Templatetiger (de) (en)

Parameter of template: Владимир Ильич Лениндин төрөлгөн күнүн 100-жылдыгын салтаннаттык менен белгилөө юбилейлик медалы
SELECT `entry_name`,sum FROM `kywiki_para` WHERE `tp_name` LIKE 'Владимир Ильич Лениндин төрөлгөн күнүн 100-жылдыгын салтаннаттык менен белгилөө юбилейлик медалы' ORDER BY sum DESC
sumwith withoutparameter