||
Çiyayê Denalî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Denalî">Çiyayê Denalî</a>]]>
Çiyayê Hood
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Hood">Çiyayê Hood</a>]]>
Çiyayê Rainier
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Rainier">Çiyayê Rainier</a>]]>
Çiyayê Saint Helens
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Saint_Helens">Çiyayê Saint Helens</a>]]>
.