Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Macedonian Wikipedia this month

 1. ISBN (555 views)

  Меѓународен стандарден книжен број или на англиски International Standard Book Number (најчесто нарекуван според кратенката - ISBN) е единствен број на книга со кој се идентификува изданието, издавачот, како и земјата каде е печатена книгата. Кодот со 9 б...
 2. 2002 (317 views)

  2002 (MMII) била година според јулијанскиот календар. Тоа била 2002. година од новата ера, 2. од третиот милениум, 2. од 21 век и трета од 2000-тите.
  Related pages: 2005 (239 views), 2004 (183 views), 2003 (134 views), 2001 (58 views)
 3. 2005 (239 views)

  2005 (MMV) била година според јулијанскиот календар. Тоа била 2005. година од новата ера, 5. од третиот милениум, 5. од 21 век и шеста од 2000-тите.
  Related pages: 2002 (317 views), 2004 (183 views), 2000 (178 views), 2003 (134 views), 2001 (58 views)
 4. 2004 (183 views)

  2004 (MMIV) била престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 2004. година од новата ера, 4. од третиот милениум, 4. од 21 век и петта од 2000-тите....
  Related pages: 2002 (317 views), 2005 (239 views), 2003 (134 views), 2001 (58 views)
 5. 2000 (178 views)

  2000 беше престапна година, која започнува во сабота според Грегоријанскиот календар. Популарната култура исто така ја смета 2000 за прва година на 21 век и 3 милениум. По стриктна интерпретација на Грегоријанскиот календар, сепак, оваа карактеристика и п...
  Related pages: 2001 (58 views)
 6. 1191 (166 views)

  1191 (MCXCI) била година според јулијанскиот календар. Тоа била 1191. година од новата ера, 191. од вториот милениум, 91. од 12 век и втора од 1190-тите.
 7. 2003 (134 views)

  2003 (MMIII) била година според јулијанскиот календар. Тоа била 2003. година од новата ера, 3. од третиот милениум, 3. од 21 век и четвртта од 2000-тите.
  Related pages: 2002 (317 views), 2005 (239 views), 2004 (183 views), 2001 (58 views)
 8. ISO 4217 (90 views)

  ISO 4217 е меѓународен стандард кој ги дефинира ознаките за валутите што се важечки според стандардите наМеѓународната организација за стандардизација (ИСО). Секоја валута се означува со код од три букви и троцифрен нумерички код. ISO 4217 најмногу се кор...
 9. 2001 (58 views)

  2001 година, според грегоријанскиот календар е првата година од 21 век и од 3 милениум. Сепак, популарната култура често ја зема 2000 година како прва од новиот милениум....
  Related pages: 2002 (317 views), 2005 (239 views), 2004 (183 views), 2000 (178 views), 2003 (134 views)
 10. .br (55 views)

  .br е главен Интернет домен за Бразил. Со доменот управува Бразилскиот мрежен информатички центар.

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Sat, 29 Jul 2017 00:53:37 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.