Pile 10941: 97 pages on euwiki. Other formats: Plain text, wikitext, JSON, JSON (with metadata)

Use this pagepile in


 1. Aberastasunaren banaketa
 2. Aktibo
 3. Akziodun
 4. Aukera-kostu
 5. Aurrekontu
 6. Aurrekontu-defizit
 7. Aurrezki
 8. Balio Erantsiaren gaineko Zerga
 9. Banku
 10. Banku-kontu
 11. Bazkide
 12. Bideragarritasun-azterketa
 13. Bizi-kalitate
 14. Curriculum vitae
 15. Desberdintasun ekonomikoaren neurketa
 16. Diru
 17. Diru-sarrera
 18. Diruaren prezioa
 19. Ebaluazio
 20. Ekintzailetza sozial
 21. Ekoizpen-faktore
 22. Ekoizpen-prozesu
 23. Ekoizpen baliabide
 24. Ekonomia
 25. Enplegu
 26. Enpresa
 27. Enpresa-sorrera
 28. Enpresa pribatu
 29. Enpresa publiko
 30. Enpresaburu
 31. Enpresaren ekonomia
 32. Erantzukizun mugatuko sozietate
 33. Errentaren banaketa
 34. Etxeko ekonomia
 35. Euro
 36. Europako Merkataritza Libreko Erkidegoa
 37. Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Ituna
 38. Fakturazio
 39. Gainbalio
 40. Garapen ekonomikoa
 41. Garapen iraunkor
 42. Gastu
 43. Gizarte ardura korporatibo
 44. Gizarte ekonomia
 45. Gizarte segurantza
 46. Greba
 47. Hazkunde ekonomiko
 48. Inflazio
 49. Interes tasa
 50. Interkooperazio
 51. Jabetza pribatu
 52. Jatorrizko metaketa
 53. Kanpo merkataritza
 54. Kapital sozial (enpresa)
 55. Komunal
 56. Kontabilitate
 57. Kontsumo
 58. Kooperatiba
 59. Kreditu-txartel
 60. Kudeaketa
 61. Lan-arriskuak
 62. Lan-eskubideak
 63. Lan-harremanak
 64. Lan erreproduktibo
 65. Lan kontratu
 66. Lan produktibo
 67. Laneko segurtasun eta osasun
 68. Langabezia
 69. Langile
 70. Langile autonomo
 71. Marketin
 72. Merkataritza elektroniko
 73. Monopolio
 74. Mozkin
 75. Multinazional
 76. Mutualismo
 77. Nafarroako Foru Erkidegoko Ekonomia Hitzarmena
 78. Nazionalizazio
 79. Negoziazio kolektibo
 80. Nekazaritza
 81. Oligopolio
 82. Pasibo
 83. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga
 84. Pribatizazio
 85. Proletario
 86. Sektore ekonomiko
 87. Sindikatu
 88. Sozietate anonimo
 89. Sozietate kolektibo
 90. Urteko txosten
 91. Zeharkako zerga
 92. Zerga
 93. Zerga-iruzurra
 94. Zor
 95. Zor pribatu
 96. Zor publiko
 97. Zuzeneko zerga

URL:
https://tools.wmflabs.org/pagepile/api.php?action=get_data&format=html&id=10941


Automatic page pile history