||
Maria Valeria-broen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Maria_Valeria-broen">Maria Valeria-broen</a>]]>
Slovakias geografi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Slovakias_geografi">Slovakias geografi</a>]]>
Turiecbekkenet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Turiecbekkenet">Turiecbekkenet</a>]]>
Veľké Hincovo pleso
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Veľké_Hincovo_pleso">Veľké Hincovo pleso</a>]]>
Category:Elver i Slovakia
Bodrog
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bodrog">Bodrog</a>]]>
Ipeľ
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ipeľ">Ipeľ</a>]]>
Latorica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Latorica">Latorica</a>]]>
Lille Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lille_Donau">Lille Donau</a>]]>
Lille Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lille_Donau">Lille Donau</a>]]>
Ondava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ondava">Ondava</a>]]>
Orava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Orava">Orava</a>]]>
Orava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Orava">Orava</a>]]>
Tisza
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tisza">Tisza</a>]]>
Tisza
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tisza">Tisza</a>]]>
Turiec (Váh)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Turiec_(Váh)">Turiec (Váh)</a>]]>
Turiec (Váh)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Turiec_(Váh)">Turiec (Váh)</a>]]>
Uzj
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Uzj">Uzj</a>]]>
Váh
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Váh">Váh</a>]]>
Category:Donau
Baar (landskap)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Baar_(landskap)">Baar (landskap)</a>]]>
Bach an der Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bach_an_der_Donau">Bach an der Donau</a>]]>
Calafat–Vidin-broen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Calafat–Vidin-broen">Calafat–Vidin-broen</a>]]>
Cyanidutslippet ved Baia Mare 2000
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Cyanidutslippet_ved_Baia_Mare_2000">Cyanidutslippet ved Baia Mare 2000</a>]]>
Deliblatska Peščara
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Deliblatska_Peščara">Deliblatska Peščara</a>]]>
Den donauske slette i Bulgaria
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Den_donauske_slette_i_Bulgaria">Den donauske slette i Bulgaria</a>]]>
Djerdap nasjonalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Djerdap_nasjonalpark">Djerdap nasjonalpark</a>]]>
Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donau">Donau</a>]]>
Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donau">Donau</a>]]>
Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donau">Donau</a>]]>
Donau-Auen nasjonalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donau-Auen_nasjonalpark">Donau-Auen nasjonalpark</a>]]>
Donau-Svartehavskanalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donau-Svartehavskanalen">Donau-Svartehavskanalen</a>]]>
Donaudeltaet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donaudeltaet">Donaudeltaet</a>]]>
Donaudeltaet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donaudeltaet">Donaudeltaet</a>]]>
Donaukneet
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donaukneet">Donaukneet</a>]]>
Frihetsbroen (Novi Sad)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Frihetsbroen_(Novi_Sad)">Frihetsbroen (Novi Sad)</a>]]>
Giurgeni-Vadu Oiibroen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Giurgeni-Vadu_Oiibroen">Giurgeni-Vadu Oiibroen</a>]]>
Giurgiu–Ruse-broen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Giurgiu–Ruse-broen">Giurgiu–Ruse-broen</a>]]>
Golubac festning
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Golubac_festning">Golubac festning</a>]]>
Kalemegdan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kalemegdan">Kalemegdan</a>]]>
Kiliaarmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kiliaarmen">Kiliaarmen</a>]]>
Kiliaarmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kiliaarmen">Kiliaarmen</a>]]>
Kopački rit naturpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kopački_rit_naturpark">Kopački rit naturpark</a>]]>
Lepenski Vir
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lepenski_Vir">Lepenski Vir</a>]]>
Main-Donaukanalen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Main-Donaukanalen">Main-Donaukanalen</a>]]>
Măcinfjellene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Măcinfjellene">Măcinfjellene</a>]]>
Naturpark Obere Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Naturpark_Obere_Donau">Naturpark Obere Donau</a>]]>
Sankt Georgarmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sankt_Georgarmen">Sankt Georgarmen</a>]]>
Schlögener Schlinge
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Schlögener_Schlinge">Schlögener Schlinge</a>]]>
Smederevo festning
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Smederevo_festning">Smederevo festning</a>]]>
Srebarna naturreservat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Srebarna_naturreservat">Srebarna naturreservat</a>]]>
Srebrnosjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Srebrnosjøen">Srebrnosjøen</a>]]>
Steinerne Brücke
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Steinerne_Brücke">Steinerne Brücke</a>]]>
Sulinaarmen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sulinaarmen">Sulinaarmen</a>]]>
Wachau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wachau">Wachau</a>]]>
Weltenburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Weltenburg">Weltenburg</a>]]>
Category:Sideelver til Donau
Altmühl
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Altmühl">Altmühl</a>]]>
Breg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Breg">Breg</a>]]>
Enns (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Enns_(elv)">Enns (elv)</a>]]>
Enns (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Enns_(elv)">Enns (elv)</a>]]>
Friedberger Ach
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Friedberger_Ach">Friedberger Ach</a>]]>
Große Laber
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Große_Laber">Große Laber</a>]]>
Günz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Günz">Günz</a>]]>
Ialomița
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ialomița">Ialomița</a>]]>
Iller
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Iller">Iller</a>]]>
Ilz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ilz">Ilz</a>]]>
Isar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Isar">Isar</a>]]>
Isar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Isar">Isar</a>]]>
Isar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Isar">Isar</a>]]>
Jiu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Jiu">Jiu</a>]]>
Kamp (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kamp_(elv)">Kamp (elv)</a>]]>
Lauchert
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lauchert">Lauchert</a>]]>
Lech
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lech">Lech</a>]]>
Lom (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lom_(elv)">Lom (elv)</a>]]>
Mosoni-Duna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mosoni-Duna">Mosoni-Duna</a>]]>
Mosoni-Duna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mosoni-Duna">Mosoni-Duna</a>]]>
Ogosta
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ogosta">Ogosta</a>]]>
Olt (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Olt_(elv)">Olt (elv)</a>]]>
Osam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Osam">Osam</a>]]>
Pek (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Pek_(elv)">Pek (elv)</a>]]>
Regen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Regen">Regen</a>]]>
Regen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Regen">Regen</a>]]>
Regen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Regen">Regen</a>]]>
Rusenski Lom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Rusenski_Lom">Rusenski Lom</a>]]>
Rusenski Lom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Rusenski_Lom">Rusenski Lom</a>]]>
Sava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sava">Sava</a>]]>
Sava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sava">Sava</a>]]>
Schwechat (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Schwechat_(elv)">Schwechat (elv)</a>]]>
Siret
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Siret">Siret</a>]]>
Timiș (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Timiș_(elv)">Timiș (elv)</a>]]>
Timok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Timok">Timok</a>]]>
Timok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Timok">Timok</a>]]>
Traun (Donau)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Traun_(Donau)">Traun (Donau)</a>]]>
Traun (Donau)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Traun_(Donau)">Traun (Donau)</a>]]>
Vedea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vedea">Vedea</a>]]>
Velika Morava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Velika_Morava">Velika Morava</a>]]>
Vit
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vit">Vit</a>]]>
Vuka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vuka">Vuka</a>]]>
Zusam
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Zusam">Zusam</a>]]>
Category:Byer ved Donau
Baja (Ungarn)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Baja_(Ungarn)">Baja (Ungarn)</a>]]>
Bačka Palanka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bačka_Palanka">Bačka Palanka</a>]]>
Beograd
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Beograd">Beograd</a>]]>
Bratislava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bratislava">Bratislava</a>]]>
Brăila
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Brăila">Brăila</a>]]>
Budapest
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a>]]>
Calafat
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Calafat">Calafat</a>]]>
Călărași
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Călărași">Călărași</a>]]>
Donauwörth
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donauwörth">Donauwörth</a>]]>
Donji Milanovac
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donji_Milanovac">Donji Milanovac</a>]]>
Drobeta Turnu Severin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Drobeta_Turnu_Severin">Drobeta Turnu Severin</a>]]>
Dürnstein
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Dürnstein">Dürnstein</a>]]>
Enns
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Enns">Enns</a>]]>
Esztergom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Esztergom">Esztergom</a>]]>
Fetești
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Fetești">Fetești</a>]]>
Furtwangen im Schwarzwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Furtwangen_im_Schwarzwald">Furtwangen im Schwarzwald</a>]]>
Galați
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Galați">Galați</a>]]>
Giurgiu (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Giurgiu_(by)">Giurgiu (by)</a>]]>
Golubac
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Golubac">Golubac</a>]]>
Grein
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Grein">Grein</a>]]>
Hainburg an der Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Hainburg_an_der_Donau">Hainburg an der Donau</a>]]>
Hârșova
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Hârșova">Hârșova</a>]]>
Ilok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ilok">Ilok</a>]]>
Ingolstadt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt">Ingolstadt</a>]]>
Isaccea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Isaccea">Isaccea</a>]]>
Izmail
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Izmail">Izmail</a>]]>
Komárno
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Komárno">Komárno</a>]]>
Linz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Linz">Linz</a>]]>
Lom (Bulgaria)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lom_(Bulgaria)">Lom (Bulgaria)</a>]]>
Melk (by)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Melk_(by)">Melk (by)</a>]]>
Mohács
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mohács">Mohács</a>]]>
Murfatlar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Murfatlar">Murfatlar</a>]]>
Negotin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Negotin">Negotin</a>]]>
Neu-Ulm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Neu-Ulm">Neu-Ulm</a>]]>
Nikopol (Bulgaria)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Nikopol_(Bulgaria)">Nikopol (Bulgaria)</a>]]>
Novi Sad
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Novi_Sad">Novi Sad</a>]]>
Orjakhovo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Orjakhovo">Orjakhovo</a>]]>
Passau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Passau">Passau</a>]]>
Petrovaradin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Petrovaradin">Petrovaradin</a>]]>
Regensburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Regensburg">Regensburg</a>]]>
Sigmaringen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen">Sigmaringen</a>]]>
Silistra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Silistra">Silistra</a>]]>
Smederevo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Smederevo">Smederevo</a>]]>
Straubing
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Straubing">Straubing</a>]]>
Sulina (Romania)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Sulina_(Romania)">Sulina (Romania)</a>]]>
Svisjtov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Svisjtov">Svisjtov</a>]]>
Tulcea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tulcea">Tulcea</a>]]>
Tutrakan
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tutrakan">Tutrakan</a>]]>
Vidin
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vidin">Vidin</a>]]>
Vilshofen an der Donau
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vilshofen_an_der_Donau">Vilshofen an der Donau</a>]]>
Vukovar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vukovar">Vukovar</a>]]>
Vác
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vác">Vác</a>]]>
Zimnicea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Zimnicea">Zimnicea</a>]]>
Category:Ingolstadt
Jesuittkollegiet i Ingolstadt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittkollegiet_i_Ingolstadt">Jesuittkollegiet i Ingolstadt</a>]]>
Category:Personer fra Ingolstadt
Category:Ulm
Ulm
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ulm">Ulm</a>]]>
Ulm-felttoget
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ulm-felttoget">Ulm-felttoget</a>]]>
Category:Personer fra Ulm
Category:Wien
Donauinsel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Donauinsel">Donauinsel</a>]]>
Kapusinerkrypten
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kapusinerkrypten">Kapusinerkrypten</a>]]>
Max-Reinhardt-Seminar
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Max-Reinhardt-Seminar">Max-Reinhardt-Seminar</a>]]>
Naturhistorisches Museum
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Naturhistorisches_Museum">Naturhistorisches Museum</a>]]>
Prater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Prater">Prater</a>]]>
Stefansdomen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Stefansdomen">Stefansdomen</a>]]>
Universitetet i Wien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Wien">Universitetet i Wien</a>]]>
Wien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wien">Wien</a>]]>
Wien (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wien_(elv)">Wien (elv)</a>]]>
Wiener Stadthalle
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wiener_Stadthalle">Wiener Stadthalle</a>]]>
Wiener Zentralfriedhof
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wiener_Zentralfriedhof">Wiener Zentralfriedhof</a>]]>
Wienerwald
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wienerwald">Wienerwald</a>]]>
Category:Personer fra Wien
Category:Byggverk i Wien
Albertina (Wien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Albertina_(Wien)">Albertina (Wien)</a>]]>
Hofburg
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Hofburg">Hofburg</a>]]>
Karl Marx-Hof
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx-Hof">Karl Marx-Hof</a>]]>
Maria Hilf-kirken
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Maria_Hilf-kirken">Maria Hilf-kirken</a>]]>
Palais Esterházy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Palais_Esterházy">Palais Esterházy</a>]]>
Palais Strozzi
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Palais_Strozzi">Palais Strozzi</a>]]>
Piaristenkirche
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Piaristenkirche">Piaristenkirche</a>]]>
Rotunden (Wien)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Rotunden_(Wien)">Rotunden (Wien)</a>]]>
Schönbrunn
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Schönbrunn">Schönbrunn</a>]]>
Universitätssternwarte Wien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Universitätssternwarte_Wien">Universitätssternwarte Wien</a>]]>
Østerrikes nasjonalbibliotek
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Østerrikes_nasjonalbibliotek">Østerrikes nasjonalbibliotek</a>]]>
Category:Teatre i Wien
Burgtheater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Burgtheater">Burgtheater</a>]]>
Theater an der Wien
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Theater_an_der_Wien">Theater an der Wien</a>]]>
Category:Tidligere teatre i Wien
Kärntnertortheater
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kärntnertortheater">Kärntnertortheater</a>]]>
Category:Sport i Wien
Ernst Happel Stadion
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ernst_Happel_Stadion">Ernst Happel Stadion</a>]]>
Category:Kultur i Wien
Category:Teatre i Wien
Category:Tidligere teatre i Wien
Category:Serveringssteder i Wien
Café Central
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Café_Central">Café Central</a>]]>
Demel
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Demel">Demel</a>]]>
Category:Filmer lagt til Wien
Category:Wiens bydeler
Innere Stadt
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Innere_Stadt">Innere Stadt</a>]]>
Mariahilf
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mariahilf">Mariahilf</a>]]>
Penzing
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Penzing">Penzing</a>]]>
Category:Wiens historie
Vindobona
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vindobona">Vindobona</a>]]>
Wienerkongressen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wienerkongressen">Wienerkongressen</a>]]>
Category:Tidligere teatre i Wien
Category:Donaus vassdragsområde
Ilm (Bayern)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ilm_(Bayern)">Ilm (Bayern)</a>]]>
Neusiedler See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Neusiedler_See">Neusiedler See</a>]]>
Rießersee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Rießersee">Rießersee</a>]]>
Starnberger See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Starnberger_See">Starnberger See</a>]]>
Walchensee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Walchensee">Walchensee</a>]]>
Walchensee vannkraftverk
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Walchensee_vannkraftverk">Walchensee vannkraftverk</a>]]>
Category:Inns vassdragsområde
Achensee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Achensee">Achensee</a>]]>
Chiemsee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Chiemsee">Chiemsee</a>]]>
Finstermünz
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Finstermünz">Finstermünz</a>]]>
Königssee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Königssee">Königssee</a>]]>
Tegernsee (innsjø)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tegernsee_(innsjø)">Tegernsee (innsjø)</a>]]>
Category:Dravas vassdragsområde
Millstättersee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Millstättersee">Millstättersee</a>]]>
Ossiacher See
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ossiacher_See">Ossiacher See</a>]]>
Weissensee (Kärnten)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Weissensee_(Kärnten)">Weissensee (Kärnten)</a>]]>
Wörthersee
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wörthersee">Wörthersee</a>]]>
Category:Savas vassdragsområde
Bledsjøen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bledsjøen">Bledsjøen</a>]]>
Bosna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Bosna">Bosna</a>]]>
Krka (Slovenia)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Krka_(Slovenia)">Krka (Slovenia)</a>]]>
Krka (Slovenia)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Krka_(Slovenia)">Krka (Slovenia)</a>]]>
Kupa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kupa">Kupa</a>]]>
Kupa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kupa">Kupa</a>]]>
Ljubljanica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ljubljanica">Ljubljanica</a>]]>
Savinja
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Savinja">Savinja</a>]]>
Una (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Una_(elv)">Una (elv)</a>]]>
Una (elv)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Una_(elv)">Una (elv)</a>]]>
Vrbas
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vrbas">Vrbas</a>]]>
Category:Sideelver til Donau
Category:Tiszas vassdragsområde
Category:Øyer i Donau
Ada Kaleh
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ada_Kaleh">Ada Kaleh</a>]]>
Szentendreøya
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Szentendreøya">Szentendreøya</a>]]>
Category:Fjell i Slovakia
Gerlachovský štít
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Gerlachovský_štít">Gerlachovský štít</a>]]>
Kasprowy Wierch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kasprowy_Wierch">Kasprowy Wierch</a>]]>
Kriváň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kriváň">Kriváň</a>]]>
Lomnický štít
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lomnický_štít">Lomnický štít</a>]]>
Świnica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Świnica">Świnica</a>]]>
Category:Slovakias distrikter
Category:Demninger i Slovakia
Gabčíkovo-Nagymaros
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Gabčíkovo-Nagymaros">Gabčíkovo-Nagymaros</a>]]>
Category:Nasjonalparker i Slovakia
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Liste over nasjonalparker i Slovakia
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_nasjonalparker_i_Slovakia">Liste over nasjonalparker i Slovakia</a>]]>
Malá Fatra nasjonalpark
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Malá_Fatra_nasjonalpark">Malá Fatra nasjonalpark</a>]]>
Category:Mähren
Kromeríž slott
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kromeríž_slott">Kromeríž slott</a>]]>
Mähren
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mähren">Mähren</a>]]>
Category:Byer i Mähren
Brno
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Brno">Brno</a>]]>
Brněnec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Brněnec">Brněnec</a>]]>
Frýdlant nad Ostravicí
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Frýdlant_nad_Ostravicí">Frýdlant nad Ostravicí</a>]]>
Havířov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Havířov">Havířov</a>]]>
Hlučín
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Hlučín">Hlučín</a>]]>
Jeseník
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Jeseník">Jeseník</a>]]>
Jihlava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Jihlava">Jihlava</a>]]>
Kopřivnice
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kopřivnice">Kopřivnice</a>]]>
Kroměříž
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kroměříž">Kroměříž</a>]]>
Kunštát
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kunštát">Kunštát</a>]]>
Mikulčice
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mikulčice">Mikulčice</a>]]>
Nové Město na Moravě
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Nové_Město_na_Moravě">Nové Město na Moravě</a>]]>
Olomouc
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Olomouc">Olomouc</a>]]>
Opava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Opava">Opava</a>]]>
Svitavy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Svitavy">Svitavy</a>]]>
Třebíč
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Třebíč">Třebíč</a>]]>
Uherské Hradiště
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Uherské_Hradiště">Uherské Hradiště</a>]]>
Vrbno pod Pradědem
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vrbno_pod_Pradědem">Vrbno pod Pradědem</a>]]>
Znojmo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Znojmo">Znojmo</a>]]>
Žďár nad Sázavou
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Žďár_nad_Sázavou">Žďár nad Sázavou</a>]]>
Category:Zlín
Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zlín)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Filipa_a_Jakuba_(Zlín)">Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zlín)</a>]]>
Tlustá hora
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tlustá_hora">Tlustá hora</a>]]>
Zlín
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Zlín">Zlín</a>]]>
Category:Personer fra Zlin
Category:Ostrava
Ostrava
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Ostrava">Ostrava</a>]]>
Category:Personer fra Ostrava
Category:Sport i Ostrava
Category:FC Baník Ostrava
Category:Fotballspillere for FC Baník Ostrava
Category:Vysočina (region)
Category:Žďár nad Sázavou (distrikt)
Category:Třebíč (distrikt)
Category:Jihlava (distrikt)
Polná
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Polná">Polná</a>]]>
Telč
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Telč">Telč</a>]]>
Category:Havlíčkův Brod (distrikt)
Světlá nad Sázavou
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Světlá_nad_Sázavou">Světlá nad Sázavou</a>]]>
Category:Pelhřimov (distrikt)
Category:Fjellkjeder i Slovakia
De hvite Karpatene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/De_hvite_Karpatene">De hvite Karpatene</a>]]>
Høye Tatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Høye_Tatra">Høye Tatra</a>]]>
Javorníky
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Javorníky">Javorníky</a>]]>
Lillekarpatene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Lillekarpatene">Lillekarpatene</a>]]>
Malá Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Malá_Fatra">Malá Fatra</a>]]>
Skogkarpatene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Skogkarpatene">Skogkarpatene</a>]]>
Tatrafjellene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tatrafjellene">Tatrafjellene</a>]]>
Tribeč
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Tribeč">Tribeč</a>]]>
Vest-Karpatene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Karpatene">Vest-Karpatene</a>]]>
Veľká Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Veľká_Fatra">Veľká Fatra</a>]]>
Øst-Karpatene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Øst-Karpatene">Øst-Karpatene</a>]]>
.