xk sq wikipedia 3025 Klinë Budisalc xk Kisha e Shën Ndrrimit Lista e Monumenteve në Kosovë 2018-11-17 13:58:37