||
Cal Damià (Montferrer i Castellbò)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Dami%C3%A0_%28Montferrer_i_Castellb%C3%B2%29">Cal Damià (Montferrer i Castellbò)</a>]]>
Carrer Clos de Vilamitjana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer_Clos_de_Vilamitjana">Carrer Clos de Vilamitjana</a>]]>
Costoja (Montferrer i Castellbò)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Costoja_%28Montferrer_i_Castellb%C3%B2%29">Costoja (Montferrer i Castellbò)</a>]]>
Creu de Pal de Castellbò
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Creu_de_Pal_de_Castellb%C3%B2">Creu de Pal de Castellbò</a>]]>
Farinera de la Trobada
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Farinera_de_la_Trobada">Farinera de la Trobada</a>]]>
Montferrer i Castellbò
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Montferrer_i_Castellb%C3%B2">Montferrer i Castellbò</a>]]>
.