This tool looks for Wikidata items that have a page in one language but not in the other.

In language .
Not in language .
Category tree, depth (optional)
Use "featured article" category from
Page titlestarts with (optional, case-sensitive)
PagePile (optional; check out PagePile)
OutputFormat:
Links to:

Results 1–100

prev | next
 1. !To!
 2. (173094) Wielicki
 3. (189396) Sielewicz
 4. (198820) Iwanowska
 5. (199950) Sierpc
 6. (241099) 2007 GH2
 7. (279377) Lechmankiewicz
 8. (295299) Nannidiana
 9. (296968) Ignatianum
 10. (315166) Pawelmaksym
 11. (315365) 2007 VB
 12. (329230) 2007 CV54
 13. (337002) Robertbodzon
 14. (343000) Ijontichy
 15. (352214) 2007 TY4
 16. (376574) Michalkusiak
 17. (384815) Żołnowski
 18. (392728) Zdzisławłączny
 19. (414766) 2010 MN2
 20. (420779) Świdwin
 21. (471143) Dziewanna
 22. (471165) 2010 HE79
 23. (48443) 1990 HY5
 24. (484670) 2008 UQ99
 25. (486170) Zolnowska
 26. (486239) Zosiakaczmarek
 27. (58165) 1990 HQ5
 28. (90698) Kościuszko
 29. (A)pollonia
 30. (Everything I Do) I Do It for You
 31. (I Just) Died in Your Arms
 32. (…) lub czasopisma
 33. -123 min.
 34. -ski (nazwisko)
 35. ... jestem przeciw
 36. ...Bo marzę i śnię
 37. ...Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie...
 38. ...będzie gorzej
 39. ...droga daleka przed nami...
 40. 0 1 0
 41. 06 Kleofas Katowice
 42. 07 zgłoś się
 43. 1 (film 2008)
 44. 1 Armia (Austro-Węgry)
 45. 1 Armia (II RP)
 46. 1 Armia (Węgry)
 47. 1 Armia Konna
 48. 1 Armia Ogólnowojskowa WP (1955-1990)
 49. 1 Armia Polska w ZSRR
 50. 1 Armia Wojska Polskiego
 51. 1 Atamański Pułk Kozacki
 52. 1 Batalion Artylerii
 53. 1 Batalion Balonowy
 54. 1 Batalion Celny
 55. 1 Batalion Chemiczny
 56. 1 Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych (II RP)
 57. 1 Batalion Czołgów Lekkich
 58. 1 Batalion Czołgów im. płk. Józefa Koczwary
 59. 1 Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia
 60. 1 Batalion Grenadierów
 61. 1 Batalion Grenadierów (Legiony Polskie we Włoszech)
 62. 1 Batalion Lekkiej Piechoty
 63. 1 Batalion Logistyczny
 64. 1 Batalion Mostów Kolejowych
 65. 1 Batalion Pancerny
 66. 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej Legionów
 67. 1 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego
 68. 1 Batalion Sanitarny
 69. 1 Batalion Saperów (1940–1942)
 70. 1 Batalion Saperów Legionów
 71. 1 Batalion Składowania
 72. 1 Batalion Straży Granicznej
 73. 1 Batalion Strzelców
 74. 1 Batalion Strzelców Karpackich
 75. 1 Batalion Strzelców Podhalańskich
 76. 1 Batalion Szturmowy
 77. 1 Batalion Telegraficzny
 78. 1 Batalion Łączności (PSZ)
 79. 1 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej
 80. 1 Baza Lotnictwa Transportowego
 81. 1 Baza Lotnicza
 82. 1 Berliński Batalion Saperów
 83. 1 Berliński Pułk Artylerii Lekkiej
 84. 1 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty
 85. 1 Brygada AL Ziemi Krakowskiej
 86. 1 Brygada AL im. Ziemi Kieleckiej
 87. 1 Brygada AL im. Ziemi Lubelskiej
 88. 1 Brygada Artylerii (I RP)
 89. 1 Brygada Artylerii Armat
 90. 1 Brygada Artylerii Pieszej
 91. 1 Brygada Artylerii Polowej Austro-Węgier
 92. 1 Brygada Celna
 93. 1 Brygada Grenadierów
 94. 1 Brygada Górska Strzelców
 95. 1 Brygada Górska UHA
 96. 1 Brygada Jazdy
 97. 1 Brygada Kawalerii Austro-Węgier
 98. 1 Brygada Kawalerii Narodowej (koronna)
 99. 1 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego
 100. 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego
prev | next