||
Mata Utu
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Mata_Utu">Mata Utu</a>]]>
Uvea
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Uvea">Uvea</a>]]>
Wallis- og Futunaøyene
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Wallis-_og_Futunaøyene">Wallis- og Futunaøyene</a>]]>
Category:Misjonærer på Wallis- og Futunaøyene
Category:Kultur på Wallis- og Futunaøyene
Category:Språk på Wallis og Futuna
Category:Wallis- og Futunaøyenes natur
.