Templatetiger (de) (en)

Parameter of template: Heydər Hüseynov fəlsəfi fikir və məntiq təbliği mükafatı
SELECT `entry_name`,sum FROM `azwiki_para` WHERE `tp_name` LIKE 'Heydər Hüseynov fəlsəfi fikir və məntiq təbliği mükafatı' ORDER BY sum DESC
sumwith withoutparameter