||
Oschiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Oschiri#mw-content-text">Oschiri</a>]]>
Italien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Italien">Italien</a>]]>
Sardinien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien">Sardinien</a>]]>
Istituto Nazionale di Statistica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Statistica">Istituto Nazionale di Statistica</a>]]>
Olbia (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Olbia_(Sardinien)">Olbia (Sardinien)</a>]]>
Tempio Pausania
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempio_Pausania">Tempio Pausania</a>]]>
Coghinas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Coghinas">Coghinas</a>]]>
Felsenaltar von Oschiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Felsenaltar_von_Oschiri">Felsenaltar von Oschiri</a>]]>
Verkehr
Codrongianos
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Codrongianos">Codrongianos</a>]]>
Einzelnachweise
Istituto Nazionale di Statistica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Statistica">Istituto Nazionale di Statistica</a>]]>
Sardinien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien">Sardinien</a>]]>
Aggius
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aggius">Aggius</a>]]>
Aglientu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Aglientu">Aglientu</a>]]>
Alŕ dei Sardi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/AlĂ _dei_Sardi">AlĂ  dei Sardi</a>]]>
Alghero
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Alghero">Alghero</a>]]>
Anela
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anela">Anela</a>]]>
Ardara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ardara">Ardara</a>]]>
Arzachena
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Arzachena">Arzachena</a>]]>
Badesi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Badesi">Badesi</a>]]>
Banari
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Banari">Banari</a>]]>
Benetutti
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Benetutti">Benetutti</a>]]>
Berchidda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Berchidda">Berchidda</a>]]>
Bessude
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bessude">Bessude</a>]]>
Bonnanaro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bonnanaro">Bonnanaro</a>]]>
Bono (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bono_(Sardinien)">Bono (Sardinien)</a>]]>
Bonorva
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bonorva">Bonorva</a>]]>
Bortigiadas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bortigiadas">Bortigiadas</a>]]>
Borutta (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Borutta_(Sardinien)">Borutta (Sardinien)</a>]]>
Bottidda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bottidda">Bottidda</a>]]>
Buddusň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Buddusò">Buddusò</a>]]>
Budoni
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Budoni">Budoni</a>]]>
Bultei
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bultei">Bultei</a>]]>
Bulzi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bulzi">Bulzi</a>]]>
Burgos (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Burgos_(Sardinien)">Burgos (Sardinien)</a>]]>
Calangianus
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Calangianus">Calangianus</a>]]>
Cargeghe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cargeghe">Cargeghe</a>]]>
Castelsardo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Castelsardo">Castelsardo</a>]]>
Cheremule
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cheremule">Cheremule</a>]]>
Chiaramonti
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Chiaramonti">Chiaramonti</a>]]>
Codrongianos
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Codrongianos">Codrongianos</a>]]>
Cossoine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cossoine">Cossoine</a>]]>
Erula
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Erula">Erula</a>]]>
Esporlatu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Esporlatu">Esporlatu</a>]]>
Florinas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Florinas">Florinas</a>]]>
Giave
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Giave">Giave</a>]]>
Golfo Aranci
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Golfo_Aranci">Golfo Aranci</a>]]>
Illorai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Illorai">Illorai</a>]]>
Ittireddu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ittireddu">Ittireddu</a>]]>
Ittiri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ittiri">Ittiri</a>]]>
La Maddalena (Gemeinde)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/La_Maddalena_(Gemeinde)">La Maddalena (Gemeinde)</a>]]>
Laerru
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Laerru">Laerru</a>]]>
Loiri Porto San Paolo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Loiri_Porto_San_Paolo">Loiri Porto San Paolo</a>]]>
Luogosanto
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Luogosanto">Luogosanto</a>]]>
Luras
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Luras">Luras</a>]]>
Mara (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mara_(Sardinien)">Mara (Sardinien)</a>]]>
Martis (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Martis_(Sardinien)">Martis (Sardinien)</a>]]>
Monteleone Rocca Doria
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Monteleone_Rocca_Doria">Monteleone Rocca Doria</a>]]>
Monti (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Monti_(Sardinien)">Monti (Sardinien)</a>]]>
Mores (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mores_(Sardinien)">Mores (Sardinien)</a>]]>
Muros (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Muros_(Sardinien)">Muros (Sardinien)</a>]]>
Nughedu San Nicolň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nughedu_San_Nicolò">Nughedu San Nicolò</a>]]>
Nule
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nule">Nule</a>]]>
Nulvi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nulvi">Nulvi</a>]]>
Olbia (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Olbia_(Sardinien)">Olbia (Sardinien)</a>]]>
Olmedo (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Olmedo_(Sardinien)">Olmedo (Sardinien)</a>]]>
Osilo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Osilo">Osilo</a>]]>
Ossi (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ossi_(Sardinien)">Ossi (Sardinien)</a>]]>
Ozieri
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ozieri">Ozieri</a>]]>
Padria
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Padria">Padria</a>]]>
Padru
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Padru">Padru</a>]]>
Palau (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Palau_(Sardinien)">Palau (Sardinien)</a>]]>
Pattada
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pattada">Pattada</a>]]>
Perfugas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Perfugas">Perfugas</a>]]>
Ploaghe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ploaghe">Ploaghe</a>]]>
Porto Torres
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Porto_Torres">Porto Torres</a>]]>
Pozzomaggiore
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pozzomaggiore">Pozzomaggiore</a>]]>
Putifigari
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Putifigari">Putifigari</a>]]>
Romana (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Romana_(Sardinien)">Romana (Sardinien)</a>]]>
Santa Maria Coghinas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Coghinas">Santa Maria Coghinas</a>]]>
San Teodoro (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/San_Teodoro_(Sardinien)">San Teodoro (Sardinien)</a>]]>
Sant’Antonio di Gallura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sant’Antonio_di_Gallura">Sant’Antonio di Gallura</a>]]>
Santa Teresa Gallura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_Gallura">Santa Teresa Gallura</a>]]>
Sassari
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sassari">Sassari</a>]]>
Sedini
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sedini">Sedini</a>]]>
Semestene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Semestene">Semestene</a>]]>
Sennori
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sennori">Sennori</a>]]>
Siligo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Siligo">Siligo</a>]]>
Sorso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sorso">Sorso</a>]]>
Stintino
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Stintino">Stintino</a>]]>
Telti
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Telti">Telti</a>]]>
Tempio Pausania
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tempio_Pausania">Tempio Pausania</a>]]>
Tergu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tergu">Tergu</a>]]>
Thiesi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Thiesi">Thiesi</a>]]>
Tissi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tissi">Tissi</a>]]>
Torralba
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Torralba">Torralba</a>]]>
Trinitŕ d’Agultu e Vignola
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Trinità_d’Agultu_e_Vignola">Trinità d’Agultu e Vignola</a>]]>
Tula (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Tula_(Sardinien)">Tula (Sardinien)</a>]]>
Uri (Sardinien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Uri_(Sardinien)">Uri (Sardinien)</a>]]>
Usini
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Usini">Usini</a>]]>
Valledoria
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Valledoria">Valledoria</a>]]>
Viddalba
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Viddalba">Viddalba</a>]]>
Villanova Monteleone
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Villanova_Monteleone">Villanova Monteleone</a>]]>
.