||
Gola Champlain
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Champlain">Gola Champlain</a>]]>
Gola Erie
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Erie">Gola Erie</a>]]>
Gola Mirî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Mirî">Gola Mirî</a>]]>
Gola Ohrîdê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Ohrîdê">Gola Ohrîdê</a>]]>
Gola Utah
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Utah">Gola Utah</a>]]>
Category:Golên Îranê
Gola Zirêbarê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Zirêbarê">Gola Zirêbarê</a>]]>
Gola Ûrmiyeyê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Ûrmiyeyê">Gola Ûrmiyeyê</a>]]>
Category:Golên Tirkiyeyê
Gola Masiyan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Masiyan">Gola Masiyan</a>]]>
Gola Qulingî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Qulingî">Gola Qulingî</a>]]>
Gola Xamirpêtê ya Biçûk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Xamirpêtê_ya_Biçûk">Gola Xamirpêtê ya Biçûk</a>]]>
Gola Çildarê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Çildarê">Gola Çildarê</a>]]>
Category:Gola Wanê
Gola Wanê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Wanê">Gola Wanê</a>]]>
Category:Giravên gola Wanê
Artî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Artî">Artî</a>]]>
Axtamar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Axtamar">Axtamar</a>]]>
Lîm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Lîm">Lîm</a>]]>
Category:Golên Kurdistanê
Deryaçeya Dûkan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Deryaçeya_Dûkan">Deryaçeya Dûkan</a>]]>
Gola Xamirpêtê ya Mezin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Xamirpêtê_ya_Mezin">Gola Xamirpêtê ya Mezin</a>]]>
.