||
Biely Kameň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Biely_Kame%C5%88">Biely Kameň</a>]]>
Horvátsky jarok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1tsky_jarok">Horvátsky jarok</a>]]>
Horvátsky jarok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1tsky_jarok">Horvátsky jarok</a>]]>
Jurské jazero
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Jursk%C3%A9_jazero">Jurské jazero</a>]]>
Kostol svätého Juraja (Svätý Jur)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Juraja_%28Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur%29">Kostol svätého Juraja (Svätý Jur)</a>]]>
Malý Javorník (Malé Karpaty, 584 m)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Javorn%C3%ADk_%28Mal%C3%A9_Karpaty%2C_584_m%29">Malý Javorník (Malé Karpaty, 584 m)</a>]]>
Neštich (Svätý Jur)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%A1tich_%28Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur%29">Neštich (Svätý Jur)</a>]]>
Neštich (hradisko)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%A1tich_%28hradisko%29">Neštich (hradisko)</a>]]>
Sakrakopec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sakrakopec">Sakrakopec</a>]]>
Svätojurské hradisko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4tojursk%C3%A9_hradisko">Svätojurské hradisko</a>]]>
Veľký Javorník (Malé Karpaty)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Javorn%C3%ADk_%28Mal%C3%A9_Karpaty%29">Veľký Javorník (Malé Karpaty)</a>]]>
Vydrica (vodný tok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Vydrica_%28vodn%C3%BD_tok%29">Vydrica (vodný tok)</a>]]>
Šúr (národná prírodná rezervácia)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%BAr_%28n%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia%29">Šúr (národná prírodná rezervácia)</a>]]>
Železničná zastávka Svätý Jur
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_zast%C3%A1vka_Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur">Železničná zastávka Svätý Jur</a>]]>
.