||
Assalt de Brécourt Manor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Assalt_de_Br%C3%A9court_Manor">Assalt de Brécourt Manor</a>]]>
Assalt de Brécourt Manor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Assalt_de_Br%C3%A9court_Manor">Assalt de Brécourt Manor</a>]]>
Batalla de Caen (1944)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Caen_%281944%29">Batalla de Caen (1944)</a>]]>
Batalla de Caen (1944)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Caen_%281944%29">Batalla de Caen (1944)</a>]]>
Batalla de Cherbourg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Cherbourg">Batalla de Cherbourg</a>]]>
Battle of Villers-Bocage
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Villers-Bocage">Batalla de Villers-Bocage</a>]]>
Batalla de Villers-Bocage
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Villers-Bocage">Batalla de Villers-Bocage</a>]]>
Batalla del Barranc Sagnant
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Barranc_Sagnant">Batalla del Barranc Sagnant</a>]]>
Bossa de Falaise
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Bossa_de_Falaise">Bossa de Falaise</a>]]>
Bossa de Falaise
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Bossa_de_Falaise">Bossa de Falaise</a>]]>
Desembarcament de Normandia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Desembarcament_de_Normandia">Desembarcament de Normandia</a>]]>
Operació Epsom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Epsom">Operació Epsom</a>]]>
Operació Epsom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Epsom">Operació Epsom</a>]]>
Operació Epsom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Epsom">Operació Epsom</a>]]>
Operació Goodwood
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Goodwood">Operació Goodwood</a>]]>
Operació Ornit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Ornit">Operació Ornit</a>]]>
Operació Pal Sec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Pal_Sec">Operació Pal Sec</a>]]>
Operació Pal Sec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3_Pal_Sec">Operació Pal Sec</a>]]>
.