Sjekk stemmeberettigelse ved valg

Brukernavn:
Valg: Åremålsvalg 2. pulje 2018

Analyse

Resultat

DanmicholoBot er ikke stemmeberettiget ved Åremålsvalg 2. pulje 2018.