Images of Wiki Loves Earth 2017 in Bulgaria


Tool Labs – Tools for Wiki Loves Photo Competitions

Back to Wiki Loves Earth 2017Панорама от скалите край Карлуково.jpg

Пещера Проходна.jpg

Яйлата Камен бряг.jpg

По пътят за Чипровски водопад.jpg

Залез над Мелнишките пирамиди.jpg

Слънчеви лъчи над Мелнишките пирамиди.jpg

Беглик Таш Дневна 360 градусова панорама.jpg

Синеморец залез.jpg

Панорама на село Червен.jpg

Долната каскада на водопад Варовитец.jpg

По пътеката за Боянски водопад.jpg

Побити камъни (панорама от март 2017).jpg

Изглед към западна Стара планина от Белоградчишки скали.jpg

Белоградчишки скали изглед към Западна Стара планина.jpg

Западен предбалкан.jpg

Изглед от Белоградчишки скали.jpg

Изглед към западна Стара планина.jpg

Залез в Родопите.jpg

Централен Балкан - 1.jpg

Река Струмешница, Чинари до Самуилова Крепост.jpg

Изглед към каньона на Белоградчишките скали.jpg

Западен предбалкан - 2.jpg

Болата залив.jpg

Западен предбалкан - 3.jpg

Западен предбалкан -1.jpg

Екопътека "Под пръските на водопада".jpg

Беглик Таш залез.jpg

Синият час над Мелнишките пирамиди.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No4.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No2.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No1.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Ковачевица - No4.jpg

СКАКАЛОТО - Природна забележителност - с. Орехово – PZ085 No3.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No4.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No4.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No8.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – Доспат - No2.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No3.jpg

СКАКАЛОТО - Природна забележителност - с. Орехово – PZ085 No2.jpg

Горска приказка от Тетевен.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – Доспат - No3.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – Доспат - No4.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No5.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No3.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No8.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No2.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No10.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No2.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No2.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No3.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No15.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No1.jpg

Родопи – Средни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1031 – долината на река Сушица до с. Мостово - No2.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No3.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No5.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No9.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No12.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No15.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) 2 - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No14.jpg

СКАКАЛОТО - Природна забележителност - с. Орехово – PZ085 No1.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No11.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No5.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No7.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No11.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No11.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No4.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No6.jpg

Родопи – Средни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1031 – долината на река Сушица до с. Мостово - No5.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No12.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No13.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No4.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No7.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Ковачевица - No3.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No10.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No10.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No7.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – Доспат - No1.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No2.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No12.jpg

Река Места – Долината на Река Места – ZZ1021 - ЗЗ по директивата за местообитанията - No2.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Ковачевица - No2.jpg

С изглед към Рила.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No1.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Балдево - No3.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No7.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No5.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Балдево - No2.jpg

Родопи – Средни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1031 – долината на река Сушица до с. Мостово - No3.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No6.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No4.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No3.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No12.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No13.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No6.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No2.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No13.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No9.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No6.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – до с. Рибарци, река Арда (яз. Кърджали) - No2.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No10.jpg

Река Места – Долината на Река Места – ZZ1021 - ЗЗ по директивата за местообитанията - No1.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No1.jpg

Родопи – Средни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1031 – долината на река Сушица до с. Мостово - No4.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No4.jpg

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ - Природна забележителност – PZ131 - с. Бели пласт - No6.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No3.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No14.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No1.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No5.jpg

Родопи – Средни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1031 – долината на река Сушица до с. Мостово - No1.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – до с. Рибарци, река Арда (яз. Кърджали) - No3.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No9.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Балдево - No1.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No1.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No7.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No6.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No6.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No10.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No7.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No9.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No14.jpg

Родопи – Западни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1030 – до с. Орехово - No9.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No8.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No10.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No3.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No9.jpg

КАЯ БУНАР - Природна забележителност - с. Хотница – PZ188 No5.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No8.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No7.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No14.jpg

Екопътека Деяница.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No11.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No8.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No13.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No8.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No2.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No5.jpg

Купените (Реселешки кукли) - Природна забележителност - PZ158 No6.jpg

Mountain Pirin.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – вековното дърво до връх Манастирище - No2.jpg

A Summer Walk 1.jpg

S.Bulgari- s.Kosti 2.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – вековното дърво до връх Манастирище - No3.jpg

S.Bulgari- s.Kosti.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No1.jpg

Поглед от връх Триглав.jpg

Хижа Триглав.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No2.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – вековното дърво до връх Манастирище - No1.jpg

Язовир Пчелина.jpg

Последни слънчеви лъчи над село Влахи.jpg

Поляна до река Бели Лом.jpg

Побити камъни Сеново.jpg

Водопад Горица в ранна пролет.jpg

Река Арда ято Белочели гъски.jpg

Над Село Дряновец.jpg

Римски път.jpg

Блестящ напръстник.jpg

Хижа Семково.jpg

Река Бели Лом.jpg

Arkutino Bulgaria panorama.jpg

Чипровски водопад.jpg

Ропотамо Бегликташ Странджа 2.jpg

До Сеново река.jpg

Езерото пред хижа Семково.jpg

Arkutino Bulgaria.jpg

Поле до река Бели Лом.jpg

Село Дряновец.jpg

Ропотамо Бегликташ Странджа.jpg

Смръчкула до хижа Козя стена, месец Април.jpg

Побити камъни (март 2017).jpg

Pleven hut to Botev peak.jpg

Село Кашина.jpg

Скални образования Сеново.jpg

Над Дряновец.jpg

Скала край Сеново.jpg

Местност до река Бели Лом.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – до с. Рибарци, река Арда (яз. Кърджали) - No4.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No6.jpg

Централен Балкан – буфер – ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1493 – гледка от връх Бузлуджа - No3.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – до с. Рибарци, река Арда (яз. Кърджали) - No1.jpg

Родопи – Източни - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1032 – Източни Родопи от Перперикон, с. Горна крепост - No5.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No3.jpg

Последни слънчеви лъчи над Гара Лакатник.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No4.jpg

КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА ПРОХОДНА - Природна забележителност – PZ028 – с. Карлуково - No15.jpg

Каменна сватба (Скални гъби) - Зимзелен - Природна забележителност - PZ132 No8.jpg

Природен парк Витоша – PP01 – масив Витоша – гледка от Плана планина - No8.jpg

Водопад по пътеката за Под камико.jpg

Делнично спокойствие край Боянски водопад.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No7.jpg

Плана - ЗЗ по директивата за местообитанията – ZZ1307 – до с. Плана, връх Манастирище - No5.jpg

Първият по голям водопад по пътеката за Боянски водопад.jpg

Рила Планина.jpg

Гъби.jpg

Горска печурка - Витоша над Железница.jpg

Централен Балкан 17.jpg
Made with Flask
The source of this tool is available under GNU General Public License 3.0 (GPL V3).