||
KAŠTIEĽ, Lesn ul. 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kultúrnych_pamiatok_v_obci_Palárikovo#KA%C5%A0TIE%C4%BD%2C_Lesn%C3%A1_ul._2">Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Palárikovo</a>]]>
PARK, Lesn ul.
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kultúrnych_pamiatok_v_obci_Palárikovo#PARK%2C_Lesn%C3%A1_ul.">Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Palárikovo</a>]]>
VODREŇ, Lesn ul. 2
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kultúrnych_pamiatok_v_obci_Palárikovo#VOD%C3%81RE%C5%87%2C_Lesn%C3%A1_ul._2">Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Palárikovo</a>]]>
KOSTOL, Slovensk ul. 3
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kultúrnych_pamiatok_v_obci_Palárikovo#KOSTOL%2C_Slovensk%C3%A1_ul._3">Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Palárikovo</a>]]>
.