Template linking and transclusion check

Checks and reports which articles that transcludes a template that are not linked from the template, and which articles that are linked from a template but do not transclude it.

.wikipedia.org
(including namespace)

Results for Şablon:İstatistik (edit)

Mismatch between transclusions and links
Transclusion but no linkLink but no transclusion

Total: 8
Serbestlik derecesi (istatistik) (edit)
Olasılık dağılımı (edit)
Kolmogorov-Smirnov sınaması (edit)
Zaman serisi (edit)
F-testi (edit)
Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması (edit)
Basit rastgele örnekleme (edit)
Student'in t testi (edit)

Total: 81
Autoregresif bileştirilmiş hareketli ortalama modeli (create)
Bayes-tipi kestirimci (create)
Bayesci çıkarım (create)
Başarısızlık oranı (create)
Bloklama (create)
Bloklu tek-yönlü varyans analizi (create)
Box–Jenkins (create)
Deneysel hata (create)
Deneysel tasarım (create)
Doğrusal regresyon (create)
Duyarlılık ve belirleme (create)
Etki büyüklüğü (create)
Etki karışımı değişkeni (create)
Faktör analizi (create)
Genel doğrusal model (create)
Genelleştirilmiş doğrusal model (create)
Histogram (edit)
I.Tür ve II.Tür hata (create)
Kanonik korelasyon analizi (create)
Kaplan–Meier tahmin edicisi (create)
Kendall tau sıralama korelasyon katsayısı (create)
Kesirlilikler (kantil) (create)
Kestirim (create)
Korrelogram (create)
Kovaryans analizi (create)
Kümeleme analizi (edit)
Log-sıra testi (create)
Logistik regresyon (create)
Maksimum aralık verme kestirimi (create)
Maksimum olabilirlilik (create)
Meta-analiz (create)
Minimum uzaklık kestirimi (create)
Momentler yöntemi (istatistik) (create)
Orantılı tehlikeler modeli (create)
P-değeri (edit) P değeri (edit)
Parametrik hipotez testi (create)
Parametrik olmayan regresyon (create)
Parametrik olmayan çıkarımsal analiz (create)
Parametrik çıkarımsal analiz (create)
Q-Q grafiği (create)
Regresyon (edit)
Sağkalım fonksiyonu (create)
Serpilme diyagramı (edit)
Spektral yoğunluk kestirimi (create)
Sürekli olasılık dağılımları (edit)
Sıklık çizelgesi (create)
Sınama gücü (create)
Tek-yönlü varyans analizi (create)
Tek anakütle orantısı için parametrik hipotez testi (create)
Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez testi (create)
Temel bileşenler analizi (create)
Trend uygulama kestirimi (create)
Uygunluk analizi (create)
Wald testi (create)
Wilcoxon'in işaretli sıralama testi (create)
Yarıparametrik regresyon (create)
Yineleme (create)
Zaman grafiği (create)
Zaman seri kestirim değerlendirmesi (create)
Zaman serileri analizi (create)
Zaman serilerinin dekompozisyonu (create)
Zaman serisi yapisal model ögeleri (create)
Zaman serisi ögeleri saptanması (create)
Çokdeğişkenli istatistik (create)
Çokdeğişkenli regresyon modeli (create)
Çoklu-yönlü sınıflandırma tabloları (create)
Çubuk grafiği (create)
Çıkarımsal kestirim (create)
Örneklem büyüklüğü (create)
Örnekleme dağılımı (create)
Üssel düzgünleştirme (create)
İki anakütle orantısı farkı için parametrik hipotez testi (create)
İki anakütle ortalaması farkı için hipotez testi (create)
İki anakütle standart sapması oranı için parametrik hipotez testi (create)
İlişki tablosu (create)
İnanılır aralık (create)
İstastistik Outline (create)
İstatistik makaleleri endeksi (create)
İstatistiksel deneysel tasarım tipleri (create)
İstatistiksel grafikler (create)
İstatistiksel tablolar (create)

 Links to redirects
 

Total: 1
P-değeri (edit) P değeri (edit)

 

Complete report...

Generated: Fri, 18 Jan 2019 11:52:18 UTC. Duration: 1 second.

This tool is provided by Chameleon 2015. Powered by Wikimedia Labs.

Translations are powered by translatewiki.net and Intuition. Change language! (Help translate this tool!)