||
Zbřeh
Kašna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Ka%C5%A1na">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Marinsk morov sloup
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Mari%C3%A1nsk%C3%BD_morov%C3%BD_sloup">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Zmek Zbřeh
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Z%C3%A1mek_Z%C3%A1b%C5%99eh">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Dům čp. 12
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#D%C5%AFm_%C4%8Dp._12">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Kostel svatho Bartoloměje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Socha svatho Jana Nepomuckho
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Fara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Fara">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Kostel svat Barbory
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Kostel_svat%C3%A9_Barbory">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Spka čp. 1369
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#S%C3%BDpka_%C4%8Dp._1369">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Nhrobky Rudolfa Dvořka a sourozenců Pettlovch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#N%C3%A1hrobky_Rudolfa_Dvo%C5%99%C3%A1ka_a_sourozenc%C5%AF_Pettlov%C3%BDch">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Ndraž Zbřeh na Moravě
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Z%C3%A1b%C5%99eh_na_Morav%C4%9B">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Zmek Skalička
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Z%C3%A1mek_Skali%C4%8Dka">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Bož muka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Bo%C5%BE%C3%AD_muka">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Hněvkov
Krucifix
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Krucifix">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
Pivonn
Zemljanka - partyznsk bunkry
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Zábřehu#Zemljanka_-_partyz%C3%A1nsk%C3%A9_bunkry">Seznam kulturních památek v Zábřehu</a>]]>
.