Przeszukano 213 kategorii w poszukiwaniu artykułów oczekujących na przejrzenie...
 1. Kategoria:Objawy_chorobowe
  1. Zespół suchego oka
  2. Hiperwentylacja
  3. Objaw de Musseta
 2. Kategoria:Choroby_genetyczne
  1. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
  2. Choroba Parkinsona
 3. Kategoria:Choroby_nowotworowe
  1. DFTD
 4. Kategoria:Choroby_układu_pokarmowego
  1. Ostre rozdęcie okrężnicy
 5. Kategoria:Choroby_skóry
  1. Łupież
 6. Kategoria:Stany_nagłe_w_medycynie
  1. Sepsa
 7. Kategoria:Choroby_układu_krążenia
  1. Nagła śmierć sercowa
 8. Kategoria:Głuchota
  1. Kultura Głuchych
 9. Kategoria:Choroby_nerek
  1. Nefropatia IgA
 10. Kategoria:Broń_biologiczna
  1. Broń biologiczna
 11. Kategoria:Inkontynencja
  1. Sztuczny zwieracz cewki moczowej
 12. Kategoria:Izolowane_objawy_psychiatryczne
  1. Myślenie życzeniowe
 13. Kategoria:Niepełnosprawność_intelektualna
  1. Niepełnosprawność intelektualna
 14. Kategoria:Choroby_autoimmunologiczne
  1. Choroby autoimmunologiczne
 15. Kategoria:Zaburzenia_stanu_odżywienia
  1. Pelagra
 16. Kategoria:Języki_migowe_i_migane
  1. Język migowy
 17. Kategoria:Zaburzenia_depresyjne
  1. Zaburzenia depresyjne
 18. Kategoria:Idiopatyczne_śródmiąższowe_zapalenia_płuc
  1. Idiopatyczne włóknienie płuc
 19. Kategoria:Pedofilia
  1. Kastracja chemiczna

Znaleziono 22 artykuły oczekujące na przejrzenie. Open first 20 in tabs Otwórz wszystkie w kartach