||
Biela skala (prírodná rezervácia)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Biela_skala_(prírodná_rezervácia)">Biela skala (prírodná rezervácia)</a>]]>
Bralná Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Bralná_Fatra">Bralná Fatra</a>]]>
Cyklokorytnička
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Cyklokorytnička">Cyklokorytnička</a>]]>
Haliny
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Haliny">Haliny</a>]]>
Horná Túfna a Dolná Túfna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Horná_Túfna_a_Dolná_Túfna">Horná Túfna a Dolná Túfna</a>]]>
Hôľna Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Hôľna_Fatra">Hôľna Fatra</a>]]>
Korbeľka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Korbeľka">Korbeľka</a>]]>
Krkavá skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Krkavá_skala">Krkavá skala</a>]]>
Lysec (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Lysec_(geomorfologický_podcelok)">Lysec (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Malinné (lyžiarske stredisko)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Malinné_(lyžiarske_stredisko)">Malinné (lyžiarske stredisko)</a>]]>
Mažarná
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Mažarná">Mažarná</a>]]>
Revúcke podolie
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Revúcke_podolie">Revúcke podolie</a>]]>
Skalná Alpa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalná_Alpa">Skalná Alpa</a>]]>
Veľkofatranská magistrála
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľkofatranská_magistrála">Veľkofatranská magistrála</a>]]>
Veľká Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_Fatra">Veľká Fatra</a>]]>
Krížna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Rakytov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Suchý vrch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ploská
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Smrekovica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Borišov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malá Smrekovica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierny kameň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Skalná Alpa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Šiprúň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Tanečnica
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Smrekov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Lubená
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Zvolen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Minčol
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Kľak
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Štrochy
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Biela skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Lysec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Kráľova skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Tlstá
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malý Zvolen
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Šoproň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Nová hoľa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Haľamova kopa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Chyžky
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Maďarová
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Javorina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Malá Krížna
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ostré Brdo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierňavský vrch
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Jarabiná
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Magura
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Štefanová
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Ostredok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Čierna hora
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Frčkov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_vrcholov_vo_Veľkej_Fatre">Zoznam vrcholov vo Veľkej Fatre</a>]]>
Zvolen (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen_(geomorfologický_podcelok)">Zvolen (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Šiprúň (geomorfologický podcelok)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šiprúň_(geomorfologický_podcelok)">Šiprúň (geomorfologický podcelok)</a>]]>
Šípska Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šípska_Fatra">Šípska Fatra</a>]]>
Category:Doliny Veľkej Fatry
Belianska dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Belianska_dolina_(Veľká_Fatra)">Belianska dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Blatnická dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Blatnická_dolina">Blatnická dolina</a>]]>
Blatná (dolina)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Blatná_(dolina)">Blatná (dolina)</a>]]>
Bystrická dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Bystrická_dolina_(Veľká_Fatra)">Bystrická dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Bystrá dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Bystrá_dolina_(Veľká_Fatra)">Bystrá dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Dedošová dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Dedošová_dolina">Dedošová dolina</a>]]>
Gaderská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Gaderská_dolina">Gaderská dolina</a>]]>
Harmanecká dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Harmanecká_dolina">Harmanecká dolina</a>]]>
Hornojasenská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Hornojasenská_dolina">Hornojasenská dolina</a>]]>
Jasenská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasenská_dolina">Jasenská dolina</a>]]>
Kantorská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Kantorská_dolina">Kantorská dolina</a>]]>
Komjatnianska dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Komjatnianska_dolina">Komjatnianska dolina</a>]]>
Mača (dolina)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Mača_(dolina)">Mača (dolina)</a>]]>
Necpalská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Necpalská_dolina">Necpalská dolina</a>]]>
Nižné Matejkovo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižné_Matejkovo">Nižné Matejkovo</a>]]>
Revúcka dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Revúcka_dolina">Revúcka dolina</a>]]>
Selenec (dolina)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Selenec_(dolina)">Selenec (dolina)</a>]]>
Skalné (dolina)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalné_(dolina)">Skalné (dolina)</a>]]>
Sklabinská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklabinská_dolina">Sklabinská dolina</a>]]>
Suchá dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Suchá_dolina_(Veľká_Fatra)">Suchá dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Teplá dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Teplá_dolina">Teplá dolina</a>]]>
Trlenská dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Trlenská_dolina">Trlenská dolina</a>]]>
Veľká dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_dolina_(Veľká_Fatra)">Veľká dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Vyšné Matejkovo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyšné_Matejkovo">Vyšné Matejkovo</a>]]>
Zalámaná dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zalámaná_dolina">Zalámaná dolina</a>]]>
Zelená dolina (Veľká Fatra)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Zelená_dolina_(Veľká_Fatra)">Zelená dolina (Veľká Fatra)</a>]]>
Ľubochnianska dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ľubochnianska_dolina">Ľubochnianska dolina</a>]]>
Žarnovická dolina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Žarnovická_dolina">Žarnovická dolina</a>]]>
Category:Vodné toky vo Veľkej Fatre
Beliansky potok (prítok Turca)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Beliansky_potok_(prítok_Turca)">Beliansky potok (prítok Turca)</a>]]>
Blatnický potok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Blatnický_potok">Blatnický potok</a>]]>
Dolinka (prítok Turca)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Dolinka_(prítok_Turca)">Dolinka (prítok Turca)</a>]]>
Sklabinský potok
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklabinský_potok">Sklabinský potok</a>]]>
Ľubochnianka
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ľubochnianka">Ľubochnianka</a>]]>
Category:Národný park Veľká Fatra
Blatné (jazero)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Blatné_(jazero)">Blatné (jazero)</a>]]>
Harmanecká jaskyňa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Harmanecká_jaskyňa">Harmanecká jaskyňa</a>]]>
Harmanecká tisina
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Harmanecká_tisina">Harmanecká tisina</a>]]>
Národný park Veľká Fatra
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Národný_park_Veľká_Fatra">Národný park Veľká Fatra</a>]]>
Rojkovské rašelinisko
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Rojkovské_rašelinisko">Rojkovské rašelinisko</a>]]>
Category:Horské chaty vo Veľkej Fatre
Chata pod Borišovom
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Chata_pod_Borišovom">Chata pod Borišovom</a>]]>
Horský hotel Kráľova Studňa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Horský_hotel_Kráľova_Studňa">Horský hotel Kráľova Studňa</a>]]>
Category:Vrchy vo Veľkej Fatre
Borišov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Borišov">Borišov</a>]]>
Drienok (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Drienok_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Drienok (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Frčkov
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Frčkov">Frčkov</a>]]>
Kečky
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Kečky">Kečky</a>]]>
Kráľova skala (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Kráľova_skala_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Kráľova skala (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Kráľova studňa
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Kráľova_studňa">Kráľova studňa</a>]]>
Krížna (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Krížna_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Krížna (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Lubená (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Lubená_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Lubená (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Lučenec (vrch)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Lučenec_(vrch)">Lučenec (vrch)</a>]]>
Lysec (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Lysec_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Lysec (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Magura (1 059,3 m n. m.)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Magura_(1_059,3_m_n._m.)">Magura (1 059,3 m n. m.)</a>]]>
Majerova skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Majerova_skala">Majerova skala</a>]]>
Malinné (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Malinné_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Malinné (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Minčol (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Minčol_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Minčol (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Ostredok (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostredok_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Ostredok (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Ostrá (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostrá_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Ostrá (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Ostré (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostré_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Ostré (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Ploská (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ploská_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Ploská (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Rakytov (vrch)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Rakytov_(vrch)">Rakytov (vrch)</a>]]>
Sidorovo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sidorovo">Sidorovo</a>]]>
Suchý vrch (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Suchý_vrch_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Suchý vrch (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Tlstá (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlstá_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Tlstá (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Veľká skala
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľká_skala">Veľká skala</a>]]>
Čebrať
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Čebrať">Čebrať</a>]]>
Čierny kameň
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Čierny_kameň">Čierny kameň</a>]]>
Šiprúň (vrch vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šiprúň_(vrch_vo_Veľkej_Fatre)">Šiprúň (vrch vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Šturec (vrch)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šturec_(vrch)">Šturec (vrch)</a>]]>
Šíp (vrch)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Šíp_(vrch)">Šíp (vrch)</a>]]>
Category:Sedlá Veľkej Fatry
Brestová (sedlo)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Brestová_(sedlo)">Brestová (sedlo)</a>]]>
Malý Šturec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Malý_Šturec">Malý Šturec</a>]]>
Príslop (sedlo vo Veľkej Fatre)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Príslop_(sedlo_vo_Veľkej_Fatre)">Príslop (sedlo vo Veľkej Fatre)</a>]]>
Rybovské sedlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Rybovské_sedlo">Rybovské sedlo</a>]]>
Sedlo Ploskej
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedlo_Ploskej">Sedlo Ploskej</a>]]>
Veľký Šturec
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľký_Šturec">Veľký Šturec</a>]]>
Ľubochnianske sedlo
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Ľubochnianske_sedlo">Ľubochnianske sedlo</a>]]>
.