Catanalysisbeta

Analyzes edits to pages in the category tree rooted at the specified category (or pages rooted at a prefix). This is primarily intended for test project analysis by the Wikimedia Foundation language committee.

Enter a category name to analyse members of, or a prefix to analyze subpages of (see prefix and category examples).

(this is a on )


You have selected category mode, which can be skewed by incorrect categorization. Please review the list of pages generated below.

Generated statistics

Bots, and users with less than 10 edits, are struck out or discounted.

Lists

editors

 1. (Anonymous) (3401 edits)
 2. Thanhtrungquach (146 edits)
 3. Kimkha (101 edits)
 4. Crochet.david (21 edits)
 5. JayprakashBot (14 edits) [bot]
 6. Lminh tuan (10 edits)
 7. Vietise (8 edits)
 8. Doãn Hiệu (8 edits)
 9. Crochet.david.bot (6 edits) [bot]
 10. Huỳnh Nhân-thập (6 edits)
 11. Trần Nguyễn Minh Huy (5 edits)
 12. Erkan Yilmaz (5 edits)
 13. Wikience (4 edits)
 14. 夢蝶葬花 (4 edits)
 15. Samuele2002 (3 edits)
 16. Kaj (2 edits)
 17. Brett Johnston (2 edits)
 18. TuanLuu (2 edits)
 19. Hillgentleman (2 edits)
 20. Ta.nguyen (2 edits)
 21. StraussInTheHouse (2 edits)
 22. KohaJeseMen (2 edits)
 23. Matiia (2 edits)
 24. Ottava Rima (1 edits)
 25. Odyvohoneny (1 edits)
 26. Sgolldmi (1 edits)
 27. Sotiale (1 edits)
 28. Juan de Vojníkov (1 edits)
 29. Syum90 (1 edits)
 30. Mu301 (1 edits)
 31. Tegel (1 edits)
 32. Be be nhat (1 edits)
 33. Darklama (1 edits)
 34. Himaqari (1 edits)
 35. Vermont (1 edits)
 36. CommonsDelinker (1 edits)
 37. Érico (1 edits)

pages

 1. Biến điện
 2. Biến điện AC ra điện DC
 3. Biến đổi chiều điện
 4. Biểu diễn một mặt phẳng với một điểm và hai vectơ nằm trên mặt phẳng
 5. Biểu thức đại số
 6. Biểu tượng điện tử
 7. Biểu đồ I-V cuả Điot
 8. Biểu đồ I-V của trăng si tơ
 9. Biễu diễn một mặt phẳng qua ba điểm
 10. Bán kính cung tròn
 11. Bước sóng lượng tử
 12. Bất đẳng thức đại số
 13. Bộ Khuếch đại sóng điện
 14. Bộ biến điện
 15. Bộ biến đổi chiều điện
 16. Bộ biến đổi sóng điện
 17. Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC
 18. Bộ biến đổi sóng điện ADC
 19. Bộ biến đổi sóng điện DAC
 20. Bộ giảm điện
 21. Bộ hiển thị điện số
 22. Bộ khuếch đại hiệu hai điện thế
 23. Bộ khuếch đại sóng điện
 24. Bộ khuếch đại điện
 25. Bộ khuếch đại điện dương
 26. Bộ khuếch đại điện âm
 27. Bộ nhớ điện số
 28. Bộ phát sóng
 29. Bộ phát sóng sin
 30. Bộ phận điện
 31. Bộ phận điện số
 32. Bộ phận điện số không đồng bộ
 33. Bộ phận điện số đồng bộ
 34. Bộ phận điện tử
 35. Bộ sóng dao động điện
 36. Bộ sóng dao động điện cao thế
 37. Bộ sóng dao động điện dừng
 38. Bộ sóng dao động điện giảm dần đều
 39. Bộ sóng dao động điện đều
 40. Bộ trạng thái
 41. Bộ tính toán điện số
 42. Bộ điều khiền chọn lựa mả số
 43. Bộ điều khiển chọn lựa
 44. Bộ điều khiển chọn lựa dử liệu
 45. Bộ đếm
 46. Bộ ổn điện
 47. Bộ ổn điện băng tần
 48. Bộ ổn điện băng tần chọn lược
 49. Bộ ổn điện băng tần chọn lựa
 50. Bộ ổn điện tần số cao
 51. Bộ ổn điện tần số thấp
 52. Cascading Style Sheet (CSS)
 53. Category:Biểu thức đại số
 54. Category:Bộ khuếch đại điện
 55. Category:Bộ phận điện
 56. Category:Bộ phận điện số
 57. Category:Bộ sóng dao động điện
 58. Category:Bộ ổn điện
 59. Category:Chuyển động
 60. Category:Chuyển động thẳng
 61. Category:Chuyển động tuần hoàn
 62. Category:Cuộn từ
 63. Category:Công cụ điện
 64. Category:Cổng số
 65. Category:Dao động
 66. Category:Dao động sóng điện
 67. Category:Ghép cổng
 68. Category:Giải tích
 69. Category:Góc
 70. Category:Hàm số lượng giác
 71. Category:Hình
 72. Category:Hình học
 73. Category:Hình tam giác
 74. Category:Hình tròn
 75. Category:Hình tứ giác
 76. Category:Hình đa giác
 77. Category:Khoa học
 78. Category:Linh kiện điện tử
 79. Category:Lượng giác
 80. Category:Lượng tử
 81. Category:Lực
 82. Category:Máy điện
 83. Category:Mạch điện
 84. Category:Mạch điện cuộn từ
 85. Category:Mạch điện nối tiếp
 86. Category:Mạch điện song song
 87. Category:Mạch điện trăng si tơ
 88. Category:Mạch điện tụ điện
 89. Category:Mạch điện Điot
 90. Category:Mạch điện điện trở
 91. Category:Mặt phẳng
 92. Category:Nam châm điện
 93. Category:Phóng xạ
 94. Category:Phóng xạ phân rả
 95. Category:Phóng xạ vật đen
 96. Category:Phương trình giải tích
 97. Category:Phương trình vật lý
 98. Category:Phương trình điện từ
 99. Category:Phương trình đạo hàm
 100. Category:Quang tuyến
 101. Category:Sóng
 102. Category:Toán
 103. Category:Trăng si tơ
 104. Category:Tích phân
 105. Category:Tích phân bất định
 106. Category:Tích phân xác định
 107. Category:Tỉ lệ thay đổi biến số
 108. Category:Tổng số
 109. Category:Tụ điện
 110. Category:Vật
 111. Category:Vật lý
 112. Category:Điot
 113. Category:Điện
 114. Category:Điện DC
 115. Category:Điện số
 116. Category:Điện trở
 117. Category:Điện từ
 118. Category:Điện tử
 119. Category:Đường thẳng
 120. Category:Đại số
 121. Category:Đạo hàm
 122. Category:Động lượng
 123. Category:Ổn điện
 124. Chuyên ngành:Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý
 125. Chuyên ngành:Kỹ thuật hệ thống
 126. Chuyển động
 127. Chuyển động cong
 128. Chuyển động sóng
 129. Chuyển động thẳng
 130. Chuyển động thẳng dọc
 131. Chuyển động thẳng không đều
 132. Chuyển động thẳng ngang
 133. Chuyển động thẳng nghiêng
 134. Chuyển động thẳng đều
 135. Chuyển động tròn
 136. Chuyển động tròn không đều
 137. Chuyển động tròn đều
 138. Chuyển động tuần hoàn
 139. Chuỗi ký tự trong C
 140. Chương trình con trong C
 141. Chương trình con trong Pascal
 142. Con chíp IC 555
 143. Con chíp IC 741
 144. Con chíp điện tử
 145. Cung tròn
 146. Cuộn từ
 147. Các công nghệ AJAX
 148. Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
 149. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 150. Công cụ điện từ
 151. Công thức toán đạo hàm
 152. Công thức tích phân bất định
 153. Công thức tích phân xác định
 154. Công thức tổng dải số
 155. Công tắc điện từ
 156. Công tắc điện tử
 157. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 158. Cấu trúc hệ điều hành
 159. Cổng số
 160. Cổng số cơ bản
 161. Cổng số cơ bản nghịch
 162. Dao sóng động điện đều
 163. Dao động
 164. Dao động con lắc
 165. Dao động dọc
 166. Dao động lo xo lên xuống
 167. Dao động lo xo qua lại
 168. Dao động lò xo
 169. Dao động lò xo dọc
 170. Dao động lò xo ngang
 171. Dao động ngang
 172. Dao động nghiêng
 173. Dao động sóng điện
 174. Dao động sóng điện cao thế
 175. Dao động sóng điện dừng
 176. Dao động sóng điện giảm dần đều
 177. Dao động sóng điện từ
 178. Dao động sóng điện đều
 179. Dao động điện
 180. Dao động điện giảm dần đều
 181. Dao động điện từ
 182. Dao động điện đều
 183. Dao động điện đều dung
 184. Dao động điện đều dừng
 185. Diện tích cung tròn
 186. Dung lượng vật chất
 187. Dòng điện
 188. FET
 189. Ghép cổng
 190. Ghép cổng dùng cổng NAND
 191. Ghép cổng dùng cổng NOT
 192. Ghép cổng tạo cổng cơ bản nghịch
 193. Gia tốc
 194. Giải tích
 195. Giới hạn
 196. Giới thiệu tổng quan về AJAX
 197. Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 198. Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
 199. Góc
 200. Góc giữa hai mặt phẳng
 201. Hoán Chuyển Fourier
 202. Hoán Chuyển Laplace
 203. Hoán chuyển tích phân
 204. Hàm số
 205. Hàm số hình tròn bán kính 1 đơn vị
 206. Hàm số hình tròn bán kính Z đơn vị
 207. Hàm số lượng giác
 208. Hàm số lượng giác cơ bản
 209. Hàm số lượng giác cơ bản nghịch
 210. Hàm số lượng giác vòng tròn
 211. Hàm số lượng giác đường thẳng
 212. Hàm số đường thẳng
 213. Hàm số đại số đường thẳng
 214. Hình
 215. Hình bình hành
 216. Hình chữ nhật
 217. Hình học
 218. Hình học Eucler
 219. Hình khối
 220. Hình tam giác
 221. Hình thang
 222. Hình thoi
 223. Hình tròn
 224. Hình tứ giác
 225. Hình tứ giác đặc biệt
 226. Hình vuông
 227. Hình đa giác
 228. Hạt hạ nguyên tử
 229. Hệ thong điện
 230. Hệ thống điện
 231. IC 555
 232. IC 741
 233. Internet dành cho người bắt đầu
 234. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 235. Khuếch đại sóng điện
 236. Khuếch đại điện
 237. Khuếch đại điện AC
 238. Khuếch đại điện DC
 239. Khuếch đại điện dương
 240. Không gian n chiều
 241. Kiến trúc máy tính
 242. Kiến trúc máy tính/Chương I
 243. Kiến trúc máy tính/Chương II
 244. Linh kiện điện tử
 245. Linh kiện điện tử linh động
 246. Linh kiện điện tử thụ động
 247. Luật toán tích phân bất định
 248. Luật toán tích phân xác định
 249. Luật toán đạo hàm
 250. Lướng tính Sóng Hạt
 251. Lượng giác
 252. Lượng tử
 253. Lập trình hướng đối tượng
 254. Lối mắc mạch điện
 255. Lực
 256. Lực Ampere
 257. Lực Coulomb
 258. Lực Faraday
 259. Lực Hướng Tâm
 260. Lực Lorentz
 261. Lực Ly Tâm
 262. Lực Quay Tròn
 263. Lực chuyển động cong
 264. Lực chuyển động thẳng
 265. Lực chuyển động tròn
 266. Lực dao động sóng
 267. Lực di động
 268. Lực hướng tâm
 269. Lực ly tâm
 270. Lực ma sát
 271. Lực tỉnh điện
 272. Lực điện tích
 273. Lực điện từ
 274. Lực đàn hồi
 275. Lực động từ
 276. Lực động điện
 277. Máy phát âm
 278. Máy phát điện
 279. Máy phát điện AC
 280. Máy phát điện DC
 281. Máy điện
 282. Máy điện tử
 283. Máy đo đạc
 284. Mô Hình Bohr
 285. Mô Hình Rutherford
 286. Mô Hình nguyên tử Bohr
 287. Mô Hình nguyên tử Rutherford
 288. Mô hình nguyên tử
 289. Mô hình nguyên tử hiện đại
 290. Mô hình nguyên tử vật chất
 291. Mạch điện
 292. Mạch điện 2 cổng
 293. Mạch điện LC nối tiếp
 294. Mạch điện LC song song
 295. Mạch điện NPN Trăng si tơ
 296. Mạch điện NPN trăng si tơ
 297. Mạch điện RC
 298. Mạch điện RC nối tiếp
 299. Mạch điện RC song song
 300. Mạch điện RL
 301. Mạch điện RL nối tiếp
 302. Mạch điện RL song song
 303. Mạch điện RLC
 304. Mạch điện RLC nối tiếp
 305. Mạch điện RLC song song
 306. Mạch điện cuộn từ
 307. Mạch điện cuộn từ 2 cống xuất nhâp
 308. Mạch điện cuộn từ nối tiếp
 309. Mạch điện cuộn từ song song
 310. Mạch điện cơ bản
 311. Mạch điện khuếch đại điện
 312. Mạch điện nối tiếp
 313. Mạch điện song song
 314. Mạch điện tích hợp
 315. Mạch điện tụ điện
 316. Mạch điện tụ điện nối tiếp
 317. Mạch điện tụ điện song song
 318. Mạch điện Điot
 319. Mạch điện điện trở
 320. Mạch điện điện trở 2 cống xuất nhâp
 321. Mạch điện điện trở nối tiếp
 322. Mạch điện điện trở song song
 323. Mạch điện điện tử
 324. Mạch điện ổn điện
 325. Mạng Internet
 326. Mạng máy tính
 327. Mặt phẳng
 328. NPN Trăng si tơ
 329. Nam châm điện
 330. Nam châm điện thường
 331. Nam châm điện vỉnh cửu
 332. Nguyên tố
 333. Nguyên tử
 334. Ngôn ngữ C
 335. Ngôn ngữ Pascal
 336. Nhận dạng giá trị
 337. Nhập môn ngôn ngữ HTML
 338. Năng Lực
 339. Năng lượng
 340. Năng lượng lượng tử
 341. PNP Trăng si tơ
 342. Phép toán biểu thức đại số
 343. Phóng xạ
 344. Phóng xạ alpha
 345. Phóng xạ beta
 346. Phóng xạ gamma
 347. Phóng xạ nguyên tử
 348. Phóng xạ phân rả
 349. Phóng xạ sóng điện từ
 350. Phóng xạ vật
 351. Phóng xạ vật đen
 352. Phương trình Gauss
 353. Phương trình Schrodinger
 354. Phương trình giải tích
 355. Phương trình lượng giác vòng tròn
 356. Phương trình tích phân
 357. Phương trình tổng quát của một mặt phẳng
 358. Phương trình vector đạo hàm dao động điện từ
 359. Phương trình vector đạo hàm từ nhiểm
 360. Phương trình điện từ
 361. Phương trình điện từ cảm ứng Faraday
 362. Phương trình đường thẳng
 363. Phương trình đường tròn
 364. Phương trình đại số
 365. Phương trình đạo hàm
 366. Phương trình đạo hàm bậc hai
 367. Phương trình đạo hàm bậc n
 368. Phương trình đạo hàm bậc nhứt
 369. Phương trình đạo hàm cơ bản
 370. Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều
 371. Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ
 372. Phương trình đạo hàm giảm thiểu
 373. Phản Lực
 374. Phản lực
 375. Phản Ứng Sóng
 376. Phản ứng điện của cuộn từ
 377. Phản ứng điện của tụ điện
 378. Phản ứng điện của điot
 379. Phản ứng điện của điện trở
 380. Phổ tần phóng xạ sóng điện từ
 381. Project:Portal/vi
 382. Project:Secondary research/Vi
 383. Quang tuyến
 384. Quang tuyến nhiệt quang
 385. Quang tuyến nhiệt điện
 386. Quang tuyến ánh sáng
 387. Quang tuyến điện
 388. Quang tuyến điện từ
 389. Sóng
 390. Sóng Sin
 391. Sóng dao động
 392. Sóng dao động con lắc
 393. Sóng dao động lò xo
 394. Sóng dao động lò xo lên xuống
 395. Sóng dao động lò xo qua lại
 396. Sóng dao động điện
 397. Sóng dao động điện giảm dần đều
 398. Sóng dao động điện từ
 399. Sóng dao động điện đều
 400. Sóng dao động điện đều dừng
 401. Sóng lượng tử
 402. Sóng điện từ
 403. Số đại số
 404. Tam giác bằng nhau
 405. Tam giác cân
 406. Tam giác vuông
 407. Tam giác đặc biệt
 408. Tam giác đều
 409. Tam giác đồng dạng
 410. Template:Welcome/Vi
 411. Thay đổi biến số
 412. Thiết kế website
 413. Thuyết Nguyên tử John Dalton
 414. Thuật toán điện số
 415. Thí dụ toán đạo hàm
 416. Thể loại góc
 417. Tiên đề hình học Eucler
 418. Toán
 419. Toán số đại số
 420. Toán tỉ lệ thay đổi biến số
 421. Trang Chính
 422. Trăng si tơ
 423. Trạng thái phóng xạ sóng điện từ
 424. Trạng thái quang tuyến
 425. Trọng Lực
 426. Trọng lực
 427. Tích phân
 428. Tích phân bất định
 429. Tích phân xác định
 430. Tính chất xác định trạng thái quang tuyến
 431. Tương quan góc và cạnh của tam giác vuông
 432. Tạo cổng NAND nhiều chân bằng cách ghép cổng NAND
 433. Tạo cổng cơ bản bằng cách ghép cổng NAND
 434. Tỉ lệ thay đổi biến số
 435. Tổng chuổi số Pascal
 436. Tổng chuổi số Taylor
 437. Tổng chuổi số cấp số cộng
 438. Tổng chuổi số cấp số nhân
 439. Tổng kết cuộn từ
 440. Tổng kết tụ điện
 441. Tổng kết điện trở
 442. Tổng quan
 443. Tổng quan về mạng internet và web
 444. Tổng số
 445. Tụ điện
 446. Từ Cảm ứng
 447. Từ cảm
 448. Từ dung
 449. Từ nhiểm
 450. Từ trường
 451. Từ vật
 452. User talk:KohaJeseMen
 453. Vector đường thẳng
 454. Vector đường tròn
 455. Vận tốc
 456. Vật
 457. Vật lý
 458. Wikimedia Foundation/Vi
 459. Áp lực
 460. Đinh chiều dòng điên
 461. Điot
 462. Điểm
 463. Điện
 464. Điện AC
 465. Điện DC
 466. Điện Tử
 467. Điện cực
 468. Điện dung
 469. Điện giải
 470. Điện số
 471. Điện trường
 472. Điện trở
 473. Điện trở kháng
 474. Điện trở kháng và Nhiệt
 475. Điện trở kháng và thất thoát năng lượng điện
 476. Điện tích
 477. Điện từ
 478. Điện từ cuộn từ dẫn điện
 479. Điện từ cộng dây thẳng dẫn điện
 480. Điện từ của dẩn điện
 481. Điện từ vòng tròn dẫn điện
 482. Điện tử
 483. Điện và vật
 484. Đường cao hình tam giác
 485. Đường dài
 486. Đường thẳng
 487. Đường thẳng giao nhau giữa hai mặt phẳng
 488. Đại học Hệ thống Mạng máy tính
 489. Đại học Khoa học Máy tính
 490. Đại học Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 491. Đại học Kỹ thuật Máy tính
 492. Đại số
 493. Đạo hàm
 494. Đạo hàm hàm số lũy thừa
 495. Đạo hàm hàm số lượng giác
 496. Đạo hàm hàm số đường cong
 497. Đạo hàm hàm số đặc biệt
 498. Đẳng thức đại số
 499. Định luật Bước sóng Wien
 500. Định luật Planck Phóng xạ vật đen
 501. Định luật Stefan–Boltzmann
 502. Định luật mạch điện
 503. Định luật toán điện số
 504. Định luật xác định trạng thái
 505. Định luật điện từ
 506. Định lý cạnh hình tam giác
 507. Định đề hình học Eucler
 508. Đồ thị Rθ
 509. Đồ thị hàm số
 510. Động Lực
 511. Động lượng
 512. Động lượng khối lượng
 513. Động lượng khối lượng tương đối
 514. Động lượng lượng tử
 515. Động lực
 516. Ổn điện tần số cao
 517. Ổn điện tần số thấp
 518. Ổn điện ở băng tần
 519. Ứng dụng AJAX xây dựng module Từ điển trực tuyến
 520. Ứng dụng toán tỉ lệ thay đổi biến số
 521. Ứng dụng điện từ

Overview

There are:

edits per month

2008-072
2008-081
2008-10|15
2008-111
2009-021
2009-111
2009-12|||||||79
2010-01||25
2010-026
2010-039
2010-049
2010-054
2010-061
2010-07|11
2010-084
2010-091
2010-102
2010-114
2010-121
2011-011
2011-061
2011-071
2011-101
2011-111
2012-022
2012-032
2012-044
2012-054
2012-071
2012-082
2012-091
2012-102
2012-112
2013-021
2013-031
2013-061
2013-071
2013-101
2013-111
2014-019
2014-051
2014-061
2014-071
2014-101
2014-115
2015-012
2015-023
2015-031
2015-045
2015-073
2015-082
2015-093
2015-111
2016-032
2016-052
2016-082
2016-112
2017-011
2017-022
2017-03|17
2017-041
2017-06|||||||76
2017-077
2017-081
2017-106
2017-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||653
2017-121
2018-012
2018-032
2018-051
2018-073
2018-082
2018-091
2018-101
2018-11|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1556
2018-12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||804
2019-01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||381

New pages per month

2008-071
2008-080
2008-102
2008-110
2009-020
2009-110
2009-12||22
2010-014
2010-020
2010-031
2010-043
2010-051
2010-060
2010-072
2010-080
2010-090
2010-100
2010-110
2010-120
2011-010
2011-060
2011-070
2011-100
2011-110
2012-020
2012-030
2012-040
2012-050
2012-070
2012-080
2012-090
2012-100
2012-110
2013-020
2013-030
2013-060
2013-070
2013-100
2013-110
2014-011
2014-050
2014-060
2014-070
2014-100
2014-110
2015-010
2015-020
2015-030
2015-040
2015-070
2015-080
2015-090
2015-110
2016-030
2016-050
2016-080
2016-110
2017-010
2017-020
2017-030
2017-040
2017-06|17
2017-070
2017-080
2017-100
2017-11||||||67
2017-120
2018-011
2018-030
2018-050
2018-070
2018-080
2018-090
2018-100
2018-11|||||||||||||||||||190
2018-12|||||||||||||||||179
2019-01|||30

Bytes added per month

2008-073093
2008-080
2008-10|5453
2008-11-43
2009-0252
2009-11-2
2009-12|||||||||||||||||||||||||||||||||||177161
2010-01||||||||||52071
2010-02114
2010-03652
2010-04977
2010-052203
2010-0690
2010-07||||||||40407
2010-0832
2010-090
2010-10-14
2010-11-118
2010-120
2011-01-1
2011-06107
2011-0748
2011-10-1
2011-118
2012-0217
2012-030
2012-04111
2012-05-3
2012-071
2012-080
2012-091
2012-100
2012-1188
2013-02-1
2013-034
2013-06-2
2013-07||||23015
2013-10-86
2013-110
2014-01-19131
2014-05752
2014-06-8
2014-07-106
2014-10-147
2014-114
2015-01-165
2015-020
2015-030
2015-04-51
2015-07-501
2015-080
2015-093
2015-117
2016-030
2016-050
2016-080
2016-11-355
2017-016
2017-02-5
2017-03117
2017-04247
2017-06|||16117
2017-0732
2017-081
2017-1045
2017-11|||||||||||||||75856
2017-12-7
2018-01|8089
2018-032
2018-05-1
2018-0717
2018-0836
2018-0984
2018-10-3141
2018-11|||||||||||||||75625
2018-12|||||||||||||||||87442
2019-01|||19041

editors per month

2008-070
2008-080
2008-100
2008-110
2009-020
2009-110
2009-12|1
2010-01|1
2010-020
2010-030
2010-040
2010-050
2010-060
2010-070
2010-080
2010-090
2010-100
2010-110
2010-120
2011-010
2011-060
2011-070
2011-100
2011-110
2012-020
2012-030
2012-040
2012-050
2012-070
2012-080
2012-090
2012-100
2012-110
2013-020
2013-030
2013-060
2013-070
2013-100
2013-110
2014-010
2014-050
2014-060
2014-070
2014-100
2014-110
2015-010
2015-020
2015-030
2015-040
2015-070
2015-080
2015-090
2015-110
2016-030
2016-050
2016-080
2016-110
2017-010
2017-020
2017-030
2017-040
2017-060
2017-070
2017-080
2017-100
2017-11|1
2017-120
2018-010
2018-030
2018-050
2018-070
2018-080
2018-090
2018-100
2018-110
2018-120
2019-010

Edit distribution per month

2008-07

Ta.nguyen2

2008-08

Juan de Vojníkov1

2008-10

Vietise8
Wikience4
Hillgentleman2
Erkan Yilmaz1

2008-11

CommonsDelinker1

2009-02

Mu3011

2009-11

Trần Nguyễn Minh Huy1

2009-12

Kimkha|||||||72
Crochet.david5
(Anonymous)2

2010-01

Kimkha||21
(Anonymous)2
Crochet.david2

2010-02

Crochet.david5
Trần Nguyễn Minh Huy1

2010-03

Erkan Yilmaz4
(Anonymous)2
Trần Nguyễn Minh Huy2
Ottava Rima1

2010-04

Kimkha6
Lminh tuan2
(Anonymous)1

2010-05

Crochet.david2
Kimkha2

2010-06

Lminh tuan1

2010-07

Lminh tuan7
(Anonymous)2
TuanLuu2

2010-08

(Anonymous)2
Kaj2

2010-09

(Anonymous)1

2010-10

(Anonymous)2

2010-11

(Anonymous)2
Darklama1
Odyvohoneny1

2010-12

(Anonymous)1

2011-01

Trần Nguyễn Minh Huy1

2011-06

(Anonymous)1

2011-07

Crochet.david.bot1

2011-10

(Anonymous)1

2011-11

(Anonymous)1

2012-02

Crochet.david.bot2

2012-03

(Anonymous)1
Érico1

2012-04

(Anonymous)3
Crochet.david.bot1

2012-05

Crochet.david.bot2
Sgolldmi1
Tegel1

2012-07

(Anonymous)1

2012-08

(Anonymous)1
Sotiale1

2012-09

(Anonymous)1

2012-10

(Anonymous)1
Crochet.david1

2012-11

Brett Johnston2

2013-02

(Anonymous)1

2013-03

(Anonymous)1

2013-06

(Anonymous)1

2013-07

Be be nhat1

2013-10

(Anonymous)1

2013-11

(Anonymous)1

2014-01

Doãn Hiệu8
Crochet.david1

2014-05

(Anonymous)1

2014-06

(Anonymous)1

2014-07

(Anonymous)1

2014-10

(Anonymous)1

2014-11

(Anonymous)5

2015-01

(Anonymous)2

2015-02

(Anonymous)3

2015-03

(Anonymous)1

2015-04

(Anonymous)3
Matiia2

2015-07

(Anonymous)2
Crochet.david1

2015-08

(Anonymous)1
Crochet.david1

2015-09

(Anonymous)3

2015-11

(Anonymous)1

2016-03

(Anonymous)2

2016-05

(Anonymous)1
Crochet.david1

2016-08

(Anonymous)1
Syum901

2016-11

(Anonymous)2

2017-01

(Anonymous)1

2017-02

(Anonymous)2

2017-03

JayprakashBot|14
(Anonymous)3

2017-04

(Anonymous)1

2017-06

(Anonymous)|||||||74
Samuele20022

2017-07

Huỳnh Nhân-thập6
Samuele20021

2017-08

(Anonymous)1

2017-10

(Anonymous)6

2017-11

(Anonymous)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||507
Thanhtrungquach||||||||||||||146

2017-12

(Anonymous)1

2018-01

KohaJeseMen2

2018-03

(Anonymous)2

2018-05

(Anonymous)1

2018-07

夢蝶葬花2
Himaqari1

2018-08

(Anonymous)2

2018-09

(Anonymous)1

2018-10

(Anonymous)1

2018-11

(Anonymous)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1552
夢蝶葬花2
Crochet.david1
Vermont1

2018-12

(Anonymous)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||804

2019-01

(Anonymous)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||378
StraussInTheHouse2
Crochet.david1