xk sq wikipedia 2766 Prishtinë xk Xhamia e Mbretit Lista e Monumenteve në Kosovë 2018-11-21 12:54:48