||
Category:Avkevir
Avkevir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Avkevir">Avkevir</a>]]>
Gola Masiyan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Masiyan">Gola Masiyan</a>]]>
Category:Gundên Avkevirê
Mardîk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mardîk">Mardîk</a>]]>
Category:Bazîd
Bazîd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bazîd">Bazîd</a>]]>
Erdheja Bazîdê 2004
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Erdheja_Bazîdê_2004">Erdheja Bazîdê 2004</a>]]>
Çiyayê Agirî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Agirî">Çiyayê Agirî</a>]]>
Category:Gundên Bazîdê
Arzep
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Arzep">Arzep</a>]]>
Arûc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Arûc">Arûc</a>]]>
Babxan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Babxan">Babxan</a>]]>
Başkend, Bazîd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Başkend,_Bazîd">Başkend, Bazîd</a>]]>
Qazî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Berbere">Berbere</a>]]>
Gurcîbilax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gurcîbilax">Gurcîbilax</a>]]>
Helaç
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Helaç">Helaç</a>]]>
Jorînek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Jorînek">Jorînek</a>]]>
Kanîkork
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kanîkork">Kanîkork</a>]]>
Mûsûn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mûsûn">Mûsûn</a>]]>
Zengezûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zengezûr">Zengezûr</a>]]>
Category:Kesên ji Bazîdê
Category:Dûtax
Dutax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dutax">Dutax</a>]]>
Category:Gundên Dûtaxê
Cemalwêrdî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Cemalwêrdî">Cemalwêrdî</a>]]>
Category:Giyadîn
Giyadîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Giyadîn">Giyadîn</a>]]>
Category:Gundên Giyadînê
Axazara Jêrîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Axazara_Jêrîn">Axazara Jêrîn</a>]]>
Bazirgan, Giyadîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bazirgan,_Giyadîn">Bazirgan, Giyadîn</a>]]>
Qorî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qorî,_Giyadîn">Qorî, Giyadîn</a>]]>
Category:Patnos
Patnos
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Patnos">Patnos</a>]]>
Sîpanê Xelatê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sîpanê_Xelatê">Sîpanê Xelatê</a>]]>
Category:Gundên Patnosê
Dedelî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dedelî">Dedelî</a>]]>
Category:Qerekose
Qazî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qazî,_Qerekose">Qazî, Qerekose</a>]]>
Qerekose
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qerekose">Qerekose</a>]]>
Category:Taxên Qerekoseyê
Category:Gundên Qerekoseyê
Dambat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dambat">Dambat</a>]]>
Dormeliya Jorîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dormeliya_Jorîn">Dormeliya Jorîn</a>]]>
Dormeliya Jêrîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dormeliya_Jêrîn">Dormeliya Jêrîn</a>]]>
Hêliksan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hêliksan">Hêliksan</a>]]>
Korko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Korko">Korko</a>]]>
Meleosman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Meleosman">Meleosman</a>]]>
Zîro, Qerekose
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zîro,_Qerekose">Zîro, Qerekose</a>]]>
Çemê Çeto
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çemê_Çeto">Çemê Çeto</a>]]>
Category:Xamûr
Kela Şoşikê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kela_Şoşikê">Kela Şoşikê</a>]]>
Xamûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xamûr">Xamûr</a>]]>
Category:Gundên Xamûrê
Şehînok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şehînok">Şehînok</a>]]>
Şoşik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şoşik">Şoşik</a>]]>
Category:Zêdikan
Kosedax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kosedax">Kosedax</a>]]>
Zêtka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zêtka">Zêtka</a>]]>
Category:Gundên Zêdkanê
Aleqiça
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Aleqiça">Aleqiça</a>]]>
Arifbeg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Arifbeg">Arifbeg</a>]]>
Avxarik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Avxarik">Avxarik</a>]]>
Ayîkan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ayîkan">Ayîkan</a>]]>
Bilûkbaşî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bilûkbaşî">Bilûkbaşî</a>]]>
Bêdir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bêdir">Bêdir</a>]]>
Canbega
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Canbega">Canbega</a>]]>
Esêb
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Esêb">Esêb</a>]]>
Gapira
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gapira">Gapira</a>]]>
Heyderoxlî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Heyderoxlî">Heyderoxlî</a>]]>
Heşto
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Heşto">Heşto</a>]]>
Kaska
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kaska">Kaska</a>]]>
Kela Elajgirê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kela_Elajgirê">Kela Elajgirê</a>]]>
Kole, Zêdikan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kole,_Zêdikan">Kole, Zêdikan</a>]]>
Kurdalya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kurdalya">Kurdalya</a>]]>
Melesilêman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Melesilêman">Melesilêman</a>]]>
Qopiza Jorîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qopiza_Jorîn">Qopiza Jorîn</a>]]>
Qopiza Jêrîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qopiza_Jêrîn">Qopiza Jêrîn</a>]]>
Remedana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Remedana">Remedana</a>]]>
Tavo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tavo">Tavo</a>]]>
Tavo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tavo">Tavo</a>]]>
Xalyaz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xalyaz">Xalyaz</a>]]>
Xanzir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xanzir">Xanzir</a>]]>
Xweşyan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xweşyan">Xweşyan</a>]]>
Çata Jêrê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çata_Jêrê">Çata Jêrê</a>]]>
Çirûg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çirûg">Çirûg</a>]]>
Şadya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şadya">Şadya</a>]]>
.