||
Category:Gêxî
Gêxî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gêxî">Gêxî</a>]]>
Category:Gundên Gêxiyê
Category:Kanîreş
Erdheja Kanîreşê 1949
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Erdheja_Kanîreşê_1949">Erdheja Kanîreşê 1949</a>]]>
Kanîreş
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kanîreş">Kanîreş</a>]]>
Category:Gundên Kanîreşê
Alpîran
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Alpîran">Alpîran</a>]]>
Baxlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Baxlo">Baxlo</a>]]>
Baxçe
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Baxçe">Baxçe</a>]]>
Botan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Botan,_Kanîreş">Botan, Kanîreş</a>]]>
Kurik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kurik,_Kanîreş">Kurik, Kanîreş</a>]]>
Oxnût
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Oxnût">Oxnût</a>]]>
Saxnîs
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Saxnîs">Saxnîs</a>]]>
Xelîfan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xelîfan,_Kanîreş">Xelîfan, Kanîreş</a>]]>
Category:Kesên ji Kanîreşê
Category:Çewlîg
Çewlîg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çewlîg">Çewlîg</a>]]>
Çiyayên Şerevdînê
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çiyayên_Şerevdînê">Çiyayên Şerevdînê</a>]]>
Category:Gundên Çewlîgê
Kur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Kur,_Çewlîg">Kur, Çewlîg</a>]]>
Xoşkar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xoşkar">Xoşkar</a>]]>
Şîrnan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şîrnan,_Çewlîg">Şîrnan, Çewlîg</a>]]>
Şîrnan, Çewlîg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şîrnan,_Çewlîg">Şîrnan, Çewlîg</a>]]>
Category:Kesên ji Çewlîgê
Category:Xorxol
Xorxol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Xorxol">Xorxol</a>]]>
Category:Gundên Xorxolê
Gimek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gimek">Gimek</a>]]>
Category:Kesên ji Xorxolê
Category:Bongilan
Bongilan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Bongilan">Bongilan</a>]]>
Gola Qulingî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Gola_Qulingî">Gola Qulingî</a>]]>
Category:Gundên Bongilanê
Çirik
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çirik,_Bongilan">Çirik, Bongilan</a>]]>
Category:Kesên ji Bongilanê
Category:Çerme
Çêrme
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Çêrme">Çêrme</a>]]>
Category:Gundên Çêrmeyê
Amarîc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Amarîc">Amarîc</a>]]>
Armelî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Armelî">Armelî</a>]]>
Arnes
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Arnes">Arnes</a>]]>
Ximsor
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ximsor">Ximsor</a>]]>
Şên
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şên">Şên</a>]]>
Category:Azarpêrt
Azarpêrt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Azarpêrt">Azarpêrt</a>]]>
Category:Gundên Azarpêrtê
Axbînek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Axbînek">Axbînek</a>]]>
Aznafer
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Aznafer">Aznafer</a>]]>
Darebî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Darebî,_Azarpêrt">Darebî, Azarpêrt</a>]]>
Dimlag
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dimlag">Dimlag</a>]]>
Dîzmorî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dîzmorî">Dîzmorî</a>]]>
Ferûz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Ferûz">Ferûz</a>]]>
Korikan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Korikan">Korikan</a>]]>
Pircan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Pircan">Pircan</a>]]>
Saxyan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Saxyan">Saxyan</a>]]>
Yekmal
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Yekmal,_Azarpêrt">Yekmal, Azarpêrt</a>]]>
Zermêg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Zermêg">Zermêg</a>]]>
Înaq
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Înaq,_Azarpêrt">Înaq, Azarpêrt</a>]]>
Şîrnan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Şîrnan,_Azarpêrt">Şîrnan, Azarpêrt</a>]]>
Category:Dara Hênî
Dara Hênî
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Dara_Hênî">Dara Hênî</a>]]>
Category:Gundên Dara Hêniyê
Azgler
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Azgler">Azgler</a>]]>
Riz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ku.wikipedia.org/wiki/Riz,_Dara_Hênî">Riz, Dara Hênî</a>]]>
.