||
Invasionen af Sicilien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Invasionen_af_Sicilien">Invasionen af Sicilien</a>]]>
Italiens invasion af Egypten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Italiens_invasion_af_Egypten">Italiens invasion af Egypten</a>]]>
Kapløbet til Tunis
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Kapløbet_til_Tunis">Kapløbet til Tunis</a>]]>
Operation Shingle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Operation_Shingle">Operation Shingle</a>]]>
Slaget ved Alam el Halfa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Alam_el_Halfa">Slaget ved Alam el Halfa</a>]]>
Slaget ved Bardia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Bardia">Slaget ved Bardia</a>]]>
Slaget ved El Guettar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_El_Guettar">Slaget ved El Guettar</a>]]>
Slaget ved El Guettar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_El_Guettar">Slaget ved El Guettar</a>]]>
Hill 369
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_El_Guettar">Slaget ved El Guettar</a>]]>
Hill 772
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_El_Guettar">Slaget ved El Guettar</a>]]>
Slaget ved Kasserinepasset
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Kasserinepasset">Slaget ved Kasserinepasset</a>]]>
.