||
Erdheja Licêyê 1975
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Erdheja_Licêyê_1975">Erdheja Licêyê 1975</a>]]>
Licê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Licê">Licê</a>]]>
Category:Kesên ji Liceyê
Category:Gundên Lîceyê
Balicine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Balicine">Balicine</a>]]>
Bamtine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bamtine">Bamtine</a>]]>
Barav
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Barav">Barav</a>]]>
Bawerd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bawerd">Bawerd</a>]]>
Bêsist
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bêsist">Bêsist</a>]]>
Celkê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Celkê">Celkê</a>]]>
Cinezûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Cinezûr">Cinezûr</a>]]>
Combelas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Combelas">Combelas</a>]]>
Daragol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Daragol">Daragol</a>]]>
Dêrqam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dêrqam">Dêrqam</a>]]>
Dêrxust
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dêrxust">Dêrxust</a>]]>
Entax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Entax">Entax</a>]]>
Fum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Fum">Fum</a>]]>
Fîs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Fîs,_Licê">Fîs, Licê</a>]]>
Hendîv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hendîv">Hendîv</a>]]>
Herag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Herag">Herag</a>]]>
Hezan, Licê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hezan,_Licê">Hezan, Licê</a>]]>
Heşedere
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Heşedere">Heşedere</a>]]>
Huseynîk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Huseynîk">Huseynîk</a>]]>
Hêdîg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hêdîg">Hêdîg</a>]]>
Karincak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Karincak">Karincak</a>]]>
Kiledar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kiledar">Kiledar</a>]]>
Korxa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Korxa">Korxa</a>]]>
Licok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Licok">Licok</a>]]>
Mala Mihê Biro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mala_Mihê_Biro">Mala Mihê Biro</a>]]>
Markê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Markê">Markê</a>]]>
Mela
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mela">Mela</a>]]>
Misirf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Misirf">Misirf</a>]]>
Mizage
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mizage">Mizage</a>]]>
Pêçar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Pêçar">Pêçar</a>]]>
Sîsê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sîsê">Sîsê</a>]]>
Xosor, Licê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xosor,_Licê">Xosor, Licê</a>]]>
Zengesor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zengesor">Zengesor</a>]]>
Zengê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zengê">Zengê</a>]]>
Zerra, Licê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zerra,_Licê">Zerra, Licê</a>]]>
Çemê Elikî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çemê_Elikî">Çemê Elikî</a>]]>
Şavêrdiyan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şavêrdiyan">Şavêrdiyan</a>]]>
Şaxûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şaxûr">Şaxûr</a>]]>
.