||
Aconcagua
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Aconcagua">Aconcagua</a>]]>
Bagok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bagok">Bagok</a>]]>
Gabar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gabar">Gabar</a>]]>
Gangkhar Puensum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gangkhar_Puensum">Gangkhar Puensum</a>]]>
Herekol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Herekol">Herekol</a>]]>
Mont Bengoué
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mont_Bengoué">Mont Bengoué</a>]]>
Mont Blanc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc">Mont Blanc</a>]]>
Mont Iboundji
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mont_Iboundji">Mont Iboundji</a>]]>
Nemrûd, Tetwan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Nemrûd,_Tetwan">Nemrûd, Tetwan</a>]]>
Paltokan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Paltokan">Paltokan</a>]]>
Tebwêmesana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tebwêmesana">Tebwêmesana</a>]]>
Teide
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Teide">Teide</a>]]>
Çiyayê Agirî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Agirî">Çiyayê Agirî</a>]]>
Çiyayê Cûdî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Cûdî">Çiyayê Cûdî</a>]]>
Çiyayê Elahûekber
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Elahûekber">Çiyayê Elahûekber</a>]]>
Çiyayê Elbrûs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Elbrûs">Çiyayê Elbrûs</a>]]>
Çiyayê Everest
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Everest">Çiyayê Everest</a>]]>
Çiyayê Kilîmanjaro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Kilîmanjaro">Çiyayê Kilîmanjaro</a>]]>
Çiyayê Kosciuszko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Kosciuszko">Çiyayê Kosciuszko</a>]]>
Çiyayê Vinson
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Vinson">Çiyayê Vinson</a>]]>
Çiyayê Şaho
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Şaho">Çiyayê Şaho</a>]]>
Çiyayên Hemrîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Hemrîn">Çiyayên Hemrîn</a>]]>
Çiyayên Taliş
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Taliş">Çiyayên Taliş</a>]]>
Çiyayên Şerevdînê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Şerevdînê">Çiyayên Şerevdînê</a>]]>
Ûsû
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ûsû">Ûsû</a>]]>
Category:Çiyayên Kurdistanê
Awyer
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Awyer">Awyer</a>]]>
Cîlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Cîlo">Cîlo</a>]]>
Kosedax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kosedax">Kosedax</a>]]>
Qerejdax
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qerejdax">Qerejdax</a>]]>
Sîpanê Xelatê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sîpanê_Xelatê">Sîpanê Xelatê</a>]]>
Zagros (rêzeçiya)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zagros_(rêzeçiya)">Zagros (rêzeçiya)</a>]]>
Çiyayê Kurmênc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Kurmênc">Çiyayê Kurmênc</a>]]>
Çiyayê Nemrûdê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Nemrûdê">Çiyayê Nemrûdê</a>]]>
Çiyayê Qelemsê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Qelemsê">Çiyayê Qelemsê</a>]]>
Çiyayê Tendûrek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Tendûrek">Çiyayê Tendûrek</a>]]>
Çiyayên Gewr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Gewr">Çiyayên Gewr</a>]]>
Çiyayên Qendîlê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Qendîlê">Çiyayên Qendîlê</a>]]>
Çiyayên Şingalê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Şingalê">Çiyayên Şingalê</a>]]>
Category:Çiyayên Sûriyê
Çiyayê Kurdan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Kurdan">Çiyayê Kurdan</a>]]>
Category:Çiyayên Îranê
Category:Çiyayên Azerbaycanê
Bazardûzû
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bazardûzû">Bazardûzû</a>]]>
Category:Heft Bandev
Çiyayê Denalî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayê_Denalî">Çiyayê Denalî</a>]]>
.