
nl 337877 Utrecht Erasmuslaan 1A/1B/3A/3B, Prins Hendriklaan 64 Rietveldwoningen
nl 514419 Utrecht Erasmuslaan 1A/1B/3A/3B, Prins Hendriklaan 64 Rietveldwoningen
nl 46958 Utrecht Erasmuslaan 5-11 Rietveldwoningen
nl 514201 Utrecht Everard Meijsterlaan 1 Dienstwoning Cereolfabriek
nl 514200 Utrecht Everard Meijsterlaan 2A Dienstwoning Cereolfabriek
nl 514182 Utrecht Everard Meijsterlaan 3 Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek: directeursvilla
nl 514368 Utrecht F.C. Dondersstraat 24 Dubbel woonhuis gebouwd in overgangsarchitectuur en deel uitmakend van een karakteristieke straatwand
nl 514420 Utrecht Frans Halsstraat 24 Woonblok
nl 15327 Utrecht Gaardbrug Gaardbrug
nl 532295 Utrecht Gageldijk 161 Fort De Gagel: Fortwachterswoning.
nl 532294 Utrecht Gageldijk 163 Fort De Gagel: Houten Artillerieloods.
nl 532289 Utrecht Gageldijk 165 Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 30 Fort De Gagel: Fortaanleg en aardwerken.
nl 532290 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Bomvrij vierkant wachthuis.
nl 532296 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Toegangsbrug I (naar het landhoofd / voorfort).
nl 532297 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Toegangsbrug II (naar het fort).
nl 532298 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Schut / sluisje.
nl 532299 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Restant inundatiesluis / damsluis / brug (in de Kerkeindsche Dijk).
nl 532300 Utrecht Gageldijk 165 Fort De Gagel: Restant inundatiesluis / damsluis / brug (Fortgracht - Ontvangstkom).
nl 532291 Utrecht Gageldijk bij 165 Fort De Gagel: Bomvrije kazerne B.
nl 532292 Utrecht Gageldijk bij 165 Fort De Gagel: Bomvrije Remise C.
nl 532293 Utrecht Gageldijk bij 165 Fort De Gagel: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 514320 Utrecht Gansstraat 167 Baarhuisje
nl 514322 Utrecht Gansstraat 167 Toegangshek Soestbergen
nl 514325 Utrecht Gansstraat 167 Aanleg
nl 514326 Utrecht Gansstraat 167 Rotonde
nl 514327 Utrecht Gansstraat 167 Graf familie Van Son
nl 514328 Utrecht Gansstraat 167 Familiegraf Van Beuningen
nl 514329 Utrecht Gansstraat 167 Familiegraf J.J. Couvée
nl 514330 Utrecht Gansstraat 167 Graf Abraham des Amorie van der Hoeven
nl 514331 Utrecht Gansstraat 167 Graf Johan d'Aulnis de Bourouill
nl 514332 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument vice-admiraal J.C. Koopman
nl 514333 Utrecht Gansstraat 167 Graf J.J. van Oosterzee
nl 514334 Utrecht Gansstraat 167 Graf Schroeder van der Kolk
nl 514335 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument familie Schuyt
nl 514336 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument
nl 514337 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument van Oort
nl 514338 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument prof. J.I. Doedes
nl 514339 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument voor een kind
nl 514340 Utrecht Gansstraat 167 Graf Lopez Suasso Diaz da Fonseca
nl 514341 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument Mary
nl 514342 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument Duyvis-Verkade
nl 514343 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument H. Römer
nl 514344 Utrecht Gansstraat 167 Graf Marten Wilhelmus Van Rensselaer Bowier
nl 514345 Utrecht Gansstraat 167 Grafmonument Hendrika Lens
nl 514346 Utrecht Gansstraat 167 Graf Nicolaas Beets
nl 514347 Utrecht Gansstraat 167 Grafkelder familie Schouten
nl 514348 Utrecht Gansstraat 167 Graf in Artdéco-stijl
nl 450365 Utrecht Gasthuisstraat 8 Breyerskameren
nl 36110 Utrecht Geertebolwerk 1 Duitse Huis, met onder meer middeleeuwse delen
nl 36111 Utrecht Geertestraat 30 Hoekpand Klein Geertekerkhof. Gepleisterde lijstgevel
nl 450366 Utrecht Geertestraat 8 Woonhuis bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap evenwijdig aan de straat
nl 514209 Utrecht Gruttersdijk 24 Koetshuis
nl 498265 Utrecht H.F. van Riellaan 5a Tuindorpkerk, vanwege het orgel met hoofdwerk en onderpositief en aangehangen pedaal
nl 36115 Utrecht Hamburgerstraat 15 Apotheek
nl 36116 Utrecht Hamburgerstraat 17 Gepleisterd huis met rechte lijstgevel en muurankers
nl 36117 Utrecht Hamburgerstraat 19 Statig hoog herenhuis met geaccentueerde middenpartij en lage stoep
nl 36121 Utrecht Hamburgerstraat 2 Pand met lijstgevel met consoles
nl 36118 Utrecht Hamburgerstraat 21 Pand met lijstgevel, gepleisterd
nl 36119 Utrecht Hamburgerstraat 23 Pand met lijstgevel, in flauwe bocht gelegen
nl 36120 Utrecht Hamburgerstraat 25 Pand met gepleisterde lijstgevel met aan de korte zijde trapgevel, fraaie ankers
nl 36123 Utrecht Hamburgerstraat 28 Voormalig Paleis van Justitie met overgebleven delen van de Paulusabdij
nl 36113 Utrecht Hamburgerstraat 3 Pand met klokgevel
nl 514274 Utrecht Hamburgerstraat 30 Kantongerecht
nl 46943 Utrecht Hamburgerstraat 38 Pand met verdieping onder dwarsgeplaatst pannen zadeldak tussen puntgevels
nl 36122 Utrecht Hamburgerstraat 4 Pand met lijstgevel
nl 36114 Utrecht Hamburgerstraat 9 Lutherse Kerk
nl 450418 Utrecht Haverstraat 2 Pand van middeleeuwse oorsprong, bestaande uit vier bouwlagen met de kap evenwijdig aan de straat en verschillende kelders
nl 450420 Utrecht Haverstraat 26 Pand, thans bestaande uit drie bouwlagen en kap, loodrecht op de straat
nl 450421 Utrecht Haverstraat 30 Huis tegenwoordig bestaande uit twee bouwlagen en een kap, loodrecht op de straat
nl 450419 Utrecht Haverstraat 6 Huis, thans bestaande uit drie bouwlagen met kelder en een kap loodrecht op de straat
nl 36127 Utrecht Herenstraat 17 Middeleeuwse pand
nl 36128 Utrecht Herenstraat 25 Pand met statige gepleisterde lange gevel, 8 ramen breed, getande rechte kroonlijst met fraai ingangspoortje en gebeeldhouwde deur 1660
nl 36129 Utrecht Herenstraat 27 Pand met gepleisterde pilastergevel met rechte getande kroonlijst
nl 36133 Utrecht Herenstraat 28 Statig herenhuis met gemetselde rechte kroonlijst
nl 36131 Utrecht Herenstraat 33 Pand met fraaie lijstgevel, vijf ramen breed
nl 36134 Utrecht Herenstraat 34 Pand met gepleisterde lijstgevel, dat zijn monumentale waarde uitsluitend ontleent aan het voorhuis
nl 36132 Utrecht Herenstraat 37 Pand met gepleisterde lijstgevel, in wezen 17e-eeuws doch door herstellingen 19e-eeuwse indruk wekkend
nl 36135 Utrecht Herenstraat 38 Herenhuis
nl 450368 Utrecht Herenstraat 42 Pand bestaande uit voorhuis van twee bouwlagen met lijstgevel met zadeldak evenwijdig aan de straat
nl 36136 Utrecht Herenstraat 46 Herenhuis met brede door rechte kroonlijst afgedekte gevel, hoog zadeldak
nl 36137 Utrecht Herenstraat 48 Pand met brede rechte lijstgevel, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters, stenen gemetselde gootlijst
nl 36125 Utrecht Herenstraat 5 Pand met gepleisterde lijstgevel, hoewel 19e-eeuwse indruk wekkend van oudere oorsprong
nl 36126 Utrecht Herenstraat 7 Pand met gepleisterde lijstgevel hoewel 19e-eeuwse indruk wekkend van oudere oorsprong
nl 36130 Utrecht Herenstraat bij 29 Poortje met geblokte versieringen en bovenlicht
nl 36139 Utrecht Hof ter Weydeweg 30 Hof ter Weyde
nl 450422 Utrecht Hofpoort 1 Huis, gelegen achter Trans 17, met twee bouwlagen en een kap loodrecht op de Trans
nl 36138 Utrecht Hofpoort 2 Duitse Huis, lage gebouwen
nl 450367 Utrecht Hogenoord 8A Boerderij van het T-huis type
nl 514295 Utrecht Hogeweide 1 Ter Weide: boerderij
nl 514296 Utrecht Hogeweide 1A Ter Weide: zomerhuis
nl 514600 Utrecht Hogeweide 6 De Hoef
nl 522639 Utrecht Hogeweide 6 Schuur
nl 514297 Utrecht Hogeweide bij 1 Ter Weide: hekwerk
nl 522637 Utrecht Hogeweide bij 1 Ter Weide: schuur
nl 450423 Utrecht Hoogt 1 Pand van twee bouwlagen en zadeldak evenwijdig aan de straat
nl 532455 Utrecht Houtensepad Brug in het Houtensepad bij Lunet IV.
nl 532456 Utrecht Houtensepad Betonnen brug in het Houtensepad bij Lunet III.
nl 532426 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Flankkazemat / Bomvrij gebouw
nl 532427 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Kanon- en Flankkazemat / Bomvrij gebouw.
nl 532428 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Dubbele VIS-Kazemat / Mitrailleurkazemat.
nl 532429 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532430 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Fortwachterswoning.
nl 532431 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Nissenhut / Bunkerloods
nl 47083 Utrecht Immuniteitssloot Janskerkhof Immuniteitssloot langs de noordzijde van het Janskerkhof
nl 532336 Utrecht In oostelijke courtinewal CFort Blauwkapel: Bomvrij gebouw I / Schuilplaats.
nl 532337 Utrecht In oostelijke courtinewal Fort Blauwkapel: Bomvrij gebouw M / Verbruiksmagazijn.
nl 450428 Utrecht Jacobijnenstraat 16 Twee bouwdelen, te weten het ondiepe pand aan de Jacobijnenstraat en een zeer brede achterbouw die zich ook achter de buurpanden voortzet
nl 450426 Utrecht Jacobijnenstraat 1A Pand met twee bouwlagen, een kap evenwijdig aan de straat (loodrecht op de Oudegracht) en een kelder onder een deel van het pand
nl 450427 Utrecht Jacobijnenstraat 7 Huis bestaande uit twee bouwlagen en een kap loodrecht op de straat, met een ingezwenkte halsgevel
nl 36148 Utrecht Jacobskerkhof 22 Jacobikerk
nl 450429 Utrecht Jagerskade 13 Vechthuis
nl 514450 Utrecht Jagerskade 2 (bij) Brugwachtershuisje Rode Brug
nl 335400 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat 5 Terrein van "de Ster": molenaarshuis
nl 335395 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": Houtzaagmolen De Ster
nl 335436 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": zuidelijke houtloods
nl 335441 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": noordelijk houtloods
nl 335446 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": knechtswoning
nl 335451 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": westelijke open houtloods afkomstig van molen "De Bijgeval"
nl 36151 Utrecht Jansdam 14A Koetshuis en stallen tot huis
nl 36155 Utrecht Janskerkhof 10 Hotel des Pays-Bas
nl 36156 Utrecht Janskerkhof 11 Pand met pilastergevel met grote orde en rechte kroonlijst, gedekt door schilddak
nl 36157 Utrecht Janskerkhof 12 Huis van voorst
nl 36159 Utrecht Janskerkhof 13A Statig huis met rechte kroonlijst
nl 514251 Utrecht Janskerkhof 14 PHRM
nl 36160 Utrecht Janskerkhof 15 Statig herenhuis met rechte gemetselde kroonlijst
nl 36161 Utrecht Janskerkhof 15A Statig herenhuis met rechte gemetselde kroonlijst
nl 36162 Utrecht Janskerkhof 16 Martenshuis
nl 36163 Utrecht Janskerkhof 18 Pand met statig langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 36164 Utrecht Janskerkhof 19 Statig herenhuis met langgerekte bepleisterde gevel, rechte kroonlijst, zakgoot en dubbele topgevel
nl 36153 Utrecht Janskerkhof 2 Ridderschapshuis
nl 36165 Utrecht Janskerkhof 20 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36166 Utrecht Janskerkhof 21 Huis met gevel met kroonlijst door consoles gedragen
nl 36167 Utrecht Janskerkhof 22 Pand met gepleisterde lijstgevel en trapgevel
nl 36168 Utrecht Janskerkhof 24 Pand met lijstgevel
nl 36169 Utrecht Janskerkhof 26 Janskerk
nl 36170 Utrecht Janskerkhof 26A Kosterij, laag huis met rechte kroonlijst en neogotische ingang, tegen de kerk aan gebouwd
nl 36171 Utrecht Janskerkhof 27 Huis onder rechte kroonlijst
nl 36172 Utrecht Janskerkhof 28 Huis onder rechte kroonlijst
nl 36154 Utrecht Janskerkhof 3 Statenkamer
nl 36173 Utrecht Janskerkhof 30 Hoofdwacht
nl 36174 Utrecht Jansveld 11 Gouden Rijder
nl 36177 Utrecht Jansveld 28 Pand met trapgevel
nl 36175 Utrecht Jansveld 4-20 (even) Margaretenhof
nl 450369 Utrecht Jeruzalemstraat 15 Pand van twee bouwlagen met schilddak met de nok loodrecht op de rooilijn
nl 450430 Utrecht Jeruzalemstraat 17 Huis met twee bouwlagen, kelders en een kap met de nok loodrecht op de straat
nl 450431 Utrecht Jeruzalemstraat 20 Huis met twee bouwlagen, een kap met de nok evenwijdig aan de straat en een kelder
nl 36178 Utrecht Jeruzalemstraat 7 Pand met lijstgevel met zadeldak in topgevels eindigend daklijst met consoles
nl 36179 Utrecht Jeruzalemstraat 8 Gepleisterde lijstgevel, zadeldak in topgevels eindigend in wezen
nl 36180 Utrecht Johan van Oldenbarneveltlaan 6 Station Maliebaan
nl 514463 Utrecht Jutfaseweg 3A-G Grafische school
nl 514461 Utrecht Jutfaseweg 7 Amaliastichting
nl 39672 Utrecht Kalis of Visbrug Kalisbrug of Visbrug
nl 514196 Utrecht Kanaalweg Ophaalbrug
nl 514194 Utrecht Kanaalweg (bij) Goethebrug
nl 514193 Utrecht Kanaalweg (tegenover) Basculebrug
nl 514170 Utrecht Kanaalweg 24 Aardewerkfabriek Mobach met bijbehorende woning
nl 514171 Utrecht Kanaalweg 25 Arbeiderswoningen behorende bij aardewerkfabriek Mobach
nl 523425 Utrecht Kanaalweg 64 Villa Jongerius
nl 514186 Utrecht Kanaalweg 80 Merwedekanaal
nl 514187 Utrecht Kanaalweg 88 Merwedekanaal
nl 514188 Utrecht Kanaalweg 88 (bij) Schutsluis zuid
nl 514190 Utrecht Kanaalweg 88 (bij) Sluisje
nl 514195 Utrecht Kanaalweg 88 (bij) Schutsluis noord
nl 514197 Utrecht Kanaalweg 89 Merwedesluiscomplex
nl 514198 Utrecht Kanaalweg 89 (tegenover) Sluisje
nl 514185 Utrecht Kanaalweg 90 Merwedekanaal
nl 514199 Utrecht Kanaalweg 90 (tegenover) Schotbalkbrug
nl 514183 Utrecht Kanaalweg 91 Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek
nl 532331 Utrecht Kapeldwarsweg 18 Fort Blauwkapel: Bomvrije kazerne C.
nl 532329 Utrecht Kapelweg Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 33 Fort Blauwkapel: Fortaanleg met aardwerken.
nl 532340 Utrecht Kapelweg 1 Fort Blauwkapel: Houten loods (a3).
nl 532339 Utrecht Kapelweg 7 Fort Blauwkapel: Loods / Barak (a1).
nl 532338 Utrecht Kapelweg 9 Fort Blauwkapel: Fortwachterswoning.
nl 36185 Utrecht Keistraat 5 Pand met eenvoudige lijstgevel met horizontale architraven boven vensters
nl 36186 Utrecht Keistraat 7 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 36187 Utrecht Keistraat 9 Waterschapshuis Lek Bovendams
nl 450433 Utrecht Keizerstraat 20 Koetshuis van het huis Leedenberch
nl 36188 Utrecht Keizerstraat 35 Pand met bakstenen gevel met natuurstenen kroonlijst en dito tympanen boven de kruisvensters
nl 450434 Utrecht Keizerstraat 47 Hoekpand van twee bouwlagen met zadeldak evenwijdig aan de straat
nl 514354 Utrecht Kerkstraat 41 t/m 49 Speyart van Woerden's hofje
nl 514355 Utrecht Kerkstraat 51 t/m 63 Speyart van Woerden's hofje
nl 514356 Utrecht Kerkstraat 65 t/m 73 Speyart van Woerden's hofje
nl 470309 Utrecht Kintgenshaven 4 Bescheiden huis, bestaande uit een voorhuis met twee bouwlagen en een kap, en een jongere aanbouw
nl 450370 Utrecht Klopdijk 2 Boerderijcomplex met woonhuis en compleet erf
nl 514290 Utrecht Koningslaan 49 Vier aangesloten herenhuizen
nl 514408 Utrecht Koningslaan tegenover 34 Brug
nl 514407 Utrecht Koningslaan tegenover 42 Duiker
nl 532470 Utrecht Koningsweg 133 Fort Lunet II: Houten bergloods F2
nl 532422 Utrecht Koningsweg 133 (bij) Fort Lunet II: Lunetaanleg.
nl 532423 Utrecht Koningsweg 133 (bij) Fort Lunet II: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 513963 Utrecht Koningsweg 173 Villa
nl 532415 Utrecht Koningsweg 290 Fort Lunet I: Twee flankkazematten / Bomvrije gebouwen.
nl 532416 Utrecht Koningsweg 290 Fort Lunet I: Vis-kazemat / Mitrailleurkazemat.
nl 532417 Utrecht Koningsweg 290 Fort Lunet I: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532418 Utrecht Koningsweg 290 Fort Lunet I: Atoombunker / BB-onderkomen met poterne.
nl 514303 Utrecht Koningsweg nr 47 Grafmonument van Luit Blom
nl 514300 Utrecht Koningsweg nr. 47 2e Algemene Begraafplaats Kovelswade, aanleg
nl 514301 Utrecht Koningsweg nr. 47 Ontvangstgebouw
nl 514302 Utrecht Koningsweg nr. 47 Graf familie Hamburger
nl 514304 Utrecht Koningsweg nr. 47 Grafteken Anthonie Begeer
nl 514305 Utrecht Koningsweg nr. 47 Familiegraf Van Noordenne Verloop
nl 514306 Utrecht Koningsweg nr. 47 Familiegraf Fentener van Vlissingen
nl 514307 Utrecht Koningsweg nr. 47 Monumentaal hek binnenplein
nl 514308 Utrecht Koningsweg nr. 47 Toegangshek
nl 514309 Utrecht Koningsweg nr. 47 Grafmonument van Johanna van Woude
nl 514310 Utrecht Koningsweg nr. 47 Grafmonument van Carl Feuerlein
nl 514311 Utrecht Koningsweg nr. 47 Grafmonument Jan Quast
nl 514312 Utrecht Koningsweg nr. 47 Grafmonument van Johan Tehupeiory
nl 36191 Utrecht Korte Jansstraat 2 Pand met lijstgevel met natuurstenen bandversiering in de bogen, boven de vensters natuurstenen blokken
nl 450436 Utrecht Korte Minrebroederstraat 23 Huis van twee bouwlagen
nl 450435 Utrecht Korte Minrebroederstraat 5 Huis, tegenwoordig van drie bouwlagen, een kelder en een kap evenwijdig aan de straat
nl 36218 Utrecht Kromme Nieuwegracht 10 Pand met 19e-eeuwse gevel, verhoogde middenpartij
nl 36202 Utrecht Kromme Nieuwegracht 11 Poortje met gotisch omlijstingsprofiel, in pand nr 13 aanwezig
nl 36219 Utrecht Kromme Nieuwegracht 12 Pand met gevel met rechte kroonlijst en brede ingangsdeur, mansarde dak
nl 36203 Utrecht Kromme Nieuwegracht 13 Huis met rechte kroonlijst en zadeldak gepleisterd
nl 36220 Utrecht Kromme Nieuwegracht 14 Pand met gepleisterde lijstgevel met mansardedak. Hoekpand Ambachtstraat
nl 36204 Utrecht Kromme Nieuwegracht 15 Huis met rechte kroonlijst
nl 36221 Utrecht Kromme Nieuwegracht 18 Pand met gepleisterde lijstgevel, zadeldak
nl 36222 Utrecht Kromme Nieuwegracht 20 Pand met vijf ramen brede gevel met rechte kroonlijst, natuursteen blokken boven de vensters
nl 36223 Utrecht Kromme Nieuwegracht 22 Statig herenhuis met rechte kroonlijst met consoles middenpartij geornamenteerd. Smeedijzeren hekken
nl 36224 Utrecht Kromme Nieuwegracht 24 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36205 Utrecht Kromme Nieuwegracht 25 Huis in de bocht van de kromme nieuwegracht gelegen, langgerekte gepleisterde gevel met rechte kroonlijst, door zadeldak gedekt
nl 36225 Utrecht Kromme Nieuwegracht 26 Pand met gepleisterde pilastergevel. Mansardedak
nl 36226 Utrecht Kromme Nieuwegracht 28 Pand met vijf ramen brede lijstgevel
nl 36206 Utrecht Kromme Nieuwegracht 29 Statig huis met 19e-eeuwse middenpartij en toevoegingen. Gevel met rechte kroonlijst, zadeldak en dakvenster
nl 36207 Utrecht Kromme Nieuwegracht 31 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 36208 Utrecht Kromme Nieuwegracht 33 Pand met bakstenen gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 36227 Utrecht Kromme Nieuwegracht 36 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36209 Utrecht Kromme Nieuwegracht 37 Pand met gevel met rechte kroonlijst. Onder zelfde nr 37, poort bekroond door twee marmeren busten
nl 36228 Utrecht Kromme Nieuwegracht 38 Pand met gevel, rechte kroonlijst met consoles en rijk gesneden van consoles voorziene ingang
nl 36210 Utrecht Kromme Nieuwegracht 39 Pand met langgerekte gevel met rechte kroonlijst en zadeldak eindigend in topgevels
nl 36229 Utrecht Kromme Nieuwegracht 40 Pand met gevel met rechte kroonlijst, een geheel met 42 en 44 vormend
nl 36230 Utrecht Kromme Nieuwegracht 42 Pand met gevel met rechte kroonlijst, een geheel met 40 en 44 vormend
nl 36211 Utrecht Kromme Nieuwegracht 43 Truttige Tuyl
nl 36231 Utrecht Kromme Nieuwegracht 44 Pand met gevel met rechte kroonlijst, een geheel met 40-42 vormend
nl 36212 Utrecht Kromme Nieuwegracht 45 Pand met eenvoudige grijs gepleisterde lijstgevel met zadeldak
nl 36232 Utrecht Kromme Nieuwegracht 46 Statig herenhuis met rechte kroonlijst. Fraaie 17e-eeuwse achtergevel met pilasters en accoladebogen
nl 36214 Utrecht Kromme Nieuwegracht 47 Pand met lijstgevel met zadeldak een geheel vormend met nr 45
nl 36215 Utrecht Kromme Nieuwegracht 49 Paushuize
nl 36233 Utrecht Kromme Nieuwegracht 54 Statig herenhuis met eenvoudige middenpartij en rechte kroonlijst
nl 36234 Utrecht Kromme Nieuwegracht 56 Statig herenhuis met rechte kroonlijst, bouwnaad in midden der gevel
nl 36235 Utrecht Kromme Nieuwegracht 58 Huis met langgerekte gepleisterde gevel, zeven ramen breed, in flauwe bocht gelegen
nl 36216 Utrecht Kromme Nieuwegracht 6 Statig herenhuis met rechte gootlijst. Ernaast gepleisterde gevel met rechte kroonlijst, zadeldak in een topgevel eindigend
nl 36236 Utrecht Kromme Nieuwegracht 60 Pand met gepleisterde lijstgevel benedenverdieping met pilasters
nl 36237 Utrecht Kromme Nieuwegracht 64 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36239 Utrecht Kromme Nieuwegracht 66 Pand met gevel met rechte kroonlijst. Rechts van de deur twee gevels met rechte lijst uit 19e eeuw die resten zijn van het 15e-eeuwse huis Blikkenburg. Het gevelgedeelte waarin de deur staat is 18e eeuw
nl 36240 Utrecht Kromme Nieuwegracht 68 Pand met gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 36200 Utrecht Kromme Nieuwegracht 7 Statig herenhuis vier ramen breed en rechte kroonlijst
nl 36217 Utrecht Kromme Nieuwegracht 8 Huis met rechte kroonlijst. Ingangspartij aanvang 19e eeuw
nl 36241 Utrecht Kromme Nieuwegracht 80 Statig herenhuis, beeldbouwwerk in middenpartij
nl 36242 Utrecht Kromme Nieuwegracht 84 Pand met gepleisterde dubbele lijstgevel waarvan een met schilddaken
nl 36243 Utrecht Kromme Nieuwegracht 86 Pand met lijstgevel met schilddak
nl 36244 Utrecht Kromme Nieuwegracht 88 Pand met gevel met rechte kroonlijst met consoles en modern dak
nl 36201 Utrecht Kromme Nieuwegracht 9 Huis met rechte kroonlijst, zadeldak eindigend in topgevels met schoorstenen
nl 514233 Utrecht Kromme Nieuwegracht 90 Winkelwoonhuis gebouwd in overgangsarchitectuur
nl 36245 Utrecht Kromme Nieuwegracht 92 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst en ramen met afgeronde hoeken
nl 36246 Utrecht Kromme Nieuwegracht 94 Hoekpand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 36238 Utrecht Kromme Nieuwegracht bij 64 Twee huizen met rechte kroonlijst in flauwe bocht
nl 36247 Utrecht Laan van Chartroise 168 Poortgebouw klooster Nieuwlicht
nl 36248 Utrecht Laan van Chartroise 174 Boerderij klooster Nieuwlicht
nl 514457 Utrecht Laan van Puntenburg 2 Schoolgebouw, gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool
nl 36249 Utrecht Lange Elisabethstraat bij 9 Poort, achteruitgang kasteel van antwerpen
nl 46944 Utrecht Lange Jufferstraat tegenover 10 Pand met verdieping onder dwarsgeplaatst, pannen zadeldak tussen trapgevels
nl 36273 Utrecht Lange Nieuwstraat 108-132 Beyerskameren, deel van de
nl 514230 Utrecht Lange Nieuwstraat 11 Herenhuis in neoclassicistische stijl
nl 36272 Utrecht Lange Nieuwstraat 110 Toegangspoort behorende bij de Beyerskameren
nl 450439 Utrecht Lange Nieuwstraat 15 Hoekhuis van twee bouwlagen, een kelder en een kap evenwijdig aan de straat
nl 36257 Utrecht Lange Nieuwstraat 2 Pand met gevel met rechte consoles kroonlijst, versierde deurpartij, gesmeed ijzeren hek
nl 450440 Utrecht Lange Nieuwstraat 20 Groot huis van twee bouwlagen, een schilddak en kelders onder het achtergedeelte
nl 450441 Utrecht Lange Nieuwstraat 23 Huis bestaande uit twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder onder het achterste deel
nl 36261 Utrecht Lange Nieuwstraat 24 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst 18e eeuw
nl 36262 Utrecht Lange Nieuwstraat 28 Pilastergevel
nl 450442 Utrecht Lange Nieuwstraat 29 Huis van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een, dichtgeworpen kelder
nl 450443 Utrecht Lange Nieuwstraat 33 Huis van twee bouwlagen en een kap loodrecht op de straat
nl 36263 Utrecht Lange Nieuwstraat 34 Kleine Vleeshal
nl 36264 Utrecht Lange Nieuwstraat 36 Sint-Catharinakathedraal
nl 36265 Utrecht Lange Nieuwstraat 38 Kloosterdelen Catharijneconvent
nl 36258 Utrecht Lange Nieuwstraat 4 Pand met pilastergevel
nl 36250 Utrecht Lange Nieuwstraat 41 Pand, met verdieping en mezzanino onder pannen schilddak
nl 450444 Utrecht Lange Nieuwstraat 43 Eenvoudig huis met een gevel, twee bouwlagen en een aankapping
nl 36266 Utrecht Lange Nieuwstraat 50 Herenhuis met rechte kroonlijst met consoles en snijwerk, geaccentueerde deurpartij, zadeldak in twee topgevels eindigend
nl 36267 Utrecht Lange Nieuwstraat 52 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 36268 Utrecht Lange Nieuwstraat 52A Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 36251 Utrecht Lange Nieuwstraat 53 Onderkelderd woonhuis
nl 36269 Utrecht Lange Nieuwstraat 54 Pand met lijstgevel
nl 36270 Utrecht Lange Nieuwstraat 56 Pand met lijstgevel
nl 36259 Utrecht Lange Nieuwstraat 6 Pand met gevel met rechte kroonlijst, ronde bogen boven de ramen
nl 36253 Utrecht Lange Nieuwstraat 63 Herenhuis met langgerekte gevel en rechte kroonlijst
nl 36254 Utrecht Lange Nieuwstraat 65 Pand met gevel door rechte getande kroonlijst afgedekt
nl 450445 Utrecht Lange Nieuwstraat 66 Pand met ondiep voorhuis, drie bouwlagen en schilddak
nl 36255 Utrecht Lange Nieuwstraat 67A Hoekpand met rechte getande kroonlijst
nl 450446 Utrecht Lange Nieuwstraat 76 Groot hoekpand bestaande uit drie bouwlagen
nl 36260 Utrecht Lange Nieuwstraat 8 Pand met 18e-eeuwse lijstgevel
nl 36256 Utrecht Lange Nieuwstraat 85 Pand met pilastergevel met grote orde en hardstenen kroonlijst
nl 36271 Utrecht Lange Nieuwstraat 86 Trapgevel
nl 36252 Utrecht Lange Nieuwstraat bij 61 Poortje met steen 'In de koeivoet 1641'
nl 450447 Utrecht Lange Smeestraat 1 Dwarshuis van twee bouwlagen en kap evenwijdig aan de rooilijn
nl 36274 Utrecht Lange Smeestraat 2 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36276 Utrecht Lange Smeestraat 20 Eenvoudig 17e-eeuws pand met halsgevel
nl 450448 Utrecht Lange Smeestraat 3 Dwarshuis van twee bouwlagen, twee vakken breed met restanten van dragende houtconstructie
nl 46945 Utrecht Lange Smeestraat 32 Hoekpand, met verdieping en kapverdieping onder hoogopgaand pannen schilddak
nl 36275 Utrecht Lange Smeestraat 4 Pand met lijstgevel door zadeldak gedekt
nl 36277 Utrecht Lange Smeestraat 40 Bartholomeïgasthuis
nl 450449 Utrecht Lange Smeestraat 6 Pand van twee bouwlagen met een zadeldak met de nok loodrecht op de straat en een kelder
nl 450438 Utrecht Lange Nieuwstraat 9 Breed huis bestaande uit twee bouwlagen
nl 450553 Utrecht Lauwerecht Lauwerechtbrug
nl 450344 Utrecht Lauwerecht 10 Kokerloods
nl 514252 Utrecht Lauwerhof 29 Watertoren (Lauwerhof)
nl 36299 Utrecht Lijnmarkt 10 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36300 Utrecht Lijnmarkt 12 Pand met smalle gepleisterde lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36301 Utrecht Lijnmarkt 14 Pand met gepleisterde lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36302 Utrecht Lijnmarkt 16 Pand met gepleisterde lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36303 Utrecht Lijnmarkt 18 Pand, waarvan de achtergevel met arkaden waardevolle kenmerken vertoont voor het uiterlijk aspect ter plaatse
nl 450345 Utrecht Lijnmarkt 20 Hoekhuis met overbouwde werf aan de grachtzijde, bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap loodrecht op de straat
nl 514240 Utrecht Lijnmarkt 20A Winkelwoonhuis in Overgangsarchitectuur met Jugendstil-motieven
nl 36304 Utrecht Lijnmarkt 22 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36305 Utrecht Lijnmarkt 24 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 450454 Utrecht Lijnmarkt 25 Pand bestaande uit drie bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en verschillende kelders, onder andere een werfkelder
nl 36306 Utrecht Lijnmarkt 26 Pand met lijstgevel
nl 450455 Utrecht Lijnmarkt 27 Pand met ingezwenkte halsgevel, thans bestaande uit drie bouwlagen met kap loodrecht op de straat en een kelder met tongewelf
nl 36307 Utrecht Lijnmarkt 28 Pand, waarvan de achtergevel met arkaden waardevolle kenmerken vertoont voor het uiterlijk aspect ter plaatse
nl 36308 Utrecht Lijnmarkt 30 Pand, waarvan de achtergevel met arkaden waardevolle kenmerken vertoont voor het uiterlijk aspect ter plaatse
nl 36309 Utrecht Lijnmarkt 32 Pand met lijstgevel
nl 36291 Utrecht Lijnmarkt 33 Pand met in- en uitgezwenkte halsgevel
nl 36292 Utrecht Lijnmarkt 35 Pand met in- en uitgezwenkte halsgevel
nl 36293 Utrecht Lijnmarkt 37 In de Vergulde Maen
nl 36312 Utrecht Lijnmarkt 38 Pand met dubbele lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36296 Utrecht Lijnmarkt 4 Pand met gepleisterde lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36313 Utrecht Lijnmarkt 40 Pand met getande lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36314 Utrecht Lijnmarkt 42 Pand met gepleisterde gevel met moderne verhoging aan de Oudegracht gelegen
nl 36294 Utrecht Lijnmarkt 43 Pand met gevel, afgedekt door rechte kroonlijst met consoles
nl 36315 Utrecht Lijnmarkt 44 Pand met hoge klokgevel aan de zijde der Oudegracht
nl 36316 Utrecht Lijnmarkt 46 Pand met lijstgevel aan de zijde der Oudegracht
nl 450372 Utrecht Lijnmarkt 47 Diephuis, bestaande uit voor- en acherhuis. Het voorhuis heeft drie lagen en een kap. Het achterhuis heeft twee bouwlagen en een kap
nl 36317 Utrecht Lijnmarkt 48 Pand met klokgevel aan de zijde van de Oudegracht
nl 36318 Utrecht Lijnmarkt 50 De Gekroonde Troffel
nl 36297 Utrecht Lijnmarkt 6 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36298 Utrecht Lijnmarkt 8 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 36310 Utrecht Lijnmarkt 34 Pand met lijstgevel aan de Oudegracht zijde
nl 450451 Utrecht Loeff Berchmakerstraat 21 In opzet gaaf bewaard pand
nl 450452 Utrecht Loeff Berchmakerstraat 36 Pand met twee bouwlagen
nl 450453 Utrecht Loeff Berchmakerstraat 38 Hoekpand met twee bouwlagen en een kap loodrecht op de straat
nl 514364 Utrecht M.H. Trompstraat 1 'Francisca'
nl 38763 Utrecht Maartensbrug Maartensbrug
nl 4775 Utrecht Magdalenabrug Magdalenabrug
nl 514381 Utrecht Maliebaan 10 Woonhuis gebouwd in overgangsarchitectuur met jugendstil (interieur)onderdelen
nl 36326 Utrecht Maliebaan 12 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36321 Utrecht Maliebaan 13 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36327 Utrecht Maliebaan 14 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 514371 Utrecht Maliebaan 16 Vrijstaand herenhuis met tuin en tuinmuur
nl 36328 Utrecht Maliebaan 18 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36329 Utrecht Maliebaan 20 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36330 Utrecht Maliebaan 22 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36331 Utrecht Maliebaan 24 Pand met gepleisterd neoclassieke lijstgevel
nl 36332 Utrecht Maliebaan 26 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36322 Utrecht Maliebaan 27 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36319 Utrecht Maliebaan 3 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36323 Utrecht Maliebaan 31 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36333 Utrecht Maliebaan 40 Aartsbisschoppelijk Paleis van Utrecht
nl 514372 Utrecht Maliebaan 42 Fentener van Vlissingenhuis
nl 36334 Utrecht Maliebaan 46 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36335 Utrecht Maliebaan 48 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36320 Utrecht Maliebaan 5 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 514384 Utrecht Maliebaan 55 Op de hoek gesitueerd herenhuis
nl 36336 Utrecht Maliebaan 58 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36337 Utrecht Maliebaan 60 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36338 Utrecht Maliebaan 62 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36339 Utrecht Maliebaan 64 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36340 Utrecht Maliebaan 66 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 36341 Utrecht Maliebaan 68 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 514359 Utrecht Maliebaan 7 Herenhuis, deel uitmakend van de luxe bebouwing langs de maliebaan in aansluiting op de maliesingel, gebouwd voor de familie ram in eclectische stijl, frontgevel vrijliggend aan tui
nl 36342 Utrecht Maliebaan 70 Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 514373 Utrecht Maliebaan 70A Herenhuis en tuinhuisje gebouwd in eclectische stijl met aan de hollandse neo-renaissancestijl ontleende (fantasie)motieven
nl 514375 Utrecht Maliebaan 74 Herenhuis
nl 514374 Utrecht Maliebaan 76 Vrijstaand dubbel herennhuis in eclectische stijl
nl 36324 Utrecht Maliebaan 77A Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel
nl 514376 Utrecht Maliebaan 82-84 Dubbel herenhuis, door architect Tepe in 1871 voor hemzelf en de familie Mengelberg gebouwd in neo-gotische stijl
nl 36325 Utrecht Maliebaan 89 Oranjelust
nl 450456 Utrecht Maliebrug Stadsbuitengracht Maliebrug
nl 514377 Utrecht Maliesingel 12 Herenhuis gebouwd in eclectische stijl met spijlen hekwerk waarin hardstenen penanten en een met het rechter pand verbonden gepleisterde muur met poortje
nl 514378 Utrecht Maliesingel 13, 14, 15 Drie geschakelde herenhuizen in één opzet
nl 514385 Utrecht Maliesingel 18-20 Bouwblok van vier aaneengesloten herenhuizen met gepleisterde voorgevels in eclectische stijl
nl 514389 Utrecht Maliesingel 21 Bouwblok van drie aaneengesloten herenhuizen met gepleisterde voorgevels in eclectische stijl
nl 36343 Utrecht Maliesingel 28A Maliehuis
nl 514278 Utrecht Maliesingel 74 Hiëronymushuis: beheerderswoning
nl 514277 Utrecht Maliesingel 77 Hiëronymushuis: bejaarden- en weeshuis
nl 514279 Utrecht Maliesingel bij 77 Hiëronymushuis: vrijstaande dienstwoning
nl 514280 Utrecht Maliesingel bij 77 Hiëronymushuis: washuis
nl 514281 Utrecht Maliesingel bij 77 Hiëronymushuis: brug
nl 514266 Utrecht Maliesingel tegenover 18 Herenbrug
nl 514361 Utrecht Maliestraat 1 Zes herenhuizen
nl 36347 Utrecht Mariahoek 11 Pand met lijstgevel, tegen de kerk gebouwd
nl 36348 Utrecht Mariahoek 12 Pand met topgevel, tegen de kerk gebouwd
nl 36349 Utrecht Mariahoek 14 Huizenrij tegen de achterzijde der kloostergang aan gebouwd
nl 36350 Utrecht Mariahoek 15 Oude mannen en vrouwenhuis
nl 36351 Utrecht Mariahoek 16 Oostgevel van het oud katholieke weeshuis en de oude
nl 36345 Utrecht Mariahoek 6 Pand met gepleisterde klassieke lijstgevel
nl 36346 Utrecht Mariahoek 9 Sint Getrudiskapel
nl 450346 Utrecht Mariaplaats 10 Huis verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 406674 Utrecht Mariaplaats 14 Gepleisterd huis met rechte kroonlijst, hoog zadeldak eindigend in trapgevels
nl 36357 Utrecht Mariaplaats 22 Claustraal huis van het kapittel
nl 46960 Utrecht Mariaplaats 27 Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
nl 514225 Utrecht Mariaplaats 28 Johannes de Deo
nl 36354 Utrecht Mariaplaats 45 Voortgezet springweg 2-2bis
nl 514267 Utrecht Mariaplaats 49 Herenhuis met decoratief gepleisterde gevel
nl 36359 Utrecht Mariaplaats 50 Brede gepleisterde lijstgevel met getande kroonlijst 18e eeuw, huis van oudere oorsprong
nl 36355 Utrecht Mariaplaats 51 Pand met lijstgevel met consoles 18e eeuw
nl 36358 Utrecht Mariastraat 28 Bakkerspoort, verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 450347 Utrecht Mariastraat 30 Middeleeuws huis verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 450348 Utrecht Mariastraat 32 Middeleeuws huis verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 450349 Utrecht Mariastraat 34 Middeleeuws huis verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 450457 Utrecht Mariastraat 4 Middeleeuws voorhuis bestaande uit twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 36360 Utrecht Mariastraat 49 Pand met gepleisterde lijstgevel, op de hoek een beeld geplaatst
nl 514289 Utrecht Mecklenburglaan 3 Koningin Wilhelminaschool
nl 46955 Utrecht Moreelsepark 1 t/m 3 Hoofdgebouw I, Hoofdgebouw II en Hoofdgebouw III (De Inktpot)
nl 36371 Utrecht Museumlaan 2 Het Hoogeland
nl 514379 Utrecht Museumlaan 7 Nieuw Beresteyn
nl 450463 Utrecht Mytylweg 100 Boerderij met schuur
nl 18339 Utrecht Nathanaëlspoort 2 Pand met pilastergevel onder rechte kroonlijst
nl 514451 Utrecht Neckardreef 40 Watertoren Neckardreef
nl 30414 Utrecht Nedereindseweg 512 Boerderij, langhuis, gepleisterd, met uitgebouwde vleugel in verlengde van het huis
nl 30415 Utrecht Nedereindseweg 514 Boerderij-woonhuis en bedrijfsgedeelte onder een bekapping
nl 30408 Utrecht Nedereindseweg 543 Boerderij, langhuis, afgewolfde topgevel, met riet gedekt
nl 30416 Utrecht Nedereindseweg 556 Fraaie boerderij, langhuis, statige afgewolfde voorgevel
nl 30417 Utrecht Nedereindseweg 578 Boerderij, langhuis, met uitgebouwde kamer
nl 450464 Utrecht Neude 29 Pand uit het eerste kwart van de 19e eeuw, bestaande uit drie bouwlagen met een kap evenwijdig aan de straat
nl 36378 Utrecht Nicolaasdwarsstraat 10 Gronsveltkameren
nl 36376 Utrecht Nicolaasdwarsstraat 2 Gronsveltkameren
nl 36377 Utrecht Nicolaasdwarsstraat 6 Gronsveltkameren
nl 36375 Utrecht Nicolaasdwarsstraat bij 1 Oude werkhuispoort van het Sint-Nicolaasklooster
nl 36379 Utrecht Nicolaaskerkhof 2 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36380 Utrecht Nicolaaskerkhof 8 Nicolaïkerk
nl 36381 Utrecht Nicolaaskerkhof 9 Laag huis tegen de Nicolaaskerk
nl 450361 Utrecht Nieuwe Kamp 10 Metelerkamp-fundatie
nl 450362 Utrecht Nieuwe Kamp 12 Metelerkamp-fundatie
nl 450466 Utrecht Nieuwe Kamp 14 Oorspronkelijk zelfstandig huis van het split-level type, bestaande uit twee bouwlagen met een kap evenwijdig aan de straat en een kelder onder het voorhuis
nl 450467 Utrecht Nieuwe Kamp 16 Oorspronkelijk zelfstandig huis van het split-level type, bestaande uit twee bouwlagen met een kap evenwijdig aan de straat en een kelder onder het voorhuis
nl 450468 Utrecht Nieuwe Kamp 18 Oorspronkelijk huis van het split-level type, bestaande uit twee bouwlagen met een kap evenwijdig aan de straat en een kelder onder het voorhuis
nl 450357 Utrecht Nieuwe Kamp 2 Metelerkamp-fundatie
nl 450358 Utrecht Nieuwe Kamp 4 Metelerkamp-fundatie
nl 450359 Utrecht Nieuwe Kamp 6 Metelerkamp-fundatie
nl 450360 Utrecht Nieuwe Kamp 8 Metelerkamp-fundatie
nl 36447 Utrecht Nieuwegracht 10 Pand met gepleisterde lijstgevel met originele onderpui, maskers in de kroonlijst 17e eeuw
nl 36386 Utrecht Nieuwegracht 11 Pand met lijstgevel met natuurstenen blokken op de hoeken
nl 36422 Utrecht Nieuwegracht 119 Pand met lijstgevel
nl 36423 Utrecht Nieuwegracht 121 Pand met lijstgevel, aanvang
nl 36424 Utrecht Nieuwegracht 125 Pand met lijstgevel
nl 36425 Utrecht Nieuwegracht 125A Pand met lijstgevel
nl 36387 Utrecht Nieuwegracht 13 Pand met lijstgevel, gebeeldhouwde deurpartij
nl 450465 Utrecht Nieuwegracht 135 Breed huis
nl 36426 Utrecht Nieuwegracht 137 Pand met statige lijstgevel, zes ramen breed, raam boven deur uitgebouwd
nl 36448 Utrecht Nieuwegracht 14 Maltezerhuis
nl 36427 Utrecht Nieuwegracht 145 Pand met trapgevel
nl 36428 Utrecht Nieuwegracht 147 Laag huis met lijstgevel
nl 36429 Utrecht Nieuwegracht 149 Pand met getande kroonlijst
nl 36388 Utrecht Nieuwegracht 15 Pand met door gelobde boog bekroonde gevel met rondvenster
nl 36430 Utrecht Nieuwegracht 151 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 36431 Utrecht Nieuwegracht 153 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 36432 Utrecht Nieuwegracht 157 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 36433 Utrecht Nieuwegracht 159 Pand met lijstgevel gepleisterd met zadeldak
nl 36449 Utrecht Nieuwegracht 16 Pand met lijstgevel aanvang
nl 36434 Utrecht Nieuwegracht 161 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 36435 Utrecht Nieuwegracht 163 Pand met lijstgevel
nl 36436 Utrecht Nieuwegracht 165 Pand met gevel met getande kroonlijst
nl 36389 Utrecht Nieuwegracht 17 Pand met door gelobde boog bekroonde gevel met rondvenster
nl 36450 Utrecht Nieuwegracht 18 Pand met gevel met rechte kroonlijst en accoladen, ontlastingsbogen, natuurstenen banden en blokken
nl 36437 Utrecht Nieuwegracht 181 Oude Hortus, onderdeel van
nl 36438 Utrecht Nieuwegracht 187 Statig herenhuis, 5 ramen breed, zadeldak
nl 36439 Utrecht Nieuwegracht 189 Pand met lijstgevel
nl 36390 Utrecht Nieuwegracht 19 Pand met gepleisterde gevel, getande kroonlijst, eind
nl 36440 Utrecht Nieuwegracht 191 Pand met lijstgevel
nl 36441 Utrecht Nieuwegracht 199 Pand met lijstgevel, eind
nl 36444 Utrecht Nieuwegracht 2 Pand met gevel met getande kroonlijst
nl 36451 Utrecht Nieuwegracht 20 Huis Loenersloot
nl 36442 Utrecht Nieuwegracht 201 Pand met neoclassieke gevel in zijn geheel door tympanon bekroond
nl 36443 Utrecht Nieuwegracht 203 Pand met lijstgevel met ramen met afgeronde hoeken
nl 36391 Utrecht Nieuwegracht 21 Pand met gepleisterde gevel, getande kroonlijst, eind
nl 36452 Utrecht Nieuwegracht 22 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36453 Utrecht Nieuwegracht 22A Pand met lijstgevel, versierd met natuurstenen blokken, twee leeuwenmaskers en een vlakke wapensteen
nl 36392 Utrecht Nieuwegracht 23 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36454 Utrecht Nieuwegracht 26 Pand met gepleisterde lijstgevel, ramen met ronde hoeken 'vanouds in den engelenzang', mogelijk ouder huis aanwezig
nl 36393 Utrecht Nieuwegracht 27 Pand met lijstgevel, 6 ramen breed
nl 36455 Utrecht Nieuwegracht 28 Pand met lijstgevel
nl 36394 Utrecht Nieuwegracht 29 Huis met rechte kroonlijst
nl 36383 Utrecht Nieuwegracht 3 Pand met lijstgevel
nl 36395 Utrecht Nieuwegracht 31 Pand met lijstgevel
nl 36456 Utrecht Nieuwegracht 32 Pand met statige hardstenen lijstgevel met ijzeren ornamentversiering aan de daklijst
nl 36396 Utrecht Nieuwegracht 33 Pand met lijstgevel
nl 36457 Utrecht Nieuwegracht 34 Pand met lijstgevel, zadeldak
nl 36397 Utrecht Nieuwegracht 35 Pand met gepleisterde lijstgevel van oudere oorsprong met kenmerken
nl 36458 Utrecht Nieuwegracht 36 Statig herenhuis, rechte kroonlijst, geheel zandstenen gevel
nl 36398 Utrecht Nieuwegracht 37 Pand met pilastergevel met fraaie friezen en beeldhouwwerk
nl 36459 Utrecht Nieuwegracht 38 Pand, dat zijn monumentale waarde uitsluitend ontleend aan het voor- en achterhuis, alsmede de werfkelder
nl 36399 Utrecht Nieuwegracht 39 Pand met trapgevel en lijstgevel
nl 36445 Utrecht Nieuwegracht 4 Pand met lijstgevel
nl 36460 Utrecht Nieuwegracht 40 Pand met tussenlid met keuken, gang en een tweede trappehuis, voorhuis en achterhuis
nl 36400 Utrecht Nieuwegracht 41 Statig herenhuis, 6 ramen breed rechte kroonlijst, zadeldak
nl 36461 Utrecht Nieuwegracht 42 Pand, dat zijn monumentale waarde uitsluitend ontleent aan de voor- en achterkamer met entree, gang en keuken, alsmede aan de werfkelder
nl 36401 Utrecht Nieuwegracht 43 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36462 Utrecht Nieuwegracht 44 Statig herenhuis met rechte kroonlijst gepleisterd
nl 36402 Utrecht Nieuwegracht 45 Pand met lijstgevel met consoles onder kroonlijst en gebeeldhouwde deuromlijsting, aanvang xviii, hek
nl 36463 Utrecht Nieuwegracht 46 Pand met gepleisterde gevel en rechte kroonlijst, onder een dak met het nummer 44
nl 36403 Utrecht Nieuwegracht 47 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36464 Utrecht Nieuwegracht 48 Pand met lijstgevel met zadeldak
nl 36404 Utrecht Nieuwegracht 49 Pand met gepleisterde lijstgevel, gemoderniseerde onderpui
nl 36384 Utrecht Nieuwegracht 5 Pand lijstgevel
nl 36405 Utrecht Nieuwegracht 51 Statig herenhuis, lijstgevel met consoles en gebeeldhouwde deuromlijsting
nl 36465 Utrecht Nieuwegracht 52 Pand met gepleisterde lijstgevel met zadeldak
nl 36406 Utrecht Nieuwegracht 53 Pand met lijstgevel met consoles
nl 36466 Utrecht Nieuwegracht 54 Pand met lijstgevel met schilddak
nl 36467 Utrecht Nieuwegracht 56 Herenhuis gepleisterd, 7 ramen breed, moderne bedaking
nl 36407 Utrecht Nieuwegracht 57 Pand met lijstgevel
nl 36468 Utrecht Nieuwegracht 58 Statig herenhuis, pilasters grote orde, ter weerszijden van middenpartij door tympaan gedekt
nl 36408 Utrecht Nieuwegracht 59 Pand met lijstgevel
nl 36446 Utrecht Nieuwegracht 6 Statig gepleisterd herenhuis met vooruitspringende middenpartij op zuilen
nl 36469 Utrecht Nieuwegracht 60 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst in einde der
nl 36409 Utrecht Nieuwegracht 61 Statig herenhuis, hoge gevel met rechte kroonlijst, versierde middenpartij
nl 36470 Utrecht Nieuwegracht 62A Pand met gepleisterde lijstgevel in aanvang
nl 36410 Utrecht Nieuwegracht 63 Catharijnegasthuis (Utrecht)
nl 36471 Utrecht Nieuwegracht 64 Herenhuis met straathek, rechte kroonlijst
nl 36411 Utrecht Nieuwegracht 65 Pand met gevel met rechte kroonlijst, zadeldak
nl 36412 Utrecht Nieuwegracht 67 Gesausd dwarshuis
nl 36473 Utrecht Nieuwegracht 68 Herenhuis 5 ramen breed, natuurstenen blokken boven vensters xvii, rechte kroonlijst, mansarde dak
nl 36413 Utrecht Nieuwegracht 69A Gepleisterd hoekhuis
nl 36472 Utrecht Nieuwegracht 70 Pand met lijstgevel
nl 36474 Utrecht Nieuwegracht 72 Pand met lijstgevel
nl 36414 Utrecht Nieuwegracht 73 Pand met lijstgevel
nl 36415 Utrecht Nieuwegracht 73Bis Pand met lijstgevel
nl 36475 Utrecht Nieuwegracht 74 Pand met lijstgevel
nl 36416 Utrecht Nieuwegracht 75 Pand met lijstgevel
nl 36476 Utrecht Nieuwegracht 76 Pand met lijstgevel
nl 36417 Utrecht Nieuwegracht 77 Pand met lijstgevel
nl 36418 Utrecht Nieuwegracht 79 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36419 Utrecht Nieuwegracht 81 Pand met trapgevel met muurankers
nl 36477 Utrecht Nieuwegracht 82 Pand met lijstgevel
nl 36420 Utrecht Nieuwegracht 83 Pand met lijstgevel, gepleisterd
nl 36478 Utrecht Nieuwegracht 84 Pand met lijstgevel
nl 36421 Utrecht Nieuwegracht 85 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 36479 Utrecht Nieuwegracht 86 Pand met lijstgevel
nl 36480 Utrecht Nieuwegracht 88 Pand met lijstgevel
nl 36481 Utrecht Nieuwegracht 94 Statig herenhuis gepleisterd, rechte kroonlijst
nl 36482 Utrecht Nieuwegracht 98 Statig herenhuis
nl 36385 Utrecht Nieuwegracht bij 5 Hofpoort
nl 46947 Utrecht Nieuwekade 201-217 Blokvormig pand, onderkelderd en met verdieping onder omlopend pannen schilddak met dakkapellen
nl 450470 Utrecht Nieuwekamp 17 Kameren van Jan van Campen
nl 450469 Utrecht Nieuwekamp 20 Oorspronkelijk zelfstandig huis van het split-level type, bestaande uit twee bouwlagen met een kap evenwijdig aan de straat en een kelder onder het voorhuis
nl 450472 Utrecht Nobeldwarsstraat 27 Pand van twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn
nl 450473 Utrecht Nobeldwarsstraat 29 Pand van twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de rooilijn
nl 532344 Utrecht Noord- en zuidzijde van het fort Fort Blauwkapel: Betonblokken van (Tank)versperringen.
nl 532333 Utrecht Noordoostelijk bastion Fort Blauwkapel: Bomvrij gebouw G / Schuilplaats.
nl 532334 Utrecht Noordoostelijk bastion Fort Blauwkapel: Bomvrij gebouw L / Verbruiksmagazijn.
nl 532335 Utrecht Noordoostelijk bastion Fort Blauwkapel: Bomvrij gebouw H / Schuilplaats.
nl 514423 Utrecht Oorsprongpark 2-9
Maliebaan 102
Tien aangesloten herenhuizen
nl 36353 Utrecht Oostelijke arm kruisgang Mariaplaats Overgebleven deel van de Mariakerk
nl 532341 Utrecht Op het noordoostelijk bastion en in de berm van de Bastionweg naast de spoorlijn Fort Blauwkapel: Schuilplaatsen Type 1918 / I.
nl 532342 Utrecht Op het oostelijk fortterrein en op het reduit Fort Blauwkapel: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532343 Utrecht Op het zuidoostelijk deel van het fort Fort Blauwkapel: Restanten van loopgraven.
nl 450424 Utrecht Oude Houtensepad 1 Pand, waarschijnlijk gebouwd als tuinderswoning
nl 532433 Utrecht Oude Liesbosweg 68 Fort Lunet IV: Lunetaanleg
nl 532434 Utrecht Oude Liesbosweg 68 Fort Lunet IV: Flankkazematten / Bomvrije gebouwen.
nl 532435 Utrecht Oude Liesbosweg 68 Fort Lunet IV: Dubbele VIS-Kazemat / Mitrailleurkazemat.
nl 532436 Utrecht Oude Liesbosweg 68 Fort Lunet IV: Groepsschuilplaatsen Type P.
nl 532437 Utrecht Oude Liesbosweg 68 Fort Lunet IV: Betonblok van Tankversperring.
nl 36594 Utrecht Oudegracht 10 Pand met lijstgevel
nl 36502 Utrecht Oudegracht 107 Panden met twee gevels met doorlopende rechte kroonlijst
nl 36503 Utrecht Oudegracht 111 Klein Fresenburch
nl 36504 Utrecht Oudegracht 113 Groot Fresenburch
nl 31042 Utrecht Oudegracht 114 Drakenburg
nl 31043 Utrecht Oudegracht 116 Pand met lijstgevel
nl 36505 Utrecht Oudegracht 119 Klein Blankenburgh
nl 36595 Utrecht Oudegracht 12 Pand met lijstgevel, onder een dak met het buurpand nummer 14
nl 31045 Utrecht Oudegracht 120 Huis De Keyser
nl 36506 Utrecht Oudegracht 121 Groot Blankenburgh
nl 31046 Utrecht Oudegracht 122 De Koning David
nl 36507 Utrecht Oudegracht 123 Blankenburgh
nl 31047 Utrecht Oudegracht 124 De Drie Kolven
nl 36508 Utrecht Oudegracht 125 Schinckelenborch
nl 31048 Utrecht Oudegracht 130 Pand met lijstgevel
nl 31049 Utrecht Oudegracht 132 Pand met halsgevel met hardstenen zijkleppen
nl 36509 Utrecht Oudegracht 133 Pand met in- en uitgezwenkte klokgevel
nl 31050 Utrecht Oudegracht 134 Putruwiel
nl 514234 Utrecht Oudegracht 137 Drie herenhuizen tot warenhuis samengevoegd
nl 36510 Utrecht Oudegracht 139 Cleijn Schorrenburch
nl 36596 Utrecht Oudegracht 14 Pand met lijstgevel, onder een dak met het buurpand nummer 12
nl 450477 Utrecht Oudegracht 140 Huis met 19e-eeuwse gevel, bestaande uit drie bouwlagen een mansardekap met voorschild, een kelder en een werfkelder
nl 470312 Utrecht Oudegracht 142 Hoofdhuis van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat, een kelder en een werfkelder, met een zijhuis van drie verdiepingen en kelder
nl 470313 Utrecht Oudegracht 144 Groot Colenberch
nl 36511 Utrecht Oudegracht 147 Pand met pompeuze gevel
nl 36512 Utrecht Oudegracht 149 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36513 Utrecht Oudegracht 151 Groot Groenewoude
nl 470314 Utrecht Oudegracht 152 Een in wezen middeleeuws huis met een midden-19e-eeuwse voorgevel, bestaande uit drie bouwlagen, kap loodrecht op de straat, een kelder en een werfkelder
nl 36514 Utrecht Oudegracht 153 Klein Groenewoude
nl 36515 Utrecht Oudegracht 155 Pand met lijstgevel
nl 36516 Utrecht Oudegracht 157 Rosendael
nl 31051 Utrecht Oudegracht 158 Winkel van Sinkel
nl 36517 Utrecht Oudegracht 159 Den Gulden Coppe
nl 36597 Utrecht Oudegracht 16 Pand met lijstgevel
nl 514272 Utrecht Oudegracht 161 Voormalig modemagazijn "Gerzon"
nl 514250 Utrecht Oudegracht 167
Choorstraat 3+5
Voormalig warenhuis ("Magazijn De Zon")
nl 31052 Utrecht Oudegracht 168 Pand met topgevel met natuurstenen banden en gekoppelde bogen met geornamenteerde vullingen
nl 36485 Utrecht Oudegracht 17 Die Vergulde Craen
nl 450478 Utrecht Oudegracht 173 Huis bestaande uit drie bouwlagen, een kap loodrecht op de straat, een kelder en een werfkelder
nl 36518 Utrecht Oudegracht 175 Royestein
nl 36519 Utrecht Oudegracht 177 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36520 Utrecht Oudegracht 179 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36598 Utrecht Oudegracht 18 De Moriaan
nl 36521 Utrecht Oudegracht 181 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36522 Utrecht Oudegracht 183 Pand met gevel met rechte kroonlijst, aanvang
nl 31053 Utrecht Oudegracht 184 Pand met lijstgevel
nl 36523 Utrecht Oudegracht 185 Pand met gevel met rechte kroonlijst, aanvang
nl 31054 Utrecht Oudegracht 186 Pand met lijstgevel
nl 36524 Utrecht Oudegracht 187 Huis Ten Putten
nl 36525 Utrecht Oudegracht 189 Pand met zeer hoge gevel met rechte kroonlijst
nl 31055 Utrecht Oudegracht 190 Pand met gevel met getande kroonlijst, aanvang
nl 36526 Utrecht Oudegracht 191 Pand met gevel met rechte getande kroonlijst
nl 31056 Utrecht Oudegracht 192 Pand met lijstgevel
nl 36527 Utrecht Oudegracht 193 Pottenberch
nl 31057 Utrecht Oudegracht 194 Pand met pilastergevel door rechte kroonlijst gedekt
nl 31058 Utrecht Oudegracht 198 Pand met lijstgevel. Fraaie achtergevel met natuurstenen vierpassen
nl 450479 Utrecht Oudegracht 199 Huis, met een gevel uit circa 1850, met drie bouwlagen, een zadeldak loodrecht op de straat en kelders
nl 36591 Utrecht Oudegracht 2 Pand met lijstgevel
nl 36599 Utrecht Oudegracht 20 Pand, lijstgevel met schilddak, inwendig oudere oorsprong
nl 514253 Utrecht Oudegracht 203 Winkelwoonhuis gebouwd in eclectische stijl opgetrokken met neo-renaissance elementen
nl 31059 Utrecht Oudegracht 204 Pand met lijstgevel met consoles
nl 36528 Utrecht Oudegracht 205 Pand met lijstgevel met empire-ornament
nl 31060 Utrecht Oudegracht 206 Pand met lijstgevel
nl 450480 Utrecht Oudegracht 207 Luttickenhuys
nl 31061 Utrecht Oudegracht 208 Pand met lijstgevel
nl 36529 Utrecht Oudegracht 209 Pand met lijstgevel
nl 36486 Utrecht Oudegracht 21-werf Werfmuur en balie
nl 31062 Utrecht Oudegracht 210 Pand met lijstgevel
nl 36530 Utrecht Oudegracht 211 Het Speygel
nl 31063 Utrecht Oudegracht 212 Pand met lijstgevel
nl 36531 Utrecht Oudegracht 213 Jacobsgasthuis
nl 31064 Utrecht Oudegracht 214 Pand met lijstgevel
nl 36532 Utrecht Oudegracht 215(-217) Valckenstein/De Zon
nl 31065 Utrecht Oudegracht 216 De Bel
nl 31066 Utrecht Oudegracht 218 Rodenburgh
nl 36533 Utrecht Oudegracht 219 Den Ouden Puth
nl 31067 Utrecht Oudegracht 222 Pand met lijstgevel
nl 36534 Utrecht Oudegracht 223 De Swaen
nl 36535 Utrecht Oudegracht 225 Pand met lijstgevel
nl 31069 Utrecht Oudegracht 226 De Vijgeton
nl 36536 Utrecht Oudegracht 227-229 De Drie Kronen (of: In de 3 krone)
nl 36537 Utrecht Oudegracht 231 De Vergulde Wan
nl 31070 Utrecht Oudegracht 232 Pand met hoge smalle lijstgevel met zadeldak, ong
nl 31071 Utrecht Oudegracht 234 Pand met lijstgevel
nl 36538 Utrecht Oudegracht 235 In de Blavwe Hen
nl 36539 Utrecht Oudegracht 237A Gildekamer der Zakkendragers
nl 31072 Utrecht Oudegracht 238 De Meermin
nl 36540 Utrecht Oudegracht 239 Pand met lijstgevel
nl 31073 Utrecht Oudegracht 240 Pand met lijstgevel
nl 36541 Utrecht Oudegracht 241 Pand met lijstgevel
nl 31074 Utrecht Oudegracht 242 De dri Kalckdragers
nl 36542 Utrecht Oudegracht 243 Pand met lijstgevel met hoog zadeldak, boven de vensters bogen met natuurstenen blokken
nl 31075 Utrecht Oudegracht 244 Pand met trapgevel
nl 36544 Utrecht Oudegracht 249 De Witte Leeu
nl 36545 Utrecht Oudegracht 251 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31076 Utrecht Oudegracht 254 Pand met lijstgevel
nl 514271 Utrecht Oudegracht 255+A+B+Brandstraat 19+21 Woonwinkelpand, meermalen verbouwd ouder pand met voorgevel met interieur met stilistische ontlening aan het werk van S. van Ravesteyn
nl 31077 Utrecht Oudegracht 256 Den IJzerberch
nl 36546 Utrecht Oudegracht 257 Pand met lijstgevel met schilddak
nl 31078 Utrecht Oudegracht 258 De Vergulde Koevoet
nl 36547 Utrecht Oudegracht 259 Pand met lijstgevel met natuurstenen banden en dito blokken in bogen boven de vensters
nl 36600 Utrecht Oudegracht 26 Pand met lijstgevel
nl 31079 Utrecht Oudegracht 260 Pand met lijstgevel
nl 36548 Utrecht Oudegracht 261 Pand met lijstgevel, gesausd
nl 31082 Utrecht Oudegracht 266 Pand bestaande uit twee bouwlagen en een kap van 9 balkvakken diep, gelegen op de hoek van de oudegracht en de regulierensteeg
nl 36549 Utrecht Oudegracht 267 De Drie Schabellen
nl 31083 Utrecht Oudegracht 268 Geheel onderkelderd pand, bestaande uit twee lagen met een kap
nl 36550 Utrecht Oudegracht 269 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36487 Utrecht Oudegracht 27 Eenvoudige lijstgevel met fraaie empire deur
nl 31084 Utrecht Oudegracht 270 Doopsgezinde kerk inclusief orgel
nl 36551 Utrecht Oudegracht 271 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31085 Utrecht Oudegracht 272 Pand met lijstgevel
nl 36552 Utrecht Oudegracht 273 Pand met lijstgevel
nl 31086 Utrecht Oudegracht 274 Pand met lijstgevel
nl 36553 Utrecht Oudegracht 275 Pand met lijstgevel met consoles
nl 31087 Utrecht Oudegracht 276 't Wittebrootskint
nl 470310 Utrecht Oudegracht 277 Hoekpand, drie bouwlagen, met zadeldak met wolfseind aan de voorzijde
nl 31088 Utrecht Oudegracht 278 Pand met lijstgevel
nl 36554 Utrecht Oudegracht 279 De Rooster
nl 36601 Utrecht Oudegracht 28 Pand met lijstgevel
nl 31089 Utrecht Oudegracht 280 Pand met lijstgevel
nl 36555 Utrecht Oudegracht 281 De drie Ringen
nl 31090 Utrecht Oudegracht 282 Pand met lijstgevel
nl 31091 Utrecht Oudegracht 284 Pand met lijstgevel
nl 31092 Utrecht Oudegracht 286 De Swaerte Gallei
nl 36556 Utrecht Oudegracht 289 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36488 Utrecht Oudegracht 29 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 31093 Utrecht Oudegracht 290 Pand met lijstgevel en gave ingang
nl 36557 Utrecht Oudegracht 291 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31095 Utrecht Oudegracht 292 Pand met lijstgevel
nl 36558 Utrecht Oudegracht 293 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31096 Utrecht Oudegracht 294 Pand met klokgevel met natuurstenen randen en kuif
nl 36559 Utrecht Oudegracht 295 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31097 Utrecht Oudegracht 296 Pand met lijstgevel
nl 31098 Utrecht Oudegracht 298 Pand met klokgevel
nl 36560 Utrecht Oudegracht 299 De Olyphant
nl 36483 Utrecht Oudegracht 3 Pand met lijstgevel, ouder huis aanwezig
nl 31027 Utrecht Oudegracht 30 Pand met lijstgevel
nl 31099 Utrecht Oudegracht 300 Pand met gevel, kroonlijst met muizetanden
nl 36561 Utrecht Oudegracht 301 Pand met lijstgevel
nl 31100 Utrecht Oudegracht 302 Pand met lijstgevel
nl 36562 Utrecht Oudegracht 305 Klein Leeuwenberg
nl 36563 Utrecht Oudegracht 307 Leeuwenberg
nl 31101 Utrecht Oudegracht 308 Pand met tongewelfde kelders moer- en kinderbalken en kapconstructie
nl 31102 Utrecht Oudegracht 310 Zeer diep huis met links achter een zijhuis
nl 36564 Utrecht Oudegracht 311 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 31103 Utrecht Oudegracht 312 Pand met langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 36565 Utrecht Oudegracht 313 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36566 Utrecht Oudegracht 315 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 36568 Utrecht Oudegracht 317 Pand met brede getande lijstgevel met schilddak
nl 36569 Utrecht Oudegracht 319 Grijsesteijn
nl 16903 Utrecht Oudegracht 32 Pand met lijstgevel
nl 31104 Utrecht Oudegracht 320 Payenborg
nl 31105 Utrecht Oudegracht 322 Pand met lijstgevel
nl 36570 Utrecht Oudegracht 323 De Morgenster
nl 36571 Utrecht Oudegracht 325 Pand met klokgevel
nl 36572 Utrecht Oudegracht 327 Pand op nr. 327 met o.a. gepleisterde lijstgevel
nl 36573 Utrecht Oudegracht 329 Pand met trapgevel
nl 36574 Utrecht Oudegracht 331 Pand met lijstgevel
nl 36575 Utrecht Oudegracht 333 Pand met lijstgevel
nl 36576 Utrecht Oudegracht 335 Pand met lijstgevel
nl 450481 Utrecht Oudegracht 336 Cleyn Schonenborch
nl 36577 Utrecht Oudegracht 337 Pand met lijstgevel
nl 36578 Utrecht Oudegracht 339A 't Cromhout
nl 31028 Utrecht Oudegracht 34 Pand met lijstgevel
nl 36579 Utrecht Oudegracht 341 Pand met lijstgevel
nl 31106 Utrecht Oudegracht 342 Pand met lijstgevel
nl 36580 Utrecht Oudegracht 343 Pand met lijstgevel
nl 31107 Utrecht Oudegracht 346 Pand met in- en uitgezwenkte halsgevel
nl 36581 Utrecht Oudegracht 347 Pand met lijstgevel
nl 31108 Utrecht Oudegracht 348 Pand met lijstgevel
nl 36582 Utrecht Oudegracht 349 Pand met lijstgevel
nl 36583 Utrecht Oudegracht 351 Pand met hoge gevel met rechte kroonlijst met consoles
nl 514269 Utrecht Oudegracht 354
Eligenhof 15,19,23,25
Herenhuis in overwegend neo-renaissancestijl
nl 36584 Utrecht Oudegracht 357 Pand met lijstgevel
nl 36585 Utrecht Oudegracht 359 Pand met lijstgevel
nl 36586 Utrecht Oudegracht 361 Pand met lijstgevel
nl 36587 Utrecht Oudegracht 363 Pand met lijstgevel
nl 36588 Utrecht Oudegracht 365 Pand met klokgevel
nl 36589 Utrecht Oudegracht 367 Voormalige brouwerij "de Boog", klokgevel
nl 450482 Utrecht Oudegracht 369H
Oudegracht 371H t/m P
Bedrijfsgebouw op de werf, behorende bij brouwerij "De Boog" die hier aan de Oudegracht lag
nl 450483 Utrecht Oudegracht 371 Pand met gevelteken brouwerij "De Boog" en klokgevel, twee bouwlagen, drie traveeën breed
nl 31111 Utrecht Oudegracht 378 Pand met 18e-eeuwse gevel met rechte kroonlijst
nl 31112 Utrecht Oudegracht 382 Pand met 18e-eeuwse gevel met rechte kroonlijst
nl 36590 Utrecht Oudegracht 401 Sint-Martinuskerk
nl 450484 Utrecht Oudegracht 405 Huis van twee lagen, een kap evenwijdig aan de straat, een kelder en een werfkelder
nl 450485 Utrecht Oudegracht 407 Huis van twee lagen, een kap evenwijdig aan de straat, een kelder en een werfkelder
nl 36489 Utrecht Oudegracht 41 Pand met lijstgevel
nl 36490 Utrecht Oudegracht 43 Pand met lijstgevel
nl 31029 Utrecht Oudegracht 44 Pand met lijstgevel
nl 36491 Utrecht Oudegracht 45 De Oude Bok
nl 31030 Utrecht Oudegracht 46bis Lijstgevel; oorspronkelijk een nog aanwezig groot middeleeuws huis
nl 36492 Utrecht Oudegracht 47 De Galisse
nl 31031 Utrecht Oudegracht 48 Pand met lijstgevel
nl 36484 Utrecht Oudegracht 5 't Coornhuys
nl 31032 Utrecht Oudegracht 50 Pand met lijstgevel
nl 36493 Utrecht Oudegracht 53 Groot Cranesteyn
nl 36494 Utrecht Oudegracht 55 Klein Cranesteyn
nl 36495 Utrecht Oudegracht 57 Pand met lijstgevel
nl 36592 Utrecht Oudegracht 6 Pand met lijstgevel, schilddak
nl 36496 Utrecht Oudegracht 63 Pand met lijstgevel bepleisterd
nl 450476 Utrecht Oudegracht 64 Hoekpand van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en kelders
nl 36497 Utrecht Oudegracht 65 Pand met lijstgevel bepleisterd
nl 31033 Utrecht Oudegracht 66 Pand met lijstgevel
nl 36498 Utrecht Oudegracht 67 Pand met lijstgevel gepleisterd
nl 31034 Utrecht Oudegracht 68 Pand met lijstgevel
nl 36499 Utrecht Oudegracht 69 Sint-Augustinuskerk
nl 36500 Utrecht Oudegracht 71 't Vagevuur
nl 31035 Utrecht Oudegracht 76 Pand met lijstgevel, dat zijn monumentale waarde uitsluitend ontleend aan een voorhuis
nl 31036 Utrecht Oudegracht 78 Pand met lijstgevel
nl 36593 Utrecht Oudegracht 8 Pand met lijstgevel, schilddak
nl 31037 Utrecht Oudegracht 82 Pand met lijstgevel
nl 31038 Utrecht Oudegracht 86 Ten Hert, ook wel Het Hertenhuis of Ten Hart
nl 31039 Utrecht Oudegracht 88 Klein huis ter Hart met twee gepleisterde lijstgevels
nl 31040 Utrecht Oudegracht 90 Pand met lijstgevel
nl 31041 Utrecht Oudegracht 92 Den Grooten Helm (pand met lijstgevel)
nl 36501 Utrecht Oudegracht 99 Oudaen
nl 31110 Utrecht Oudegracht bij 364 Gesloten Steen
nl 31113 Utrecht Oudekamp 12 Herenhuis met uitbouw op consoles rustend boven de ingang
nl 450351 Utrecht Oudekamp 5 Pand met twee beuken evenwijdig aan de straat
nl 450374 Utrecht Oudekamp 7 Pand van bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap evenwijdig aan de straat
nl 450486 Utrecht Oudekamp 8 Pand bestaande uit twee bouwlagen met een kap loodrecht op de straat en een vlak gedekte kelder onder het achterste deel
nl 514241 Utrecht Oudkerkhof 20 Woon-winkelpand
nl 18289 Utrecht Oudkerkhof 23 Pand met lijstgevel met neo-gotische-romaanse ornamentatie
nl 514238 Utrecht Oudkerkhof 27 Woonhuis
nl 18290 Utrecht Oudkerkhof 29 Voormalig koetshuis
nl 18291 Utrecht Oudkerkhof 31 Pand met gevel met rechte kroonlijst, zadeldak aan beide zijden in trapgevels eindigend, gemetselde bogen boven de vensters
nl 450489 Utrecht Oudkerkhof 35 Voorhuis met drie bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 18292 Utrecht Oudkerkhof 41 Pand met pilastergevel door rechte kroonlijst afgedekt
nl 18293 Utrecht Oudkerkhof 43 Pand met lijstgevel
nl 450487 Utrecht Oudkerkhof 5 Huis van twee bouwlagen, een kap met de nok loodrecht op de straat en een kelder
nl 18287 Utrecht Oudkerkhof 6 Pand met lijstgevel met consoles
nl 18288 Utrecht Oudkerkhof 6 Pand met gevel van een nieuwe top voorzien, natuurstenen banden in bogen boven vensters, dito blokken
nl 450488 Utrecht Oudkerkhof 7 Huis van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder met tongewelf
nl 514291 Utrecht Oudwijk 37 Woonhuis met garage
nl 514292 Utrecht Oudwijkerlaan 47 Villa met ommuurde tuin
nl 514284 Utrecht Oudwijkerveldstraat 14 t/m 18 Hofje voor protestantse weduwen
nl 514283 Utrecht Oudwijkerveldstraat 20 t/m 42 Hofje voor Protestantse Weduwen
nl 514285 Utrecht Oudwijkerveldstraat 44 t/m 46 Hofje voor protestantse weduwen
nl 514286 Utrecht Oudwijkerveldstraat 48A t/m 58 Hofje voor protestantse weduwen
nl 18294 Utrecht Park Oog in Al 1 Huis Oog in Al
nl 526705 Utrecht Park Voorn 1 Park Voorn
nl 528562 Utrecht Park Voorn 5 Park Voorn: dienstwoning
nl 528560 Utrecht Park Voorn bij 1 Park Voorn: historische parkaanleg
nl 528561 Utrecht Park Voorn bij 1 Park Voorn: kasteelruïne Huis te Voorn
nl 12908 Utrecht Paulusbrug Paulusbrug
nl 18295 Utrecht Pausdam 1 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 450490 Utrecht Pausdam 2 Pand van twee bouwlagen met zadeldak evenwijdig aan de straat
nl 18296 Utrecht Pausdam 3 Pand met lijstgevel
nl 47071 Utrecht Pausdambrug Pausdambrug
nl 450377 Utrecht Pieterskerkhof 12 Pand van twee bouwlagen onder zadeldak, met de nok evenwijdig aan de rooilijn, met aanbouw
nl 18299 Utrecht Pieterskerkhof 19 Stalgebouw, gevel met rechte kroonlijst
nl 18298 Utrecht Pieterskerkhof 5 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst tot Pieterskerkcomplex behorend
nl 450375 Utrecht Pieterskerkhof 7 Koetshuis en tuinhuis behorende tot het claustrale erf van Kromme Nieuwegracht 43
nl 450376 Utrecht Pieterskerkhof 9 Koetshuis behorende tot het claustrale erf van Kromme Nieuwegracht 39
nl 18300 Utrecht Pieterstraat 1 Pand met gevel met rechte kroonlijst, zadeldak eindigend in dubbele topgevels
nl 18301 Utrecht Pieterstraat 2 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 18302 Utrecht Pieterstraat 4 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 18303 Utrecht Pieterstraat 6 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 18319 Utrecht Plompetorengracht 10 Pand met lijstgevel met een ingangspartij waarboven uitgebouwde kamer, rustend op consoles
nl 18308 Utrecht Plompetorengracht 11 Pand met gevel met rechte kroonlijst, gepleisterd
nl 18320 Utrecht Plompetorengracht 12 Bij nr 10 aansluitend pand met lijstgevel
nl 18309 Utrecht Plompetorengracht 13 Pand met gevel met rechte getande kroonlijst, zadeldak en topgevels aan de korte zijde, gepleisterd
nl 18310 Utrecht Plompetorengracht 15 Pand met rechte lijstgevel
nl 18311 Utrecht Plompetorengracht 17 Statig herenhuis, gevel met rechte kroonlijst, breed uitspringende middenpartij
nl 41949 Utrecht Plompetorengracht 18 Statig herenhuis met rechte kroonlijst
nl 18317 Utrecht Plompetorengracht 2 Pand met gevel met rechte kroonlijst op consoles, hoog zadeldak
nl 18312 Utrecht Plompetorengracht 21 Pand met lijstgevel met getande rand, einde
nl 18321 Utrecht Plompetorengracht 22 Pand met strenge neoclassicistische gevel met rechte kroonlijst
nl 18322 Utrecht Plompetorengracht 24 Herenhuis met rechte kroonlijst op consoles rustend, gepleisterd
nl 18313 Utrecht Plompetorengracht 25 Pand met gepleisterde lijstgevel met streng neoclassicistische vormgeving
nl 18323 Utrecht Plompetorengracht 26 Herenhuis met rechte kroonlijst en fraaie ingangspartij, begin
nl 18314 Utrecht Plompetorengracht 27 Pand met lijstgevel, vijf ramen breed herenhuis, getande lijst
nl 18315 Utrecht Plompetorengracht 29 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 18316 Utrecht Plompetorengracht 31 Pand met gepleisterde topgevel
nl 18318 Utrecht Plompetorengracht 4 Pand met gevel met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18305 Utrecht Plompetorengracht 5 Statig grachtenhuis met rechte kroonlijst
nl 18306 Utrecht Plompetorengracht 7 Pand oorspronkelijk tot nr 5 behorend, hek en kettingen
nl 18307 Utrecht Plompetorengracht 9 Statig herenhuis
nl 36356 Utrecht Pomp Mariaplaats St. Maria Pomp op de Mariaplaats
nl 36109 Utrecht Pomp Geertekerkhof Pomp bij de Geertekerk
nl 470315 Utrecht Predikherenstraat 24 Hoekpand, bestaande uit twee bouwlagen met een zadeldak
nl 450493 Utrecht Predikherenstraat 25-27 Oorspronkelijk eenlaags middeleeuws huis thans bestaande uit twee bouwlagen
nl 450494 Utrecht Predikherenstraat 26 Helft van oorspronkelijk vier venstersbreed pand
nl 450491 Utrecht Predikherenstraat 5 Pand bestaande uit twee bouwlagen met kap, loodrecht op de straat, en een kleine kelder met tongewelf
nl 450534 Utrecht Predikherenstraat 7 Pand, bestaande uit twee bouwlagen met kap, loodrecht op de straat, en een kleine kelder met tongewelf
nl 450492 Utrecht Predikherenstraat 9 Pand bestaande uit twee bouwlagen met kap, loodrecht op de straat, en een kleine kelder met tongewelf
nl 46959 Utrecht Prins Hendriklaan 112 Vrijstaande woonhuis volgens de principes van het Nieuwe Bouwen
nl 514394 Utrecht Prinsesselaan 2 Poortgebouw
nl 514395 Utrecht Prinsesselaan 2 Rouwkamer
nl 514396 Utrecht Prinsesselaan 2 Rouwkapel
nl 514397 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument van Hendrik van de Wetering
nl 514398 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument van Wilhelmina van Linschoten
nl 514399 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument Van Gellekom
nl 514400 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument van Jan Hendrik Brom
nl 514401 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument Van Rossum
nl 514402 Utrecht Prinsesselaan 2 Begraafplaats (aanleg)
nl 514403 Utrecht Prinsesselaan 2 Grafmonument van der Hoorn
nl 14251 Utrecht Quintijnsbrug Quintijnsbrug
nl 514422 Utrecht Ramstraat 2 Reeks van acht geshakelde woonhuizen
nl 514421 Utrecht Ramstraat 23 Reeks van drie geschakelde woonhuizen
nl 31081 Utrecht Reguliersteeg 2A Pand met lijstgevel
nl 31080 Utrecht Reguliersteeg 2B Pand met lijstgevel
nl 514426 Utrecht Rembrandtkade 52 - 66 Complex flatwoningen in Amsterdamse Schoolstijl
nl 18414 Utrecht Restanten verdedigingswerken Restanten van de stadsverdediging ter hoogte van de Wolvenburg
nl 18330 Utrecht Richard Wagnerlaan 22 Huis Rhijnlust
nl 450495 Utrecht Ridderschapstraat 10 Huis bestaande uit twee bouwlagen met kap loodrecht op de straat en een kelder met tongewelf
nl 450496 Utrecht Ridderschapstraat 12 Huis bestaande uit twee bouwlagen met kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 450497 Utrecht Ridderschapstraat 14 Huis bestaande uit twee bouwlagen met kap loodrecht op de straat en een kelder met kruisgewelven
nl 46948 Utrecht Ridderschapstraat 4 Koetshuis
nl 37529 Utrecht Rijksstraatweg 12 Boerderij, langhuis met gepleisterde topgevel en bijgebouw
nl 46956 Utrecht Robert Schumannstraat 13-19 Blok van vier woningen
nl 18413 Utrecht ruwweg het gebied aan de rand van de Binnenstad Oude stadswal met grachtengordel a/d Sonnenborgh en het Lucasbolwerk, overblijfselen van Kasteel Vredenburg, Zocherpark
nl 450380 Utrecht Schalkwijkstraat 12 Kameren van Jan van Campen
nl 450381 Utrecht Schalkwijkstraat 14 Kameren van Jan van Campen
nl 450382 Utrecht Schalkwijkstraat 16 Kameren van Jan van Campen
nl 450383 Utrecht Schalkwijkstraat 18 Kameren van Jan van Campen
nl 450384 Utrecht Schalkwijkstraat 20 Kameren van Jan van Campen
nl 450385 Utrecht Schalkwijkstraat 22 Kamerwoning onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn, deel uitmakend van de Kameren van Jan van Campen
nl 450378 Utrecht Schalkwijkstraat 6 Kameren van Jan van Campen
nl 450379 Utrecht Schalkwijkstraat 8 Kameren van Jan van Campen
nl 450498 Utrecht Schalkwijkstraat tegenover 41 slingermuur
nl 514363 Utrecht Schoolstraat 2-10 Vijf geschakelde herenhuizen
nl 18331 Utrecht Schoutenstraat 13 Winkel met pui
nl 450352 Utrecht Schoutenstraat 2 Middeleeuws pand bestaande uit de helft van een dwarshuis
nl 18332 Utrecht Schoutenstraat 21 Gepleisterd onderkelderd hoekpand, onder pannen schilddak, dat aan de achterzijde aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen
nl 450353 Utrecht Schoutenstraat 4 Pand bestaande uit een voorhuis
nl 450499 Utrecht Servetstraat 6 Huis bestaande uit twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 18335 Utrecht Servetstraat 7 Pand met klokgevel, tussen poort en domtoren, achter gelegen deel van het huis
nl 18337 Utrecht Servetstraat 8 Delen van het Romeinse castellum Traiectum en het keizerlijk paleis Lofen
nl 18336 Utrecht Servetstraat bij 5 Poort bisschopshof
nl 450386 Utrecht Slachtstraat 2 Belangrijk huis
nl 18343 Utrecht Springweg 100 Gebouw onder rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18344 Utrecht Springweg 102 Gebouw onder rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18346 Utrecht Springweg 104 Gebouw onder rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18347 Utrecht Springweg 106 Gebouw onder rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18348 Utrecht Springweg 108 Gebouw onder rechte kroonlijst en zadeldak
nl 18349 Utrecht Springweg 110-130 (even) Myropscameren
nl 18338 Utrecht Springweg 15 Pand met lijstgevel met sierankers
nl 450507 Utrecht Springweg 150 Pand bestaande uit twee bouwlagen met kap
nl 18341 Utrecht Springweg 159 Pand met gepleisterde klokgevel
nl 18350 Utrecht Springweg 182A Pand met lijstgevel
nl 18351 Utrecht Springweg 184 Pand met lijstgevel met getande kroonlijst 18e eeuw, van oudere oorsprong
nl 450500 Utrecht Springweg 19 Hoekpand met de nok loodrecht op de springweg
nl 450501 Utrecht Springweg 53 Dubbelpand, bestaande uit twee huizen van twee bouwlagen, kelder (gedeeltelijk) en een kap loodrecht op de straat
nl 450502 Utrecht Springweg 59 Huis, grotendeels gemetseld, voorgevel, houten pui, keldertje met tongewelf
nl 450554 Utrecht Springweg 6 Pand van twee bouwlagen met kap en mogelijk al een kelder
nl 450503 Utrecht Springweg 63 Pand van twee bouwlagen met laag schilddak loodrecht op de straat
nl 450504 Utrecht Springweg 65 Pand van twee bouwlagen met steil zadeldak met wolfseinden, de nok loodrecht op de straat
nl 18340 Utrecht Springweg 71 Pand met gepleisterde lijstgevel, met gevelsteen "Dit huis heet Scherpenburgh"
nl 450555 Utrecht Springweg 8 Vier traveeën breed huis met plat dak
nl 450505 Utrecht Springweg 84 Samenstel van minstens twee en mogelijk drie huizen
nl 514226 Utrecht Springweg 91B Marnixschool
nl 450506 Utrecht Springweg 93 Pand van twee bouwlagen met schilddak met de nok loodrecht op de straat
nl 18345 Utrecht Springweg bij 102 Laat-gotische poort van het regulierenklooster met weeshuispoort
nl 514454 Utrecht Sterrenhof 10 Sterrehof
nl 514455 Utrecht Sterrenhof 2 Sterrehof
nl 514456 Utrecht Sterrenhof 4 Sterrehof
nl 36140 Utrecht Strijlandweg 1 Het Strijland
nl 47086 Utrecht Stuwtje Stuw
nl 514263 Utrecht Tegenover Maliesingel 77 Abstederbrug
nl 47082 Utrecht ter hoogte van Ganzenmarkt 2 Wed van de Ganzenmarkt naar de Oudegracht
nl 450388 Utrecht Tolsteegbarriere 2 Huis bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een schilddak
nl 514212 Utrecht Tolsteegbrug 1 Louis Hartlooper Complex (voormalige politiepost Tolsteegbrug
nl 450509 Utrecht Toulouselaan 45 De Uithof
nl 18367 Utrecht Trans 10 Pand met statige zeven ramen brede gevel, rechte getande kroonlijst, zadeldak tussen topgevels aan de korte zijde
nl 18360 Utrecht Trans 11 Pand met lijstgevel
nl 18368 Utrecht Trans 12 Pand met lijstgevel en zadeldak
nl 18361 Utrecht Trans 13 Lijstgevel, gepleisterd
nl 18362 Utrecht Trans 15 Pand met gevel met rechte kroonlijst op consoles
nl 18363 Utrecht Trans 17 Pand met lijstgevel
nl 514222 Utrecht Trans 19 Sic Semper
nl 18356 Utrecht Trans 3 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 18364 Utrecht Trans 4 Pand met brede gevel met rechte kroonlijst vooruitspringende middenpartij, zeven ramen breed
nl 18357 Utrecht Trans 5 Pand met gepleisterde trapgevel
nl 18365 Utrecht Trans 6 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 18358 Utrecht Trans 7 Pand met lijstgevel
nl 18366 Utrecht Trans 8 Pand met gepleisterde zeven ramen brede gevel met rechte kroonlijst, zadeldak tussen trapgevels aan de korte zijde
nl 18359 Utrecht Trans 9 Pand met lijstgevel
nl 18369 Utrecht Trans bij 10 Poortje met engelenkop als sluitsteen, gedekt door kroonlijst met triglyphen en metopen
nl 18370 Utrecht Twijnstraat 53 Pand met halsgevel
nl 450513 Utrecht Twijnstraat 11 Rechterhelft van zeer breed huis met twee bouwlagen, een kelder en een zadeldak loodrecht op de straat
nl 450515 Utrecht Twijnstraat 12 Pand van twee bouwlagen met kap met de nok loodrecht op de straat
nl 450514 Utrecht Twijnstraat 13 Rechterhelft van zeer breed huis met twee bouwlagen, een kelder en een zadeldak loodrecht op de straat
nl 450516 Utrecht Twijnstraat 14 Pand bestaande uit een diep huis aan de twijnstraat, met de kap loodrecht op de straat, en een dwars achterhuis dat achter de linker zijmuur doorloopt
nl 450517 Utrecht Twijnstraat 15A Pand met twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 450391 Utrecht Twijnstraat 32 Pand met lijstgevel, bestaande uit een kelder, twee bouwlagen en een kap loodrecht op de straat
nl 450518 Utrecht Twijnstraat 35 Pand bestaand uit drie bouwlagen, gebouwd over de rondpoort, een oorspronkelijk middeleeuwse steeg die toegang geeft tot de werf
nl 450519 Utrecht Twijnstraat 48 Hoekpand van twee bouwlagen met zadeldak loodrecht op de straat, met een voorschild aansluitend op de tot lijstgevel verlaagde voorgevel, met een moderne pui
nl 450520 Utrecht Twijnstraat 50 Hoekpand van momenteel drie bouwlagen, met zadeldak loodrecht op de straat en wolfseind voor, voorgevel met kroonlijst
nl 450521 Utrecht Twijnstraat 58 Groot pand met de nok loodrecht op de straat, bestaande uit twee bouwlagen en een kelder
nl 450511 Utrecht Twijnstraat 6 Pand met eenvoudige Lodewijk XVI - gevel, bestaande uit twee bouwlagen en een zadeldak met wolfseinden loodrecht op de straat
nl 450522 Utrecht Twijnstraat 65 Hoekpand van twee bouwlagen met zadeldak loodrecht op de straat en kelder
nl 450523 Utrecht Twijnstraat 67 Huis met een kelder, twee bouwlagen en een zadeldak loodrecht op de straat
nl 450512 Utrecht Twijnstraat 9 Huis bestaande uit een voor- en een achterhuis
nl 450526 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 1C Middeleeuwse kelder, oorspronkelijk deel uitmakend van Twijnstraat 7
nl 450524 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 1H Gebouw met twee bouwlagen en een mansarde-kap loodrecht op de werf
nl 450535 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 1J Pand van twee bouwlagen en een kap loodrecht op de werf
nl 450525 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 1K Pand met een mansardekap loodrecht op de werf
nl 450389 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 5 Klein aan de werf gelegen achterhuis van Twijnstraat 45, bestaande uit een laag met kap
nl 450390 Utrecht Twijnstraat aan de Werf 6A Klein aan de werf gelegen achterhuis van Twijnstraat 47, bestaande uit een laag met kap
nl 46936 Utrecht Van Asch van Wijckskade 14D-15 Pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder met pannen gedekt, flauwhellend zadeldak met schild aan rechterzijde
nl 46937 Utrecht Van Asch van Wijckskade 15A-B-C Pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt zadeldak
nl 46938 Utrecht Van Asch van Wijckskade 16 Pand (thans niet gepleisterd), met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt zadeldak
nl 46939 Utrecht Van Asch van Wijckskade 17 Pand met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt zadeldak
nl 46940 Utrecht Van Asch van Wijckskade 18 Pand, gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt zadeldak met schild aan linkerzijde
nl 36012 Utrecht Van Asch van Wijckskade 19 Rechthoekig hoekblok
nl 46931 Utrecht Van Asch van Wijckskade 2-4 Langgerekt pand, vrijwel geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt schilddak
nl 36013 Utrecht Van Asch van Wijckskade 21 Gepleisterd pand met rechte kroonlijst met strenge neo-classieke vormen
nl 36014 Utrecht Van Asch van Wijckskade 23 Gepleisterd pand met rechte kroonlijst met strenge neo-classieke vormen
nl 36015 Utrecht Van Asch van Wijckskade 25 Rechthoekig hoekblok
nl 36016 Utrecht Van Asch van Wijckskade 27 Statig huis, ongepleisterd, met pilasterorde
nl 46941 Utrecht Van Asch van Wijckskade 28 Voormalig Fysiologisch Laboratorium
nl 36017 Utrecht Van Asch van Wijckskade 29 Statig huis, ongepleisterd, met pilasterorde
nl 36018 Utrecht Van Asch van Wijckskade 39 Hoekpand met verdieping en afgeschuinde hoek, een geheel uitmakend met het naastgelegen pand Plompetorengracht 26
nl 46932 Utrecht Van Asch van Wijckskade 6-6bis Blokvormig pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt schilddak
nl 46933 Utrecht Van Asch van Wijckskade 6A Blokvormig pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt schilddak
nl 46934 Utrecht Van Asch van Wijckskade 7 Pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend zadeldak
nl 46935 Utrecht Van Asch van Wijckskade 8 Pand, geheel gepleisterd, met verdieping en mezzanino onder flauwhellend zadeldak
nl 514459 Utrecht Van Sijpesteijnkade 25 Tot kantoor verbouwd woonhuis
nl 532271 Utrecht Vechtdijk 156A Fort aan de Klop: Houten loods / Barak H.
nl 18371 Utrecht Vechtdijk bij 151 Roosendaal, inrijhek
nl 18372 Utrecht Vinkenburgstraat 19 Koetshuis, werkplaats en woning behorende bij de Winkel van Sinkel
nl 470317 Utrecht Vinkenburgstraat 2 Huis van drie bouwlagen, een schilddak evenwijdig aan de straat en een kelder
nl 18373 Utrecht Vismarkt 13 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18374 Utrecht Vismarkt 14 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18375 Utrecht Vismarkt 15 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 26543 Utrecht Vismarkt 16 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18376 Utrecht Vismarkt 17 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18377 Utrecht Vismarkt 18 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18378 Utrecht Vismarkt 19 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18379 Utrecht Vismarkt 20 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18380 Utrecht Vismarkt 21 Delen van het keizerlijk paleis Lofen
nl 18381 Utrecht Vismarkt 23 Pand met lijstgevel
nl 41950 Utrecht Vismarkt 4 Vismarkt 4
nl 450527 Utrecht Vismarkt 8 Voorhuis met een 17e-eeuws karakter, tegenwoordig van drie bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder onder de straat
nl 450341 Utrecht Visschersplein 1 Lombardenhuis
nl 450354 Utrecht Visscherssteeg 11-13 Middeleeuws "complex" huis van bescheiden formaat, bestaande uit een voor en achterhuis met twee bouwlagen en een kap
nl 514220 Utrecht Voetiusstraat 2a Bibliotheek
nl 514221 Utrecht Voetiusstraat 4 Beheersderswoning
nl 47076 Utrecht Vollersbrug Vollersbrug
nl 36063 Utrecht Voor Clarenburg 1 Pand met zadeldak
nl 36067 Utrecht Voor Clarenburg 10 Pand met gepleisterde lijstgevel volgens de smaak van de eerste helft 19e eeuw
nl 36066 Utrecht Voor Clarenburg 2 Pand met lijstgevel
nl 36064 Utrecht Voor Clarenburg 3 Pand onder zadeldak
nl 36065 Utrecht Voor Clarenburg 7 Pand met verdieping en zadeldak tussen puntgevels
nl 26507 Utrecht Voordorpsedijk 2 (bij) Stuw
nl 450530 Utrecht Voorstraat 59 Combinatie van twee vrijwel gelijktijdig gebouwde huizen met twee bouwlagen, een zadeldak evenwijdig aan de straat en kelders
nl 514287 Utrecht Wagenstraat 50 Brandspuithuisje
nl 46957 Utrecht Waldeck Pyrmontkade 20 Deels vrijstaande woning met garage
nl 450539 Utrecht Wed 1 Pand bestaande uit twee bouwlagen, een kap met de nok loodrecht op de straat en een kelder onder een deel van het huis
nl 450540 Utrecht Weerdsingel wz 66 Pand met gebogen voorgevel bestaande uit twee bouwlagen met mansardekap
nl 450399 Utrecht Weerdsluis Bemuurde Weerd O.Z. Weerdsluis
nl 450548 Utrecht Wijde Doelen 2A Huis van twee bouwlagen met een mansardekap
nl 450549 Utrecht Wijde Doelen 8 Brede fourageloods
nl 514248 Utrecht Willemsplantsoen 2 Oud-Katholieke Sint-Gertrudiskathedraal
nl 514258 Utrecht Willemsplantsoen 3 Pastorie bij de Sint-Gertrudiskathedraal
nl 450541 Utrecht Wittevrouwenkade 1 Willemskazerne, linker hoekpaviljoen met hek
nl 450542 Utrecht Wittevrouwenkade 6 Willemskazerne, rechter hoekpaviljoen
nl 450544 Utrecht Wittevrouwenstraat 11 Voormalig paleis van Lodewijk Napoleon aan de Drift, heden bibliotheek van de Universiteit Utrecht
nl 18392 Utrecht Wittevrouwenstraat 2 Pand met lijstgevel met gevelsteen
nl 18393 Utrecht Wittevrouwenstraat 26 Pand met klokgevel, serie van 4, vrijwel onversierd
nl 18394 Utrecht Wittevrouwenstraat 28 Pand met klokgevel, serie van vier, vrijwel onversierd
nl 18395 Utrecht Wittevrouwenstraat 30 Pand met klokgevel, serie van vier, vrijwel onversierd
nl 18396 Utrecht Wittevrouwenstraat 32 Pand met klokgevel, serie van vier, vrijwel onversierd
nl 450545 Utrecht Wittevrouwenstraat 34 Pand met drie bouwlagen, met zadeldak loodrecht op de straat
nl 450546 Utrecht Wittevrouwenstraat 36 Pand van drie bouwlagen, met zadeldak loodrecht op de straat
nl 450547 Utrecht Wittevrouwenstraat 44 Voormalig commiezenhuis en politiebureau
nl 18389 Utrecht Wittevrouwenstraat 5 Pand behorende bij het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon
nl 450543 Utrecht Wittevrouwenstraat 5 Deel van het paleis van Lodewijk Napoleon
nl 18390 Utrecht Wittevrouwenstraat 7 Pand behorende bij het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon
nl 18391 Utrecht Wittevrouwenstraat 9 Pand behorende bij het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon
nl 514293 Utrecht Wolter Heukelslaan 8 Eleëmosynee van Oudmunster
nl 514205 Utrecht Wolvenplein 27 Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, hoofdgebouw en twee dienstwoningen
nl 514206 Utrecht Wolvenplein bij 27 Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, kerkgebouw
nl 514207 Utrecht Wolvenplein bij 27 Penitentiaire Inrichting Wolvenplein, ringmuur en hekwerk
nl 18402 Utrecht Zakkendragerssteeg 22-44 Koetshuis en Kameren van Jan van Goch
nl 450551 Utrecht Zilverstraat 12 Huis met interessante zijgevels met schouders halverwege, bestaande uit twee bouwlagen met kap
nl 450395 Utrecht Zilverstraat 34 Pand bestaande uit een bouwlaag met een kap evenwijdig aan de straat
nl 450396 Utrecht Zilverstraat 38 Pand, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een complex huis, bestaande uit een breed voorhuis van een laag met kap evenwijdig aan de straat en twee achterhuizen met kappen loodrecht op de straat en topgevels
nl 36352 Utrecht Zuidelijke arm kruisgang Mariaplaats Overgebleven deel van de Mariakerk
nl 450552 Utrecht Zuilenstraat 10 Pand thans bestaande uit drie bouwlagen en kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 18405 Utrecht Zuilenstraat 11 Herenhuis, gevel met rechte gemetselde kroonlijst, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters, zadeldak
nl 18406 Utrecht Zuilenstraat 13 Herenhuis, gevel met rechte gemetselde kroonlijst, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters, zadeldak
nl 18407 Utrecht Zuilenstraat 15 Herenhuis. Gevel met rechte kroonlijst, zadeldak eindigend in topgevels
nl 18408 Utrecht Zuilenstraat 17 Gepleisterde gevel met rechte getande kroonlijst, waarachter een ouder huis met zadeldak
nl 18409 Utrecht Zuilenstraat 23 Huis met rechte kroonlijst, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters
nl 18410 Utrecht Zuilenstraat 25A Huis met rechte kroonlijst, gepleisterd, met 2 louis
nl 18411 Utrecht Zuilenstraat 50 Pand, gevel met rechte gemetselde kroonlijst, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters
nl 18412 Utrecht Zuilenstraat 58 Pand, gevel met rechte gemetselde kroonlijst, hoog zadeldak tussen topgevels
nl 18404 Utrecht Zuilenstraat 9 Herenhuis, gevel met rechte gemetselde kroonlijst, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters, zadeldak
nl 450319 Utrecht Abstederdijk 188 Boerderij 'Het kerkehuis', huis 'De bras'
nl 35973 Utrecht Achter de Dom 1 Domkerk, sacristie en librie
nl 35984 Utrecht Achter Sint Pieter 5 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 498264 Utrecht Adriaen van Ostadelaan 2 St. Aloysiuskerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel
nl 36001 Utrecht Agnietenstraat 1 Agnietenklooster
nl 36003 Utrecht Agnietenstraat 2 Willem Arntszhuis
nl 36004 Utrecht Agnietenstraat 4-6 Beyerskameren, deel van de
nl 36002 Utrecht Agnietenstraat 5 Fundatie van Renswoude
nl 36005 Utrecht Agnietenstraat 8 Kameren Maria van Pallaes
nl 36008 Utrecht Ambachtstraat 11 Pand met gevel met rechte kroonlijst bogen met natuurstenen blokken boven de vensters
nl 36011 Utrecht Ambachtstraat 12 Pand met gevel met neo-classieke ornamentatie
nl 36009 Utrecht Ambachtstraat 2 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36006 Utrecht Ambachtstraat 5 Pand met gepleisterde pilastergevel met grote orde koppen de gootlijst steunend
nl 36010 Utrecht Ambachtstraat 6 Pand met langgerekte gevel met neo-classieke ornamentatie
nl 36007 Utrecht Ambachtstraat 7 Pand met gevel met rechte gemetselde kroonlijst
nl 514465 Utrecht Amsterdamsestraatweg 380 Watertoren Amsterdamsestraatweg 380
nl 450398 Utrecht Annastraat 1 17e-eeuws huis met trapgevel
nl 47074 Utrecht Bakkerbrug Bakkerbrug
nl 524002 Utrecht Bemuurde Weerd oz 14 Woonhuis in Neo-Renaissance stijl
nl 514210 Utrecht Bemuurde Weerd oz 19bis Herenhuis
nl 450401 Utrecht Bemuurde Weerd oz 71 Groot en rijk pand
nl 450402 Utrecht Bemuurde Weerd WZ 3 EKKO
nl 47075 Utrecht Bezembrug Bezembrug
nl 514239 Utrecht Bijlhouwerstraat 8 Physisch Laboratorium voor de Rijksuniversiteit
nl 450403 Utrecht Biltstraat 168 Huize Gildestein, voormalige buitenplaats
nl 450404 Utrecht Biltstraat 172 Poortgebouw, fabrieksgebouw bestaande uit twee bouwlagen, een kap met mazanino en kelders
nl 514366 Utrecht Biltstraat 423 Herenhuis met hetwerk
nl 514383 Utrecht Biltstraat 469 Winkelwoonhuis in Neo-gotische stijl
nl 514351 Utrecht Biltstraat 95 Moluks Museum
nl 36023 Utrecht Boothstraat 2A Stal
nl 36030 Utrecht Boterstraat 22 Delen van het Sint Eloyen Gasthuis
nl 36031 Utrecht Breedstraat 1 Pand met gevel met rechte kroonlijst op gladde consoles
nl 14250 Utrecht Brigittenbrug Brigittenbrug
nl 36038 Utrecht Brigittenstraat 1 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 498263 Utrecht Catharijnekade 9 Orgel in de Westerkerk
nl 514458 Utrecht Catharijnesingel 61 Hygiënisch Laboratorium
nl 514256 Utrecht Choorstraat 2 Kantoorgebouw annex winkelpand
nl 36078 Utrecht Domplein De ondergrondse restanten van het Romeinse castellum Traiectum en van bouwwerken uit de latere middeleeuwen op het Domplein
nl 36079 Utrecht Domstraat 4 Huis de Beaufort
nl 36080 Utrecht Domstraat 6 Pand met lijstgevel met middenpartij omtrent 1860
nl 36081 Utrecht Domstraat 8 Pand met lijstgevel
nl 36082 Utrecht Donkere Gaard 1 Hoge lijstgevel, hoekhuis, aan de achterzijde aan de oudegracht gelegen
nl 36086 Utrecht Donkere Gaard 11 Pand met dubbele trapgevel voor en aan de achterzijde, dubbele topgevel
nl 36087 Utrecht Donkere Gaard 13 Lijstgevels, gepleisterd hoekhuis
nl 36083 Utrecht Donkere Gaard 3 Pand met lijstgevel met gesneden consoles
nl 36084 Utrecht Donkere Gaard 7 Pand met lijstgevel
nl 36085 Utrecht Donkere Gaard 9 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36088 Utrecht Donkerstraat 15 Huis Zoudenbalch
nl 36089 Utrecht Donkerstraat 23 Pand met 18e-eeuwse halsgevel met aardige 19e-eeuwse onderpui
nl 36090 Utrecht Drift 1 Hoekpand, gevel met rechte kroonlijst en hoog zadeldak
nl 450415 Utrecht Eligenstraat 37C Oranjerie in de Oude Hortus
nl 514367 Utrecht F.C. Dondersstraat 5 Woonhuis in zeer rijke eclectische stijl
nl 514369 Utrecht F.C. Dondersstraat 65 Ooglijdersgasthuis
nl 522632 Utrecht Gansstraat 111-133 Martinushofje
nl 514319 Utrecht Gansstraat 167 Soestbergen
nl 514349 Utrecht Gansstraat 87-109 Martinushofje
nl 450416 Utrecht Ganzenmarkt 24 Ubica-panden
nl 36106 Utrecht Ganzenmarkt 30 Pand met pilastergevel met rechte kroonlijst met guirlandes versierd en torenvormige aanbouw, omtrent 1650
nl 36107 Utrecht Gasthuisstraat 2 Breyerskameren
nl 40299 Utrecht Geertebrug Geertebrug
nl 450417 Utrecht Geertekerkhof 2 Huis van twee vakken breed, met een kap evenwijdig aan de straat
nl 36108 Utrecht Geertekerkhof 23 Geertekerk
nl 30899 Utrecht Hamburgerbrug Hamburgerbrug
nl 36112 Utrecht Hamburgerstraat 1 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 450342 Utrecht Haverstraat 20 Pand met lijstgevel, bestaande uit drie bouwlagen en een kelder en een kap evenwijdig aan de straat
nl 36124 Utrecht Herenstraat 1 Van ouds de Engelenzang
nl 36145 Utrecht Hoogt 10 Filmtheater 't Hoogt
nl 36146 Utrecht Hoogt 12 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst 19e-eeuwse indruk wekkend, mogelijk van oudere oorsprong
nl 36141 Utrecht Hoogt 2 Hoekhuis met trapgevel en rechte kroonlijst
nl 36142 Utrecht Hoogt 4 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36143 Utrecht Hoogt 6 Museum voor het Kruideniers-bedrijf
nl 36144 Utrecht Hoogt 8 Pand met gevel met rechte kroonlijst
nl 532425 Utrecht Houtensepad 148 Fort Lunet III: Lunetaanleg
nl 450425 Utrecht Oude Houtensepad 2 Landelijk huis
nl 514321 Utrecht Oude Houtensepad 3 Dienstwoning
nl 47072 Utrecht Jacobibrug Jacobibrug
nl 36150 Utrecht Jacobijnenstraat 22 Pand met klokgevel met fraaie natuurstenen ornamenten en randen
nl 36149 Utrecht Jacobijnenstraat 2A/B Gebouw van grote oudheidkundige waarde met middeleeuwse topgevels en gaaf bewaard interieur
nl 335390 Utrecht Jan Pieterszoon Coenstraat bij 5 Terrein van "de Ster": molenerf
nl 30816 Utrecht Jansbrug Jansbrug
nl 36152 Utrecht Janskerkhof 1 Statig herenhuis met rechte kroonlijst
nl 514178 Utrecht Kanaalstraat 198 St. Antonius van Padua
nl 514179 Utrecht Kanaalstraat 200 Pastorie van Sint-Antoniuskerk
nl 36158 Utrecht Janskerkhof 13 Statig herenhuis met zandstenen pilasters versierde, middenpartij gedekt door tympanon, rijke guirlandes en boven de bovenvensters tympanen
nl 514232 Utrecht Keistraat 24 Sociëteit de Vriendschap
nl 36184 Utrecht Keistraat 3 Herenhuis met rechte kroonlijst en terzijde van deur 2 vensters
nl 450432 Utrecht Keizerstraat 14 Pand van twee bouwlagen met nok loodrecht op de straat, bestaande uit een middeleeuws eenlaagshuis met kap in de 17e of 18e eeuw vergroot tot (voor)huis van twee bouw
nl 514191 Utrecht Keulsekade 24 Sluiscomplex Merwedekanaal, 10 dienstwoningen
nl 514192 Utrecht Keulsekade 34 Schotbalkloodsen
nl 36189 Utrecht Kintgenshaven 1 Gepleisterd pand onder zadeldak met dakvenster
nl 36190 Utrecht Kintgenshaven 1A Gepleisterd pand onder zadeldak met dakkapel
nl 532421 Utrecht Koningsweg 133 (bij) Fort Lunet II: Flankkazematten / Bomvrije gebouwen.
nl 532414 Utrecht Koningsweg 290 Fort Lunet I: Lunetaanleg.
nl 46946 Utrecht Korte Lauwerstraat 34 In twee woningen opgesplitst pand, met verdieping onder dwarsgeplaatst pannen zadeldak
nl 36193 Utrecht Korte Minrebroederstraat 11 Huis met trapgevel
nl 36192 Utrecht Korte Minrebroederstraat 7 Korte Minrebroederstraat 7/7A
nl 36198 Utrecht Korte Nieuwstraat 10 Pand met lijstgevel
nl 36194 Utrecht Korte Nieuwstraat 2 Pand met belangrijke renaissance-gevel met fraai gebeeldhouwde pilasters, banden schelpen boven de vensters, thans door rechte kroonlijst afgedekt
nl 36195 Utrecht Korte Nieuwstraat 4 Huis met rechte daklijst, boven de vensters accoladebogen met hardstenen blokken
nl 36196 Utrecht Korte Nieuwstraat 6 Pand met lijstgevel
nl 36197 Utrecht Korte Nieuwstraat 8 Pand met lijstgevel
nl 36199 Utrecht Kromme Nieuwegracht 3 Bonifacius lyceum
nl 514370 Utrecht Kruisstraat 101 Rijks Hogere Burgerschool
nl 514352 Utrecht Kruisstraat 303-311 Rij van vijf gelijksoortige herenhuizen
nl 450371 Utrecht Lange Lauwerstraat 15 Pand met gepleisterde lijstgevel, bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap loodrecht op de straat
nl 450437 Utrecht Lange Lauwerstraat 22 Pand, thans voorzien van een ingezwenkte halsgevel uit de eerste helft van de 19e eeuw, bestaande uit twee bouwlagen met kap loodrecht op de straat
nl 450343 Utrecht Lange Lauwerstraat 32 Huis met ingezwenkte gevel
nl 450450 Utrecht Ledig Erf 5 Deel van veerhuis
nl 514180 Utrecht Leidseweg 90 Rijksmunt
nl 522640 Utrecht Leidseweg 90 Dubbele ophaalbrug
nl 514189 Utrecht Leidseweg 90 (tegenover) Muntbrug
nl 514202 Utrecht Leidseweg 90 (tegenover) Abel Tasmanbrug
nl 514242 Utrecht Lepelenburg 101 Lievendaal
nl 36279 Utrecht Lichte Gaard 1 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36280 Utrecht Lichte Gaard 2 De Witte Arend
nl 36281 Utrecht Lichte Gaard 3 't Craentgen
nl 36282 Utrecht Lichte Gaard 4 Pand met lijstgevel
nl 36283 Utrecht Lichte Gaard 5 Pand met lijstgevel 18e eeuw
nl 36284 Utrecht Lichte Gaard 6 Pand met gevel met rechte kroonlijst en gebeeldhouwde consoles
nl 36285 Utrecht Lichte Gaard 7 Pand met gevel met rechte kroonlijst en gebeeldhouwde consoles
nl 36286 Utrecht Lichte Gaard 8 Pand met lijstgevel
nl 36290 Utrecht Lijnmarkt 31 Pand met lijstgevel met pilasters met natuurstenen blokken
nl 36287 Utrecht Loeff Berchmakerstraat 48 Pand met trapgevel
nl 36288 Utrecht Loeff Berchmakerstraat 50 Pand met dubbele trapgevel met natuurstenen blokken in bogen en sierankers
nl 514227 Utrecht Lucasbolwerk 10 Drie geschakelde herenhuizen in één opzet gebouwd
nl 514229 Utrecht Lucasbolwerk 18 Dubbel Herenhuis
nl 530827 Utrecht Lucasbolwerk 24 Stadsschouwburg Utrecht
nl 514228 Utrecht Lucasbolwerk 8 Symposion
nl 36344 Utrecht Manenburg 1 Manenburg
nl 514261 Utrecht Mariahoek 3 Marienweerd en Marienhof
nl 450373 Utrecht Mariaplaats 9 Huis verband houdend met Huis Zoudenbalch
nl 450458 Utrecht Minrebroederstraat 1 Ondiep gaaf huis bestaande uit twee bouwlagen, een kap en een kelder
nl 450460 Utrecht Minrebroederstraat 11 Breed huis, tegenwoordig bestaande uit drie bouwlagen kelders en een mansardekap
nl 514249 Utrecht Minrebroederstraat 12 Universiteitsgebouw
nl 36362 Utrecht Minrebroederstraat 15 Pand met rechte lijstgevel met consoles
nl 36363 Utrecht Minrebroederstraat 16 Huis gelegen in flauwe bocht langgerekte gevel, rechte kroonlijst door consoles gedragen
nl 36361 Utrecht Minrebroederstraat 2 Pand met rechte kroonlijst, bogen met natuursteen blokken boven vensters
nl 36364 Utrecht Minrebroederstraat 21 Sint-Willibrordkerk
nl 450461 Utrecht Minrebroederstraat 28 Gaaf woonhuis met 18e-eeuws karakter van twee bouwlagen, een kap en een kelder
nl 514260 Utrecht Minrebroederstraat 3 Winkelwoonhuis in eclectische stijl
nl 450462 Utrecht Minrebroederstraat 30 Huis van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 450459 Utrecht Minrebroederstraat 5 Tweebeukig woonhuis, bestaande uit twee bouwlagen
nl 514365 Utrecht Mgr. van de Weteringstraat 124 Rij van vijf aaneengesloten herenhuizen
nl 36365 Utrecht Muntstraat 1 Pand met lijstgevel, boven de vensters bogen, gevel voorzien van nieuwe verdieping
nl 36366 Utrecht Muntstraat 3 Pand met gepleisterde lijstgevel
nl 36367 Utrecht Muntstraat 4 Pand met pilastergevel met rechte kroonlijst
nl 36368 Utrecht Muntstraat 5 Pand met gepleisterde langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 36369 Utrecht Muntstraat 6 Pand met gevel met rechte kroonlijst, gemetselde accoladen boven de ramen, versierde deuromlijsting
nl 36370 Utrecht Muntstraat 7 Pand met gepleisterde langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 514382 Utrecht Nachtegaalstraat 32 Woonwinkelpand met lagere annex
nl 30407 Utrecht Nedereindseweg 509 Boerderij, gepleisterd dwarshuis
nl 36372 Utrecht Neude 1 'Kindgenshaven'. Huis met opmerkelijke gevelsteen
nl 514259 Utrecht Neude 11 Hoofdpostkantoor
nl 450350 Utrecht Neude 2 Diep huis met drie bouwlagen
nl 452975 Utrecht Neude 35A Pand met twee bouwlagen onder rood pannen schilddak dat boven de tot lijstgevel verbouwde oorspronkelijk trapgevel is afgewolfd
nl 36374 Utrecht Neude 39 Pand met lijstgevel met goede 18e-eeuwse winkelpui en uithangbord 1747
nl 46954 Utrecht Nieuwe Houtenseweg 55 Blauwe Huis
nl 36382 Utrecht Nieuwegracht 1 Pand met lijstgevel
nl 450471 Utrecht Nobeldwarsstraat 18 Koetshuis met bovenwoning op sterk gerende plattegrond
nl 514262 Utrecht Nobelstraat 4 Incassobank
nl 514425 Utrecht Oorsprongpark 12 Oorsprong
nl 450474 Utrecht Oosterkade 4 Pand bestaande uit twee lagen, een schilddak met de nok loodrecht op de straat en een kelder
nl 450475 Utrecht Oosterkade 6 Boerderij van het 'Hallehuis'-type van een bouwlaag en een kap, opgedeeld in drie woonhuizen
nl 46950 Utrecht Westerkade 1 Hoekpand met met verdieping en kapverdieping onder met pannen gedekt zadeldak
nl 36543 Utrecht Oudegracht 245 Tivoli NV-huis)
nl 18286 Utrecht Oudkerkhof 2 Pand met brede gevel met rechte kroonlijst, zadeldak en topgevels door schoorstenen bekroond
nl 18297 Utrecht Pieterskerkhof 3 Pieterskerk
nl 47078 Utrecht Plompetorenbrug Plompetorenbrug
nl 18304 Utrecht Plompetorengracht 1 Herenhuis met rechte kroonlijst
nl 18324 Utrecht Predikherenkerkhof 5 Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 18325 Utrecht Predikherenkerkhof 7A;B;C Pand met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst
nl 18326 Utrecht Predikherenkerkhof 9 Statig herenhuis met fraai versierde middenpartij, dubbele deur en bovenlicht, rechte kroonlijst, zadeldak eindigend in topgevels
nl 18327 Utrecht Predikherenstraat 15 Pand met halsgevel
nl 18328 Utrecht Predikherenstraat 20 Pand met trapgevel met sierankers gepleisterd
nl 532404 Utrecht Prins Hendriklaan 105 Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Brug met de twaalf gaten / inundatiesluis.
nl 532405 Utrecht Prins Hendriklaan 105 Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Wachthuis op het reduit van Fort Vossegat.
nl 532406 Utrecht Prins Hendriklaan 105 Tussen Fort de Bilt en Lunetten: Schuilhut (Tamboershut) van Fort Vossegat.
nl 514417 Utrecht Prins Hendriklaan 107 Regimentswoning
nl 18329 Utrecht Prins Hendriklaan 50 Rietveld Schröderhuis
nl 514270 Utrecht Servaasbolwerk 10 Herenhuis
nl 522919 Utrecht Servaasbolwerk 11 Woonblok van drie in rij gelegen herenhuizen
nl 522920 Utrecht Servaasbolwerk 14 Herenhuis
nl 18333 Utrecht Servaasbolwerk 1A Leeuwenbergh Gasthuis
nl 18334 Utrecht Servetstraat 3 Delen van het Romeinse castellum Traiectum en het 11e-eeuwse keizerlijk paleis Lofen
nl 36147 Utrecht St.-Jacobsstraat 171 Lage huisjes tegen de kerk aan gebouwd met rechte kroonlijst en zadeldak
nl 39758 Utrecht Smeebrug Smeebrug
nl 18403 Utrecht Zonnenburg 1 Sonnenborgh
nl 18342 Utrecht Springweg 4 Pand met lijstgevel, bogen met natuurstenen blokken boven de vensters
nl 41098 Utrecht Stadhuisbrug Stadhuisbrug
nl 18352 Utrecht Stadhuisbrug 1 Stadhuiscomplex
nl 450508 Utrecht Steenweg 33 Huis bestaande uit twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder
nl 514223 Utrecht Steenweg 44 Woonwinkelpand
nl 470316 Utrecht Steenweg 49 Eenlaags pand met zadeldak tussen trapgevels evenwijdig aan de Lauwersteeg
nl 18353 Utrecht Steenweg 6 Buurkerk
nl 514245 Utrecht Steenweg 65 Woonwinkelpand
nl 18354 Utrecht Sterrenburg 1 Sterrenburg
nl 450387 Utrecht Tolsteegbarrière 1 Hoekpand bestaande uit twee bouwlagen een kelder en een kap loodrecht op de Twijnstraat
nl 514213 Utrecht Tolsteegbrug bij 1 Tolsteegbrug met kademuren, tramwachthuisje en urinoir
nl 18355 Utrecht Trans 1 Pand met langgerekte gevel met rechte kroonlijst
nl 450510 Utrecht Twijnstraat 1 Pand van twee bouwlagen, nok loodrecht op de straat, markant gelegen als koppand van de bebouwing tussen de straat en de werf
nl 46930 Utrecht Van Asch van Wijckskade 1 Blokvormig pand, gepleisterd met verdieping en mezzanino onder flauwhellend, met pannen gedekt schilddak
nl 47073 Utrecht Viebrug Viebrug
nl 30154 Utrecht Vismarkt 3 Pand voorzien van inwendig houtskelet
nl 514462 Utrecht Vondellaan 6 Rudolph Magnus Instituut
nl 514246 Utrecht Voorstraat 6 De Liefde (apotheek)
nl 450528 Utrecht Voorstraat 10 Hoekhuis bestaand uit twee bouwlagen, een schilddak loodrecht op de straat en een kelder
nl 450538 Utrecht Voorstraat 104 Huis met twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een kelder onder het achterste deel
nl 18278 Utrecht Voorstraat 14 D'coninck van Poortugael
nl 36176 Utrecht Voorstraat 19/Jansveld 24A Grote Vleeshuis
nl 18382 Utrecht Voorstraat 20 Pand met lijstgevel
nl 450392 Utrecht Voorstraat 25 In den Gulden Bergh
nl 18383 Utrecht Voorstraat 37 Pand met aan de achterzijde een trapgevel
nl 450529 Utrecht Voorstraat 44 Pand bestaande uit een voor- en een achterhuis
nl 450531 Utrecht Voorstraat 61 Combinatie van twee vrijwel gelijktijdig gebouwde huizen met twee bouwlagen, een zadeldak evenwijdig aan de straat en kelders
nl 450532 Utrecht Voorstraat 66 L-vormig gebouw
nl 450533 Utrecht Voorstraat 68 Pand bestaande uit voorhuis van twee bouwlagen, een kap evenwijdig aan de straat en een niet toegankelijke kelder
nl 18384 Utrecht Voorstraat 82 Pand met trapgevel
nl 450536 Utrecht Voorstraat 84 Pand bestaande uit drie bouwlagen en een kap loodrecht op de straat
nl 514273 Utrecht Voorstraat 89 City bioscoop
nl 450537 Utrecht Voorstraat 98 Huis van twee bouwlagen, een kap loodrecht op de straat en een, dichtgeworpen, kelder
nl 514243 Utrecht Vredenburg 3 Noord Brabant
nl 18385 Utrecht Vredenburg 34 Pand
nl 514244 Utrecht Vredenburg 40 Vinkepand
nl 18386 Utrecht Waterstraat Pomp bij Jacobikerk
nl 18387 Utrecht Wed 5 Pand met 17e-eeuwse gevel, gemetselde kroonlijst, bogen boven de ramen met zandstenen blokken, hoog zadeldak tussen topgevels
nl 18281 Utrecht Weesbrug Weesbrug
nl 18397 Utrecht Wijde Begijnestraat 1 Statig herenhuis met rechte kroonlijst, acht ramen breed, deels verbouwd tot garage
nl 470318 Utrecht Wijde Begijnestraat 112 Huis van drie bouwlagen, met afgeplat schilddak
nl 46951 Utrecht Wijde Begijnestraat 124 Pand met verdieping onder dwarsgeplaatst pannen zadeldak, gepleisterde lijstgevel
nl 46952 Utrecht Wijde Begijnestraat 126 Pand met verdieping onder dwarsgeplaatste mansarde-achtige kap, met gepleisterde lijstgevel
nl 46953 Utrecht Wijde Begijnestraat 128 Hoekpand met verdieping onder pannen schilddak, geheel gepleisterd
nl 450393 Utrecht Wijde Begijnestraat 15-17-19-21 Rij van vier 'Zocher panden' die in feite verbouwde gebouwen zijn van het begijnehof
nl 18399 Utrecht Wijde Begijnestraat 27 Pand met neoklassieke lijstgevel, hoekblok maakt deel uit van serie huizen aan de Van Asch van Wijckkade
nl 18398 Utrecht Wijde Begijnestraat 5 Pand, gevel met rechte kroonlijst, hardstenen frontons boven de ramen, ingang met natuurstenen omlijsting en door fronton gedekt, fraai gebeeldhouwde deur
nl 514406 Utrecht Wilhelminapark 42 Wilhelminapark, herdenkingsbank
nl 514409 Utrecht Wilhelminapark 42 Wilhelminapark
nl 514405 Utrecht Wilhelminapark 65 Wilhelminapark, theehuis
nl 514358 Utrecht Wittevrouwensingel 26 Dubbel herenhuis, verbouwd tot appartementencomplex, gebouwd in neo-renaissancestijl en gelegen aan de singel langs de stadsbuitengracht
nl 18388 Utrecht Wittevrouwenstraat 1 Pand behorende bij het voormalig paleis van Lodewijk Napoleon
nl 514235 Utrecht Zadelstraat 19 Woonwinkelpand met Art Nouveau invloeden
nl 450394 Utrecht Zadelstraat 13 Huis bestaande uit drie bouwlagen, een kelder en een pothuis aan de achterzijde
nl 18401 Utrecht Zadelstraat 33 Pand met 17e-eeuwse trapgevel
nl 450550 Utrecht Zadelstraat 45 Hoekpand van drie bouwlagen, een kap loodrecht op de Zadelstraat en een, gedeeltelijk onder de straat gelegen, kelder
nl 18400 Utrecht Zadelstraat 9 Pand met verdieping onder zadeldak
nl 41942 Utrecht Zandbrug Zandbrug
nl 514447 Utrecht Zandpad 2 Joodse begraafplaats: poortgebouw
nl 514448 Utrecht Zandpad bij 2 Joodse begraafplaats: Lijkenhuisje
nl 514449 Utrecht Zandpad bij 2 Joodse begraafplaats
nl 450355 Utrecht Zonstraat 23 Boerderij aan de Zonstraat 23
nl 450397 Utrecht Zonstraat 44 Boerderij aan de Zonstraat 44
nl 514236 Utrecht Zuilenstraat 5 Herenhuis in neoclassicistische stijl