MediaWiki namespace clean-up tool

Language code dot wikiproject dot org

Notes:

  1. FIXME: Doesn't work correctly for MediaWiki:Title/xx pages
  2. For large wikis it doesn't get all pages, since there is a limit
  3. Update 2012-12-23: Wikivoyage and Wikidata added

. .org

Going to compare local message pages on lo.wikipedia.org to the default lo localisation (Allmessages; Allpages)

Doing basic query to check API availability ... (query) OK

Getting list of pages in MediaWiki namespace ... (query) OK

Getting content of these messages ... (query) OK

Table of contents:

Identical

Local messages that have content that is identical to the default content (redundant; to delete):

Nothing.

List of custom messages identical to default (for deleting by bot):

(none)

No default

No default (either redundant because the message no longer exists, or locally-used custom messages):

MessageContent
addedwatch (histdelTW.N)ເພີ່ມໃສ່ລາຍການຕິດຕາມແລ້ວ
allmessagesmodified (histdelTW.N)ສະແດງແຕ່ອັນທີ່ຖືກດັດແປງ
allnotinnamespace (histdelTW.N)ທຸກໆໜ້າ (ນອກຈາກ ໃນ $1 namespace)
allpagesnext (histdelTW.N)ຕໍ່ໄປ
allpagesprev (histdelTW.N)ກ່ອນໜ້າ
alphaindexline (histdelTW.N)$1 ຫາ $2
alreadyloggedin (histdelTW.N)ຜູ້ໃຊ້ $1, ທ່ານ ໄດ້ເຊັນເຂົ້າແລ້ວ!
antispoof-name-conflict (histdelTW.N)ຊື່ "$1" ຄ້າຍຄືກັບ ບັນຊີ "$2" ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂພດ. ກະລຸນາ ເລືອກ ຊື່ອື່ນ.
articletitles (histdelTW.N)ບົດຄວາມ ເລີ່ມດ້ວຍ ''$1''
blacklistedusername (histdelTW.N)ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ໃນ ບັນຊີດຳ
blockededitsource (histdelTW.N)ເນື້ອໃນ ຂອງ '''ການດັດແປງໂດຍທ່ານ '''ຕໍ່ກັບ '''$1''' ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
blocklistline (histdelTW.N)$1, $2 ຫ້າມ $3 ($4)
booksources-go (histdelTW.N)ໄປ
bugreports (histdelTW.N)ລາຍງານ ບັນຫາທາງໂປແກມ
bugreportspage (histdelTW.N)ໂຄງການ:ລາຍງານບັນຫາທາງໂປແກມ
byname (histdelTW.N)ຕາມຊື່
bysize (histdelTW.N)ຕາມ ຂະໜາດ
cachederror (histdelTW.N)ທາງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຂອງ ໜ້າທີ່ທ່ານຊອກຫາ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະບັບຫຼ້າສຸດ.
cantcreateaccounttext (histdelTW.N)ການສ້າງບັນຊີ ຈາກ ທີ່ຢູ່ IP ($1) ນີ້​ໄດ້ຖືກຫ້າມ. ອັນນີ້​ ອາດແມ່ນຍ້ອນມີການສ້າງບັນຫາ ຫຼື ຂຽນໂລເລ ຈາກ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການເຂົ້າຫາ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ທ່ານໃຊ້.
captcha-badpass (histdelTW.N)ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂປແກມຊອກຫາລະຫັດຜ່ານແບບອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາແກ້ເລກບວກງ່າຍໆນີ້ ແລ້ວ ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ ໃນ ກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພິ່ມຕື່ມ]]):
category-media-count (histdelTW.N)ມີ $1 ບົດຄວາມ ໃນ ໝວດນີ້.
categoryarticlecount (histdelTW.N)ມີ $1 ບົດຄວາມ ໃນ ໝວດນີ້.
categorytree-show-list (histdelTW.N)ສະແດງເປັນລາຍການ
categorytree-show-tree (histdelTW.N)ສະແດງເປັນໂຄງສ້າງ
categorytree-tab (histdelTW.N)ໂຄງສ້າງ
categorytree-too-many-subcats (histdelTW.N)ບໍ່ສາມາດສະແດງໝວດເປັນໂຄງສ້າງ ເພາະມັນມີຫຼາຍໝວດໂພດ
changes (histdelTW.N)ການປ່ຽນແປງ
checkuser-log (histdelTW.N)ບັນທຶກການກວດຜູ້ໃຊ້
clearwatchlist (histdelTW.N)ລຶບລາຍການຕິດຕາມ

Raw list:

MediaWiki:addedwatch
MediaWiki:allmessagesmodified
MediaWiki:allnotinnamespace
MediaWiki:allpagesnext
MediaWiki:allpagesprev
MediaWiki:alphaindexline
MediaWiki:alreadyloggedin
MediaWiki:antispoof-name-conflict
MediaWiki:articletitles
MediaWiki:blacklistedusername
MediaWiki:blockededitsource
MediaWiki:blocklistline
MediaWiki:booksources-go
MediaWiki:bugreports
MediaWiki:bugreportspage
MediaWiki:byname
MediaWiki:bysize
MediaWiki:cachederror
MediaWiki:cantcreateaccounttext
MediaWiki:captcha-badpass
MediaWiki:category-media-count
MediaWiki:categoryarticlecount
MediaWiki:categorytree-show-list
MediaWiki:categorytree-show-tree
MediaWiki:categorytree-tab
MediaWiki:categorytree-too-many-subcats
MediaWiki:changes
MediaWiki:checkuser-log
MediaWiki:clearwatchlist

Custom

Custom (should stay or can be transferred to MessagesLo.php file):

MessageCustomDefault
aboutpage (TW.N)ວິກິພີເດຍProject:ກ່ຽວກັບ
addedwatchtext (TW.N)ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ [[Special:Watchlist|ລາຍການຕິດຕາມ]] ຂອງ ທ່ານ. ການປ່ຽນແປງ ໃນໜ້ານີ້ ແລະ ໜ້າສົນທະນາ ຂອງ ມັນ ຈະຖືກ ສະແດງຢູ່ຫັ້ນ, ແລະ ໜ້າ ຈະປະກົດ '''ເຂັ້ມ'''ຂຶ້ນ ໃນ [[Special:Recentchanges|ລາຍການການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ]] ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຖ້າ ທ່ານ ຢາກເອົາມັນອອກ ຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ, ທ່ານ ສາມາດ ກົດ "ເຊົາຕິດຕາມ" ຢູ່ ທາງຂ້າງ.ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ [[Special:Watchlist|ລາຍການຕິດຕາມ]] ຂອງ ທ່ານ
allinnamespace (TW.N)ທຸກໆໜ້າ ຂອງ ($1 namespace)All pages ($1 namespace)
alllogstext (TW.N)ສະແດງ ບັນທຶກ ການອັບໂຫຼດ, ການລຶບ, ການປົກປ້ອງ, ການຫ້າມ ແລະ sysop. ທ່ານ ສາມາດຄັດຈ້ອນ ການສະແດງ ໂດຍ ເລືອກ ປະເພດການບັນທຶກ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໜ້າທີ່ມີຜົນກະທົບ.Combined display of all available logs of {{SITENAME}}. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
allmessagestext (TW.N)ນີ້ ແມ່ນ ລາຍການຂໍ້ຄວາມລະບົບ ໃນ MediaWiki namespace.This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation MediaWiki Localisation] and [https://translatewiki.net translatewiki.net] if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
allpagesbadtitle (TW.N)ຫົວຂໍ້ ຂອງ ໜ້າດັງກ່າວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດໃຊ້ ຄຳນຳໜ້າ ທີ່ inter-language ຫຼື inter-wiki ໄດ້ສະຫງວນໄວ້. ມັນອາດຈະມີ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໂຕໜັງສື ທີ່ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ ໃນ ຫົວຂໍ້ໄດ້.The given page title was invalid or had an inter-language or inter-wiki prefix. It may contain one or more characters that cannot be used in titles.
alreadyrolled (TW.N)ບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັບຄືນ ຫາ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງ [[:$1]] ໂດຍ [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); ບາງຄົນ ອາດຈະດັດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນກັບຄືນແລ້ວ. ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ ແມ່ນ ເຮັດໂດຍ [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).Cannot rollback last edit of [[:$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|talk]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$2|{{int:contribslink}}]]); someone else has edited or rolled back the page already. The last edit to the page was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|talk]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).
and (TW.N)ແລະ ແລະ
articleexists (TW.N)ມີໜ້າຊືນີ້ແລ້ວ, ຫຼື ຊື່ ທີ່ທ່ານເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາເລືອກຊື່ໃໝ່.ມີໜ້າຊື່ນີ້ແລ້ວ ຫຼື ຊື່ບໍ່ຖືກ. ກະລຸນາເລືອກຊື່ອື່ນ.
brokenredirects-delete (TW.N)(ລຶບ)ລຶບ
brokenredirects-edit (TW.N)(ດັດແກ້)ດັດແກ້
cantcreateaccount-text (TW.N)ການສ້າງບັນຊີ ຈາກ IP ນີ້ ($1) ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍ [[ຜູ້ໃຊ້:$3|$3]]. ເຫດຜົນ ໃຫ້ໄວ້ ໂດຍ $3 ແມ່ນ ''$2''ການສ້າງບັນຊີ ຈາກ IP ນີ້ ($1) ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍ [[User:$3|$3]]. ເຫດຜົນ ໃຫ້ໄວ້ ໂດຍ $3 ແມ່ນ ''$2''
captcha-addurl (TW.N)ການດັດແກ້ຂອງທ່ານ ມີ ການກາງລິ້ງຄ໌ຫາພາຍນອກ. ເພື່ອເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆທາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຜົນບວກ ໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ]]):ການດັດແກ້ຂອງທ່ານ ມີ ການກາງລິ້ງຄ໌ຫາພາຍນອກ. ເພື່ອເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຜົນບວກ ໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ]]):
captcha-createaccount (TW.N)ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສ້າງບັນຊີແບບອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆ ທາງລຸ່ມ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສ້າງບັນຊີແບບອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆ ຂ້າງລຸ່ມ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):
captcha-edit (TW.N)ການດັດແກ້ ຂອງ ທ່ານ ມີລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ. ເພື່ອ ເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ , ກະລຸນາແກ້ເລກບວກ ງ່າຍໆທາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ໃນ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):ການດັດແກ້ ຂອງ ທ່ານ ມີລິ້ງູຄ໌ພາຍນອກ. ເພື່ອ ເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາແກ້ເລກບວກ ງ່າຍໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ໃນ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):
categoriespagetext (TW.N)ມີ ບັນດາ ໝວດ ຕໍ່ໄປນີ້ ຢູ່ ວິກີ.ມີ ບັນດາ ໝວດ ຕໍ່ໄປນີ້ ຢູ່ ວິກີ. [[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here. Also see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].
category-article-count (TW.N){{PLURAL:$2|ໝວດນີ້ມີໜ້າຢູ່ພຽງໜ້າດຽວ|ມີ {{PLURAL:$1|ໜ້າດຽວ|$1 ໜ້າ}} ໃນໝວດນີ້ ທັງໝົດ $2}}{{PLURAL:$2|ໝວດນີ້ມີພຽງໜ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.|ມີ {{PLURAL:$1|ໜ້າດຽວ|$1 ໜ້າ}} ໃນໝວດນີ້, ຈາກທັງໝົດ $2.}}
categorytree-error (TW.N)ມີບັນຫາໃນການອ່ານຂໍ້ມູນການໂຫຼດຂໍ້ມູນມີປັນຫາ
checkuser-reason (TW.N)ເຫດຜົນເຫດຜົນ:
clearyourcache (TW.N)'''ເອົາໃຈໃສ່:''' ຫຼັງຈາກບັນທຶກ, ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງເວັ້ນຜ່ານ ຂໍ້ມູນເກົ່າທີ່ ໂປແກມທ່ອງເວັບ ຂອງ ທ່ານບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງ. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' ກົດ ''Shift'' ໃນເວລາຄລິກ ''Reload'', ຫຼືກົດ ''Ctrl-Shift-R'' (''Cmd-Shift-R'' ໃນ ເມັກຄິນທົສ); '''IE:''' ກົດ ''Ctrl'' ໃນເວລາຄລິກ ''Refresh'', ຫຼືກົດ ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''': ກົດປຸ່ມ ''Reload'' , ຫຼື ກົດ ''F5''; '''Opera''' ຜູ້ໃຊ້ອາດຈຳເປັນຕ້ອງລຶບ ຂໍ້ມູນບັນທຶກໂດຍສິ້ນເຊີງ ໃນ ''Tools→Preferences''.Note: After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes. * Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R on a Mac) * Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R on a Mac) * Internet Explorer: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5 * Opera: Go to Menu → Settings (Opera → Preferences on a Mac) and then to Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files.

Array of translations made on local wiki (might be partially transferable to translatewiki/MessagesXx file):

'aboutpage' => 'ວິກິພີເດຍ',
'addedwatchtext' => 'ໜ້າ "[[:$1]]" ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່  [[Special:Watchlist|ລາຍການຕິດຕາມ]] ຂອງ ທ່ານ.
ການປ່ຽນແປງ ໃນໜ້ານີ້ ແລະ ໜ້າສົນທະນາ ຂອງ ມັນ ຈະຖືກ ສະແດງຢູ່ຫັ້ນ,
ແລະ ໜ້າ ຈະປະກົດ '''ເຂັ້ມ'''ຂຶ້ນ ໃນ [[Special:Recentchanges|ລາຍການການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ]] ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຖ້າ ທ່ານ ຢາກເອົາມັນອອກ ຈາກ ລາຍການຕິດຕາມ ຂອງ ທ່ານ, ທ່ານ ສາມາດ ກົດ "ເຊົາຕິດຕາມ" ຢູ່ ທາງຂ້າງ.',
'allinnamespace' => 'ທຸກໆໜ້າ ຂອງ ($1 namespace)',
'alllogstext' => 'ສະແດງ ບັນທຶກ ການອັບໂຫຼດ, ການລຶບ, ການປົກປ້ອງ, ການຫ້າມ ແລະ sysop.
ທ່ານ ສາມາດຄັດຈ້ອນ ການສະແດງ ໂດຍ ເລືອກ ປະເພດການບັນທຶກ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໜ້າທີ່ມີຜົນກະທົບ.',
'allmessagestext' => 'ນີ້ ແມ່ນ ລາຍການຂໍ້ຄວາມລະບົບ ໃນ MediaWiki namespace.',
'allpagesbadtitle' => 'ຫົວຂໍ້ ຂອງ ໜ້າດັງກ່າວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດໃຊ້ ຄຳນຳໜ້າ ທີ່ inter-language ຫຼື inter-wiki ໄດ້ສະຫງວນໄວ້. ມັນອາດຈະມີ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໂຕໜັງສື ທີ່ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ ໃນ ຫົວຂໍ້ໄດ້.',
'alreadyrolled' => 'ບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັບຄືນ ຫາ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງ  [[:$1]]
ໂດຍ [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); ບາງຄົນ ອາດຈະດັດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນກັບຄືນແລ້ວ.

ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ ແມ່ນ ເຮັດໂດຍ [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).',
'and' => 'ແລະ',
'articleexists' => 'ມີໜ້າຊືນີ້ແລ້ວ, ຫຼື 
ຊື່ ທີ່ທ່ານເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາເລືອກຊື່ໃໝ່.',
'brokenredirects-delete' => '(ລຶບ)',
'brokenredirects-edit' => '(ດັດແກ້)',
'cantcreateaccount-text' => 'ການສ້າງບັນຊີ ຈາກ IP ນີ້ (<b>$1</b>) ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍ [[ຜູ້ໃຊ້:$3|$3]].

ເຫດຜົນ ໃຫ້ໄວ້ ໂດຍ $3 ແມ່ນ ''$2''',
'captcha-addurl' => 'ການດັດແກ້ຂອງທ່ານ ມີ ການກາງລິ້ງຄ໌ຫາພາຍນອກ. ເພື່ອເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆທາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຜົນບວກ ໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ]]):',
'captcha-createaccount' => 'ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສ້າງບັນຊີແບບອັດຕະໂນມັດ, ກະລຸນາ ແກ້ເລກບວກງ່າຍໆ
	ທາງລຸ່ມ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
'captcha-edit' => 'ການດັດແກ້ ຂອງ ທ່ານ ມີລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ. ເພື່ອ ເປັນການຊ່ອຍປ້ອງກັນ ສະແປມອັດຕະໂນມັດ
	, ກະລຸນາແກ້ເລກບວກ ງ່າຍໆທາງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວ ພິມຄຳຕອບໃສ່ໃນ ກັບ ([[Special:Captcha/help|more info]]):',
'categoriespagetext' => 'ມີ ບັນດາ ໝວດ ຕໍ່ໄປນີ້ ຢູ່ ວິກີ.',
'category-article-count' => '{{PLURAL:$2|ໝວດນີ້ມີໜ້າຢູ່ພຽງໜ້າດຽວ|ມີ {{PLURAL:$1|ໜ້າດຽວ|$1 ໜ້າ}} ໃນໝວດນີ້ ທັງໝົດ $2}}',
'categorytree-error' => 'ມີບັນຫາໃນການອ່ານຂໍ້ມູນ',
'checkuser-reason' => 'ເຫດຜົນ',
'clearyourcache' => ''''ເອົາໃຈໃສ່:''' ຫຼັງຈາກບັນທຶກ, ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງເວັ້ນຜ່ານ ຂໍ້ມູນເກົ່າທີ່ ໂປແກມທ່ອງເວັບ ຂອງ ທ່ານບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເບິ່ງຜົນການປ່ຽນແປງ. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' ກົດ ''Shift'' ໃນເວລາຄລິກ ''Reload'', ຫຼືກົດ ''Ctrl-Shift-R'' (''Cmd-Shift-R'' ໃນ ເມັກຄິນທົສ); '''IE:''' ກົດ ''Ctrl'' ໃນເວລາຄລິກ ''Refresh'', ຫຼືກົດ ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''': ກົດປຸ່ມ ''Reload'' , ຫຼື ກົດ ''F5''; '''Opera''' ຜູ້ໃຊ້ອາດຈຳເປັນຕ້ອງລຶບ ຂໍ້ມູນບັນທຶກໂດຍສິ້ນເຊີງ ໃນ ''Tools→Preferences''.',