Pile 10926: 100 pages on euwiki. Other formats: Plain text, wikitext, JSON, JSON (with metadata)

Use this pagepile in


 1. Elkarkortasun
 2. Kalkulagailu zientifiko
 3. Antzekotasun (geometria)
 4. Arrazoi (matematika)
 5. Ekuazioak ebaztea
 6. Zuhaitz-diagrama
 7. Zatiki laburtezin
 8. Eskalatze (matematika)
 9. Eragiketen hierarkia
 10. Trukakortasun
 11. Biraketa (matematika)
 12. Unifikazio (informatika)
 13. Zenbaki
 14. Zenbaki arrazional
 15. Estatistika
 16. Probabilitate
 17. Konbinatoria
 18. Zentro-joera (estatistika)
 19. Mediana
 20. Sakabanatze (estatistika)
 21. Histograma
 22. Pi (zenbakia)
 23. Azalera
 24. Pitagorasen teorema
 25. Zenbaki erreal
 26. Ehuneko
 27. Erreferentzia-sistema
 28. Angelu zuzen
 29. Faktorizazio
 30. Bolumen
 31. Kono
 32. Hiruki
 33. Poligono
 34. Elkarzut
 35. Aljebra
 36. Radian
 37. Koordenatu geografiko sistema
 38. Tangente
 39. Kalkulu-orri
 40. Bektore (matematika)
 41. Geometria
 42. Funtzio (matematika)
 43. Zirkunferentzia
 44. Latitude
 45. Longitude
 46. Esfera
 47. Korrelazio
 48. Batezbesteko aritmetiko sinple
 49. Barra-diagrama
 50. Lagin (estatistika)
 51. Populazio (estatistika)
 52. Permutazio
 53. Datu-diagrama
 54. Sakabanatze-diagrama
 55. Kontingentzia taula
 56. Piramide (geometria)
 57. Hexagono
 58. Aldakuntza (konbinatoria)
 59. Poliedro
 60. Logaritmo
 61. Simetria
 62. Berreketa
 63. Bigarren mailako ekuazio
 64. Polinomio
 65. Notazio zientifiko
 66. Progresio aritmetiko
 67. Zuzen (geometria)
 68. Plano
 69. Zatiki (matematika)
 70. Ruffiniren erregela
 71. Erroketa
 72. Zirkulu
 73. Funtzio esponentzial
 74. Ekuazio linealetako sistema
 75. Progresio geometriko
 76. Sinu
 77. Kosinu
 78. Zuzen erreal
 79. Segida (matematika)
 80. Ekuazio lineal
 81. Funtzio baten irudikapen grafiko
 82. Lauki
 83. Zenbaki irrazional
 84. Kartesiar koordenatu
 85. Inekuazio
 86. Lerro-diagrama
 87. Eragiketa (matematika)
 88. Funtzio koadratiko
 89. Funtzio lineal
 90. Luzera
 91. Talesen teorema (zirkulua)
 92. Talesen teorema (elkarketa)
 93. Triangelu angeluzuzen
 94. Moda
 95. Probabilitatearen interpretazio klasiko
 96. Translazio
 97. Paralelo (geometria)
 98. Hirurogeitar
 99. Banakortasun
 100. Malda (geometria)

URL:
https://tools.wmflabs.org/pagepile/api.php?action=get_data&format=html&id=10926


Automatic page pile history