||
Parcs naturals
Parc natural del Pirineu Català FR8000044
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Parcs_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Parc natural marí del Golf de Lleó FR9100003
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Parcs_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserves naturals
Bosc de la Maçana FR3600006
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva del Mas Larrieu FR3600070
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Pi de Conflent FR3600071
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Mentet FR3600072
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Prats de Molló i la Presta FR3600081
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Conat FR3600082
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Jújols FR3600083
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Noedes FR3600084
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Vall d'Eina FR3600113
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva marina de Cervera-Banyuls FR3600009
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de Nyer FR9300035
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
Reserva de les Moixoses FR2300236
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d%27espais_naturals_protegits_dels_Pirineus_Orientals#Reserves_naturals">Llista d'espais naturals protegits dels Pirineus Orientals</a>]]>
.