Templatetiger (de) (en)
SELECT /* LIMIT:60 */ DISTINCT `name_id`,`name` FROM `kywiki` WHERE `tp_name` LIKE 'Владимир Ильич Лениндин төрөлгөн күнүн 100-жылдыгын салтаннаттык менен белгилөө юбилейлик медалы' LIMIT 0,30
0 - of

no entries