Templatetiger (de) (en)

Parameter of template: Милитаристтик Жапонияны жеңгендигинин 30 жыдыгы медалы (Монголия)
SELECT `entry_name`,sum FROM `kywiki_para` WHERE `tp_name` LIKE 'Милитаристтик Жапонияны жеңгендигинин 30 жыдыгы медалы (Монголия)' ORDER BY sum DESC
sumwith withoutparameter