Templatetiger (de) (en)

Parameter of template: Kosmosun öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə medalı
SELECT `entry_name`,sum FROM `azwiki_para` WHERE `tp_name` LIKE 'Kosmosun öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə medalı' ORDER BY sum DESC
sumwith withoutparameter