||
Angola
Malambo (vattendrag i Angola, Lunda Sul)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Angola">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Malambo (vattendrag i Angola, Moxico)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Angola">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Colombia
Malambo (ort)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Colombia">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Malambo (kommun)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Colombia">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Kongo-Kinshasa
Malambo (vattendrag i Kongo-Kinshasa)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Kongo-Kinshasa">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Tanzania
Malambo (vattendrag i Tanzania, Katavi, lat -6,91, long 31,04)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Tanzania">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Malambo (vattendrag i Tanzania, Arusha)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Tanzania">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
Malambo (kulle)
<![CDATA[<br>Source: Wikipedia article <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Malambo_(olika_betydelser)#Tanzania">Malambo (olika betydelser)</a>]]>
.