es es wikipedia RI-51-0000087 Tarragona es es-ct es-t Tarragona Acueducto de las Ferreras 41.145921 1.243884 Anexo:Bienes de interés cultural de la comarca de Tarragonés (provincia de Tarragona) Acueducto_de_les_Ferreres 2018-12-12 04:58:25
es ca wikipedia RI-51-0000087 Tarragona Carrer del Barranc de Cornellà accés per la carretera N-240 es es-ct es-t Tarragona Aqüeducte de les Ferreres (Tarragona) 41.145921 1.243884 Aqüeducte de les Ferreres Llista de monuments de Tarragona (perifèria) Aqüeducte_de_les_Ferreres Q623448 http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=242 2018-12-12 04:57:19