||
Biela skala (prírodná rezervácia)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Biela_skala_(prírodná_rezervácia)">Biela skala (prírodná rezervácia)</a>]]>
Bralná Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Bralná_Fatra">Bralná Fatra</a>]]>
Cyklokorytnička
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyklokorytnička">Cyklokorytnička</a>]]>
Haliny
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Haliny">Haliny</a>]]>
Horná Túfna a Dolná Túfna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Horná_Túfna_a_Dolná_Túfna">Horná Túfna a Dolná Túfna</a>]]>
Hôľna Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Hôľna_Fatra">Hôľna Fatra</a>]]>
Korbeľka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Korbeľka">Korbeľka</a>]]>
Krkavá skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Krkavá_skala">Krkavá skala</a>]]>
Lysec (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Lysec_(geomorfologický_podcelok)">Lysec (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Malinné (lyžiarske stredisko)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Malinné_(lyžiarske_stredisko)">Malinné (lyžiarske stredisko)</a>]]>
Mažarná
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Mažarná">Mažarná</a>]]>
Revúcke podolie
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Revúcke_podolie">Revúcke podolie</a>]]>
Skalná Alpa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalná_Alpa">Skalná Alpa</a>]]>
Veľkofatranská magistrála
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľkofatranská_magistrála">Veľkofatranská magistrála</a>]]>
Veľká Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_Fatra">Veľká Fatra</a>]]>
Krížna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Rakytov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Suchý vrch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ploská
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Smrekovica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Borišov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malá Smrekovica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierny kameň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Skalná Alpa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Šiprúň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Tanečnica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Smrekov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Lubená
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Zvolen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Minčol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Kľak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Štrochy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Biela skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Lysec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Kráľova skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Tlstá
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malý Zvolen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Šoproň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Nová hoľa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Haľamova kopa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Chyžky
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Maďarová
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Javorina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malá Krížna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ostré Brdo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierňavský vrch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Jarabiná
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Magura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Štefanová
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ostredok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierna hora
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Frčkov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Zvolen (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen_(geomorfologický_podcelok)">Zvolen (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Šiprúň (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šiprúň_(geomorfologický_podcelok)">Šiprúň (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Šípska Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šípska_Fatra">Šípska Fatra</a>]]>
.