Templatetiger (de) (en)

Parameter of template: Түштүктүн кара металлургияларынын ишканаларын калыбына келтиргендиги үчүн медалы
SELECT `entry_name`,sum FROM `kywiki_para` WHERE `tp_name` LIKE 'Түштүктүн кара металлургияларынын ишканаларын калыбына келтиргендиги үчүн медалы' ORDER BY sum DESC
sumwith withoutparameter