||
Бабинское (озеро, Киришский район)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабинское_(озеро,_Киришский_район)">Бабинское (озеро, Киришский район)</a>]]>
Глушица, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Глушица_(приток_Полисти)">Глушица (приток Полисти)</a>]]>
Глушица, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Глушица_(приток_Полисти)">Глушица (приток Полисти)</a>]]>
Горенка, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Горенка_(приток_Керести)">Горенка (приток Керести)</a>]]>
Горенка, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Горенка_(приток_Керести)">Горенка (приток Керести)</a>]]>
Ереша, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ереша">Ереша</a>]]>
Ереша, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ереша">Ереша</a>]]>
Ильмень
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильмень">Ильмень</a>]]>
Каменка (Беберка), устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменка_(приток_Осьмы)">Каменка (приток Осьмы)</a>]]>
Лядно, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Лядно_(приток_Глубочки)">Лядно (приток Глубочки)</a>]]>
Лядно, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Лядно_(приток_Глубочки)">Лядно (приток Глубочки)</a>]]>
Марьинка, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Марьинка_(приток_Влои)">Марьинка (приток Влои)</a>]]>
Марьинка, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Марьинка_(приток_Влои)">Марьинка (приток Влои)</a>]]>
Менекша, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Менекша">Менекша</a>]]>
Мячино (озеро)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Мячино_(озеро)">Мячино (озеро)</a>]]>
Олешня, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Олешня_(приток_Влои)">Олешня (приток Влои)</a>]]>
Олешня, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Олешня_(приток_Влои)">Олешня (приток Влои)</a>]]>
Песенка, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Песенка_(приток_Елены)">Песенка (приток Елены)</a>]]>
Пестова, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Пестова_(приток_Питьбы)">Пестова (приток Питьбы)</a>]]>
Пока, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Пока_(рукав)">Пока (рукав)</a>]]>
Пока, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Пока_(рукав)">Пока (рукав)</a>]]>
Стипенка, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Стипенка">Стипенка</a>]]>
Стипенка, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Стипенка">Стипенка</a>]]>
Трубица, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубица_(приток_Керести)">Трубица (приток Керести)</a>]]>
Халынь, устье
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Халынь_(приток_Оломны)">Халынь (приток Оломны)</a>]]>
Халынь, исток
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Халынь_(приток_Оломны)">Халынь (приток Оломны)</a>]]>
.