es ca wikipedia RI-51-0006421 Conca de Dalt es es-ct es-l Conca de Dalt Castell d'Aramunt (Conca de Dalt) 42.201338 0.999257 Castell d'Aramunt Llista de béns culturals d'interès nacional del Pallars Jussà Castell_d'Aramunt Q11912990 http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=1312 2020-01-04 04:57:15
es es wikipedia RI-51-0006421 Conca de Dalt es es-ct es-l Conca de Dalt Castillo de Aramunt 42.201338 0.999257 Anexo:Bienes de interés cultural de la comarca de Pallars Jussá (provincia de Lérida) 2020-01-04 04:59:59