||
Anschlag in Ankara am 20. September 2011
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_Ankara_am_20._September_2011">Anschlag in Ankara am 20. September 2011</a>]]>
Attentat von Tucson
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Tucson">Attentat von Tucson</a>]]>
Besetzung der Villa Zografou
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Besetzung_der_Villa_Zografou">Besetzung der Villa Zografou</a>]]>
Muammar Gaddafi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Libyen_2011">Bürgerkrieg in Libyen 2011</a>]]>
Erstürmung der britischen Botschaft in Teheran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Erstürmung_der_britischen_Botschaft_in_Teheran">Erstürmung der britischen Botschaft in Teheran</a>]]>
Terroranschlag am 1. Januar 2011 in Alexandria
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_am_1._Januar_2011_in_Alexandria">Terroranschlag am 1. Januar 2011 in Alexandria</a>]]>
Terroranschlag in Aqtöbe 2011
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Aqtöbe_2011">Terroranschlag in Aqtöbe 2011</a>]]>
.