Images of Wiki Loves Monuments 2016 in Algeria


Tool Labs – Tools for Wiki Loves Photo Competitions

Back to Wiki Loves Monuments 2016Monument du Martyre 2.jpg

Monument du Martyr.jpg

Constantine, les gorges du Rhummel, la nuit.jpg

Les Gorges du Rhummel . Vue sur le pont Sidi M'Cid et la Grande Arche Naturelle.jpg

Les Gorges du Rhummel.jpg

Constantine, l'arche naturelle et le pont Sidi M'Cid.jpg

Les Gorges du Rhummel . Vue sur le pont des Chutes et le Mont Sidi M'Cid.jpg

Ain el blad mila - Algérie.jpg

Les deux arcs de triomphe.jpg

Mosqué Sidi Ghanem.jpg

Théatre de Djemila.jpg

Ksar de Tamentit 04.jpg

Parc national de Chréa 01.jpg

Djamaâ el Kebir.jpg

Romain Théâtre (Djemila).jpg

Théâtre of Djemila.jpg

Bab el Bled.jpg

Place des martyrs Adrar 02.jpg

Ksar de Beni abbes.jpg

Parc national de Chréa 02.jpg

Vieux mila 1.jpg

Ain El Bled.jpg

Constantine,le monument aux morts.jpg

Mosqué Abu muhajir Al dinar.jpg

Place des martyrs Adrar 03.jpg

Temple (Djemila) Algeria.jpg

Ksar de Tamentit 01.jpg

Vieux mila 2.jpg

Botanical Garden Hamma.jpg

Diana Veteranorum - zana.jpg

Mosqué de Sidi Ghanem a Mila.jpg

Temple Septimien (Djemila) Algeria.jpg

Ksar de Tamentit 02.jpg

Place de l'Indépendance, Timimoun 01.jpg

Vieux mila.jpg

Ain el bled.jpg

Bow of Caracalla.jpg

The Test Garden Hamma.jpg

Bab el Bled 2.jpg

Ksar de Tamentit 03.jpg

Place de l'Indépendance, Timimoun 02.jpg

Medersas.jpg

Statut inconnu a Djenan El baylek , centre ville de Mila.jpg

Ain el Bled.jpg

Bab el Bled a vieux Mila.jpg

Peintures rupestres d'antilope.jpg

Les Gorges du Rhummel, Coucher de soleil.jpg

Cimetière des colonnes romaine TIMGAD.jpg

Diana Veteranorum znaa - batna.jpg

قصر بنت الخص.jpg

Place des martyrs Adrar 01.jpg

الجهة اليسرى من القصر.jpg

داخل القصر.jpg

دار السلطانة بنت الخص.jpg

باب القصر الامامي.jpg

سور يحيط بالقصر من الجهة اليسرى.jpg

Vallée du M'zab1.jpg

قصر بنت الخص من الجهة اليمنى.jpg

اطلالة من الخارج على القصر القديم.jpg

سور يحيط بالقصر من الجهة اليمنى.jpg

Old door a vieux Mila.jpg

Constantine, la cité et les gorges.jpg

Diana Veteranorum.jpg

Mosqué abu muhajir al dinar et statut de Milev.jpg

Ain El Bled 1.jpg

جسر وسط قسنطينة.jpg

صورة جسر قصنطينة من جسر صالح باي.jpg

نفق.jpg

جسر.jpg

قسنطينة جسر قسنطينة.jpg

شلال بجاية.jpg

نخيل التمر.jpg

جسر صالح باي عن قرب.jpg

شلال درقينة بجاية.jpg

جسر صالح باي.jpg

نفق قرب من الجسر.jpg

Casbah de Melouka05.jpg

Casbah de Melouka.jpg

Casbah de Melouka06.jpg

Casbah de Melouka01.jpg

Casbah de Melouka07.jpg

Casbah de Melouka02.jpg

Site de Dardara.jpg

Casbah de Melouka03.jpg

Casbah de Melouka04.jpg

Monument aux Martyres vue depuis le Jardin d'Essai.jpg

Mosquée de la place romaine.jpg

Carte du ciel par ibn khaldoun à el Medersas.jpg

Porte de Bab El Kermadine.jpg

Porte « Bab el Khemis ».jpg

Poste El Kantara (Biskra).jpg

باب المنصورة.jpg

R0035832.jpg

مئذنة المنصورة من الداخل.jpg

R0033796.jpg

مئذنة المنصورة.jpg

R0033800.jpg

R0035826.jpg

باب المنصورة من الداخل.jpg

R0035829.jpg

نخيل تمر مع الغروب.jpg

تمثال الراعي "فتاة".jpg

Pont Romain El Kantara (Biskra).jpg

El Hamma Jardin d'éssais 01.jpg

El Hamma Jardin d'éssais 02.jpg

Palais Bardou.jpg

Khemissa; Souk ahras.jpg

Sidi Bel Abbes ( Torre de Mezquita en construcción).jpg

واحات نخيل التمر.jpg

Sidi Bel Abbes (Mezquita).jpg

Sidi Bel Abbes Edificio oficial.jpg

Oran (Visto desde una torre).jpg

Mosqué errahma porte - Oran - Plateau.jpg

La Grande Poste Algiers.jpg

بقسنطينة جسور المعلقة.jpg

Ruines romaines de Tipaza, Wilaya de Tipaza.jpg

Vestiges romain à Tipaza.jpg

Alger La Grande Poste Boite aux lettres ancienne.jpg

Vestiges romains de Tipaza.jpg

Alger La Grande Poste plafond.jpg

Ruines de Tipaza jetée sur la mer.jpg

Lajdar Tiaret Algeria.jpg

Alger La Grande Poste Rosace du plafond.jpg

Ruines de Tipaza, jetée sur la mer.jpg

Alger Monument aux Martyres.jpg

Ruines de Tipaza.jpg

Site romain de Tipaza.jpg

Alger Grande Poste façade.jpg

Le monument aux morts constantine.jpg

قسنطينة جسور المعلقة.jpg

Forêt - jardin d'essais.jpg

Jet d'eau - Jardin d'essais.jpg

Milev.jpg

Source romain.jpg

Tombe romaine.jpg

الغوط.jpg

Univ. de Béjaïa Campus Aboudaou (1).jpg

Miraret de Mansourah.jpg

الغوط بنوراما.jpg

Le monument du martyre (Makam Echahid) - Alger.jpg

Minaret de Sidi Boumedienne.jpg

R0035838.jpg

شاطىء السوينية في الغزوات.jpg

شاطىء الغزوات.jpg

Reste remparts Tlemcen 4.jpg

Reste remparts Tlemcen 1.jpg

Reste remparts Tlemcen 2.jpg

Reste remparts Tlemcen 3.jpg

Bordjs et autres ouvrages dépendant des fronts Sud et Ouest.jpg

Mosquée du Mechouar.jpg

صورة المعلم التاريخي الجزائري القبر الملكي الموريتاني.jpg

صورة قديمة لساحة الشهداء بقصر ورقلة.jpg
Made with Flask
The source of this tool is available under GNU General Public License 3.0 (GPL V3).