es ca wikipedia RI-51-0004357 Seròs es es-ct es-l Seròs Basílica paleocristiana del Bovalar (Seròs) 41.455182 0.426957 Basílica paleocristiana de Bovalar Llista de béns culturals d'interès nacional del Segrià El_Bovalar Q8772854 http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=229 2019-01-17 04:53:57
es es wikipedia RI-51-0004357 Serós es es-ct es-l Serós Basílica Paleocristiana de Bovalar 41.455182 0.426957 Anexo:Bienes de interés cultural de la comarca de Segriá (provincia de Lérida) Yacimiento_arqueológico_del_Bovalar 2019-01-17 04:56:01