Images of Wiki Loves Monuments 2016 in Israel


Tool Labs – Tools for Wiki Loves Photo Competitions

Back to Wiki Loves Monuments 2016העיר העתיקה -מבט מהר הזיתים.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Church of the Holy Sepulchre-Candles.jpg

Jerusalem HolySepulchreChurch J98r2.jpg

פנורמת תל דור בשקיעה.jpg

מצדה 1.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Jewish Prisoners Wing 01.jpg

כנסיית הגואל מכיוון תצפית גגות העליונה.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Dome of the Rock-Façade 02.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Lions' Gate.jpg

Jerusalem-Panorama-001.jpg

ISR-2013-Tel Aviv-Reading Power Station 01.jpg

פנורמת חוף ותל דור בשקיעה.jpg

ISR-2015-Caesarea-Caesarea Maritima-Herodian Amphitheater 01.jpg

-1 כפר נחום'.jpg

חוף הבונים-2.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Yard entrance 02.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Dome of Al-Khalili.jpg

ISR-2013-Aerial-Jaffa-Port of Jaffa.jpg

בית החולי האיטלקי מושלג (2015).jpg

ISR-2013-Tel Aviv-Bridge to Reading Power Station.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Visitors area 01.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Sidna Omar mosque-minaret.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Covered walkway.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Temple Mount-Dome of the Rock and Al-Mawazin.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Dome of the Tablets (Spirits).jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Bab el-Magharba Sabil.jpg

Jerusalem DomeRock J40.jpg

השוק הלבן בעכו.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Madarasa al-Manjakiyya.jpg

ISR-2013-Jaffa-Sabil Suleiman.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Dormition Abbey 02.jpg

Old Carmelite Nunnery.jpg

Ein-Gedi D08v2.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-View of the Dome of the Rock.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Daily Stroll of Prisoners (sculpture) 01.jpg

..מלון לונדון בלילה.jpg

מלון לונדון בלילה.jpg

Sde-Boker Negev 62-0099-002 D25r.jpg

בית הכנסת הגדול בלילה.jpg

-הקארדו בסוסיתא.jpg

חוף הבונים-3.jpg

תל דור בשקיעה.jpg

ISR-2016-Masada-Roman fortress 01.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Daily Stroll of Prisoners (sculpture) 02.jpg

ISR-2016-Masada 01.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Visitors area 02.jpg

ISR-2013-Aerial-Masada-Northern Palace 02.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Daily Stroll of Prisoners (sculpture) 03.jpg

ISR-2013-Aerial-Jerusalem-Temple Mount & Mount of Olives.jpg

ISR-2013-Makhtesh Ramon-Quarry 01.jpg

ISR-2013-Aerial-Jerusalem-Temple Mount 01 (ALT-annotated).jpg

ISR-2013-Aerial-Jerusalem-Temple Mount 01.jpg

ISR-2013-Aerial-Jerusalem-Augusta Victoria Ascension Church 01.jpg

Panorama - jerusalem, old city.jpg

ISR-2016-Masada-View from cablecar 02.jpg

-ראש הנקרה.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Daily Stroll of Prisoners (sculpture) 04.jpg

Jerusalem SouthCityWall J01r.jpg

Jerusalem Al-QaymariyyaMosque J73r.jpg

שמורת ניצנים (חולות אשדוד.jpg

חאן סורסוק.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Mihrab (pine prayer niche).jpg

ISR-2015-Jerusalem-Temple Mount-Fountain of Qayt Bay.jpg

ISR-2015-Caesarea-Caesarea Maritima-Arches.jpg

ISR-2015-Acre-Museum of the Underground Prisoners-Yard entrance 01.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Dome of Yusuf Agha.jpg

.מלון לונדון.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Dormition Abbey-bell tower.jpg

ISR-2015-Jerusalem-Tomb of Benei Hezir & Tomb of Zechariah.jpg

ISR-2016-Caesarea-Caesarea Maritima-Crusaders’ Fortress (moat).jpg

ISR-2016-Caesarea-Caesarea Maritima-Columns.jpg

פנורמה בכותל המערבי.jpg

נחל תנינים -ואדי אל זרקא.jpg

ISR-2016-Makhtesh Ramon-Israeli AF 02.jpg

.בית הכנסת הגדול בלילה.jpg

Sde-Boker Negev 62-0099-002 D06.jpg

הכותל המערבי - פנורמה.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Islamic Museum.jpg

מערות הארבל.jpg

Jerusalem MadrasaAlDavidaria J54r.jpg

ISR-2013-Jerusalem-Temple Mount-Dome of Al-Khidr.jpg

ISR-2016-Masada-View from cablecar 01.jpg

ISR-2016-Makhtesh Ramon-View within the crater 01.jpg

Jerusalem LatinPatriarchate 1-3000-209 J71r.jpg

Jerusalem WesternWall J06r4.jpg

MakhteshRamon 62-0099-001 D19 c2.jpg

RTZ 1812.jpg

RishonLeZion-Beit-Horowitz 02.jpg

מבט מהמגדל על מתקן הכליאה.jpg

פנים מערת קבורה.jpg

מבט נוסף מערבה.jpg

תל קסילה החפירות ומוצגים בתחום מוזזיאון הארץ 14.jpg

מגדל דוד ממרגלותיו.jpg

מבנה בנק אנגלו פלסטינה.jpg

חוף הים צפונית למבצר.jpg

פריחה בכרמל2.jpg

דייגים ברגל הפיל חשיפה ארוכה.jpg

מגדל שמירה במחנה 1.jpg

דלת מערת הנשיא מצולמת מפנים המערה כלפי חוץ.jpg

מרכז רבין 6.jpg

3צריפים במחנה.jpg

חיפושית זבל מגלגלת כדור.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 06.jpg

גודל החזית מרשים.jpg

קמרונות חדר השערים בכניסה למבצר קיסריה.jpg

סירות דייגים.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 22.jpg

תוספת תמונות לערך ויקיפדיה מכבי אש גדוד מכבי האש 10.jpg

מעלה הראשונים זיכרון יעקב 1.jpg

בית טחנת הקמח של עין אפק.jpg

ליקוי לבנה ספטמבר 2015 צולם מהר הכרמל אורך מוקד 1200 מילימטר 16.jpg

מבט אחר על אותם הקמרונות.jpg

זבוב טורף על טרפו.jpg

מערת התנור תמונה מס 1.jpg

מבט דרומה מהרכבל של ראש הנקרה.jpg

פנים מערה , תאורה מוספת מטעםהמצלם.jpg

20160924 Opeמ House 3144-1.jpg

מחצבות קדומים סימנים אלכסוניים רבים נצפים על פני השטח.jpg

פסל ברונזה באיזור ההסעדה בנמל הדיג קיסריה.jpg

תל קסילה החפירות ומוצגים בתחום מוזזיאון הארץ 09.jpg

חוף דרומית לרגל הפיל.jpg

פרטים על ארון קבורה 2.jpg

שלט הלגיון , דרך האמה בבית חנינה.jpg

מבצר יחיעם מצולם מהמפלס העליון.jpg

חלק מהאמה החפורה.jpg

צמחית מים בעין אפק.jpg

מרכז הקונגרסים חיפה 03.jpg

חזית מערה גדולה.jpg

חרך ירי בקומה העליונה3.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 01.jpg

אחד מזוג פסלי השיש בכניסה לארמון.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 17.jpg

הר ברניקי והמטווח העירוני טבריה שבו 06.jpg

תוספת תמונות לערך ויקיפדיה מכבי אש גדוד מכבי האש 05.jpg

אליפות העולם במפרשית דגם 470 7.jpg

מסיבת פורים 2016 פתוחה לכך דיכפין בשוק תלפיות רחוב סירקין 04.jpg

הרחבה לפני אחת ממערות הקבורה.jpg

הכניסה לארמון אגריפס.jpg

ליקוי לבנה ספטמבר 2015 צולם מהר הכרמל אורך מוקד 1200 מילימטר 11.jpg

הכנת סירה לתחרות.jpg

יחיעםקשת תמיכה במבצר.jpg

מפל טחנת הקמח בבניאס.jpg

תל קסילה החפירות ומוצגים בתחום מוזזיאון הארץ 04.jpg

פרטי גילוף בדלת אבן.jpg

בית איתין פרטי בנין.jpg

גשר הברזל 3.jpg

תמונה נוספת לאותו הבית.jpg

שלדג לבן חזה בבריכה המערבית לתחנת הקמח.jpg

2מבט מהצוהר בקומה האמצעית.jpg

דייגים על שוניות ראש הנקרה 4.jpg

שער כניסה פנימי במבצר.jpg

חזית ורחבה גדולי מימדים.jpg

צריפים במחנה המעפילים 2.jpg

מרכז רבין5.jpg

חרגול בכרמל.jpg

הבריטים הוסיפו קומה על התחנה כעמדת שמירה.jpg

אורות רבין במראה מנמל קיסריה.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 12.jpg

הר ברניקי והמטווח העירוני טבריה שבו 01.jpg

תוספת לערך ויקיפדיה חנוך הנריק גליצנשטיין בר כוכבא ברונזה 1905.jpg

אליפות העולם במפרשית דגם 470 1.jpg

ליקוי לבנה ספטמבר 2015 צולם מהר הכרמל אורך מוקד 1200 מילימטר 06.jpg

השחרת התמונה מוסיפה מסתורין ויראת כבוד למקום.jpg

מעלה הראשונים תמונה5.jpg

מזוית שונה -מבנה בנק אנגלו פלסטינה.jpg

תל קסילה החפירות ומוצגים בתחום מוזזיאון הארץ 15.jpg

מגדל דוד מראה מגב החומה.jpg

מבנה בנק אנגלו פלשתינה מבט מרחוב יפו.jpg

בית הכנסת במרכז ארמון אגריפס.jpg

מרכז רבין 8.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 07.jpg

תאריך באחד מפסי המסילה בגשר האבן.jpg

איזור הנמל העתיק של קיסריה.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 23.jpg

תוספת תמונות לערך ויקיפדיה מכבי אש גדוד מכבי האש 11.jpg

ליקוי לבנה ספטמבר 2015 צולם מהר הכרמל אורך מוקד 1200 מילימטר 01.jpg

סמל הלגיון על דופן האמות כניסה לבית חנינה.jpg

אספקת מים לקסריה , הסכר בנחל תנינים.jpg

מעלה הראשונים זכרון יעקב 2.jpg

ליקוי לבנה ספטמבר 2015 צולם מהר הכרמל אורך מוקד 1200 מילימטר 17.jpg

זוית שונה שיבת ציון 24.jpg

מערת התנור תמונה מס 2.jpg

מבט דרומה.jpg

פלמחים 1.jpg

מבט מבחוץ למכלול מערות קבורה.jpg

פנים מערה r.jpg

מבט מערבה לים.jpg

מחצבות קדומים תמונה נוספת.jpg

פסל יצחק רבין מוצג בטכניון חיפה.jpg

תל קסילה החפירות ומוצגים בתחום מוזזיאון הארץ 10.jpg

מגדל דוד במבט מעל החומה.jpg

מבנה במבצר יחיעם 3.jpg

פרטים על ארון קבורה 3.jpg

שיבת ציון 24.jpg

מרכז הקונגרסים חיפה 04.jpg

חצר מבצר יחיעם.jpg

חרך ירי מצולם מתוך המבצר.jpg

קורמרן גמדי על עץ הקורמרנים בעין אפק.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 02.jpg

הגנים הבאהים בחיפה ארכיטקטורה 18.jpg
Made with Flask
The source of this tool is available under GNU General Public License 3.0 (GPL V3).