es ca wikipedia RI-51-0004201 Barcelona Av. Diagonal, 416-420 - c. Rosselló, 260-262 es es-ct es-b Barcelona Casa de les Punxes (Barcelona) 41.398 2.164 Casa de les Punxes Llista de béns culturals d'interès nacional del Barcelonès Casa_de_les_Punxes Q2561516 http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=46 2019-09-16 04:53:15
es es wikipedia RI-51-0004201 Barcelona Distrito del Ensanche es es-ct es-b [[Barcelona]] Casa de les Punxes 41.398 2.164 Anexo:Bienes de interés cultural de la comarca del Barcelonés (provincia de Barcelona) Casa_de_les_Punxes 2019-09-16 04:56:08