||
Afyonkarahisar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Afyonkarahisar">Afyonkarahisar</a>]]>
Agadir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Agadir">Agadir</a>]]>
Akrê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Akrê">Akrê</a>]]>
Albistan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Albistan">Albistan</a>]]>
Amasya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Amasya">Amasya</a>]]>
Amritsar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Amritsar">Amritsar</a>]]>
Amêdî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Amêdî">Amêdî</a>]]>
Amûdê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Amûdê">Amûdê</a>]]>
Andirîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Andirîn">Andirîn</a>]]>
Andorra la Vella
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Andorra_la_Vella">Andorra la Vella</a>]]>
Antakya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Antakya">Antakya</a>]]>
Antalya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Antalya">Antalya</a>]]>
Armawîr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Armawîr">Armawîr</a>]]>
Artaşat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Artaşat">Artaşat</a>]]>
Asmara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Asmara">Asmara</a>]]>
Astana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Astana">Astana</a>]]>
Astara, Azerbaycan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Astara,_Azerbaycan">Astara, Azerbaycan</a>]]>
Astara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Astara,_Îran">Astara, Îran</a>]]>
Astraxan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Astraxan">Astraxan</a>]]>
Avşîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Avşîn,_Mereş">Avşîn, Mereş</a>]]>
Axsere
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Axsere">Axsere</a>]]>
Aşgabat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Aşgabat">Aşgabat</a>]]>
Bakû
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bakû">Bakû</a>]]>
Bamako
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bamako">Bamako</a>]]>
Bamernê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bamernê">Bamernê</a>]]>
Bane, Kurdistan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bane,_Kurdistan">Bane, Kurdistan</a>]]>
Bangalor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bangalor">Bangalor</a>]]>
Banjul
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Banjul">Banjul</a>]]>
Baxçe, Osmaniye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Baxçe,_Osmaniye">Baxçe, Osmaniye</a>]]>
Bayburt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bayburt">Bayburt</a>]]>
Belgrad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Belgrad">Belgrad</a>]]>
Belmopan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Belmopan">Belmopan</a>]]>
Bern
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bern">Bern</a>]]>
Bielefeld
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bielefeld">Bielefeld</a>]]>
Bocnûrd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bocnûrd">Bocnûrd</a>]]>
Bogotá
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bogotá">Bogotá</a>]]>
Bokan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bokan">Bokan</a>]]>
Bottrop
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bottrop">Bottrop</a>]]>
Bridgetown
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bridgetown">Bridgetown</a>]]>
Budapeşt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Budapeşt">Budapeşt</a>]]>
Bujumbura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bujumbura">Bujumbura</a>]]>
Bîcar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bîcar">Bîcar</a>]]>
Bîşkek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bîşkek">Bîşkek</a>]]>
Ceyhûnabad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ceyhûnabad">Ceyhûnabad</a>]]>
Cirîd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Cirîd">Cirîd</a>]]>
Daka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Daka">Daka</a>]]>
Dakar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dakar">Dakar</a>]]>
Delhiya Nû
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Delhiya_Nû">Delhiya Nû</a>]]>
Delhî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Delhî">Delhî</a>]]>
Deregez
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Deregez">Deregez</a>]]>
Boston
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Des_Moines">Des Moines</a>]]>
Detroit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Detroit">Detroit</a>]]>
Dihok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dihok">Dihok</a>]]>
Dirbêsî, Hesîçe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dirbêsî,_Hesîçe">Dirbêsî, Hesîçe</a>]]>
Dodoma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dodoma">Dodoma</a>]]>
Doha
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Doha">Doha</a>]]>
Dortmund
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dortmund">Dortmund</a>]]>
Dubai
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dubai">Dubai</a>]]>
Dublîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dublîn">Dublîn</a>]]>
Duisburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Duisburg">Duisburg</a>]]>
Duşenbe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Duşenbe">Duşenbe</a>]]>
Dêmal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dêmal">Dêmal</a>]]>
Dêrelûk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dêrelûk">Dêrelûk</a>]]>
Dêrika Hemko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dêrika_Hemko">Dêrika Hemko</a>]]>
Dîlok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dîlok">Dîlok</a>]]>
Dîwandere
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dîwandere">Dîwandere</a>]]>
Edene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Edene">Edene</a>]]>
Edinburgh
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Edinburgh">Edinburgh</a>]]>
Efrîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Efrîn">Efrîn</a>]]>
Emman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Emman">Emman</a>]]>
Emman
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Emman">Emman</a>]]>
Enqere
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Enqere">Enqere</a>]]>
Erdebîl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Erdebîl,_Îran">Erdebîl, Îran</a>]]>
Erdêxan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Erdêxan">Erdêxan</a>]]>
Ewxaza Teze
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ewxaza_Teze">Ewxaza Teze</a>]]>
Ezaz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ezaz">Ezaz</a>]]>
Falun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Falun">Falun</a>]]>
Frankfurt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Frankfurt">Frankfurt</a>]]>
Fukushima
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Fukushima">Fukushima</a>]]>
Gelsenkirchen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gelsenkirchen">Gelsenkirchen</a>]]>
Girê Murad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Girê_Murad">Girê Murad</a>]]>
Girê Spî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Girê_Spî">Girê Spî</a>]]>
Giurtelecu Şimleului
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Giurtelecu_Şimleului">Giurtelecu Şimleului</a>]]>
Guatemala (bajar)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Guatemala_(bajar)">Guatemala (bajar)</a>]]>
Gurgan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gurgan">Gurgan</a>]]>
Gurgum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gurgum">Gurgum</a>]]>
Gävle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gävle">Gävle</a>]]>
Halmstad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Halmstad">Halmstad</a>]]>
Hamburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hamburg">Hamburg</a>]]>
Harrisburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Harrisburg">Harrisburg</a>]]>
Harûniye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Harûniye">Harûniye</a>]]>
Hastings
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hastings">Hastings</a>]]>
Heleb
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Heleb">Heleb</a>]]>
Helebce
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Helebce">Helebce</a>]]>
Hemedan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hemedan">Hemedan</a>]]>
Herne
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Herne">Herne</a>]]>
Hesîçe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hesîçe">Hesîçe</a>]]>
Hewlêr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Hewlêr">Hewlêr</a>]]>
Indianapolis
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Indianapolis">Indianapolis</a>]]>
Kabûl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kabûl">Kabûl</a>]]>
Kampala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kampala">Kampala</a>]]>
Kanifing
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kanifing">Kanifing</a>]]>
Kazan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kazan">Kazan</a>]]>
Keraçî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Keraçî">Keraçî</a>]]>
Kerkûk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kerkûk">Kerkûk</a>]]>
Kilîs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kilîs">Kilîs</a>]]>
Kirmaşan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kirmaşan">Kirmaşan</a>]]>
Kobanî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kobanî">Kobanî</a>]]>
Kolkata
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kolkata">Kolkata</a>]]>
Komorani
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Komorani">Komorani</a>]]>
Kopenhag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kopenhag">Kopenhag</a>]]>
Kulu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kulu">Kulu</a>]]>
Kînşasa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kînşasa">Kînşasa</a>]]>
Lagos
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Lagos">Lagos</a>]]>
Las Vegas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas">Las Vegas</a>]]>
Lenkeran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Lenkeran">Lenkeran</a>]]>
Libreville
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Libreville">Libreville</a>]]>
London
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/London">London</a>]]>
Los Angeles
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles">Los Angeles</a>]]>
Lîma
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Lîma">Lîma</a>]]>
Machu Picchu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu">Machu Picchu</a>]]>
Madrîd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Madrîd">Madrîd</a>]]>
Makû
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Makû">Makû</a>]]>
Manîla
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Manîla">Manîla</a>]]>
Mehabad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mehabad">Mehabad</a>]]>
Meknes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Meknes">Meknes</a>]]>
Melediya kevn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Melediya_kevn">Melediya kevn</a>]]>
Merîwan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Merîwan">Merîwan</a>]]>
Mexmûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mexmûr">Mexmûr</a>]]>
Meşhed
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Meşhed">Meşhed</a>]]>
Miami
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Miami">Miami</a>]]>
Miyanduaw
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Miyanduaw">Miyanduaw</a>]]>
Mogadishu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mogadishu">Mogadishu</a>]]>
Mosko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mosko">Mosko</a>]]>
Mumbaî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mumbaî">Mumbaî</a>]]>
Mêrdînik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mêrdînik">Mêrdînik</a>]]>
Mînsk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mînsk">Mînsk</a>]]>
Mîrawe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mîrawe">Mîrawe</a>]]>
Mûsil
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Mûsil">Mûsil</a>]]>
Nexede
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Nexede">Nexede</a>]]>
Nuşînşar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Nuşînşar">Nuşînşar</a>]]>
Nîjnî Novgorod
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Nîjnî_Novgorod">Nîjnî Novgorod</a>]]>
Nîşabûr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Nîşabûr">Nîşabûr</a>]]>
Oberhausen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Oberhausen">Oberhausen</a>]]>
Osaka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Osaka">Osaka</a>]]>
Osasco
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Osasco">Osasco</a>]]>
Oujda
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Oujda">Oujda</a>]]>
Parîs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Parîs">Parîs</a>]]>
Pawe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Pawe">Pawe</a>]]>
Plovdîv
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Plovdîv">Plovdîv</a>]]>
Podolsk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Podolsk">Podolsk</a>]]>
Posof
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Posof">Posof</a>]]>
Prag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Prag">Prag</a>]]>
Pyongyang
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Pyongyang">Pyongyang</a>]]>
Pîranşar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Pîranşar">Pîranşar</a>]]>
Qamişlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qamişlo">Qamişlo</a>]]>
Qars, Osmaniye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qars,_Osmaniye">Qars, Osmaniye</a>]]>
Qum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Qum">Qum</a>]]>
Reqa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Reqa">Reqa</a>]]>
Revanser
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Revanser">Revanser</a>]]>
Reykjavîk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Reykjavîk">Reykjavîk</a>]]>
Reşt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Reşt">Reşt</a>]]>
Roubaix
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Roubaix">Roubaix</a>]]>
Round Maple
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Round_Maple">Round Maple</a>]]>
Sankt Petersburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg">Sankt Petersburg</a>]]>
Sao Tome
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sao_Tome">Sao Tome</a>]]>
Sarî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sarî">Sarî</a>]]>
Selmas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Selmas">Selmas</a>]]>
Seqiz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Seqiz">Seqiz</a>]]>
Serdeşt, Azerbaycana Rojava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Serdeşt,_Azerbaycana_Rojava">Serdeşt, Azerbaycana Rojava</a>]]>
Serê Kaniyê, Hesîçe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Serê_Kaniyê,_Hesîçe">Serê Kaniyê, Hesîçe</a>]]>
Silêmanî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Silêmanî">Silêmanî</a>]]>
Silîvana
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Silîvana">Silîvana</a>]]>
Sine
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sine">Sine</a>]]>
Soran, Hewlêr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Soran,_Hewlêr">Soran, Hewlêr</a>]]>
Stembol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Stembol">Stembol</a>]]>
Stokholm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Stokholm">Stokholm</a>]]>
Sêmêl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sêmêl">Sêmêl</a>]]>
Sêro
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sêro">Sêro</a>]]>
Sêwas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sêwas">Sêwas</a>]]>
Sêûl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Sêûl">Sêûl</a>]]>
Tallinn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tallinn">Tallinn</a>]]>
Tbîlîsî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tbîlîsî">Tbîlîsî</a>]]>
Tehran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tehran">Tehran</a>]]>
Tekab
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tekab">Tekab</a>]]>
Tesalonîkî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tesalonîkî">Tesalonîkî</a>]]>
Thun
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Thun">Thun</a>]]>
Til Temir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Til_Temir">Til Temir</a>]]>
Tokyo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tokyo">Tokyo</a>]]>
Tîsfûn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Tîsfûn">Tîsfûn</a>]]>
Wênîs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Wênîs">Wênîs</a>]]>
Xanek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xanek">Xanek</a>]]>
Xaneqîn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xaneqîn">Xaneqîn</a>]]>
Xelfetî (bajar)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xelfetî_(bajar)">Xelfetî (bajar)</a>]]>
Xurremabad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xurremabad">Xurremabad</a>]]>
Yezd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Yezd">Yezd</a>]]>
Zarûşad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zarûşad">Zarûşad</a>]]>
Zaxo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zaxo">Zaxo</a>]]>
Çilaxa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çilaxa">Çilaxa</a>]]>
Çilaxa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çilaxa">Çilaxa</a>]]>
Çildar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çildar">Çildar</a>]]>
Êrîvan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Êrîvan">Êrîvan</a>]]>
Îlam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Îlam">Îlam</a>]]>
Încow
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Încow">Încow</a>]]>
Îsfehan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Îsfehan">Îsfehan</a>]]>
Îskenderiye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Îskenderiye">Îskenderiye</a>]]>
Îslamabad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Îslamabad">Îslamabad</a>]]>
Îzmîr
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Îzmîr">Îzmîr</a>]]>
Ûrmiye
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ûrmiye">Ûrmiye</a>]]>
Şam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şam">Şam</a>]]>
Şanghay
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şanghay">Şanghay</a>]]>
Şarîkurd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şarîkurd">Şarîkurd</a>]]>
Şeqlawe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şeqlawe">Şeqlawe</a>]]>
Şingal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şingal">Şingal</a>]]>
Şino
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şino">Şino</a>]]>
Şot
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şot">Şot</a>]]>
.