es ca wikipedia RI-51-0000448 Vic C. Pare Xifré - pl. Vella es es-ct es-b Vic Temple romà (Vic) 41.929194 2.256767 Temple romà de Vic Llista de monuments de Vic (nucli) Temple_romà_de_Vic Q2294240 http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=256 2019-10-18 04:56:42
es es wikipedia RI-51-0000448 Vich es es-ct es-b [[Vich]] Templo romano de Vich 41.929194 2.256767 Anexo:Bienes de interés cultural de la comarca de Osona (provincia de Barcelona) Templo_romano_de_Vich 2019-10-18 04:58:57