||
Frohavet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frohavet">Frohavet</a>]]>
Geiranger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Geiranger">Geiranger</a>]]>
Gudbrandsdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gudbrandsdalen">Gudbrandsdalen</a>]]>
Knivskjellodden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Knivskjellodden">Knivskjellodden</a>]]>
Lapland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lapland">Lapland</a>]]>
Midt-Norge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Midt-Norge">Midt-Norge</a>]]>
Nord-Norge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nord-Norge">Nord-Norge</a>]]>
Nordkapplateauet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordkapplateauet">Nordkapplateauet</a>]]>
Norskehavet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norskehavet">Norskehavet</a>]]>
Ravnedalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ravnedalen">Ravnedalen</a>]]>
Sauda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sauda">Sauda</a>]]>
Sulitelma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sulitelma">Sulitelma</a>]]>
Sørlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørlandet">Sørlandet</a>]]>
Treriksröset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Treriksröset">Treriksröset</a>]]>
Tveitanbakken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tveitanbakken">Tveitanbakken</a>]]>
Vestlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestlandet">Vestlandet</a>]]>
Vikersundbakken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vikersundbakken">Vikersundbakken</a>]]>
Olavtoppen, Bouvetøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vulkaner_i_Norge">Vulkaner i Norge</a>]]>
Beerenberg, Jan Mayen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vulkaner_i_Norge">Vulkaner i Norge</a>]]>
Thompson ön
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vulkaner_i_Norge">Vulkaner i Norge</a>]]>
Østlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Østlandet">Østlandet</a>]]>
Category:Søer i Norge
Bessvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bessvatnet">Bessvatnet</a>]]>
Breiavatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Breiavatnet">Breiavatnet</a>]]>
Prestvannet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Prestvannet">Prestvannet</a>]]>
Stora Stokkavatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stora_Stokkavatnet">Stora Stokkavatnet</a>]]>
Ytre Fiskelausvatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytre_Fiskelausvatn">Ytre Fiskelausvatn</a>]]>
Category:Søer i Buskerud
Aurdalsfjorden (Sør-Aurdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aurdalsfjorden_(Sør-Aurdal)">Aurdalsfjorden (Sør-Aurdal)</a>]]>
Eikeren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eikeren">Eikeren</a>]]>
Halnefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halnefjorden">Halnefjorden</a>]]>
Krøderen (sø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Krøderen_(sø)">Krøderen (sø)</a>]]>
Mår (sø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mår_(sø)">Mår (sø)</a>]]>
Pålsbufjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Pålsbufjorden">Pålsbufjorden</a>]]>
Sognevannet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sognevannet">Sognevannet</a>]]>
Sperillen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sperillen">Sperillen</a>]]>
Steinsfjorden (Buskerud)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steinsfjorden_(Buskerud)">Steinsfjorden (Buskerud)</a>]]>
Stolsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stolsvatnet">Stolsvatnet</a>]]>
Storflåtan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storflåtan">Storflåtan</a>]]>
Strandavatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Strandavatnet">Strandavatnet</a>]]>
Tunhovdfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tunhovdfjorden">Tunhovdfjorden</a>]]>
Tyrifjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tyrifjorden">Tyrifjorden</a>]]>
Category:Søer i Aust-Agder
Blåsjø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blåsjø">Blåsjø</a>]]>
Byglandsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byglandsfjorden">Byglandsfjorden</a>]]>
Herefossfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Herefossfjorden">Herefossfjorden</a>]]>
Kilefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kilefjorden">Kilefjorden</a>]]>
Rosskreppfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rosskreppfjorden">Rosskreppfjorden</a>]]>
Svartevatn-magasinet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svartevatn-magasinet">Svartevatn-magasinet</a>]]>
Ytre Storevatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytre_Storevatnet">Ytre Storevatnet</a>]]>
Åraksfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åraksfjorden">Åraksfjorden</a>]]>
Category:Søer i Nord-Trøndelag
Bangsjøan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bangsjøan">Bangsjøan</a>]]>
Feren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Feren">Feren</a>]]>
Kvesjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvesjøen">Kvesjøen</a>]]>
Laksjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Laksjøen">Laksjøen</a>]]>
Leksdalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leksdalsvatnet">Leksdalsvatnet</a>]]>
Limingen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Limingen">Limingen</a>]]>
Namsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Namsvatnet">Namsvatnet</a>]]>
Rengen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rengen">Rengen</a>]]>
Salsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Salsvatnet">Salsvatnet</a>]]>
Snåsavatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Snåsavatnet">Snåsavatnet</a>]]>
Tunnsjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tunnsjøen">Tunnsjøen</a>]]>
Category:Søer i Oppland
Aursjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aursjøen">Aursjøen</a>]]>
Gjende
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjende">Gjende</a>]]>
Harestuvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Harestuvatnet">Harestuvatnet</a>]]>
Lesjaskogsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lesjaskogsvatnet">Lesjaskogsvatnet</a>]]>
Mjøsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mjøsa">Mjøsa</a>]]>
Randsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Randsfjorden">Randsfjorden</a>]]>
Sandvatnet/Kaldfjorden/Øyvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandvatnet/Kaldfjorden/Øyvatnet">Sandvatnet/Kaldfjorden/Øyvatnet</a>]]>
Steinsetfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steinsetfjorden">Steinsetfjorden</a>]]>
Tyin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tyin">Tyin</a>]]>
Vangsmjøse
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vangsmjøse">Vangsmjøse</a>]]>
Vinstre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vinstre">Vinstre</a>]]>
Category:Søer i Rogaland
Edlandsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Edlandsvatnet">Edlandsvatnet</a>]]>
Lundevatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lundevatnet">Lundevatnet</a>]]>
Suldalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Suldalsvatnet">Suldalsvatnet</a>]]>
Category:Søer i Telemark
Bandak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bandak">Bandak</a>]]>
Farris
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Farris">Farris</a>]]>
Flåvatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flåvatn">Flåvatn</a>]]>
Fyresvatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fyresvatn">Fyresvatn</a>]]>
Heddalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Heddalsvatnet">Heddalsvatnet</a>]]>
Kalhovdfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kalhovdfjorden">Kalhovdfjorden</a>]]>
Kviteseidvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kviteseidvatnet">Kviteseidvatnet</a>]]>
Møsvatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Møsvatn">Møsvatn</a>]]>
Nisser (Sø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nisser_(Sø)">Nisser (Sø)</a>]]>
Norsjø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norsjø">Norsjø</a>]]>
Seljordsvannet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Seljordsvannet">Seljordsvannet</a>]]>
Songevatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Songevatnet">Songevatnet</a>]]>
Tinnsjå
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tinnsjå">Tinnsjå</a>]]>
Toke (sø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Toke_(sø)">Toke (sø)</a>]]>
Totak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Totak">Totak</a>]]>
Category:Søer i Troms
Altevatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Altevatnet">Altevatnet</a>]]>
Geavdnjajávri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Geavdnjajávri">Geavdnjajávri</a>]]>
Leinavatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leinavatn">Leinavatn</a>]]>
Rostojávri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rostojávri">Rostojávri</a>]]>
Category:Søer i Vest-Agder
Sirdalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sirdalsvatnet">Sirdalsvatnet</a>]]>
Øvre Øydnavatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Øydnavatnet">Øvre Øydnavatnet</a>]]>
Category:Søer i Møre og Romsdal
Bolgvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bolgvatnet">Bolgvatnet</a>]]>
Eikesdalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eikesdalsvatnet">Eikesdalsvatnet</a>]]>
Storvatnet (Tingvoll)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storvatnet_(Tingvoll)">Storvatnet (Tingvoll)</a>]]>
Category:Søer i Sør-Trøndelag
Aursunden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aursunden">Aursunden</a>]]>
Esandsjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Esandsjøen">Esandsjøen</a>]]>
Femunden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Femunden">Femunden</a>]]>
Gjevillvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjevillvatnet">Gjevillvatnet</a>]]>
Jonsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jonsvatnet">Jonsvatnet</a>]]>
Nesjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesjøen">Nesjøen</a>]]>
Rogen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rogen">Rogen</a>]]>
Selbusjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selbusjøen">Selbusjøen</a>]]>
Category:Søer i Nordland
Balvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Balvatnet">Balvatnet</a>]]>
Gresvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gresvatnet">Gresvatnet</a>]]>
Kallvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kallvatnet">Kallvatnet</a>]]>
Langvatnet (Rana)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langvatnet_(Rana)">Langvatnet (Rana)</a>]]>
Røssvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røssvatnet">Røssvatnet</a>]]>
Sitasjavre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sitasjavre">Sitasjavre</a>]]>
Storakersvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storakersvatnet">Storakersvatnet</a>]]>
Storglomvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storglomvatnet">Storglomvatnet</a>]]>
Över-Uman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Över-Uman">Över-Uman</a>]]>
Category:Søer i Hordaland
Eidfjordvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidfjordvatnet">Eidfjordvatnet</a>]]>
Ringedalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ringedalsvatnet">Ringedalsvatnet</a>]]>
Røldalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røldalsvatnet">Røldalsvatnet</a>]]>
Valldalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Valldalsvatnet">Valldalsvatnet</a>]]>
Vangsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vangsvatnet">Vangsvatnet</a>]]>
Category:Søer i Sogn og Fjordane
Breimsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Breimsvatnet">Breimsvatnet</a>]]>
Hornindalsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hornindalsvatnet">Hornindalsvatnet</a>]]>
Jølstravatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jølstravatnet">Jølstravatnet</a>]]>
Kjøsnesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kjøsnesfjorden">Kjøsnesfjorden</a>]]>
Movatnet (Førde)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Movatnet_(Førde)">Movatnet (Førde)</a>]]>
Oppstrynsvatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oppstrynsvatnet">Oppstrynsvatnet</a>]]>
Category:Søer i Akershus
Floen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Floen">Floen</a>]]>
Haldenvassdraget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Haldenvassdraget">Haldenvassdraget</a>]]>
Hurdalssøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hurdalssøen">Hurdalssøen</a>]]>
Øyeren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øyeren">Øyeren</a>]]>
Category:Søer i Hedmark
Isteren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Isteren">Isteren</a>]]>
Osensjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osensjøen">Osensjøen</a>]]>
Storsjøen (Odalen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storsjøen_(Odalen)">Storsjøen (Odalen)</a>]]>
Storsjøen (Rendalen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storsjøen_(Rendalen)">Storsjøen (Rendalen)</a>]]>
Sølensjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sølensjøen">Sølensjøen</a>]]>
Category:Søer i Østfold
Store Le
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Store_Le">Store Le</a>]]>
Vansjø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vansjø">Vansjø</a>]]>
Ørsjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ørsjøen">Ørsjøen</a>]]>
Øymarksjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øymarksjøen">Øymarksjøen</a>]]>
Category:Søer i Finnmark
Bjørnevatnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjørnevatnet">Bjørnevatnet</a>]]>
Iešjávri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Iešjávri">Iešjávri</a>]]>
Svanevatn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svanevatn">Svanevatn</a>]]>
Category:Sogn og Fjordanes geografi
Aurlandsdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aurlandsdalen">Aurlandsdalen</a>]]>
Breheimen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Breheimen_nationalpark">Breheimen nationalpark</a>]]>
Espedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Espedal">Espedal</a>]]>
Feigumfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Feigumfossen">Feigumfossen</a>]]>
Hallingskarvet nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hallingskarvet_nationalpark">Hallingskarvet nationalpark</a>]]>
Horndøla bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Horndøla_bro">Horndøla bro</a>]]>
Jostedalsbreen Nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jostedalsbreen_Nationalpark">Jostedalsbreen Nationalpark</a>]]>
Jotunheimen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jotunheimen_nationalpark">Jotunheimen nationalpark</a>]]>
Myklebustdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Myklebustdalen">Myklebustdalen</a>]]>
Måløybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måløybroen">Måløybroen</a>]]>
Selje Kloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selje_Kloster">Selje Kloster</a>]]>
Sentraltind
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sentraltind">Sentraltind</a>]]>
Sildegapet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sildegapet">Sildegapet</a>]]>
Skagastølstinderne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skagastølstinderne">Skagastølstinderne</a>]]>
Sogn (distrikt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sogn_(distrikt)">Sogn (distrikt)</a>]]>
Stad (Sogn og Fjordane)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stad_(Sogn_og_Fjordane)">Stad (Sogn og Fjordane)</a>]]>
Stavfjorden (Sunnfjord)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stavfjorden_(Sunnfjord)">Stavfjorden (Sunnfjord)</a>]]>
Sunnfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sunnfjord">Sunnfjord</a>]]>
Urnes stavkirke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Urnes_stavkirke">Urnes stavkirke</a>]]>
Vilnesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vilnesfjorden">Vilnesfjorden</a>]]>
Årdalsfjorden (Årdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Årdalsfjorden_(Årdal)">Årdalsfjorden (Årdal)</a>]]>
Category:Kommuner i Sogn og Fjordane
Askvoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askvoll">Askvoll</a>]]>
Aurland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aurland">Aurland</a>]]>
Balestrand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Balestrand">Balestrand</a>]]>
Bremanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bremanger">Bremanger</a>]]>
Eid kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eid_kommune">Eid kommune</a>]]>
Fjaler
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fjaler">Fjaler</a>]]>
Flora (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flora_(Norge)">Flora (Norge)</a>]]>
Førde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Førde">Førde</a>]]>
Gaular
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gaular">Gaular</a>]]>
Gloppen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gloppen">Gloppen</a>]]>
Gulen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gulen">Gulen</a>]]>
Hornindal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hornindal">Hornindal</a>]]>
Hyllestad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hyllestad">Hyllestad</a>]]>
Høyanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Høyanger">Høyanger</a>]]>
Jølster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jølster">Jølster</a>]]>
Leikanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leikanger">Leikanger</a>]]>
Luster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Luster">Luster</a>]]>
Lærdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lærdal">Lærdal</a>]]>
Naustdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Naustdal">Naustdal</a>]]>
Selje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selje">Selje</a>]]>
Sogndal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sogndal">Sogndal</a>]]>
Solund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Solund">Solund</a>]]>
Stryn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stryn">Stryn</a>]]>
Vik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vik">Vik</a>]]>
Vågsøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vågsøy">Vågsøy</a>]]>
Årdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Årdal">Årdal</a>]]>
Category:Jotunheimen
Besseggen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Besseggen">Besseggen</a>]]>
Bukkehøe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bukkehøe">Bukkehøe</a>]]>
Bygdin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bygdin">Bygdin</a>]]>
Glittertinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Glittertinden">Glittertinden</a>]]>
Hellstugubræen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hellstugubræen">Hellstugubræen</a>]]>
Jotunheimen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jotunheimen">Jotunheimen</a>]]>
Memurutinderne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Memurutinderne">Memurutinderne</a>]]>
Midtre Hellstugutinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Midtre_Hellstugutinden">Midtre Hellstugutinden</a>]]>
Skardstinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skardstinden">Skardstinden</a>]]>
Store Knutsholstinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Store_Knutsholstinden">Store Knutsholstinden</a>]]>
Surtningssue
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Surtningssue">Surtningssue</a>]]>
Tjønnholstinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjønnholstinden">Tjønnholstinden</a>]]>
Vesle Galdhøpiggen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vesle_Galdhøpiggen">Vesle Galdhøpiggen</a>]]>
Vestre Memurubræen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestre_Memurubræen">Vestre Memurubræen</a>]]>
Category:Øer i Sogn og Fjordane
Bremangerlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bremangerlandet">Bremangerlandet</a>]]>
Selja
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selja">Selja</a>]]>
Svanøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svanøy">Svanøy</a>]]>
Category:Byer i Sogn og Fjordane
Askvoll (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askvoll_(by)">Askvoll (by)</a>]]>
Degnepoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Degnepoll">Degnepoll</a>]]>
Flatraket
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flatraket">Flatraket</a>]]>
Florø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Florø">Florø</a>]]>
Grodås
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grodås">Grodås</a>]]>
Måløy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måløy">Måløy</a>]]>
Nordfjordeid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordfjordeid">Nordfjordeid</a>]]>
Sandane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandane">Sandane</a>]]>
Selje (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selje_(by)">Selje (by)</a>]]>
Svelgen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svelgen">Svelgen</a>]]>
Category:Bjerge i Sogn og Fjordane
Breheimen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Breheimen">Breheimen</a>]]>
Filefjell
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Filefjell">Filefjell</a>]]>
Hornelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hornelen">Hornelen</a>]]>
Hornindalsrokken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hornindalsrokken">Hornindalsrokken</a>]]>
Hurrungane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hurrungane">Hurrungane</a>]]>
Jervvasstind
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jervvasstind">Jervvasstind</a>]]>
Skjorta (Gloppen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjorta_(Gloppen)">Skjorta (Gloppen)</a>]]>
Store Styggedalstinde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Store_Styggedalstinde">Store Styggedalstinde</a>]]>
Storen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storen">Storen</a>]]>
Styggedals- og Skagastølsryggen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Styggedals-_og_Skagastølsryggen">Styggedals- og Skagastølsryggen</a>]]>
Tverrådalskyrkja
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tverrådalskyrkja">Tverrådalskyrkja</a>]]>
Category:Fyrtårne i Sogn og Fjordane
Hendanes fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hendanes_fyr">Hendanes fyr</a>]]>
Stabben fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stabben_fyr">Stabben fyr</a>]]>
Ytterøyane fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytterøyane_fyr">Ytterøyane fyr</a>]]>
Category:Vandløb i Sogn og Fjordane
Gloppeelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gloppeelva">Gloppeelva</a>]]>
Jølstra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jølstra">Jølstra</a>]]>
Lærdalselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lærdalselven">Lærdalselven</a>]]>
Category:Gletsjere i Sogn og Fjordane
Briksdalsbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Briksdalsbreen">Briksdalsbreen</a>]]>
Grovabræen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grovabræen">Grovabræen</a>]]>
Harbardsbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Harbardsbreen">Harbardsbreen</a>]]>
Jostedalsbræen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jostedalsbræen">Jostedalsbræen</a>]]>
Myklebustbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Myklebustbreen">Myklebustbreen</a>]]>
Spørteggbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Spørteggbreen">Spørteggbreen</a>]]>
Tindefjellbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tindefjellbreen">Tindefjellbreen</a>]]>
Category:Fjorde i Sogn og Fjordane
Aurlandsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aurlandsfjorden">Aurlandsfjorden</a>]]>
Eidsfjorden (Eid)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidsfjorden_(Eid)">Eidsfjorden (Eid)</a>]]>
Fensfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fensfjorden">Fensfjorden</a>]]>
Førdefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Førdefjorden">Førdefjorden</a>]]>
Lustrafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lustrafjorden">Lustrafjorden</a>]]>
Nordfjord (fjord)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordfjord_(fjord)">Nordfjord (fjord)</a>]]>
Nærøyfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nærøyfjorden">Nærøyfjorden</a>]]>
Vestnorsk fjordlandskab
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestnorsk_fjordlandskab">Vestnorsk fjordlandskab</a>]]>
Category:Søer i Sogn og Fjordane
Category:Nationalparker i Norge
Blåfjella-Skjækerfjella nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blåfjella-Skjækerfjella_nationalpark">Blåfjella-Skjækerfjella nationalpark</a>]]>
Børgefjell nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Børgefjell_nationalpark">Børgefjell nationalpark</a>]]>
Dovre nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dovre_nationalpark">Dovre nationalpark</a>]]>
Dovrefjell-Sunndalsfjella nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dovrefjell-Sunndalsfjella_nationalpark">Dovrefjell-Sunndalsfjella nationalpark</a>]]>
Femundsmarka nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Femundsmarka_nationalpark">Femundsmarka nationalpark</a>]]>
Folgefonna nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folgefonna_nationalpark">Folgefonna nationalpark</a>]]>
Forollhogna nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Forollhogna_nationalpark">Forollhogna nationalpark</a>]]>
Fulufjellet nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fulufjellet_nationalpark">Fulufjellet nationalpark</a>]]>
Gressåmoen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gressåmoen_nationalpark">Gressåmoen nationalpark</a>]]>
Gutulia nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gutulia_nationalpark">Gutulia nationalpark</a>]]>
Hardangervidda nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hardangervidda_nationalpark">Hardangervidda nationalpark</a>]]>
Junkerdal nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Junkerdal_nationalpark">Junkerdal nationalpark</a>]]>
Langsua nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langsua_nationalpark">Langsua nationalpark</a>]]>
Lierne nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lierne_nationalpark">Lierne nationalpark</a>]]>
Lomsdal-Visten nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lomsdal-Visten_nationalpark">Lomsdal-Visten nationalpark</a>]]>
Møysalen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Møysalen_nationalpark">Møysalen nationalpark</a>]]>
Rago nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rago_nationalpark">Rago nationalpark</a>]]>
Reinheimen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reinheimen_nationalpark">Reinheimen nationalpark</a>]]>
Reisa nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reisa_nationalpark">Reisa nationalpark</a>]]>
Rohkunborri nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rohkunborri_nationalpark">Rohkunborri nationalpark</a>]]>
Rondane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rondane">Rondane</a>]]>
Saltfjellet-Svartisen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saltfjellet-Svartisen_nationalpark">Saltfjellet-Svartisen nationalpark</a>]]>
Seiland nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Seiland_nationalpark">Seiland nationalpark</a>]]>
Sjunkhatten nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sjunkhatten_nationalpark">Sjunkhatten nationalpark</a>]]>
Skarvan og Roltdalen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skarvan_og_Roltdalen_nationalpark">Skarvan og Roltdalen nationalpark</a>]]>
Stabbursdalen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stabbursdalen_nationalpark">Stabbursdalen nationalpark</a>]]>
Varangerhalvøya nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varangerhalvøya_nationalpark">Varangerhalvøya nationalpark</a>]]>
Ytre Hvaler nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytre_Hvaler_nationalpark">Ytre Hvaler nationalpark</a>]]>
Ånderdalen nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ånderdalen_nationalpark">Ånderdalen nationalpark</a>]]>
Øvre Anárjohka nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Anárjohka_nationalpark">Øvre Anárjohka nationalpark</a>]]>
Øvre Dividal nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Dividal_nationalpark">Øvre Dividal nationalpark</a>]]>
Øvre Pasvik nationalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Pasvik_nationalpark">Øvre Pasvik nationalpark</a>]]>
Category:Hordalands geografi
Alversund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alversund">Alversund</a>]]>
Alversund Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alversund_Bro">Alversund Bro</a>]]>
Ask på Askøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ask_på_Askøy">Ask på Askøy</a>]]>
Askøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askøybroen">Askøybroen</a>]]>
Bakkasundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bakkasundbroen">Bakkasundbroen</a>]]>
Bergenshalvøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergenshalvøen">Bergenshalvøen</a>]]>
Brimnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brimnes">Brimnes</a>]]>
Bømlabroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bømlabroen">Bømlabroen</a>]]>
Bømlafjordtunnelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bømlafjordtunnelen">Bømlafjordtunnelen</a>]]>
Damsgårdsfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Damsgårdsfjellet">Damsgårdsfjellet</a>]]>
Finse
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Finse">Finse</a>]]>
Folgefonntunnelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folgefonntunnelen">Folgefonntunnelen</a>]]>
Hagelsundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hagelsundbroen">Hagelsundbroen</a>]]>
Hanøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hanøy">Hanøy</a>]]>
Hardanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hardanger">Hardanger</a>]]>
Hardangerbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hardangerbroen">Hardangerbroen</a>]]>
Jondalstunnelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jondalstunnelen">Jondalstunnelen</a>]]>
Krokeide
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Krokeide">Krokeide</a>]]>
Langenuen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langenuen">Langenuen</a>]]>
Lyderhorn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyderhorn">Lyderhorn</a>]]>
Mauranger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mauranger">Mauranger</a>]]>
Mongstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mongstad">Mongstad</a>]]>
Måbødalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måbødalen">Måbødalen</a>]]>
Nordhordlandsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordhordlandsbroen">Nordhordlandsbroen</a>]]>
Osterøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osterøybroen">Osterøybroen</a>]]>
Røldal stavkirke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røldal_stavkirke">Røldal stavkirke</a>]]>
Selbjørn Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selbjørn_Bro">Selbjørn Bro</a>]]>
Sotrabroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sotrabroen">Sotrabroen</a>]]>
Telavåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Telavåg">Telavåg</a>]]>
Trekantsambandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trekantsambandet">Trekantsambandet</a>]]>
Ulriken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ulriken">Ulriken</a>]]>
Vardetangen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vardetangen">Vardetangen</a>]]>
Vøringfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vøringfossen">Vøringfossen</a>]]>
Category:Øer i Hordaland
Austevoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Austevoll">Austevoll</a>]]>
Bildøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bildøy">Bildøy</a>]]>
Bognøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bognøy">Bognøy</a>]]>
Bømlo (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bømlo_(ø)">Bømlo (ø)</a>]]>
Fedje (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fedje_(ø)">Fedje (ø)</a>]]>
Fosnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fosnøy">Fosnøy</a>]]>
Føyno
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Føyno">Føyno</a>]]>
Halsnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halsnøy">Halsnøy</a>]]>
Herdla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Herdla">Herdla</a>]]>
Holsnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Holsnøy">Holsnøy</a>]]>
Huftarøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Huftarøy">Huftarøy</a>]]>
Huglo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Huglo">Huglo</a>]]>
Hundvåkøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hundvåkøy">Hundvåkøy</a>]]>
Litlesotra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Litlesotra">Litlesotra</a>]]>
Osterøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osterøy">Osterøy</a>]]>
Osterøy (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osterøy_(ø)">Osterøy (ø)</a>]]>
Radøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Radøy">Radøy</a>]]>
Radøy (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Radøy_(ø)">Radøy (ø)</a>]]>
Ramsøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ramsøy">Ramsøy</a>]]>
Selbjørn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selbjørn">Selbjørn</a>]]>
Snilstveitøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Snilstveitøy">Snilstveitøy</a>]]>
Sotra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sotra">Sotra</a>]]>
Stolmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stolmen">Stolmen</a>]]>
Stord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stord">Stord</a>]]>
Stord (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stord_(ø)">Stord (ø)</a>]]>
Tysnesøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysnesøy">Tysnesøy</a>]]>
Category:Fjorde i Hordaland
Austfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Austfjorden">Austfjorden</a>]]>
Bjoafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjoafjorden">Bjoafjorden</a>]]>
Bjørnafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjørnafjorden">Bjørnafjorden</a>]]>
Bolstadfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bolstadfjorden">Bolstadfjorden</a>]]>
Byfjorden (Hordaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byfjorden_(Hordaland)">Byfjorden (Hordaland)</a>]]>
Bømlafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bømlafjorden">Bømlafjorden</a>]]>
Eidfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidfjorden">Eidfjorden</a>]]>
Etnefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Etnefjorden">Etnefjorden</a>]]>
Fusafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fusafjorden">Fusafjorden</a>]]>
Granvinsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Granvinsfjorden">Granvinsfjorden</a>]]>
Halsnøyfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halsnøyfjorden">Halsnøyfjorden</a>]]>
Hardangerfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hardangerfjorden">Hardangerfjorden</a>]]>
Herdlefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Herdlefjorden">Herdlefjorden</a>]]>
Hjeltefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hjeltefjorden">Hjeltefjorden</a>]]>
Indre Osterfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Indre_Osterfjorden">Indre Osterfjorden</a>]]>
Korsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Korsfjorden">Korsfjorden</a>]]>
Kvinnheradsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvinnheradsfjorden">Kvinnheradsfjorden</a>]]>
Lysefjorden (Hordaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lysefjorden_(Hordaland)">Lysefjorden (Hordaland)</a>]]>
Mangerfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mangerfjorden">Mangerfjorden</a>]]>
Masfjorden (fjord)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Masfjorden_(fjord)">Masfjorden (fjord)</a>]]>
Maurangsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Maurangsfjorden">Maurangsfjorden</a>]]>
Mofjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mofjorden">Mofjorden</a>]]>
Osterfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osterfjorden">Osterfjorden</a>]]>
Radfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Radfjorden">Radfjorden</a>]]>
Raunefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Raunefjorden">Raunefjorden</a>]]>
Romarheimsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Romarheimsfjorden">Romarheimsfjorden</a>]]>
Salhusfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Salhusfjorden">Salhusfjorden</a>]]>
Selbjørnsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selbjørnsfjorden">Selbjørnsfjorden</a>]]>
Simadalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Simadalsfjorden">Simadalsfjorden</a>]]>
Sørfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørfjorden">Sørfjorden</a>]]>
Sørfjorden (Osterøy)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørfjorden_(Osterøy)">Sørfjorden (Osterøy)</a>]]>
Veafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Veafjorden">Veafjorden</a>]]>
Category:Byer i Hordaland
Dale (Hordaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dale_(Hordaland)">Dale (Hordaland)</a>]]>
Eikelandsosen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eikelandsosen">Eikelandsosen</a>]]>
Etnesjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Etnesjøen">Etnesjøen</a>]]>
Frekhaug
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frekhaug">Frekhaug</a>]]>
Hagavik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hagavik">Hagavik</a>]]>
Husnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Husnes">Husnes</a>]]>
Kinsarvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kinsarvik">Kinsarvik</a>]]>
Kleppestø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kleppestø">Kleppestø</a>]]>
Knarrevik/Straume
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Knarrevik/Straume">Knarrevik/Straume</a>]]>
Knarvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Knarvik">Knarvik</a>]]>
Lonevåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lonevåg">Lonevåg</a>]]>
Manger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Manger">Manger</a>]]>
Masfjordnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Masfjordnes">Masfjordnes</a>]]>
Norheimsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norheimsund">Norheimsund</a>]]>
Osøyro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osøyro">Osøyro</a>]]>
Rosendal (Hordaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rosendal_(Hordaland)">Rosendal (Hordaland)</a>]]>
Røldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røldal">Røldal</a>]]>
Skare
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skare">Skare</a>]]>
Stanghelle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stanghelle">Stanghelle</a>]]>
Storebø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storebø">Storebø</a>]]>
Straume
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Straume">Straume</a>]]>
Svortland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svortland">Svortland</a>]]>
Søfteland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søfteland">Søfteland</a>]]>
Søre Øyane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søre_Øyane">Søre Øyane</a>]]>
Søvik (Os)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søvik_(Os)">Søvik (Os)</a>]]>
Tyssedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tyssedal">Tyssedal</a>]]>
Valestrandsfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Valestrandsfossen">Valestrandsfossen</a>]]>
Vossevangen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vossevangen">Vossevangen</a>]]>
Årås
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Årås">Årås</a>]]>
Category:Kommuner i Hordaland
Austrheim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Austrheim">Austrheim</a>]]>
Bømlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bømlo">Bømlo</a>]]>
Eidfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidfjord">Eidfjord</a>]]>
Etne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Etne">Etne</a>]]>
Fedje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fedje">Fedje</a>]]>
Fitjar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fitjar">Fitjar</a>]]>
Fjell kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fjell_kommune">Fjell kommune</a>]]>
Fusa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fusa">Fusa</a>]]>
Granvin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Granvin">Granvin</a>]]>
Jondal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jondal">Jondal</a>]]>
Kvam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvam">Kvam</a>]]>
Kvinnherad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvinnherad">Kvinnherad</a>]]>
Lindås
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lindås">Lindås</a>]]>
Masfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Masfjorden">Masfjorden</a>]]>
Meland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Meland">Meland</a>]]>
Modalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Modalen">Modalen</a>]]>
Odda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Odda">Odda</a>]]>
Os i Hordaland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Os_i_Hordaland">Os i Hordaland</a>]]>
Samnanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Samnanger">Samnanger</a>]]>
Sund (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sund_(Norge)">Sund (Norge)</a>]]>
Sveio
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sveio">Sveio</a>]]>
Tysnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysnes">Tysnes</a>]]>
Ullensvang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ullensvang">Ullensvang</a>]]>
Ulvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ulvik">Ulvik</a>]]>
Vaksdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vaksdal">Vaksdal</a>]]>
Voss
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Voss">Voss</a>]]>
Øygarden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øygarden">Øygarden</a>]]>
Category:Bjerge i Hordaland
Brøknipa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brøknipa">Brøknipa</a>]]>
Fløyen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fløyen">Fløyen</a>]]>
Hallingskarvet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hallingskarvet">Hallingskarvet</a>]]>
Melderskin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Melderskin">Melderskin</a>]]>
Sandfloegga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandfloegga">Sandfloegga</a>]]>
Category:Vandløb i Hordaland
Tysso (Odda)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysso_(Odda)">Tysso (Odda)</a>]]>
Vosso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vosso">Vosso</a>]]>
Category:Gletsjere i Hordaland
Bondhusbræen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bondhusbræen">Bondhusbræen</a>]]>
Buerbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Buerbreen">Buerbreen</a>]]>
Folgefonna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folgefonna">Folgefonna</a>]]>
Hardangerjøklen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hardangerjøklen">Hardangerjøklen</a>]]>
Nordre Folgefonna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordre_Folgefonna">Nordre Folgefonna</a>]]>
Søndre Folgefonna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søndre_Folgefonna">Søndre Folgefonna</a>]]>
Category:Søer i Hordaland
Category:Rogalands geografi
Askjesundet Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askjesundet_Bro">Askjesundet Bro</a>]]>
Eigerøy bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eigerøy_bro">Eigerøy bro</a>]]>
Høgsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Høgsfjorden">Høgsfjorden</a>]]>
Jæren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jæren">Jæren</a>]]>
Jærstrendene landskapsvernområde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jærstrendene_landskapsvernområde">Jærstrendene landskapsvernområde</a>]]>
Karmsundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karmsundbroen">Karmsundbroen</a>]]>
Karmsundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karmsundet">Karmsundet</a>]]>
Lysebotn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lysebotn">Lysebotn</a>]]>
Lysefjordbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lysefjordbroen">Lysefjordbroen</a>]]>
Lysefjorden i Forsand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lysefjorden_i_Forsand">Lysefjorden i Forsand</a>]]>
Saudafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saudafjorden">Saudafjorden</a>]]>
Skudenesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skudenesfjorden">Skudenesfjorden</a>]]>
Vågen (Stavanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vågen_(Stavanger)">Vågen (Stavanger)</a>]]>
Ytraberget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytraberget">Ytraberget</a>]]>
Åna-Sira
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åna-Sira">Åna-Sira</a>]]>
Øygardstølen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øygardstølen">Øygardstølen</a>]]>
Category:Fjorde i Rogaland
Boknafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Boknafjorden">Boknafjorden</a>]]>
Byfjorden (Rogaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byfjorden_(Rogaland)">Byfjorden (Rogaland)</a>]]>
Hafrsfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hafrsfjord">Hafrsfjord</a>]]>
Horgefjorden (Rogaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Horgefjorden_(Rogaland)">Horgefjorden (Rogaland)</a>]]>
Jøsenfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jøsenfjorden">Jøsenfjorden</a>]]>
Jøssingfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jøssingfjorden">Jøssingfjorden</a>]]>
Kvitsøyfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvitsøyfjorden">Kvitsøyfjorden</a>]]>
Mastrafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mastrafjorden">Mastrafjorden</a>]]>
Åna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åna">Åna</a>]]>
Category:Kommuner i Rogaland
Bjerkreim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjerkreim">Bjerkreim</a>]]>
Bokn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bokn">Bokn</a>]]>
Eigersund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eigersund">Eigersund</a>]]>
Finnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Finnøy">Finnøy</a>]]>
Forsand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Forsand">Forsand</a>]]>
Gjesdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjesdal">Gjesdal</a>]]>
Hjelmeland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hjelmeland">Hjelmeland</a>]]>
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hå">Hå</a>]]>
Karmøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karmøy">Karmøy</a>]]>
Klepp
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Klepp">Klepp</a>]]>
Kvitsøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvitsøy">Kvitsøy</a>]]>
Lund (Rogaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lund_(Rogaland)">Lund (Rogaland)</a>]]>
Randaberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Randaberg">Randaberg</a>]]>
Rennesøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rennesøy">Rennesøy</a>]]>
Sokndal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sokndal">Sokndal</a>]]>
Sola
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sola">Sola</a>]]>
Strand kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Strand_kommune">Strand kommune</a>]]>
Suldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Suldal">Suldal</a>]]>
Time kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Time_kommune">Time kommune</a>]]>
Tysvær
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysvær">Tysvær</a>]]>
Utsira
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Utsira">Utsira</a>]]>
Vindafjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vindafjord">Vindafjord</a>]]>
Category:Øer i Rogaland
Eigerøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eigerøy">Eigerøy</a>]]>
Grasholmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grasholmen">Grasholmen</a>]]>
Karmøy (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karmøy_(ø)">Karmøy (ø)</a>]]>
Røvær
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røvær">Røvær</a>]]>
Category:Bjerge i Rogaland
Kjerag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kjerag">Kjerag</a>]]>
Preikestolen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Preikestolen">Preikestolen</a>]]>
Category:Byer i Rogaland
Aksdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aksdal">Aksdal</a>]]>
Bryne (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bryne_(by)">Bryne (by)</a>]]>
Føresvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Føresvik">Føresvik</a>]]>
Hauge i Dalane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hauge_i_Dalane">Hauge i Dalane</a>]]>
Hjelmelandsvågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hjelmelandsvågen">Hjelmelandsvågen</a>]]>
Judaberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Judaberg">Judaberg</a>]]>
Jørpeland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jørpeland">Jørpeland</a>]]>
Kopervik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kopervik">Kopervik</a>]]>
Moi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Moi">Moi</a>]]>
Nærbø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nærbø">Nærbø</a>]]>
Ogna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ogna">Ogna</a>]]>
Sand (Rogaland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sand_(Rogaland)">Sand (Rogaland)</a>]]>
Sauda (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sauda_(by)">Sauda (by)</a>]]>
Skudeneshavn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skudeneshavn">Skudeneshavn</a>]]>
Varhaug
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varhaug">Varhaug</a>]]>
Vikeså
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vikeså">Vikeså</a>]]>
Vikevåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vikevåg">Vikevåg</a>]]>
Ydstebøhavn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ydstebøhavn">Ydstebøhavn</a>]]>
Åkrehamn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åkrehamn">Åkrehamn</a>]]>
Ålgård
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ålgård">Ålgård</a>]]>
Ølensjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ølensjøen">Ølensjøen</a>]]>
Category:Ryfylke
Ryfylke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ryfylke">Ryfylke</a>]]>
Utstein kloster
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Utstein_kloster">Utstein kloster</a>]]>
Category:Vandløb i Rogaland
Figgjo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Figgjo">Figgjo</a>]]>
Suldalslågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Suldalslågen">Suldalslågen</a>]]>
Category:Søer i Rogaland
Category:Buskeruds geografi
Breiangen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Breiangen">Breiangen</a>]]>
Drammensbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammensbroen">Drammensbroen</a>]]>
Drammensbroen (bybro)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammensbroen_(bybro)">Drammensbroen (bybro)</a>]]>
Drammensfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammensfjorden">Drammensfjorden</a>]]>
Gardnos krater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gardnos_krater">Gardnos krater</a>]]>
Hallingdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hallingdal">Hallingdal</a>]]>
Holmsbu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Holmsbu">Holmsbu</a>]]>
Hurumlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hurumlandet">Hurumlandet</a>]]>
Karlsrudtangen naturvernreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karlsrudtangen_naturvernreservat">Karlsrudtangen naturvernreservat</a>]]>
Kroksund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kroksund">Kroksund</a>]]>
Numedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Numedal">Numedal</a>]]>
Vikersund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vikersund">Vikersund</a>]]>
Ytre Oslofjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytre_Oslofjord">Ytre Oslofjord</a>]]>
Category:Kommuner i Buskerud
Flesberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flesberg">Flesberg</a>]]>
Flå
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flå">Flå</a>]]>
Gol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gol">Gol</a>]]>
Hemsedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hemsedal">Hemsedal</a>]]>
Hol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hol">Hol</a>]]>
Hole
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hole">Hole</a>]]>
Hurum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hurum">Hurum</a>]]>
Krødsherad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Krødsherad">Krødsherad</a>]]>
Lier
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lier">Lier</a>]]>
Modum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Modum">Modum</a>]]>
Nes i Buskerud
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nes_i_Buskerud">Nes i Buskerud</a>]]>
Nore og Uvdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nore_og_Uvdal">Nore og Uvdal</a>]]>
Ringerike
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ringerike">Ringerike</a>]]>
Rollag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rollag">Rollag</a>]]>
Røyken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røyken">Røyken</a>]]>
Sigdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sigdal">Sigdal</a>]]>
Ål (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ål_(Norge)">Ål (Norge)</a>]]>
Øvre Eiker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Eiker">Øvre Eiker</a>]]>
Category:Øer i Buskerud
Utøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Utøya">Utøya</a>]]>
Category:Bjerge i Buskerud
Blefjell
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blefjell">Blefjell</a>]]>
Norefjell
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norefjell">Norefjell</a>]]>
Skrimfjella
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skrimfjella">Skrimfjella</a>]]>
Styggmann
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Styggmann">Styggmann</a>]]>
Category:Søer i Buskerud
Category:Vandløb i Buskerud
Begna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Begna">Begna</a>]]>
Drammenselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammenselven">Drammenselven</a>]]>
Hallingdalselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hallingdalselven">Hallingdalselven</a>]]>
Numedalslågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Numedalslågen">Numedalslågen</a>]]>
Randselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Randselven">Randselven</a>]]>
Storelven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storelven">Storelven</a>]]>
Category:Byer i Buskerud
Klokkarstua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Klokkarstua">Klokkarstua</a>]]>
Nesbyen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesbyen">Nesbyen</a>]]>
Rødberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rødberg">Rødberg</a>]]>
Saggrenda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saggrenda">Saggrenda</a>]]>
Sætre (Hurum)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sætre_(Hurum)">Sætre (Hurum)</a>]]>
Tofte (Hurum)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tofte_(Hurum)">Tofte (Hurum)</a>]]>
Trøim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trøim">Trøim</a>]]>
Category:Vandløb i Norge
Category:Vandfald i Norge
Henrikkafossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Henrikkafossen">Henrikkafossen</a>]]>
Kjosfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kjosfossen">Kjosfossen</a>]]>
Category:Vandløb i Buskerud
Category:Vandløb i Oppland
Etna (flod)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Etna_(flod)">Etna (flod)</a>]]>
Gudbrandsdalslågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gudbrandsdalslågen">Gudbrandsdalslågen</a>]]>
Hunnselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hunnselva">Hunnselva</a>]]>
Otta (flod)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Otta_(flod)">Otta (flod)</a>]]>
Rauma (flod)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rauma_(flod)">Rauma (flod)</a>]]>
Category:Vandløb i Hordaland
Category:Vandløb i Nord-Trøndelag
Byaelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byaelva">Byaelva</a>]]>
Category:Vandløb i Telemark
Eidselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidselven">Eidselven</a>]]>
Fyreselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fyreselven">Fyreselven</a>]]>
Måna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måna">Måna</a>]]>
Telemarkskanalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Telemarkskanalen">Telemarkskanalen</a>]]>
Category:Vandløb i Østfold
Enningdalsälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Enningdalsälven">Enningdalsälven</a>]]>
Glomma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Glomma">Glomma</a>]]>
Haldenkanalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Haldenkanalen">Haldenkanalen</a>]]>
Category:Vandløb i Rogaland
Category:Vandløb i Sogn og Fjordane
Category:Vandløb i Akershus
Nitelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nitelva">Nitelva</a>]]>
Nitelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nitelva">Nitelva</a>]]>
Vorma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vorma">Vorma</a>]]>
Category:Vandløb i Troms
Barduelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Barduelva">Barduelva</a>]]>
Målselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Målselva">Målselva</a>]]>
Reisa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reisa">Reisa</a>]]>
udspring
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reisa">Reisa</a>]]>
Category:Vandløb i Vest-Agder
Audna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Audna">Audna</a>]]>
Mandalselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mandalselven">Mandalselven</a>]]>
Otra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Otra">Otra</a>]]>
Sira (flod)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sira_(flod)">Sira (flod)</a>]]>
Tovdalselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tovdalselven">Tovdalselven</a>]]>
Category:Vandløb i Hedmark
Klarälven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Klarälven">Klarälven</a>]]>
Rena (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rena_(elv)">Rena (elv)</a>]]>
Røa (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røa_(elv)">Røa (elv)</a>]]>
Category:Vandløb i Nordland
Gubbeltåga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gubbeltåga">Gubbeltåga</a>]]>
Langvassåga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langvassåga">Langvassåga</a>]]>
Ranelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ranelva">Ranelva</a>]]>
Category:Vandløb i Aust-Agder
Nidelven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nidelven">Nidelven</a>]]>
Category:Vandløb i Sør-Trøndelag
Nidelven (Trøndelag)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nidelven_(Trøndelag)">Nidelven (Trøndelag)</a>]]>
Category:Vandløb i Møre og Romsdal
Istra (Romsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Istra_(Romsdal)">Istra (Romsdal)</a>]]>
Måna (Rauma)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måna_(Rauma)">Måna (Rauma)</a>]]>
Surna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Surna">Surna</a>]]>
Category:Vandløb i Finnmark
Altaelven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Altaelven">Altaelven</a>]]>
Lakselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lakselven">Lakselven</a>]]>
Lakselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lakselven">Lakselven</a>]]>
Lakselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lakselven">Lakselven</a>]]>
Lakselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lakselven">Lakselven</a>]]>
Neidenelva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Neidenelva">Neidenelva</a>]]>
udspring
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Pasvikelven">Pasvikelven</a>]]>
udmunding
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Pasvikelven">Pasvikelven</a>]]>
Pasvikelven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Pasvikelven">Pasvikelven</a>]]>
Stabburselven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stabburselven">Stabburselven</a>]]>
Tanaelv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tanaelv">Tanaelv</a>]]>
Category:Vandløb i Oslo
Akerselva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Akerselva">Akerselva</a>]]>
Alnaelven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alnaelven">Alnaelven</a>]]>
Category:Aust-Agders geografi
Agder
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Agder">Agder</a>]]>
Blindleia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blindleia">Blindleia</a>]]>
Brekkestø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brekkestø">Brekkestø</a>]]>
Byglandsfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byglandsfjord">Byglandsfjord</a>]]>
Evje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Evje">Evje</a>]]>
Hornnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hornnes">Hornnes</a>]]>
Hovden i Setesdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hovden_i_Setesdal">Hovden i Setesdal</a>]]>
Lyngør
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyngør">Lyngør</a>]]>
Olavskilden i Fjære
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Olavskilden_i_Fjære">Olavskilden i Fjære</a>]]>
Ose
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ose">Ose</a>]]>
Setesdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Setesdal">Setesdal</a>]]>
Storstraumen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storstraumen">Storstraumen</a>]]>
Tromøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromøybroen">Tromøybroen</a>]]>
Category:Kommuner i Aust-Agder
Birkenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Birkenes">Birkenes</a>]]>
Bygland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bygland">Bygland</a>]]>
Bykle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bykle">Bykle</a>]]>
Evje og Hornnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Evje_og_Hornnes">Evje og Hornnes</a>]]>
Froland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Froland">Froland</a>]]>
Gjerstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjerstad">Gjerstad</a>]]>
Iveland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Iveland">Iveland</a>]]>
Lillesand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lillesand">Lillesand</a>]]>
Risør
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Risør">Risør</a>]]>
Tvedestrand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tvedestrand">Tvedestrand</a>]]>
Valle (kommune)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Valle_(kommune)">Valle (kommune)</a>]]>
Vegårshei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vegårshei">Vegårshei</a>]]>
Åmli
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åmli">Åmli</a>]]>
Category:Øer i Aust-Agder
Flostaøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flostaøya">Flostaøya</a>]]>
Hisøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hisøy">Hisøy</a>]]>
Justøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Justøy">Justøy</a>]]>
Merdø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Merdø">Merdø</a>]]>
Store Toungen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Torungene">Torungene</a>]]>
Lille Torungen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Torungene">Torungene</a>]]>
Tromøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromøy">Tromøy</a>]]>
Tverrdalsøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tverrdalsøya">Tverrdalsøya</a>]]>
Category:Vandløb i Aust-Agder
Category:Søer i Aust-Agder
Category:Fyr i Aust-Agder
Homborsund fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Homborsund_fyr">Homborsund fyr</a>]]>
Lille Torungen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lille_Torungen_fyr">Lille Torungen fyr</a>]]>
Lyngør fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyngør_fyr">Lyngør fyr</a>]]>
Saltholmen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saltholmen_fyr">Saltholmen fyr</a>]]>
Sandvigodden fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandvigodden_fyr">Sandvigodden fyr</a>]]>
Stangholmen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stangholmen_fyr">Stangholmen fyr</a>]]>
Ytre Møkkalasset fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ytre_Møkkalasset_fyr">Ytre Møkkalasset fyr</a>]]>
Category:Byer i Aust-Agder
Kilsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kilsund">Kilsund</a>]]>
Søndeled
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søndeled">Søndeled</a>]]>
Category:Fjorde i Aust-Agder
Galtesund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Galtesund">Galtesund</a>]]>
Nordfjorden (Risør)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordfjorden_(Risør)">Nordfjorden (Risør)</a>]]>
Sandnesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandnesfjorden">Sandnesfjorden</a>]]>
Søndeledfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søndeledfjorden">Søndeledfjorden</a>]]>
Category:Bjerge i Norge
Beerenberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Beerenberg">Beerenberg</a>]]>
Newtontoppen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Newtontoppen">Newtontoppen</a>]]>
Operafjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Operafjellet">Operafjellet</a>]]>
Platåberget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Platåberget">Platåberget</a>]]>
Skandinaviske bjerge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skandinaviske_bjerge">Skandinaviske bjerge</a>]]>
Tafjordfjeldene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tafjordfjeldene">Tafjordfjeldene</a>]]>
Category:Jotunheimen
Category:Bjerge i Finnmark
Gaissa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gaissa">Gaissa</a>]]>
Category:Bjerge i Hedmark
Fonnåsfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fonnåsfjellet">Fonnåsfjellet</a>]]>
Høgronden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Høgronden">Høgronden</a>]]>
Tronfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tronfjellet">Tronfjellet</a>]]>
Category:Bjerge i Nordland
Bjørnfjell
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjørnfjell">Bjørnfjell</a>]]>
Dønnmannen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dønnmannen">Dønnmannen</a>]]>
Saltfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saltfjellet">Saltfjellet</a>]]>
Vågakallen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vågakallen">Vågakallen</a>]]>
Category:Bjerge i Hordaland
Category:Bjerge i Oppland
Gråhø (Lesja)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gråhø_(Lesja)">Gråhø (Lesja)</a>]]>
Kjerkeberget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kjerkeberget">Kjerkeberget</a>]]>
Leirhøi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leirhøi">Leirhøi</a>]]>
Snøhetta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Snøhetta">Snøhetta</a>]]>
Storjuvtinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storjuvtinden">Storjuvtinden</a>]]>
Category:Bjerge i Sogn og Fjordane
Category:Bjerge i Møre og Romsdal
Dordinakken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dordinakken">Dordinakken</a>]]>
Kolåstinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kolåstinden">Kolåstinden</a>]]>
Mannen (fjeld i Romsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mannen_(fjeld_i_Romsdal)">Mannen (fjeld i Romsdal)</a>]]>
Reinsfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reinsfjellet">Reinsfjellet</a>]]>
Romsdalshorn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Romsdalshorn">Romsdalshorn</a>]]>
Skårasalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skårasalen">Skårasalen</a>]]>
Trolltinderne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trolltinderne">Trolltinderne</a>]]>
Category:Bjerge i Troms
Halti
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halti">Halti</a>]]>
Jiehkkevárri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jiehkkevárri">Jiehkkevárri</a>]]>
Kistefjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kistefjellet">Kistefjellet</a>]]>
Lille Russetinden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lille_Russetinden">Lille Russetinden</a>]]>
Lyngsalperne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyngsalperne">Lyngsalperne</a>]]>
Piggtind
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Piggtind">Piggtind</a>]]>
Rostafjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rostafjellet">Rostafjellet</a>]]>
Vassdalsfjellet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vassdalsfjellet">Vassdalsfjellet</a>]]>
Category:Bjerge i Rogaland
Category:Bjerge i Sør-Trøndelag
Gråkallen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gråkallen">Gråkallen</a>]]>
Storheia (Trondheim)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storheia_(Trondheim)">Storheia (Trondheim)</a>]]>
Storsylen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storsylen">Storsylen</a>]]>
Category:Bjerge i Buskerud
Category:Bjerge i Telemark
Gaustatoppen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gaustatoppen">Gaustatoppen</a>]]>
Category:Lyngsalperne
Lyngen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyngen">Lyngen</a>]]>
Category:Bjerge i Oslo
Tryvannshøyden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tryvannshøyden">Tryvannshøyden</a>]]>
Category:Hedmarks geografi
Disenå
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Disenå">Disenå</a>]]>
Finnskogen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Finnskogen">Finnskogen</a>]]>
Fiskevollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fiskevollen">Fiskevollen</a>]]>
Jutulhogget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jutulhogget">Jutulhogget</a>]]>
Kvikne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvikne">Kvikne</a>]]>
Mjøsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mjøsbroen">Mjøsbroen</a>]]>
Rena
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rena">Rena</a>]]>
Østerdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Østerdalen">Østerdalen</a>]]>
Category:Kommuner i Hedmark
Alvdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alvdal">Alvdal</a>]]>
Eidskog
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidskog">Eidskog</a>]]>
Elverum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Elverum">Elverum</a>]]>
Engerdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Engerdal">Engerdal</a>]]>
Folldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folldal">Folldal</a>]]>
Grue
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grue">Grue</a>]]>
Løten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Løten">Løten</a>]]>
Nord-Odal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nord-Odal">Nord-Odal</a>]]>
Os (Hedmark)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Os_(Hedmark)">Os (Hedmark)</a>]]>
Rendalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rendalen">Rendalen</a>]]>
Ringsaker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ringsaker">Ringsaker</a>]]>
Stange
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stange">Stange</a>]]>
Stor-Elvdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stor-Elvdal">Stor-Elvdal</a>]]>
Sør-Odal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sør-Odal">Sør-Odal</a>]]>
Tolga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tolga">Tolga</a>]]>
Trysil
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trysil">Trysil</a>]]>
Tynset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tynset">Tynset</a>]]>
Våler i Hedmark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Våler_i_Hedmark">Våler i Hedmark</a>]]>
Åmot kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åmot_kommune">Åmot kommune</a>]]>
Åsnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åsnes">Åsnes</a>]]>
Category:Bjerge i Hedmark
Category:Vandløb i Hedmark
Category:Søer i Hedmark
Category:Landskap i Norge
Eiker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eiker">Eiker</a>]]>
Fosen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fosen">Fosen</a>]]>
Grenland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grenland">Grenland</a>]]>
Helgeland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Helgeland">Helgeland</a>]]>
Hordaland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hordaland">Hordaland</a>]]>
Namdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Namdalen">Namdalen</a>]]>
Nordland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordland">Nordland</a>]]>
Nordmøre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordmøre">Nordmøre</a>]]>
Ofoten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ofoten">Ofoten</a>]]>
Romsdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Romsdal">Romsdal</a>]]>
Romsdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Romsdalen">Romsdalen</a>]]>
Salten (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Salten_(Norge)">Salten (Norge)</a>]]>
Sunnmøre
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sunnmøre">Sunnmøre</a>]]>
Trollheimen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trollheimen">Trollheimen</a>]]>
Trøndelag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trøndelag">Trøndelag</a>]]>
Tustna i Møre og Romsdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tustna_i_Møre_og_Romsdal">Tustna i Møre og Romsdal</a>]]>
Valdres
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Valdres">Valdres</a>]]>
Varangerhalvøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varangerhalvøen">Varangerhalvøen</a>]]>
Vesterålen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vesterålen">Vesterålen</a>]]>
Category:Romerike
Aurskog-Høland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aurskog-Høland">Aurskog-Høland</a>]]>
Eidsvoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidsvoll">Eidsvoll</a>]]>
Enebakk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Enebakk">Enebakk</a>]]>
Fet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fet">Fet</a>]]>
Gardermoen Station (Oslo Lufthavn)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gardermoen_Station_(Oslo_Lufthavn)">Gardermoen Station (Oslo Lufthavn)</a>]]>
Gjerdrum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjerdrum">Gjerdrum</a>]]>
Hurdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hurdal">Hurdal</a>]]>
Jessheim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jessheim">Jessheim</a>]]>
Kløfta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kløfta">Kløfta</a>]]>
Lillestrøm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lillestrøm">Lillestrøm</a>]]>
Lørenskog
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lørenskog">Lørenskog</a>]]>
Nannestad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nannestad">Nannestad</a>]]>
Nes (Akershus)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nes_(Akershus)">Nes (Akershus)</a>]]>
Nittedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nittedal">Nittedal</a>]]>
Rælingen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rælingen">Rælingen</a>]]>
Skedsmo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skedsmo">Skedsmo</a>]]>
Sørum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørum">Sørum</a>]]>
Sørumsand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørumsand">Sørumsand</a>]]>
Category:Setesdal
Reiårsfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reiårsfossen">Reiårsfossen</a>]]>
Setesdalsbanen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Setesdalsbanen">Setesdalsbanen</a>]]>
Category:Ryfylke
Category:Lofoten
Borg (Lofoten)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Borg_(Lofoten)">Borg (Lofoten)</a>]]>
Buksnesfjorden (Lofoten)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Buksnesfjorden_(Lofoten)">Buksnesfjorden (Lofoten)</a>]]>
Bunes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bunes">Bunes</a>]]>
Bunesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bunesfjorden">Bunesfjorden</a>]]>
Hamnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hamnøy">Hamnøy</a>]]>
Leknes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leknes">Leknes</a>]]>
Lofoten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lofoten">Lofoten</a>]]>
Lofoten Tørfiskmuseum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lofoten_Tørfiskmuseum">Lofoten Tørfiskmuseum</a>]]>
Lofotr Vikingmuseum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lofotr_Vikingmuseum">Lofotr Vikingmuseum</a>]]>
Norsk Fiskeværsmuseum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norsk_Fiskeværsmuseum">Norsk Fiskeværsmuseum</a>]]>
Reine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Reine">Reine</a>]]>
Svolvær
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svolvær">Svolvær</a>]]>
Vestvågøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestvågøya">Vestvågøya</a>]]>
Å (Moskenes)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Å_(Moskenes)">Å (Moskenes)</a>]]>
Category:Østlandets geografi
Category:Østfolds geografi
Brekke sluser
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brekke_sluser">Brekke sluser</a>]]>
Fredrikstadbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fredrikstadbroen">Fredrikstadbroen</a>]]>
Kanalbroen i Moss
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kanalbroen_i_Moss">Kanalbroen i Moss</a>]]>
Kurefjorden naturreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kurefjorden_naturreservat">Kurefjorden naturreservat</a>]]>
Ringdalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ringdalsfjorden">Ringdalsfjorden</a>]]>
Sandesundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandesundbroen">Sandesundbroen</a>]]>
Singlefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Singlefjorden">Singlefjorden</a>]]>
Skjærhalden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjærhalden">Skjærhalden</a>]]>
Svinesund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svinesund">Svinesund</a>]]>
Øra naturreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øra_naturreservat">Øra naturreservat</a>]]>
Ørje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ørje">Ørje</a>]]>
Category:Kommuner i Østfold
Aremark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aremark">Aremark</a>]]>
Askim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askim">Askim</a>]]>
Eidsberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eidsberg">Eidsberg</a>]]>
Hobøl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hobøl">Hobøl</a>]]>
Hvaler kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hvaler_kommune">Hvaler kommune</a>]]>
Marker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Marker">Marker</a>]]>
Rakkestad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rakkestad">Rakkestad</a>]]>
Rygge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rygge">Rygge</a>]]>
Råde
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Råde">Råde</a>]]>
Rømskog
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rømskog">Rømskog</a>]]>
Skiptvet Kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skiptvet_Kommune">Skiptvet Kommune</a>]]>
Spydeberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Spydeberg">Spydeberg</a>]]>
Trøgstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trøgstad">Trøgstad</a>]]>
Våler (Østfold)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Våler_(Østfold)">Våler (Østfold)</a>]]>
Category:Øer i Østfold
Asmaløy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Asmaløy">Asmaløy</a>]]>
Gullholmen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gullholmen_fyr">Gullholmen fyr</a>]]>
Hankø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hankø">Hankø</a>]]>
Jeløya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jeløya">Jeløya</a>]]>
Kirkøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkøy">Kirkøy</a>]]>
Category:Vandløb i Østfold
Category:Fyr i Østfold
Homlungen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Homlungen_fyr">Homlungen fyr</a>]]>
Struten fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Struten_fyr">Struten fyr</a>]]>
Strømtangen fyr (Fredrikstad)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Strømtangen_fyr_(Fredrikstad)">Strømtangen fyr (Fredrikstad)</a>]]>
Torbjørnskjær fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Torbjørnskjær_fyr">Torbjørnskjær fyr</a>]]>
Category:Søer i Østfold
Category:Fjorde i Østfold
Iddefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Iddefjorden">Iddefjorden</a>]]>
Skjebergkilen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjebergkilen">Skjebergkilen</a>]]>
Category:Akershus' geografi
Askholmene (Frogn)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Askholmene_(Frogn)">Askholmene (Frogn)</a>]]>
Drøbak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drøbak">Drøbak</a>]]>
Drømtorp Trinbræt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drømtorp_Trinbræt">Drømtorp Trinbræt</a>]]>
Greverud Trinbræt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Greverud_Trinbræt">Greverud Trinbræt</a>]]>
Hvitsten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hvitsten">Hvitsten</a>]]>
Kolbotn Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kolbotn_Station">Kolbotn Station</a>]]>
Langhus Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langhus_Station">Langhus Station</a>]]>
Langli Trinbræt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langli_Trinbræt">Langli Trinbræt</a>]]>
Myrvoll Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Myrvoll_Station">Myrvoll Station</a>]]>
Oscarsborg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oscarsborg">Oscarsborg</a>]]>
Ski Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ski_Station">Ski Station</a>]]>
Son, Norge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Son,_Norge">Son, Norge</a>]]>
Vestby Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestby_Station">Vestby Station</a>]]>
Vevelstad Trinbræt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vevelstad_Trinbræt">Vevelstad Trinbræt</a>]]>
Vormsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vormsund">Vormsund</a>]]>
Ås Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ås_Station">Ås Station</a>]]>
Category:Kommuner i Akershus
Frogn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frogn">Frogn</a>]]>
Nesodden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesodden">Nesodden</a>]]>
Ski kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ski_kommune">Ski kommune</a>]]>
Ullensaker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ullensaker">Ullensaker</a>]]>
Vestby
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestby">Vestby</a>]]>
Ås (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ås_(Norge)">Ås (Norge)</a>]]>
Category:Romerike
Category:Ski (by)
Ski (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ski_(by)">Ski (by)</a>]]>
Category:Vandløb i Akershus
Category:Fyr i Akershus
Digerudgrunnen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Digerudgrunnen_fyr">Digerudgrunnen fyr</a>]]>
Elle tågeklokke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Elle_tågeklokke">Elle tågeklokke</a>]]>
Ildjernsflua fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ildjernsflua_fyr">Ildjernsflua fyr</a>]]>
Steilene fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steilene_fyr">Steilene fyr</a>]]>
Søndre Langåra tågeklokke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søndre_Langåra_tågeklokke">Søndre Langåra tågeklokke</a>]]>
Category:Fjorde i Akershus
Bunnefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bunnefjorden">Bunnefjorden</a>]]>
Category:Søer i Akershus
Category:Møre og Romsdals geografi
Atlanterhavstunnelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavstunnelen">Atlanterhavstunnelen</a>]]>
Atlanterhavsvejen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavsvejen">Atlanterhavsvejen</a>]]>
Aursundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aursundbroen">Aursundbroen</a>]]>
Batnfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Batnfjorden">Batnfjorden</a>]]>
Batnfjordsøra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Batnfjordsøra">Batnfjordsøra</a>]]>
Bergsøysundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergsøysundbroen">Bergsøysundbroen</a>]]>
Bolsøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bolsøybroen">Bolsøybroen</a>]]>
Brattvåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brattvåg">Brattvåg</a>]]>
Festøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Festøya">Festøya</a>]]>
Folkestad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folkestad">Folkestad</a>]]>
Gjemnessundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjemnessundbroen">Gjemnessundbroen</a>]]>
Halsafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halsafjorden">Halsafjorden</a>]]>
Hareidlandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hareidlandet">Hareidlandet</a>]]>
KRIFAST
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/KRIFAST">KRIFAST</a>]]>
Kanestraum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kanestraum">Kanestraum</a>]]>
Kristiansund Lufthavn, Kvernberget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kristiansund_Lufthavn,_Kvernberget">Kristiansund Lufthavn, Kvernberget</a>]]>
Kylling Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kylling_Bro">Kylling Bro</a>]]>
Molde Lufthavn, Årø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Molde_Lufthavn,_Årø">Molde Lufthavn, Årø</a>]]>
Romsdalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Romsdalsfjorden">Romsdalsfjorden</a>]]>
Sjøholt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sjøholt">Sjøholt</a>]]>
Skålahalvøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skålahalvøen">Skålahalvøen</a>]]>
Slogen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slogen">Slogen</a>]]>
Solavågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Solavågen">Solavågen</a>]]>
Storfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Storfjorden">Storfjorden</a>]]>
Sunndalsøra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sunndalsøra">Sunndalsøra</a>]]>
Sunnmørsalperne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sunnmørsalperne">Sunnmørsalperne</a>]]>
Surnadalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Surnadalsfjorden">Surnadalsfjorden</a>]]>
Tjelle-skredet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjelle-skredet">Tjelle-skredet</a>]]>
Ulsteinvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ulsteinvik">Ulsteinvik</a>]]>
Vinjefjorden (Nordmøre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vinjefjorden_(Nordmøre)">Vinjefjorden (Nordmøre)</a>]]>
Category:Kommuner i Møre og Romsdal
Aukra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aukra">Aukra</a>]]>
Aure
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aure">Aure</a>]]>
Averøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Averøy">Averøy</a>]]>
Eide
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Eide">Eide</a>]]>
Frei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frei">Frei</a>]]>
Fræna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fræna">Fræna</a>]]>
Giske
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Giske">Giske</a>]]>
Gjemnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gjemnes">Gjemnes</a>]]>
Halsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halsa">Halsa</a>]]>
Haram (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Haram_(Norge)">Haram (Norge)</a>]]>
Hareid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hareid">Hareid</a>]]>
Herøy (Møre og Romsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Herøy_(Møre_og_Romsdal)">Herøy (Møre og Romsdal)</a>]]>
Midsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Midsund">Midsund</a>]]>
Nesset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesset">Nesset</a>]]>
Norddal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norddal">Norddal</a>]]>
Rauma (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rauma_(Norge)">Rauma (Norge)</a>]]>
Rindal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rindal">Rindal</a>]]>
Sande (Møre og Romsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sande_(Møre_og_Romsdal)">Sande (Møre og Romsdal)</a>]]>
Sandøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandøy">Sandøy</a>]]>
Skodje
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skodje">Skodje</a>]]>
Smøla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Smøla">Smøla</a>]]>
Stordal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stordal">Stordal</a>]]>
Stranda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stranda">Stranda</a>]]>
Sula (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sula_(Norge)">Sula (Norge)</a>]]>
Sunndal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sunndal">Sunndal</a>]]>
Surnadal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Surnadal">Surnadal</a>]]>
Sykkylven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sykkylven">Sykkylven</a>]]>
Tingvoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tingvoll">Tingvoll</a>]]>
Ulstein
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ulstein">Ulstein</a>]]>
Vanylven
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vanylven">Vanylven</a>]]>
Vestnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestnes">Vestnes</a>]]>
Volda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Volda">Volda</a>]]>
Ørskog
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ørskog">Ørskog</a>]]>
Ørsta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ørsta">Ørsta</a>]]>
Category:Øer i Møre og Romsdal
Aspøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aspøya">Aspøya</a>]]>
Bergsøya (Gjemnes)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergsøya_(Gjemnes)">Bergsøya (Gjemnes)</a>]]>
Bolsøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bolsøya">Bolsøya</a>]]>
Ertvågsøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ertvågsøen">Ertvågsøen</a>]]>
Giske (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Giske_(ø)">Giske (ø)</a>]]>
Hessa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hessa">Hessa</a>]]>
Sekken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sekken">Sekken</a>]]>
Category:Bjerge i Møre og Romsdal
Category:Vandløb i Møre og Romsdal
Category:Søer i Møre og Romsdal
Category:Fjorde i Møre og Romsdal
Geirangerfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Geirangerfjorden">Geirangerfjorden</a>]]>
Hjørundfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hjørundfjorden">Hjørundfjorden</a>]]>
Kvernesfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvernesfjorden">Kvernesfjorden</a>]]>
Langfjorden (Møre og Romsdal)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langfjorden_(Møre_og_Romsdal)">Langfjorden (Møre og Romsdal)</a>]]>
Norangsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norangsfjorden">Norangsfjorden</a>]]>
Category:Sør-Trøndelags geografi
Folda (Trøndelag)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Folda_(Trøndelag)">Folda (Trøndelag)</a>]]>
Lysøysund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lysøysund">Lysøysund</a>]]>
Orkanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Orkanger">Orkanger</a>]]>
Trondheimsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trondheimsfjorden">Trondheimsfjorden</a>]]>
Trondheimsleia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trondheimsleia">Trondheimsleia</a>]]>
Vinjeøra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vinjeøra">Vinjeøra</a>]]>
Category:Kommuner i Sør-Trøndelag
Agdenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Agdenes">Agdenes</a>]]>
Bjugn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bjugn">Bjugn</a>]]>
Frøya i Sør-Trøndelag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frøya_i_Sør-Trøndelag">Frøya i Sør-Trøndelag</a>]]>
Hemne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hemne">Hemne</a>]]>
Hitra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hitra">Hitra</a>]]>
Holtålen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Holtålen">Holtålen</a>]]>
Klæbu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Klæbu">Klæbu</a>]]>
Malvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Malvik">Malvik</a>]]>
Meldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Meldal">Meldal</a>]]>
Melhus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Melhus">Melhus</a>]]>
Midtre Gauldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Midtre_Gauldal">Midtre Gauldal</a>]]>
Oppdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oppdal">Oppdal</a>]]>
Orkdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Orkdal">Orkdal</a>]]>
Osen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Osen">Osen</a>]]>
Rennebu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rennebu">Rennebu</a>]]>
Rissa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rissa">Rissa</a>]]>
Roan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Roan">Roan</a>]]>
Røros
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røros">Røros</a>]]>
Selbu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Selbu">Selbu</a>]]>
Skaun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skaun">Skaun</a>]]>
Snillfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Snillfjord">Snillfjord</a>]]>
Tydal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tydal">Tydal</a>]]>
Åfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åfjord">Åfjord</a>]]>
Ørland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ørland">Ørland</a>]]>
Category:Øer i Sør-Trøndelag
Asen (Bjugn)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Asen_(Bjugn)">Asen (Bjugn)</a>]]>
Froan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Froan">Froan</a>]]>
Tarva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tarva">Tarva</a>]]>
Category:Bjerge i Sør-Trøndelag
Category:Fyrtårne i Sør-Trøndelag
Agdenes fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Agdenes_fyr">Agdenes fyr</a>]]>
Asenvågøy fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Asenvågøy_fyr">Asenvågøy fyr</a>]]>
Buholmråsa fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Buholmråsa_fyr">Buholmråsa fyr</a>]]>
Børøyholmen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Børøyholmen_fyr">Børøyholmen fyr</a>]]>
Finnvær fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Finnvær_fyr">Finnvær fyr</a>]]>
Halten fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Halten_fyr">Halten fyr</a>]]>
Kaura fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kaura_fyr">Kaura fyr</a>]]>
Sula fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sula_fyr">Sula fyr</a>]]>
Tarva fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tarva_fyr">Tarva fyr</a>]]>
Terningen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Terningen_fyr">Terningen fyr</a>]]>
Vingleia fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vingleia_fyr">Vingleia fyr</a>]]>
Category:Vandløb i Sør-Trøndelag
Category:Søer i Sør-Trøndelag
Category:Fjorde i Sør-Trøndelag
Frøyfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frøyfjorden">Frøyfjorden</a>]]>
Hemnfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hemnfjorden">Hemnfjorden</a>]]>
Lauvøyfjorden (Sør-Trøndelag)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lauvøyfjorden_(Sør-Trøndelag)">Lauvøyfjorden (Sør-Trøndelag)</a>]]>
Åfjorden (Åfjord)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åfjorden_(Åfjord)">Åfjorden (Åfjord)</a>]]>
Category:Nord-Trøndelags geografi
Hell
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hell">Hell</a>]]>
Marøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Marøybroen">Marøybroen</a>]]>
Nærøysund Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nærøysund_Bro">Nærøysund Bro</a>]]>
Rørvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rørvik">Rørvik</a>]]>
Skarnsundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skarnsundbroen">Skarnsundbroen</a>]]>
Skarnsundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skarnsundet">Skarnsundet</a>]]>
Stiklestad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stiklestad">Stiklestad</a>]]>
Verrasundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Verrasundet">Verrasundet</a>]]>
Øvre Forra naturreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øvre_Forra_naturreservat">Øvre Forra naturreservat</a>]]>
Category:Kommuner i Nord-Trøndelag
Flatanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flatanger">Flatanger</a>]]>
Fosnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fosnes">Fosnes</a>]]>
Frosta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Frosta">Frosta</a>]]>
Grong
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grong">Grong</a>]]>
Høylandet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Høylandet">Høylandet</a>]]>
Inderøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Inderøy">Inderøy</a>]]>
Leka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leka">Leka</a>]]>
Leksvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leksvik">Leksvik</a>]]>
Levanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Levanger">Levanger</a>]]>
Lierne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lierne">Lierne</a>]]>
Meråker
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Meråker">Meråker</a>]]>
Mosvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mosvik">Mosvik</a>]]>
Namdalseid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Namdalseid">Namdalseid</a>]]>
Namsskogan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Namsskogan">Namsskogan</a>]]>
Nærøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nærøy">Nærøy</a>]]>
Overhalla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Overhalla">Overhalla</a>]]>
Røyrvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røyrvik">Røyrvik</a>]]>
Snåsa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Snåsa">Snåsa</a>]]>
Steinkjer
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steinkjer">Steinkjer</a>]]>
Verdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Verdal">Verdal</a>]]>
Verran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Verran">Verran</a>]]>
Vikna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vikna">Vikna</a>]]>
Category:Søer i Nord-Trøndelag
Category:Vandløb i Nord-Trøndelag
Category:Fjorde i Nord-Trøndelag
Beitstadfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Beitstadfjorden">Beitstadfjorden</a>]]>
Foldafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Foldafjorden">Foldafjorden</a>]]>
Category:Nordlands geografi
Alsten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alsten">Alsten</a>]]>
Alstenfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alstenfjorden">Alstenfjorden</a>]]>
Anda (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Anda_(ø)">Anda (ø)</a>]]>
Anda naturreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Anda_naturreservat">Anda naturreservat</a>]]>
Andenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andenes">Andenes</a>]]>
Andfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andfjorden">Andfjorden</a>]]>
Andøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andøybroen">Andøybroen</a>]]>
Beisfjordbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Beisfjordbroen">Beisfjordbroen</a>]]>
Brønnøysund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brønnøysund">Brønnøysund</a>]]>
Brønnøysundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brønnøysundbroen">Brønnøysundbroen</a>]]>
Børøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Børøybroen">Børøybroen</a>]]>
De syv søstre (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/De_syv_søstre_(Norge)">De syv søstre (Norge)</a>]]>
Efjordbroerne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Efjordbroerne">Efjordbroerne</a>]]>
Engeløybroerne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Engeløybroerne">Engeløybroerne</a>]]>
Fredvangbroerne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fredvangbroerne">Fredvangbroerne</a>]]>
Gimsøystraumen Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gimsøystraumen_Bro">Gimsøystraumen Bro</a>]]>
Hadselbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hadselbroen">Hadselbroen</a>]]>
Helgelandsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Helgelandsbroen">Helgelandsbroen</a>]]>
Laksforsen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Laksforsen">Laksforsen</a>]]>
Mosjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mosjøen">Mosjøen</a>]]>
Raftsundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Raftsundbroen">Raftsundbroen</a>]]>
Ranfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ranfjorden">Ranfjorden</a>]]>
Risøysundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Risøysundet">Risøysundet</a>]]>
Rombaksbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rombaksbroen">Rombaksbroen</a>]]>
Sandnessjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandnessjøen">Sandnessjøen</a>]]>
Skutvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skutvik">Skutvik</a>]]>
Sortlandsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sortlandsbroen">Sortlandsbroen</a>]]>
Sortlandssundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sortlandssundet">Sortlandssundet</a>]]>
Stavfjorden (Steigen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stavfjorden_(Steigen)">Stavfjorden (Steigen)</a>]]>
Sundøybroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sundøybroen">Sundøybroen</a>]]>
Søfting
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søfting">Søfting</a>]]>
Sørvågen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørvågen">Sørvågen</a>]]>
Tjeldsundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjeldsundet">Tjeldsundet</a>]]>
Trollfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trollfjorden">Trollfjorden</a>]]>
Tysfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysfjorden">Tysfjorden</a>]]>
Velfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Velfjorden">Velfjorden</a>]]>
Åkviksundet bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åkviksundet_bro">Åkviksundet bro</a>]]>
Category:Kommuner i Nordland
Alstahaug
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Alstahaug">Alstahaug</a>]]>
Andøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andøy">Andøy</a>]]>
Ballangen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ballangen">Ballangen</a>]]>
Beiarn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Beiarn">Beiarn</a>]]>
Bindal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bindal">Bindal</a>]]>
Brønnøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brønnøy">Brønnøy</a>]]>
Bø (Nordland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bø_(Nordland)">Bø (Nordland)</a>]]>
Dønna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dønna">Dønna</a>]]>
Evenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Evenes">Evenes</a>]]>
Fauske
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fauske">Fauske</a>]]>
Flakstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flakstad">Flakstad</a>]]>
Gildeskål
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gildeskål">Gildeskål</a>]]>
Grane (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grane_(Norge)">Grane (Norge)</a>]]>
Hadsel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hadsel">Hadsel</a>]]>
Hamarøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hamarøy">Hamarøy</a>]]>
Hattfjelldal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hattfjelldal">Hattfjelldal</a>]]>
Hemnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hemnes">Hemnes</a>]]>
Herøy (Nordland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Herøy_(Nordland)">Herøy (Nordland)</a>]]>
Leirfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Leirfjord">Leirfjord</a>]]>
Lurøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lurøy">Lurøy</a>]]>
Lødingen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lødingen">Lødingen</a>]]>
Meløy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Meløy">Meløy</a>]]>
Moskenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Moskenes">Moskenes</a>]]>
Nesna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesna">Nesna</a>]]>
Rødøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rødøy">Rødøy</a>]]>
Røst
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røst">Røst</a>]]>
Saltdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saltdal">Saltdal</a>]]>
Sortland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sortland">Sortland</a>]]>
Steigen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steigen">Steigen</a>]]>
Sømna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sømna">Sømna</a>]]>
Sørfold
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørfold">Sørfold</a>]]>
Tjeldsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjeldsund">Tjeldsund</a>]]>
Træna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Træna">Træna</a>]]>
Tysfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tysfjord">Tysfjord</a>]]>
Vefsn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vefsn">Vefsn</a>]]>
Vega (Norge)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vega_(Norge)">Vega (Norge)</a>]]>
Vestvågøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestvågøy">Vestvågøy</a>]]>
Vevelstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vevelstad">Vevelstad</a>]]>
Vågan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vågan">Vågan</a>]]>
Værøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Værøy">Værøy</a>]]>
Øksnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øksnes">Øksnes</a>]]>
Category:Øer i Nordland
Andøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andøya">Andøya</a>]]>
Dønna (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Dønna_(ø)">Dønna (ø)</a>]]>
Engeløya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Engeløya">Engeløya</a>]]>
Hadseløya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hadseløya">Hadseløya</a>]]>
Hinnøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hinnøya">Hinnøya</a>]]>
Langøya (Vesterålen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langøya_(Vesterålen)">Langøya (Vesterålen)</a>]]>
Nord-Herøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nord-Herøy">Nord-Herøy</a>]]>
Tjeldøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjeldøya">Tjeldøya</a>]]>
Tjøtta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tjøtta">Tjøtta</a>]]>
Category:Fjorde i Nordland
Beisfjorden (Narvik)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Beisfjorden_(Narvik)">Beisfjorden (Narvik)</a>]]>
Bindalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bindalsfjorden">Bindalsfjorden</a>]]>
Efjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Efjorden">Efjorden</a>]]>
Gavlfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gavlfjorden">Gavlfjorden</a>]]>
Hadselfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hadselfjorden">Hadselfjorden</a>]]>
Holandsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Holandsfjorden">Holandsfjorden</a>]]>
Ofotfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ofotfjorden">Ofotfjorden</a>]]>
Rombaken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rombaken">Rombaken</a>]]>
Saltdalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Saltdalsfjorden">Saltdalsfjorden</a>]]>
Vestfjorden (Nordland)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestfjorden_(Nordland)">Vestfjorden (Nordland)</a>]]>
Category:Andenes
Andøya Lufthavn, Andenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Andøya_Lufthavn,_Andenes">Andøya Lufthavn, Andenes</a>]]>
Category:Bjerge i Nordland
Category:Vandløb i Nordland
Category:Søer i Nordland
Category:Gletsjere i Nordland
Blåmannsisen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blåmannsisen">Blåmannsisen</a>]]>
Okstindbreen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Okstindbreen">Okstindbreen</a>]]>
Sulitjelmaisen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sulitjelmaisen">Sulitjelmaisen</a>]]>
Svartisen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svartisen">Svartisen</a>]]>
Category:Finnmarks geografi
Finnmarksvidda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Finnmarksvidda">Finnmarksvidda</a>]]>
Grense Jakobselv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grense_Jakobselv">Grense Jakobselv</a>]]>
Honningsvåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Honningsvåg">Honningsvåg</a>]]>
Honningsvåg Lufthavn, Valan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Honningsvåg_Lufthavn,_Valan">Honningsvåg Lufthavn, Valan</a>]]>
Kinnarodden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kinnarodden">Kinnarodden</a>]]>
Kirkenes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkenes">Kirkenes</a>]]>
Kvalsundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvalsundbroen">Kvalsundbroen</a>]]>
Lakselv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lakselv">Lakselv</a>]]>
Lopphavet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lopphavet">Lopphavet</a>]]>
Samelandsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Samelandsbroen">Samelandsbroen</a>]]>
Skarsvåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skarsvåg">Skarsvåg</a>]]>
Steinfjorden (Gamvik)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Steinfjorden_(Gamvik)">Steinfjorden (Gamvik)</a>]]>
Talvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Talvik">Talvik</a>]]>
Tana bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tana_bro">Tana bro</a>]]>
Tanafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tanafjorden">Tanafjorden</a>]]>
Vaggatem
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vaggatem">Vaggatem</a>]]>
Varangerfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varangerfjorden">Varangerfjorden</a>]]>
Øksfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øksfjord">Øksfjord</a>]]>
Category:Kommuner i Finnmark
Berlevåg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Berlevåg">Berlevåg</a>]]>
Båtsfjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Båtsfjord">Båtsfjord</a>]]>
Gamvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gamvik">Gamvik</a>]]>
Hammerfest
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hammerfest">Hammerfest</a>]]>
Hasvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hasvik">Hasvik</a>]]>
Karasjok (kommune)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Karasjok_(kommune)">Karasjok (kommune)</a>]]>
Kautokeino
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kautokeino">Kautokeino</a>]]>
Kvalsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvalsund">Kvalsund</a>]]>
Lebesby
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lebesby">Lebesby</a>]]>
Loppa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Loppa">Loppa</a>]]>
Måsøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Måsøy">Måsøy</a>]]>
Nesseby
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nesseby">Nesseby</a>]]>
Nordkap kommune
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordkap_kommune">Nordkap kommune</a>]]>
Porsanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Porsanger">Porsanger</a>]]>
Sør-Varanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sør-Varanger">Sør-Varanger</a>]]>
Tana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tana">Tana</a>]]>
Vadsø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vadsø">Vadsø</a>]]>
Vardø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vardø">Vardø</a>]]>
Category:Øer i Finnmark
Kvaløya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvaløya">Kvaløya</a>]]>
Loppa (ø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Loppa_(ø)">Loppa (ø)</a>]]>
Magerøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Magerøya">Magerøya</a>]]>
Melkøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Melkøya">Melkøya</a>]]>
Seiland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Seiland">Seiland</a>]]>
Category:Bjerge i Finnmark
Category:Vandløb i Finnmark
Category:Fjorde i Finnmark
Altafjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Altafjord">Altafjord</a>]]>
Bøkfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bøkfjorden">Bøkfjorden</a>]]>
Jarfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jarfjorden">Jarfjorden</a>]]>
Kjøfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kjøfjorden">Kjøfjorden</a>]]>
Laksefjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Laksefjorden">Laksefjorden</a>]]>
Langfjorden (Sør-Varanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langfjorden_(Sør-Varanger)">Langfjorden (Sør-Varanger)</a>]]>
Mehamnfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mehamnfjorden">Mehamnfjorden</a>]]>
Neidenfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Neidenfjorden">Neidenfjorden</a>]]>
Porsangerfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Porsangerfjorden">Porsangerfjorden</a>]]>
Øksfjorden (Loppa)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øksfjorden_(Loppa)">Øksfjorden (Loppa)</a>]]>
Category:Søer i Finnmark
Category:Gletsjere i Finnmark
Øksfjordjøkelen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Øksfjordjøkelen">Øksfjordjøkelen</a>]]>
Category:Vest-Agders geografi
Bakke Bro i Flekkefjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bakke_Bro_i_Flekkefjord">Bakke Bro i Flekkefjord</a>]]>
Bortelid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bortelid">Bortelid</a>]]>
Christiansholm Fæstning (Kristiansand)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Christiansholm_Fæstning_(Kristiansand)">Christiansholm Fæstning (Kristiansand)</a>]]>
Fedafjorden Bro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fedafjorden_Bro">Fedafjorden Bro</a>]]>
Gamle Vesterbroa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gamle_Vesterbroa">Gamle Vesterbroa</a>]]>
Kvadraturen (Kristiansand)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvadraturen_(Kristiansand)">Kvadraturen (Kristiansand)</a>]]>
Lindesnes (halvø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_(halvø)">Lindesnes (halvø)</a>]]>
Lista
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lista">Lista</a>]]>
Lista våtmarksystem
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lista_våtmarksystem">Lista våtmarksystem</a>]]>
Lund (Kristiansand)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lund_(Kristiansand)">Lund (Kristiansand)</a>]]>
Oddernes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oddernes">Oddernes</a>]]>
Odderøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Odderøya">Odderøya</a>]]>
Randesund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Randesund">Randesund</a>]]>
Røyknes Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Røyknes_Station">Røyknes Station</a>]]>
Sjøsanden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sjøsanden">Sjøsanden</a>]]>
Skjernøysundbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjernøysundbroen">Skjernøysundbroen</a>]]>
Svinør
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svinør">Svinør</a>]]>
Sør Arena
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sør_Arena">Sør Arena</a>]]>
Tveit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tveit">Tveit</a>]]>
Vesterbrua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vesterbrua">Vesterbrua</a>]]>
Vigeland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vigeland">Vigeland</a>]]>
Vågsbygd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vågsbygd">Vågsbygd</a>]]>
Category:Kommuner i Vest-Agder
Audnedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Audnedal">Audnedal</a>]]>
Farsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Farsund">Farsund</a>]]>
Flekkefjord
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flekkefjord">Flekkefjord</a>]]>
Hægebostad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hægebostad">Hægebostad</a>]]>
Kvinesdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvinesdal">Kvinesdal</a>]]>
Lyngdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lyngdal">Lyngdal</a>]]>
Mandal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mandal">Mandal</a>]]>
Marnardal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Marnardal">Marnardal</a>]]>
Sirdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sirdal">Sirdal</a>]]>
Songdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Songdalen">Songdalen</a>]]>
Søgne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søgne">Søgne</a>]]>
Tonstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tonstad">Tonstad</a>]]>
Vennesla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vennesla">Vennesla</a>]]>
Åseral
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åseral">Åseral</a>]]>
Category:Øer i Vest-Agder
Flekkerøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Flekkerøy">Flekkerøy</a>]]>
Skjernøy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjernøy">Skjernøy</a>]]>
Category:Kristiansand
Batteri Vara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Batteri_Vara">Batteri Vara</a>]]>
Christianssand Brygghus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Christianssand_Brygghus">Christianssand Brygghus</a>]]>
Christianssands Bryggeri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Christianssands_Bryggeri">Christianssands Bryggeri</a>]]>
Fiskebrygga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fiskebrygga">Fiskebrygga</a>]]>
Grønningen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grønningen_fyr">Grønningen fyr</a>]]>
Kristiansand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kristiansand">Kristiansand</a>]]>
Kristiansand Dyrepark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kristiansand_Dyrepark">Kristiansand Dyrepark</a>]]>
Kristiansand Lufthavn, Kjevik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kristiansand_Lufthavn,_Kjevik">Kristiansand Lufthavn, Kjevik</a>]]>
Kristiansandsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kristiansandsfjorden">Kristiansandsfjorden</a>]]>
Lundsbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lundsbroen">Lundsbroen</a>]]>
Oddernesbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oddernesbroen">Oddernesbroen</a>]]>
Odderøya fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Odderøya_fyr">Odderøya fyr</a>]]>
Oksøy fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oksøy_fyr">Oksøy fyr</a>]]>
Strandpromenaden i Kristiansand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Strandpromenaden_i_Kristiansand">Strandpromenaden i Kristiansand</a>]]>
Sørlandets Kunstmuseum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørlandets_Kunstmuseum">Sørlandets Kunstmuseum</a>]]>
Sørlandssenteret
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sørlandssenteret">Sørlandssenteret</a>]]>
Topdalsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Topdalsfjorden">Topdalsfjorden</a>]]>
Universitetet i Agder
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Agder">Universitetet i Agder</a>]]>
Varoddbrua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varoddbrua">Varoddbrua</a>]]>
Wergelandsparken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Wergelandsparken">Wergelandsparken</a>]]>
Category:Fjorde i Vest-Agder
Fedafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fedafjorden">Fedafjorden</a>]]>
Grønsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grønsfjorden">Grønsfjorden</a>]]>
Listafjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Listafjorden">Listafjorden</a>]]>
Skogsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skogsfjorden">Skogsfjorden</a>]]>
Sniksfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sniksfjorden">Sniksfjorden</a>]]>
Stolsfjorden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stolsfjorden">Stolsfjorden</a>]]>
Category:Fyrtårne i Vest-Agder
Hatholmen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hatholmen_fyr">Hatholmen fyr</a>]]>
Lindesnes fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_fyr">Lindesnes fyr</a>]]>
Lista Fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lista_Fyr">Lista Fyr</a>]]>
Ryvingen fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ryvingen_fyr">Ryvingen fyr</a>]]>
Songvår fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Songvår_fyr">Songvår fyr</a>]]>
Søndre Kattland fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Søndre_Kattland_fyr">Søndre Kattland fyr</a>]]>
Varnes Fyr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Varnes_Fyr">Varnes Fyr</a>]]>
Category:Vandløb i Vest-Agder
Category:Søer i Vest-Agder
Category:Norges subnationale enheder
Svalbard
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svalbard">Svalbard</a>]]>
Category:Stifter i Den Norske Kirke
Category:Fylker i Norge
Aust-Agder
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aust-Agder">Aust-Agder</a>]]>
Buskerud
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Buskerud">Buskerud</a>]]>
Hedmark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hedmark">Hedmark</a>]]>
Møre og Romsdal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Møre_og_Romsdal">Møre og Romsdal</a>]]>
Nord-Trøndelag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nord-Trøndelag">Nord-Trøndelag</a>]]>
Oppland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oppland">Oppland</a>]]>
Oslo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo">Oslo</a>]]>
Rogaland
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rogaland">Rogaland</a>]]>
Sogn og Fjordane
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sogn_og_Fjordane">Sogn og Fjordane</a>]]>
Sør-Trøndelag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sør-Trøndelag">Sør-Trøndelag</a>]]>
Telemark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Telemark">Telemark</a>]]>
Troms
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Troms">Troms</a>]]>
Vestfold
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestfold">Vestfold</a>]]>
Østfold
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Østfold">Østfold</a>]]>
Category:Kommuner i Norge
Category:Distrikter i Norge
Mosseregionen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mosseregionen">Mosseregionen</a>]]>
Stjørdal (distrikt)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stjørdal_(distrikt)">Stjørdal (distrikt)</a>]]>
Tromsøregionen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromsøregionen">Tromsøregionen</a>]]>
Category:Landskap i Norge
Category:Landsdele i Norge
Category:Byer i Norge
Brevik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brevik">Brevik</a>]]>
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bø">Bø</a>]]>
Drangedal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drangedal">Drangedal</a>]]>
Egersund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Egersund">Egersund</a>]]>
Egnund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Egnund">Egnund</a>]]>
Fagernes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fagernes">Fagernes</a>]]>
Haga (Samnanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Haga_(Samnanger)">Haga (Samnanger)</a>]]>
Hokksund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hokksund">Hokksund</a>]]>
Holmestrand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Holmestrand">Holmestrand</a>]]>
Hønefoss
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hønefoss">Hønefoss</a>]]>
Kornsjø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kornsjø">Kornsjø</a>]]>
Kragerø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kragerø">Kragerø</a>]]>
Kvernes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kvernes">Kvernes</a>]]>
Kviteseid
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kviteseid">Kviteseid</a>]]>
Langesund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Langesund">Langesund</a>]]>
Mysen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Mysen">Mysen</a>]]>
Nordkjosbotn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordkjosbotn">Nordkjosbotn</a>]]>
Notodden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Notodden">Notodden</a>]]>
Otta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Otta">Otta</a>]]>
Sandvika
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sandvika">Sandvika</a>]]>
Siljan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Siljan">Siljan</a>]]>
Skjolden
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skjolden">Skjolden</a>]]>
Sokna (Ringerike)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sokna_(Ringerike)">Sokna (Ringerike)</a>]]>
Stavern
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stavern">Stavern</a>]]>
Svelvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Svelvik">Svelvik</a>]]>
Tennevoll
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tennevoll">Tennevoll</a>]]>
Vangsnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vangsnes">Vangsnes</a>]]>
Vanvikan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vanvikan">Vanvikan</a>]]>
Vestfossen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vestfossen">Vestfossen</a>]]>
Åndalsnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åndalsnes">Åndalsnes</a>]]>
Åsgårdstrand
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åsgårdstrand">Åsgårdstrand</a>]]>
Category:Oslo
7. juni-plassen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/7._juni-plassen">7. juni-plassen</a>]]>
Aker Brygge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Aker_Brygge">Aker Brygge</a>]]>
Ankerbroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ankerbroen">Ankerbroen</a>]]>
Blindern Studenterhjem
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Blindern_Studenterhjem">Blindern Studenterhjem</a>]]>
Bygdø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bygdø">Bygdø</a>]]>
Deichmanske bibliotek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Deichmanske_bibliotek">Deichmanske bibliotek</a>]]>
Edderkoppen Teater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Edderkoppen_Teater">Edderkoppen Teater</a>]]>
Fjordbyen (Oslo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fjordbyen_(Oslo)">Fjordbyen (Oslo)</a>]]>
Jernbanetorget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Jernbanetorget">Jernbanetorget</a>]]>
Lambertseter
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lambertseter">Lambertseter</a>]]>
Malmøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Malmøya">Malmøya</a>]]>
Ormsund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ormsund">Ormsund</a>]]>
Ormøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ormøya">Ormøya</a>]]>
Oslo City
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo_City">Oslo City</a>]]>
Oslo Lufthavn, Fornebu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo_Lufthavn,_Fornebu">Oslo Lufthavn, Fornebu</a>]]>
Oslo Nye Teater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo_Nye_Teater">Oslo Nye Teater</a>]]>
Oslo Plaza
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo_Plaza">Oslo Plaza</a>]]>
Oslo Vinterpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo_Vinterpark">Oslo Vinterpark</a>]]>
Padda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Padda">Padda</a>]]>
Rådhusbryggerne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rådhusbryggerne">Rådhusbryggerne</a>]]>
Sjursøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sjursøya">Sjursøya</a>]]>
Stortorvet (Oslo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stortorvet_(Oslo)">Stortorvet (Oslo)</a>]]>
Tivoli (Oslo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tivoli_(Oslo)">Tivoli (Oslo)</a>]]>
Tryvannstårnet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tryvannstårnet">Tryvannstårnet</a>]]>
Tøyen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tøyen">Tøyen</a>]]>
Ulvøya (Oslo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ulvøya_(Oslo)">Ulvøya (Oslo)</a>]]>
Vålerenga
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Vålerenga">Vålerenga</a>]]>
Åmotbrua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åmotbrua">Åmotbrua</a>]]>
Category:Drammen
Drammen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammen">Drammen</a>]]>
Drammen Håndballklubb
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammen_Håndballklubb">Drammen Håndballklubb</a>]]>
Drammen Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammen_Station">Drammen Station</a>]]>
Drammenshallen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Drammenshallen">Drammenshallen</a>]]>
Spiralen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Spiralen">Spiralen</a>]]>
Åskollen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Åskollen">Åskollen</a>]]>
Category:Bergen
Bergen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergen">Bergen</a>]]>
Bergen Lufthavn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergen_Lufthavn">Bergen Lufthavn</a>]]>
Bergenhus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bergenhus">Bergenhus</a>]]>
Brann Stadion
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Brann_Stadion">Brann Stadion</a>]]>
Bryggen (Bergen)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bryggen_(Bergen)">Bryggen (Bergen)</a>]]>
Bybanen i Bergen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bybanen_i_Bergen">Bybanen i Bergen</a>]]>
Den Nationale Scene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Nationale_Scene">Den Nationale Scene</a>]]>
Haukelandshallen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Haukelandshallen">Haukelandshallen</a>]]>
Norges Handelshøyskole
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Norges_Handelshøyskole">Norges Handelshøyskole</a>]]>
Slaget i Bergen Bugt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_i_Bergen_Bugt">Slaget i Bergen Bugt</a>]]>
Category:Byer i Hordaland
Category:Stavanger
Byparken (Stavanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Byparken_(Stavanger)">Byparken (Stavanger)</a>]]>
Domkirkepladsen (Stavanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Domkirkepladsen_(Stavanger)">Domkirkepladsen (Stavanger)</a>]]>
Sola Flyvestation
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Sola_Flyvestation">Sola Flyvestation</a>]]>
Stavanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stavanger">Stavanger</a>]]>
Stavanger tingrett
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Stavanger_tingrett">Stavanger tingrett</a>]]>
Torvet (Stavanger)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Torvet_(Stavanger)">Torvet (Stavanger)</a>]]>
Universitetet i Stavanger
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Stavanger">Universitetet i Stavanger</a>]]>
Viking Stadion
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Viking_Stadion">Viking Stadion</a>]]>
Category:Trondheim
Bymarka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Bymarka">Bymarka</a>]]>
Gråkallbanen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Gråkallbanen">Gråkallbanen</a>]]>
Lerkendal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Lerkendal">Lerkendal</a>]]>
Olav Tryggvason-monumentet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Olav_Tryggvason-monumentet">Olav Tryggvason-monumentet</a>]]>
Trondheim
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trondheim">Trondheim</a>]]>
Trondheim Lufthavn, Værnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Lufthavn,_Værnes">Trondheim Lufthavn, Værnes</a>]]>
Category:Fredrikstad
Fredrikstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fredrikstad">Fredrikstad</a>]]>
Fredrikstad Station
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Fredrikstad_Station">Fredrikstad Station</a>]]>
Category:Kristiansand
Category:Arendal
Arendal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Arendal">Arendal</a>]]>
Category:Ålesund
Color Line Stadion
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Color_Line_Stadion">Color Line Stadion</a>]]>
Ålesund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ålesund">Ålesund</a>]]>
Ålesund Lufthavn (Vigra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ålesund_Lufthavn_(Vigra)">Ålesund Lufthavn (Vigra)</a>]]>
Category:Kongsberg
Kongsberg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kongsberg">Kongsberg</a>]]>
Category:Skien
Porsgrunn/Skien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Porsgrunn/Skien">Porsgrunn/Skien</a>]]>
Skien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skien">Skien</a>]]>
Skien Lufthavn, Geiteryggen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Skien_Lufthavn,_Geiteryggen">Skien Lufthavn, Geiteryggen</a>]]>
Category:Tromsø
Malangen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Malangen">Malangen</a>]]>
Nordlys (avis)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Nordlys_(avis)">Nordlys (avis)</a>]]>
Rebbenesøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rebbenesøya">Rebbenesøya</a>]]>
Ringvassøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ringvassøya">Ringvassøya</a>]]>
Rystraumen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Rystraumen">Rystraumen</a>]]>
Ryøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Ryøya">Ryøya</a>]]>
Store Sommarøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Store_Sommarøya">Store Sommarøya</a>]]>
Straumsfjorden i Troms
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Straumsfjorden_i_Troms">Straumsfjorden i Troms</a>]]>
Tromsdalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromsdalen">Tromsdalen</a>]]>
Tromsø
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromsø">Tromsø</a>]]>
Tromsøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromsøya">Tromsøya</a>]]>
Tromsøysundet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Tromsøysundet">Tromsøysundet</a>]]>
Category:Larvik
Boligmappa Arena Larvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Boligmappa_Arena_Larvik">Boligmappa Arena Larvik</a>]]>
Grevskabet Laurvig
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Grevskabet_Laurvig">Grevskabet Laurvig</a>]]>
Larvik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Larvik">Larvik</a>]]>